Lịch họp phụ huynh toàn trường sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Lịch họp phụ huynh toàn trường sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015

THỜI GIAN

LỚP

GVCN

GHI CHÚ

16g30 ngày 29/12/2014
Thứ hai

11A

Nguyễn Thị Tuyết

 

12A

Lê Thị Phương

 

16g30 ngày 30/12/2014
Thứ ba

10A1

Lê Thị Phương

 

10A2

Nguyễn Thị Tuyết

 

10A3

Luyện Thị Huệ

 

8g00 ngày 10/01/2015
Thứ bảy

1A

Lê Thị Thắm

 

2A

Bùi Bích Phượng

 

3A

Phạm Minh Thủy

 

9g15 ngày 10/01/2015

5A

Bùi Bích Phượng

 

17g00 ngày 29/12/2014
Thứ hai

8A

Ngô Thị Bích Ngọc

 

16g15 ngày 30/12/2014
Thứ ba

9A

Ngô Thị Bích Ngọc

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ