Thời khóa biểu Lớp 3 - LGKT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LGKT&KNGT SỐNG

       

THỨ

TIẾT

LỚP 3A

GHI CHÚ

2

1

CHÀO CỜ

Số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành:

 

2

TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC

Tiếng Việt: 8 tiết/ tuần

 

3

TIẾNG VIỆT/ KỂ CHUYỆN

Toán: 5 tiết/tuần

 

4

TOÁN

Đạo đức: 1 tiết/tuần

 

5

THỦ CÔNG

Thủ công: 1 tiết/tuần

 

6

TIẾNG ANH

Tự nhiên xã hội: 2 tiết/tuần

 

7

Toán Thông minh

Âm nhạc: 1 tiết/ tuần

 

8

Văn học cảm xúc

Mỹ thuật: 1 tiết/ tuần

3

1

TIẾNG VIỆT/CHÍNH TẢ

Thể dục: 2 tiết/ tuần

 

2

TIẾNG VIỆT/ TẬP ĐỌC

Tiếng Anh: 2 tiết/ tuần

 

3

TOÁN

Tin học: 2 tiết/ tuần

 

4

THỂ DỤC

Chào cờ: 1 tiết/ tuần

 

5

Tiếng Anh

Sinh hoạt lớp: 1 tiết/ tuần

 

6

TIN HỌC

Tổng: 27 tiết/ tuần

 

7

Khoa học

Số tiết theo phân phối chương trình làm giàu kiến thức & KNGTS

 

8

Huyền thoại đại dương& châu lục

Tiếng Anh: 3 tiết/ tuần

4

1

TIẾNG VIỆT/ LUYỆN TỪ& CÂU

Toán violympic: 1 tiết/ tuần

 

2

TIẾNG VIỆT/TẬP VIẾT

Văn cảm xúc: 1 tiết/ tuần

 

3

TOÁN

Khoa học: 2 tiết/ tuần

 

4

TỰ NHIÊN XÃ HỘI

Huyền thoại đại dương& châu lục: 1 tiết/ tuần

 

5

ÂM NHẠC

Vũ trụ& trái đất: 1 tiết/ tuần

 

6

Tiếng Anh

Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian: 1 tiết/ tuần

 

7

Vũ trụ & trái đất

Sự kỳ diệu của cơ thể con người: 1 tiết/ tuần

 

8

Kỹ năng& giá trị sống

Kỹ năng& giá trị sống: 1 tiết/ tuần

5

1

TIẾNG VIỆT/CHÍNH TẢ

Kỹ năng thuyết trình: 1 tiết/ tuần

 

2

TIẾNG VIỆT/ TẬP LÀM VĂN

Tổng: 13 tiết / tuần

 

3

TOÁN

* Tiếng Việt gồm các phân môn:(tập đọc, chính tả, tập làm văn…)

 

4

THỂ DỤC

 

 

5

MỸ THUẬT

 

 

6

TIẾNG ANH

 

 

7

TIN HỌC

 

 

8

Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian

 

6

1

TỰ NHIÊN XÃ HỘI

 

 

2

TOÁN

 

 

3

ĐẠO ĐỨC

 

 

4

Kỹ năng thuyết trình

 

 

5

Tiếng Anh

 

 

6

Sự kỳ diệu cơ thể con người

 

 

7

Khoa học

 

 

8

SINH HOẠT LỚP

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ