Lộ trình Chương trình Tiểu học Quốc tế

Chương trình Tiểu học Quốc tế nằm trong chuỗi chương trình chuẩn quốc tế xuyên suốt, tổng thể từ Mẫu giáo cho đến lớp 12. Chương trình sử dụng bài giảng số sinh động, thu hút cho các môn học như tiếng Anh, Toán, Khoa Học. Cuối mỗi cấp học, các em sẵn sàng thi lấy các chứng chỉ quốc tế EdExcel hoặc CBSE-i. Hàng năm, các chứng chỉ uy tín, được quốc tế công nhận này được cấp cho hàng chục triệu học sinh trên toàn thế giới.

Chương trình Tiểu học Quốc tế EDEXCEL

Chương trình Tiểu học Quốc tế Edexcel là chương trình dành cho học sinh lứa tuổi cấp 1, từ 9 đến 11 tuổi. Chương trình sử dụng bài giảng số sinh động, thu hút cho 3 môn: tiếng Anh, Toán, Khoa Học. Vào cuối cấp 1, các em sẵn sàng thi lấy chứng chỉ quốc tế Primary EdExcel International Award.

Phân phối chương trình Mầm non

GIÁO DỤC MẦM NON  Giới thiệu khung phân phối trương trình Mầm non

Phân phối chương trình Tiếng Việt - Các chủ điểm - Tiểu học

Chương trình Tiếng Việt - Các chủ điểm Tiểu học (Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH  ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phân phối chương trình Môn Địa lý - Tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ (Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH  ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phân phối chương trình Môn Đạo đức - Tiểu học

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011-2012 - CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐẠO ĐỨC

Phân phối chương trình Môn Toán - Tiểu học

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011-2012 - CHƯƠNG TRÌNH MÔN TOÁN

Phân phối chương trình Môn Tự nhiên và Xã hội - Tiểu học

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011-2012 - CHƯƠNG TRÌNH MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Phân phối chương trình Môn Tập đọc, học vần - Tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH HỌC VẦN – TẬP ĐỌC - (Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH  ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ