Hình ảnh ngày 20-11-2014

Một số hình ảnh ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2014 tại trường Nguyễn Văn Huyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ