Thời khóa biểu Lớp 1 - Quốc tế

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ

       

THỨ

TIẾT

LỚP 1A

GHI CHÚ

2

1

CHÀO CỜ

Số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành:

 

2

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC

Tiếng Việt: 10 tiết/ tuần

 

3

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC

Toán: 4 tiết/tuần

 

4

TOÁN

Đạo đức: 1 tiết/tuần

 

5

THỦ CÔNG

Thủ công: 1 tiết/tuần

 

6

Science/Khoa học

Tự nhiên xã hội: 1 tiết/tuần

 

7

Maths/Toán

Âm nhạc: 1 tiết/ tuần

 

8

Văn học cảm xúc

Mỹ thuật: 1 tiết/ tuần

3

1

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP VIẾT

Thể dục: 1 tiết/ tuần

 

2

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP VIẾT

Chào cờ: 1 tiết/ tuần

 

3

TOÁN

Sinh hoạt lớp: 1 tiết/ tuần

 

4

THỂ DỤC

Tổng:22 tiết/ tuần

 

5

English/Tiếng Anh

Số tiết theo phân phối chương trình tiểu học Quốc tế EDEXCEL

 

6

Science/Khoa học

Science:3 tiết/tuần

 

7

Kỹ năng& giá trị sống

Maths: 3 tiết/tuần

 

8

Huyền thoại đại dương& châu lục

English:4 tiết/tuần

4

1

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC

Tổng: 10 tiết / tuần- Dạy& học hoàn toàn bằng tiếng Anh

 

2

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ CHÍNH TẢ

 

 

3

TOÁN

 

 

4

TỰ NHIÊN XÃ HỘI

Chưowng trình LGKT-KN&GTS

 

5

ÂM NHẠC

Văn cảm xúc: 1 tiết/ tuần

 

6

English/Tiếng Anh

Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian: 1 tiết/ tuần

 

7

Maths/Toán

Huyền thoại đại dương& châu lục: 1 tiết/ tuần

 

8

Kĩ năng& giá trị sống

Kỹ năng thuyết trình: 1 tiết/ tuần

5

1

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC

Kỹ năng& giá trị sống: 2 tiết/ tuần

 

2

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ CHÍNH TẢ

Vũ trụ& trái đất: 1 tiết/ tuần

 

3

TOÁN

Tin học: 1 tiết/ tuần

 

4

Kỹ năng thuyết trình

Tổng: 8 tiết / tuần

 

5

MỸ THUẬT

 

 

6

English/Tiếng Anh

 

 

7

Science/Khoa học

 

 

8

Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian

 

6

1

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC

 

 

2

TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ KỂ CHUYỆN

* Tiếng Việt gồm các phân môn:(tập đọc, chính tả, tập làm văn…)

 

3

Toán trò chơi

 

 

4

ĐẠO ĐỨC

 

 

5

English/Tiếng Anh

 

 

6

Maths/Toán

 

 

7

Tin học

 

 

8

SINH HOẠT LỚP

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ