TKB Lớp 1 – Chương trình tiểu học quốc tế

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ    THỨ TIẾT LỚP 1A GHI CHÚ 2 1 CHÀO CỜ Số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành:   2 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC Tiếng Việt: 10 tiết/ tuần   3 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC Toán: 4 tiết/tuần   4 TOÁN Đạo đức: 1 tiết/tuần   5 THỦ CÔNG Thủ công: 1 tiết/tuần   6 Science/Khoa học Tự nhiên xã hội: 1 tiết/tuần   7 Maths/Toán Âm nhạc: 1 tiết/ tuần   8 Văn học cảm xúc Mỹ thuật: 1 tiết/ tuần 3 1 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP VIẾT Thể dục: 1 tiết/ tuần   2 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP VIẾT Chào cờ: 1 tiết/ tuần   3 TOÁN Sinh hoạt lớp: 1 tiết/ tuần   4 THỂ DỤC Tổng:22 tiết/ tuần   5 English/Tiếng Anh Số tiết theo phân phối chương trình tiểu học Quốc tế   6 Science/Khoa học Science:3 tiết/tuần   7 Kỹ năng& giá trị sống Maths: 3 tiết/tuần   8 Huyền thoại đại dương& châu lục English:4 tiết/tuần 4 1 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC Tổng: 10 tiết / tuần- Dạy& học hoàn toàn bằng tiếng Anh   2 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ CHÍNH TẢ     3 TOÁN     4 TỰ NHIÊN XÃ HỘI Chưowng trình LGKT-KN&GTS   5 ÂM NHẠC Văn cảm xúc: 1 tiết/ tuần   6 English/Tiếng Anh Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian: 1 tiết/ tuần   7 Maths/Toán Huyền thoại đại dương& châu lục: 1 tiết/ tuần   8 Kĩ năng& giá trị sống Kỹ năng thuyết trình: 1 tiết/ tuần 5 1 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC Kỹ năng& giá trị sống: 2 tiết/ tuần   2 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ CHÍNH TẢ Vũ trụ& trái đất: 1 tiết/ tuần   3 TOÁN Tin học: 1 tiết/ tuần   4 Kỹ năng thuyết trình Tổng: 8 tiết / tuần   5 MỸ THUẬT     6 English/Tiếng Anh     7 Science/Khoa học     8 Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian   6 1 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC     2 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ KỂ CHUYỆN * Tiếng Việt gồm các phân môn:(tập đọc, chính tả, tập làm văn…)   3 Toán trò chơi     4 ĐẠO ĐỨC     5 English/Tiếng Anh     6 Maths/Toán     7 Tin học     8 SINH HOẠT LỚP

Thời gian biểu Mầm non

Thời gian biểu, chương trình học và các lưu ý về quản lý học sinh tại lớp Mầm non Nguyễn Văn Huyên

Thời khóa biểu Lớp 1 - Quốc tế

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ

Thời khóa biểu Lớp 2 - Quốc tế

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ

Thời khóa biểu Lớp 3 - Quốc tế

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ

Thời khóa biểu Lớp 4 - Quốc tế

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ

Thời khóa biểu Lớp 5 - Quốc tế

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ

Thời khóa biểu Lớp 2,3,4 và 5 - Hè 2014 (Từ 02/06/2014 đến 29/08/2014)

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Thời khóa biểu Lớp 2,3,4,5 - Hè 2014 (Từ 02/06/2014 đến 29/08/2014)

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ