Thời khóa biểu khối Tiểu học năm học 2015-2016

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Thời khóa biểu khối Tiểu học năm học 2015 - 2016 (2 buổi/ngày)

           

THỨ

TIẾT

LỚP 1

LỚP 2

LỚP 3

 

2

1

CC/SHTT

CC/SHTT

CC/SHTT

 

 

2

HỌC VẦN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

 

 

3

HỌC VẦN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

 

 

4

ĐẠO ĐỨC

TOÁN

TOÁN

 

 

 

hs ăn, ngủ trưa

hs ăn, ngủ trưa

hs ăn, ngủ trưa

 

 

5

TD/SCTT

THỂ DỤC

ĐẠO ĐỨC

 

 

 

hs ăn quà chiều

hs ăn quà chiều

hs ăn quà chiều

 

 

6

HDTH  TV

HDTH TV

HDTH TOÁN

 

 

7

HDTH TOÁN

HDTH TOÁN

THỂ DỤC

 

3

1

TOÁN

MỸ THUẬT

MỸ THUẬT

 

 

2

MỸ THUẬT

TOÁN

TA

 

 

3

HỌC VẦN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

 

 

4

HỌC VẦN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

 

 

 

hs ăn, ngủ trưa

hs ăn, ngủ trưa

hs ăn, ngủ trưa

 

 

5

HDTH TV

HDTH TV

TOÁN

 

 

 

hs ăn quà chiều

hs ăn quà chiều

hs ăn quà chiều

 

 

6

TA CLB

TA CLB

TA CLB

 

 

7

TA CLB

TA CLB

TA CLB

 

4

1

TNXH

TOÁN

TIẾNG VIỆT

 

 

2

HỌC VẦN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

 

 

3

HỌC VẦN

TIẾNG VIỆT

TOÁN

 

 

4

TOÁN

THỦ CÔNG

THỦ CÔNG

 

 

 

hs ăn, ngủ trưa

hs ăn, ngủ trưa

hs ăn, ngủ trưa

 

 

5

THỦ CÔNG

TNXH

TNXH

 

 

 

hs ăn quà chiều

hs ăn quà chiều

hs ăn quà chiều

 

 

6

CLB TIN HỌC

CLB TIN HỌC

 TIN HỌC

 

 

7

CLB TIN HỌC

CLB TIN HỌC

 TIN HỌC

 

5

1

THỂ DỤC

THỂ DỤC

THỂ DỤC

 

 

2

TOÁN

TOÁN

TA

 

 

3

HỌC VẦN

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

 

 

4

HỌC VẦN

TIẾNG VIỆT

TOÁN

 

 

 

hs ăn, ngủ trưa

hs ăn, ngủ trưa

hs ăn, ngủ trưa

 

 

5

SHL

SHL

SHL

 

 

 

hs ăn quà chiều

hs ăn quà chiều

hs ăn quà chiều

 

 

6

TA CLB

TA CLB

TA CLB

 

 

7

TA CLB

TA CLB

TA CLB

 

6

1

TOÁN

ĐẠO ĐỨC

TNXH

 

 

2

ÂM NHẠC

TIẾNG VIỆT

TOÁN

 

 

3

HỌC VẦN

TOÁN

TIẾNG VIỆT

 

 

4

HỌC VẦN

ÂM NHẠC

ÂM NHẠC

 

 

 

hs ăn, ngủ trưa

hs ăn, ngủ trưa

hs ăn, ngủ trưa

 

 

5

LỐI SỐNG

LỐI SỐNG

HDTH TV

 

 

 

hs ăn quà chiều

hs ăn quà chiều

hs ăn quà chiều

 

 

6

HDTH TV

HDTH TV

HDTH TOÁN

 

 

7

HDTH TOÁN

HDTH TOÁN

HDTH TOÁN

 
           
Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ