Thời khóa biểu Lớp 5 - Quốc tế

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ

THỨ

TIẾT

LỚP 5A

GHI CHÚ

2

1

CHÀO CỜ

Số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành:

 

2

TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC

Tiếng Việt: 8 tiết/ tuần

 

3

TIẾNG VIỆT/ CHÍNH TẢ

Toán: 5 tiết/tuần

 

4

TOÁN

Đạo đức: 1 tiết/tuần

 

5

KỸ THUẬT

Kỹ thuật: 1 tiết/tuần

 

6

TIẾNG ANH

Lịch sử& Địa lý: 2 tiết/tuần

 

7

Maths/Toán

Âm nhạc: 1 tiết/ tuần

 

8

Science/Khoa học

Mỹ thuật: 1 tiết/ tuần

3

1

TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU

Thể dục: 2 tiết/ tuần

 

2

TIẾNG VIỆT/ KỂ CHUYỆN

Khoa học: 2 tiết/ tuần

 

3

TOÁN

Tin học: 2 tiết/ tuần

 

4

THỂ DỤC

Tiếng Anh: 2 tiết/ tuần

 

5

KHOA HỌC

Chào cờ: 1 tiết/ tuần

 

6

Science/Khoa học

Sinh hoạt lớp: 1 tiết/ tuần

 

7

English/Tiếng Anh

Tổng: 29 tiết/ tuần

 

8

TIN HỌC

 

4

1

TIẾNG VIỆT/TẬP ĐỌC

Số tiết theo phân phối chương trình tiểu học Quốc tế EDEXCEL

 

2

TIẾNG VIỆT/ TẬP LÀM VĂN

Science:3 tiết/tuần

 

3

TOÁN

Maths: 3 tiết/tuần

 

4

LỊCH SỬ& ĐỊA LÝ

English:4 tiết/tuần

 

5

ÂM NHẠC

Tổng: 10 tiết / tuần- Dạy& học hoàn toàn bằng tiếng Anh

 

6

English/Tiếng Anh

Kỹ năng& giá trị sống: 1 tiết/ tuần

 

7

Maths/Toán

 

 

8

Kĩ năng& giá trị sống

 

5

1

TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU

 

 

2

TIẾNG VIỆT/ TẬP LÀM VĂN

* Tiếng Việt gồm các phân môn:(tập đọc, chính tả, tập làm văn…)

 

3

TOÁN

 

 

4

THỂ DỤC

 

 

5

MỸ THUẬT

 

 

6

TIẾNG ANH

 

 

7

Science/Khoa học

 

 

8

English/Tiếng Anh

 

6

1

KHOA HỌC

 

 

2

LỊCH SỬ& ĐỊA LÝ

 

 

3

TOÁN

 

 

4

ĐẠO ĐỨC

 

 

5

English/Tiếng Anh

 

 

6

Maths/Toán

 

 

7

TIN HỌC

 

 

8

SINH HOẠT LỚP

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ