TKB Lớp 3 – Chương trình học BGD

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LGKT & KNGT SỐNG

 

THỨ TIẾT LỚP 3A GHI CHÚ
2 1 CHÀO CỜ Số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành:
  2 TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC Tiếng Việt: 8 tiết/ tuần
  3 TIẾNG VIỆT/ KỂ CHUYỆN Toán: 5 tiết/tuần
  4 TOÁN Đạo đức: 1 tiết/tuần
  5 THỦ CÔNG Thủ công: 1 tiết/tuần
  6 TIẾNG ANH Tự nhiên xã hội: 2 tiết/tuần
  7 Toán Thông minh Âm nhạc: 1 tiết/ tuần
  8 Văn học cảm xúc Mỹ thuật: 1 tiết/ tuần
3 1 TIẾNG VIỆT/CHÍNH TẢ Thể dục: 2 tiết/ tuần
  2 TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC Tiếng Anh: 2 tiết/ tuần
  3 TOÁN Tin học: 2 tiết/ tuần
  4 THỂ DỤC Chào cờ: 1 tiết/ tuần
  5 Tiếng Anh Sinh hoạt lớp: 1 tiết/ tuần
  6 TIN HỌC Tổng: 27 tiết/ tuần
  7 Khoa học Số tiết theo phân phối chương trình làm giàu kiến thức & KNGTS
  8 Huyền thoại đại dương& châu lục Tiếng Anh: 3 tiết/ tuần
4 1 TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU Toán violympic: 1 tiết/ tuần
  2 TIẾNG VIỆT/TẬP VIẾT Văn cảm xúc: 1 tiết/ tuần
  3 TOÁN Khoa học: 2 tiết/ tuần
  4 TỰ NHIÊN XÃ HỘI Huyền thoại đại dương& châu lục: 1 tiết/ tuần
  5 ÂM NHẠC Vũ trụ& trái đất: 1 tiết/ tuần
  6 Tiếng Anh Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian: 1 tiết/ tuần
  7 Vũ trụ & trái đất Sự kỳ diệu của cơ thể con người: 1 tiết/ tuần
  8 Kỹ năng& giá trị sống Kỹ năng& giá trị sống: 1 tiết/ tuần
5 1 TIẾNG VIỆT/CHÍNH TẢ Kỹ năng thuyết trình: 1 tiết/ tuần
  2 TIẾNG VIỆT/ TẬP LÀM VĂN Tổng: 13 tiết / tuần
  3 TOÁN * Tiếng Việt gồm các phân môn:(tập đọc, chính tả, tập làm văn…)
  4 THỂ DỤC  
  5 MỸ THUẬT  
  6 TIẾNG ANH  
  7 TIN HỌC  
  8 Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian  
6 1 TỰ NHIÊN XÃ HỘI  
  2 TOÁN  
  3 ĐẠO ĐỨC  
  4 Kỹ năng thuyết trình  
  5 Tiếng Anh  
  6 Sự kỳ diệu cơ thể con người  
  7 Khoa học  
  8 SINH HOẠT LỚP
Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ