Đại hội Công đoàn trường Nguyễn Văn Huyên 2015

Một số hình ảnh Đại hội Công đoàn trường Nguyễn Văn Huyên 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin khác đã đưa