TKB Lớp 2 – Chương trình học BGD

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LGKT&KNGT SỐNG

 

THỨ TIẾT LỚP 2A GHI CHÚ
2 1 CHÀO CỜ Số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành:
  2 TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC Tiếng Việt: 9 tiết/ tuần
  3 TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC Toán: 5 tiết/tuần
  4 TOÁN Đạo đức: 1 tiết/tuần
  5 THỦ CÔNG Thủ công: 1 tiết/tuần
  6 Tiếng Anh Tự nhiên xã hội: 1 tiết/tuần
  7 Toán Thông minh Âm nhạc: 1 tiết/ tuần
  8 Văn học cảm xúc Mỹ thuật: 1 tiết/ tuần
3 1 TIẾNG VIỆT/ KỂ CHUYỆN Thể dục: 2 tiết/ tuần
  2 TIẾNG VIỆT/ CHÍNH TẢ Chào cờ: 1 tiết/ tuần
  3 TOÁN Sinh hoạt lớp: 1 tiết/ tuần
  4 THỂ DỤC Tổng:23 tiết/ tuần
  5 Tiếng Anh Số tiết theo phân phối chương trình làm giàu kiến thức & KNGTS
  6 Toán Violympic Tiếng Anh: 5 tiết/ tuần
  7 Khoa học Toán violympic: 1 tiết/ tuần
  8 Huyền thoại đại dương& châu lục Văn cảm xúc: 1 tiết/ tuần
4 1 TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC Khoa học: 2 tiết/ tuần
  2 TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU Huyền thoại đại dương& châu lục: 1 tiết/ tuần
  3 TOÁN Vũ trụ& trái đất: 1 tiết/ tuần
  4 TỰ NHIÊN XÃ HỘI Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian: 1 tiết/ tuần
  5 ÂM NHẠC Sự kỳ diệu của cơ thể con người: 1 tiết/ tuần
  6 Tiếng Anh Kỹ năng& giá trị sống: 1 tiết/ tuần
  7 Vũ trụ & trái đất Tin học: 1 tiết/ tuần
  8 Kỹ năng& giá trị sống Toán trò chơi: 1 tiết/ tuần
5 1 TIẾNG VIỆT/ TẬP VIẾT Kỹ năng thuyết trình: 1 tiết/ tuần
  2 TIẾNG VIỆT/ CHÍNH TẢ Tổng: 17 tiết / tuần
  3 TOÁN  
  4 THỂ DỤC * Tiếng Việt gồm các phân môn:(tập đọc, chính tả, tập làm văn…)
  5 MỸ THUẬT  
  6 Tiếng Anh  
  7 Tin học  
  8 Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian  
6 1 TIẾNG VIỆT/TẬP LÀM VĂN  
  2 Kỹ năng thuyết trình  
  3 TOÁN  
  4 ĐẠO ĐỨC  
  5 Tiếng Anh  
  6 Sự kỳ diệu cơ thể con người  
  7 Khoa học  
  8 SINH HOẠT LỚP  
Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ