Thông báo nghỉ quốc khánh 2/9

Căn cứ vào lịch nghỉ ngày Quốc khánh với cán bộ, giáo viên và học sinh theo quy định của nhà nước và kế hoạch hoạt động của nhà trường.

Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đối với cán bộ, giáo viên và học sinh trường Nguyễn Văn Huyên như sau:

Giáo viên và học sinh bắt đầu nghỉ từ T7 (Ngày 31/8) đến hết Thứ 3 ( Ngày 3/9). Thứ 4 (Ngày 4/9) giáo viên, học sinh đi học lại bình thường.

Cán bộ văn phòng bắt đầu nghỉ từ chiều T7 (Ngày 31/8) đến hết Thứ 3 ( ngày 3/9). Thứ 4 (Ngày 4/9)  làm việc lại bình thường.

Văn phòng nhà trường xin thông báo để cán bộ, giáo viên học sinh cùng các bậc phụ huynh nắm được kế hoạch hoạt động của trường.

Chúc thầy cô, các bậc phụ huynh cùng toàn thể học sinh kỳ nghỉ lễ vui vẻ!

Trân trọng!

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ