TKB Lớp 1 – Chương trình học BGD

THỜI KHÓA BIỂU HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GD&ĐT BAN HÀNH VÀ CHƯƠNG TRÌNH LGKT&KNGT SỐNG

 

THỨ TIẾT LỚP 1A GHI CHÚ
2 1 CHÀO CỜ Số tiết theo phân phối chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành:
  2 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC Tiếng Việt: 10 tiết/ tuần
  3 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC Toán: 4 tiết/tuần
  4 TOÁN Đạo đức: 1 tiết/tuần
  5 THỦ CÔNG Thủ công: 1 tiết/tuần
  6 Tiếng Anh Tự nhiên xã hội: 1 tiết/tuần
  7 Toán Thông minh Âm nhạc: 1 tiết/ tuần
  8 Văn học cảm xúc Mỹ thuật: 1 tiết/ tuần
3 1 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP VIẾT Thể dục: 1 tiết/ tuần
  2 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP VIẾT Chào cờ: 1 tiết/ tuần
  3 TOÁN Sinh hoạt lớp: 1 tiết/ tuần
  4 THỂ DỤC Tổng:22 tiết/ tuần
  5 Tiếng Anh Số tiết theo phân phối chương trình làm giàu kiến thức & KNGTS
  6 Toán Violympic Tiếng Anh: 5 tiết/ tuần
  7 Khoa học Toán violympic: 1 tiết/ tuần
  8 Huyền thoại đại dương& châu lục Toán thông minh: 1 tiết/ tuần
4 1 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC Văn cảm xúc: 1 tiết/ tuần
  2 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ CHÍNH TẢ Khoa học: 2 tiết/ tuần
  3 TOÁN Huyền thoại đại dương& châu lục: 1 tiết/ tuần
  4 TNXH Vũ trụ& trái đất: 1 tiết/ tuần
  5 ÂM NHẠC Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian: 1 tiết/ tuần
  6 Tiếng Anh Sự kỳ diệu của cơ thể con người: 1 tiết/ tuần
  7 Vũ trụ & trái đất Kỹ năng& giá trị sống: 1 tiết/ tuần
  8 Kĩ năng& giá trị sống Tin học: 1 tiết/ tuần
5 1 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC Toán trò chơi: 1 tiết/ tuần
  2 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ CHÍNH TẢ Kỹ năng thuyết trình: 1 tiết/ tuần
  3 TOÁN Tổng: 18 tiết / tuần
  4 Kỹ năng thuyết trình * Tiếng Việt gồm nhiều phân môn chia theo 2 học kỳ:
  5 MỸ THUẬT Học kỳ I: Học vần, Tập Viết.
  6 Tiếng Anh Học kỳ II:Học vần, Tập Viết, Tập Đọc, Chính tả, Kể chuyện.
  7 Tin học  
  8 Hành trình cùng tàu con thoi ngược thời gian  
6 1 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ TẬP ĐỌC  
  2 TIẾNG VIỆT/ HỌC VẦN/ KỂ CHUYỆN  
  3 Toán trò chơi  
  4 ĐẠO ĐỨC  
  5 Tiếng Anh  
  6 Sự kỳ diệu cơ thể con người  
  7 Khoa học  
  8 SINH HOẠT LỚP  
Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ