Giới Thiệu Chương Trình Làm Giàu Kiến Thức, Kỹ Năng Sống

LÀM GIÀU KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG SỐNG – CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐỘC QUYỀN CỦA TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN Với lịch sử 16 năm hình thành và phát triển, trường Nguyễn Văn Huyên được biết đến là nơi tạo điều kiện thuận lợi nhất về mọi mặt nhằm phát triển tối đa trí tuệ, thể chất cũng như đạo đức, lối sống.

Nâng Cao Nhận Thức Của Học Sinh Qua Việc Giáo Dục Di Sản

Nâng cao nhận thức của học sinh qua việc giáo dục di sản Một bộ phận giới trẻ mù mờ không am hiểu về lịch sử và văn hóa dân tộc trở thành nỗi trăn trở của những người làm công tác giáo dục. Việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ở trường phổ thông  hướng tới đích giúp HS có những hiểu biết về những giá trị của các di sản, qua đó giáo dục HS ý thức gìn giữ, bảo vệ các di sản văn hóa.

Chương trình CBSE-I (CBSE Quốc tế)

Chương trình Tiểu học CBSE-I (CBSE Quốc tế) là chương trình dành cho học sinh lứa tuổi cấp 1, từ 6 đến 8 tuổi. Chương trình sử dụng bài giảng số sinh động, thu hút cho 3 môn: tiếng Anh, Toán, Khoa Học. Sau đó, khi lên lớp 4, các em sẽ học chương trình Tiểu học Quốc tế Edexcel.

Lộ trình Chương trình Tiểu học Quốc tế

Chương trình Tiểu học Quốc tế nằm trong chuỗi chương trình chuẩn quốc tế xuyên suốt, tổng thể từ Mẫu giáo cho đến lớp 12. Chương trình sử dụng bài giảng số sinh động, thu hút cho các môn học như tiếng Anh, Toán, Khoa Học. Cuối mỗi cấp học, các em sẵn sàng thi lấy các chứng chỉ quốc tế EdExcel hoặc CBSE-i. Hàng năm, các chứng chỉ uy tín, được quốc tế công nhận này được cấp cho hàng chục triệu học sinh trên toàn thế giới.

Chương trình Tiểu học Quốc tế EDEXCEL

Chương trình Tiểu học Quốc tế Edexcel là chương trình dành cho học sinh lứa tuổi cấp 1, từ 9 đến 11 tuổi. Chương trình sử dụng bài giảng số sinh động, thu hút cho 3 môn: tiếng Anh, Toán, Khoa Học. Vào cuối cấp 1, các em sẵn sàng thi lấy chứng chỉ quốc tế Primary EdExcel International Award.

Phân phối chương trình Mầm non

GIÁO DỤC MẦM NON  Giới thiệu khung phân phối trương trình Mầm non

Phân phối chương trình Tiếng Việt - Các chủ điểm - Tiểu học

Chương trình Tiếng Việt - Các chủ điểm Tiểu học (Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH  ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phân phối chương trình Môn Địa lý - Tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ (Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH  ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ