Thời khóa biểu Lớp 2,3,4 và 5 - Hè 2014 (Từ 02/06/2014 đến 29/08/2014)

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Thời khóa biểu Lớp 2,3,4,5 - Hè 2014 (Từ 02/06/2014 đến 29/08/2014)

THỨ

TIẾT

THỜI GIAN

LỚP 2,3

GIÁO VIÊN

LỚP 4,5

GIÁO VIÊN

2

1

8h- 8h30

ĐÓN NẮNG HÈ

NHUNG

ĐÓN NẮNG HÈ

Cô THU

 

2

8h45- 9h15

TOÁN

THU

CHÂU LỤC& ĐẠI DƯƠNG

Cô NHUNG

 

3

9h30- 10h00

TOÁN VIOLYMPIC

THU

LỐI SỐNG

Cô NHUNG

 

4

10h15- 10h45

LỐI SỐNG

NHUNG

TIẾNG VIỆT

Cô PHƯƠNG

 

 

10h45-14h00

học sinh ăn & ngủ trưa

NHUNG

học sinh ăn & ngủ trưa

Cô THU

 

5

14h00- 14h30

CHÂU LỤC&ĐẠI DƯƠNG

NHUNG

KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH

Cô PHƯƠNG

 

6

14h45-15h15

TIẾNG VIỆT

PHƯƠNG

TOÁN

Cô THU

 

7

15h30- 16h15

TA KHOA HỌC

LIỄU

TOÁN VIOLYMPIC

Cô THU

3

1

8h- 8h30

ĐÓN NẮNG HÈ

NHUNG

ĐÓN NẮNG HÈ

Cô THU

 

2

8h45- 9h15

TOÁN

THU

MỸ THUẬT SÁNG TẠO

Cô TRANG

 

3

9h30- 10h00

MỸ THUẬT SÁNG TẠO

TRANG

CLB TIN HỌC

Cô TUYẾT

 

4

10h15- 10h45

CLB TIN HỌC

TUYẾT

TIẾNG VIỆT

Cô PHƯƠNG

 

 

10h45-14h00

học sinh ăn & ngủ trưa

NHUNG

học sinh ăn & ngủ trưa

 Cô THU

 

5

14h00- 14h30

TA KHOA HỌC

LIỄU

VŨ TRỤ & TRÁI ĐẤT

Cô NHUNG

 

6

14h45-15h15

TRUYỆN CỔ TÍCH

NHUNG

TA KHOA HỌC

 Cô LIỄU

 

7

15h30- 16h15

TIẾNG VIỆT

PHƯƠNG

TA KHOA HỌC

Cô LIỄU

4

1

8h- 8h30

ĐÓN NẮNG HÈ

NHUNG

ĐÓN NẮNG HÈ

Cô THU

 

2

8h45- 9h15

HÁT NHẠC

THÊM

TOÁN

Cô THU

 

3

9h30- 10h00

SÂN CHƠI THỂ THAO

THỂ

HÁT NHẠC

Cô THÊM

 

4

10h15- 10h45

SÂN CHƠI THỂ THAO

THỂ

TIẾNG VIỆT

Cô PHƯƠNG

 

 

10h45-14h00

học sinh ăn & ngủ trưa

NHUNG

học sinh ăn & ngủ trưa

Cô THU

 

5

14h00- 14h30

TA CLB

HỒNG ANH

KHOA HỌC TH

Cô THANH

 

6

14h45-15h15

VŨ TRỤ & TRÁI ĐẤT

NHUNG

KHOA HỌC TH

Cô THANH

 

7

15h30- 16h15

KHOA HỌC TH

THANH

VĂN CẢM XÚC

Cô PHƯƠNG

5

1

8h- 8h30

ĐÓN NẮNG HÈ

NHUNG

TẬP LÀM VĂN

Cô PHƯƠNG

 

2

8h45- 9h15

TIẾNG VIỆT

PHƯƠNG

TOÁN

Cô THU

 

3

9h30- 10h00

TOÁN

THU

SÂN CHƠI THỂ THAO

Thầy THỂ

 

4

10h15- 10h45

CLB TIN HỌC

TUYẾT

SÂN CHƠI THỂ THAO

Thầy THỂ

 

 

10h45-14h00

học sinh ăn & ngủ trưa

NHUNG

học sinh ăn & ngủ trưa

Cô THU

 

5

14h00- 14h30

LỐI SỐNG

NHUNG

TA CLB

Cô HỒNG ANH

 

6

14h45-15h15

TRUYỆN CỔ TÍCH

NHUNG

TA CLB

Cô HỒNG ANH

 

7

15h30- 16h15

TA CLB

HỒNG ANH

TOÁN TRÒ CHƠI

Cô THU

6

1

8h- 8h30

ĐÓN NẮNG HÈ

NHUNG

ĐÓN NẮNG HÈ

Cô THU

 

2

8h45- 9h15

TIẾNG VIỆT

PHƯƠNG

TOÁN THÔNG MINH

Cô THU

 

3

9h30- 10h00

TIẾNG VIỆT

PHƯƠNG

KĨ NĂNG GIAO TIẾP

Cô NHUNG

 

4

10h15- 10h45

TOÁN TRÒ CHƠI

THU

LỐI SỐNG

Cô NHUNG

 

 

10h45-14h00

học sinh ăn & ngủ trưa

NHUNG

học sinh ăn & ngủ trưa

Cô THU

 

5

14h00- 14h30

TOÁN

THU

CHÂU LỤC& ĐẠI DƯƠNG

Cô NHUNG

 

6

14h45-15h15

THẾ GIỚI QUANH EM

NHUNG

TOÁN

Cô THU

 

7

15h30- 16h15

TABN

 

TA BN

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ