Lễ khai giảng năm học 2016-2017

Một số hình ảnh đáng nhớ ngày khai giảng năm học 2016-2017 Trường Nguyễn Văn Huyên

 

 

 

Tin khác đã đưa