Lịch báo giảng lớp 1

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 1 Chào cờ     2 Toán 1 Tiết học dầu     3 HV 1  Ổn định tổ chức     4 HV 2 Các nét cơ bản     5 Đạo đức   Em là học sinh lớp Một   Ba 1 Toán 2 Nhiều hơn, ít hơn.     2 HV 3 Bài 1: e     3 HV 4 Bài 1: e     4 TNXH 1 Cơ thể chúng ta     5 TD   Tổ chức lớp- trò chơi vận động   Tư 1 Toán 3 Hình vuông, hình tròn.     2 HV 5 Bài 2: b     3 HV 6 Bài 2: b     4 Âm nhạc 1 HỌC HÁT: Bài Quê hương tươi đẹp     5         Năm 1 Toán 4 Hình tam giác     2 HV 7 Bài 3: /     3 HV 8 Bài 3: /     4 MT 1 Xem tranh thiếu nhi vui chơi     5         Sáu 1 Toán/TV 1 Kiểm tra tuần     2 HV 9 Luyện tập     3 HV 10 Luyện tập     4 Thủ công 1 Làm đồ chơi đơn giản (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 1 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 2 Chào cờ     2 Toán 5 Luyện tập     3 HV 11 Bài 4: ?     4 HV 12 Bài 4: ?     5 Đạo đức 2 Em là học sinh lớp Một   Ba 1 Toán 6 Các số 1,2,3     2 HV 13 Bài 5: \ dấu ngã     3 HV 14 Bài 5: \ dấu ngã     4 TNXH 2 Chúng ta đang lớn     5 TD 2 Trò chơi – Đội hình đội ngũ   Tư 1 Toán 7 Luyện tập     2 HV 15 Bài 6: be-bè-bẽ-bẻ …     3 HV 16 Bài 6: be-bè-bẽ-bẻ …     4 Âm nhạc 2 Ôn: Bài Quê hương tươi đẹp     5         Năm 1 Toán 8 Các số 1,2,3,4,5     2 HV 17 Bài 7: ê – v     3 HV 18 Bài 7: ê – v     4 MT 2 Vẽ nét thẳng     5         Sáu 1 Toán/TV   Kiểm tra tuần     2 TV 19 Tô các nét cơ bản     3 TV 20 Tập tô: e b bé     4 Thủ công 2 Xé, cắt dán     5 GDTT 2 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 3 Chào cờ     2 Toán 8 Luyện tập     3 HV 21 Bài 8: l-h     4 HV 22 Bài 8: l-h     5 Đạo đức 3 Gọn gàng, sạch sẽ   Ba 1 Toán 19 Bé hơn. Dấu <     2 HV 23 Bài 9: o-c     3 HV 24 Bài 9: o-c     4 TNXH 3 Nhận biết các vật xung quanh     5 TD 3 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động   Tư 1 Toán 11 Lớp hơn. Dấu >     2 HV 25 Bài 9: o-c     3 HV 26 Bài 9: o-c     4 Âm nhạc 3 Học hát: Mời bạn vui múa ca     5         Năm 1 Toán 12       2 HV 27 Bài 11: Ôn tập     3 HV 28 Bài 11: Ôn tập     4 MT 3 Màu và vẽ màu vào hình đơn giản     5         Sáu 1 Toán/TV 3 Kiểm tra tuần     2 HV 29  Bài 12: i-a     3 HV 30  Bài 12: i-a     4 Thủ công 3 Xé, cắt dán     5 GDTT 3 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 4 Chào cờ     2 Toán 13 Bằng nhau. Dấu =     3 HV 31 Bài 13: n-m     4 HV 32 Bài 13: n-m     5 Đạo đức 4 Gọn gàng, sạch sẽ   Ba 1 Toán 14 Luyện tập     2 HV 33 Bài 14: d – đ     3 HV 34 Bài 14: d – đ     4 TNXH 4 Bảo vệ mắt và tai     5 TD 4 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động   Tư 1 Toán 15 Luyện tập chung     2 HV 35 Bài 15: t-th     3 HV 36 Bài 15: t-th     4 Âm nhạc 4 Ôn bài: Mời bạn vui múa ca     5         Năm 1 Toán 16 Số 6     2 HV 37 Bài 16: Ôn tập     3 HV 38 Bài 16: Ôn tập     4 MT 4 Vẽ hình tam giác     5         Sáu 1 Toán/TV 4 Kiểm tra tuần     2 TV 39 lễ, cọ, bờ, hồ     3 TV 40 mơ, do, ta, thơ     4 Thủ công 4 Xé, cắt dán     5 GDTT 4 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 5 Chào cờ     2 Toán 17 Số 7     3 HV 41 Bài 17: u-ư     4 HV 42 Bài 17: u-ư     5 Đạo đức 5 Giữ gìn sách vở   Ba 1 Toán 18 Số 8     2 HV 43 Bài 18: x-ch     3 HV 44 Bài 18: x-ch     4 TNXH 5 Vệ sinh cơ thể     5 TD 5 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động   Tư 1 Toán 19 Số 9     2 HV 54 Bài 19: s-r     3 HV 46 Bài 19: s-r     4 Âm nhạc 5 Ôn hai bài hát: Quê hương tươi đẹp.     5         Năm 1 Toán 20 Số 0     2 HV 47 Bài 20: k-kh     3 HV 48 Bài 20: k-kh     4 MT 5 Vẽ nét cong     5         Sáu 1 Toán/TV 5 Kiểm tra tuần     2 HV 49 Bài 21: Ôn tập.     3 HV 50 Bài 21: Ôn tập.     4 Thủ công 5 Xé, cắt dán     5 GDTT 5 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 6 Chào cờ     2 Toán 21 Số 10     3 HV 51 Bài 22: ph-nh     4 HV 52 Bài 22: ph-nh     5 Đạo đức 6 Giữ gìn sách vở   Ba 1 Toán 22 Luyện tập     2 HV 53 Bài 23: g-gh     3 HV 54 Bài 23: g-gh     4 TNXH 6 Chăm sóc và bảo vệ răng     5 TD 6 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động   Tư 1 Toán 23 Luyện tập chung     2 HV 55 Bài 23: q-qu-gi     3 HV 56 Bài 23: q-qu-gi     4 Âm nhạc 6 Học hát: Bài tìm bạn thân     5         Năm 1 Toán 24 Luyện tập chung     2 HV 57 Bài 25: ng-ngh     3 HV 58 Bài 25: ng-ngh     4 MT 6 Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn     5         Sáu 1 Toán/TV 6 Kiểm tra tuần     2 HV 59 Bài 26:y-tr     3 HV 60 Bài 26:y-tr     4 Thủ công 6 Xé, cắt dán     5 GDTT 6 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 7 Chào cờ     2 Toán 25 Kiểm tra     3 HV 61 Bài 27:Ôn tập     4 HV 62 Bài 27:Ôn tập     5 Đạo đức 7 Gia đình em   Ba 1 Toán 26 Phép + trong PV3     2 HV 63 Ôn tập âm và chữ ghi âm     3 HV 64 Ôn tập âm và chữ ghi âm     4 TNXH 7 Thực hành đánh răng và rửa mặt     5 TD 7 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động   Tư 1 Toán 27 Luyện tập     2 HV 65 Bài 28: Chữ thường-chữ hoa     3 HV 66 Bài 28: Chữ thường-chữ hoa     4 Âm nhạc 7 Học hát: Bài Tìm bạn thân (tt)     5         Năm 1 Toán 28 Phép cộng trong phạm vi 4     2 HV 67 bài 29: La     3 HV 78 bài 29: La     4 MT 7 Vẽ màu và hình quả (trái) cây     5         Sáu 1 Toán/TV 7 Kiểm tra tuần     2 TV 69 Cử tạ, thợ xẻ, chữ số     3 TV 70 Nho khô, nghé ọ, chú ý …     4 Thủ công 7 Xé, cắt dán     5 GDTT 7 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 8 Chào cờ     2 Toán 29 Luyện tập     3 HV 71 Bài 30: Ua-ưa     4 HV 72 Bài 30: Ua-ưa     5 Đạo đức 8 Gia đình em   Ba 1 Toán 30 Phép + trong PV5     2 HV 73 Bài 31: Ôn tập     3 HV 74 Bài 31: Ôn tập     4 TNXH 8 Ăn, uống hàng ngày     5 TD 8 Đội hình đội ngũ. Thể dục trèn luyện tư thế cơ bản.   Tư 1 Toán 31 Luyện tập     2 HV 75 Bài 32: oi, ai     3 HV 76 Bài 32: oi, ai     4 Âm nhạc 8 Học hát: Bài Lí cây xanh     5         Năm 1 Toán 32 Số 0 trong phép cộng     2 HV 77 Bài 33: ôi, ơi     3 HV 78 Bài 33: ôi, ơi     4 MT 8 Vẽ hình vuông và hình chữ nhật     5         Sáu 1 Toán/TV 8 Kiểm tra tuần     2 HV 79 Bài 34: ui-ưi     3 HV 80 Bài 34: ui-ưi     4 Thủ công 8 Xé, cắt dán     5 GDTT 8 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 9 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 9 Chào cờ     2 Toán 33 Luyện tập     3 HV 81 Bài34: uôi-ươi     4 HV 82 Bài34: uôi-ươi     5 Đạo đức 9 Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ   Ba 1 Toán 34 Luyện tập chung     2 HV 83 Bài 36: ay-â ây     3 HV 84 Bài 36: ay-â ây     4 TNXH 9 Hoạt động và nghỉ ngơi     5 TD 9 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản   Tư 1 Toán 35 KTĐK(Giữa kì 1)     2 HV 85 Bài 37: Ôn tập     3 HV 86 Bài 37: Ôn tập     4 Âm nhạc 9 Ôn tập bài hát: Lí cây xanh     5         Năm 1 Toán 36 Phép trừ trong PV3     2 HV 87 Bài 38: eo-ao     3 HV 88 Bài 38: eo-ao     4 MT 9 Xem tranh phong cảnh     5         Sáu 1 Toán/TV 9 Kiểm tra tuần     2 TV 89 Xưa kia, mùa dưa, ngà voi …     3 TV 90 Đồ chơi, tươi cười, ngày hội     4 Thủ công 9 Xé, cắt dán     5 GDTT 9 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 10 Chào cờ     2 Toán 37 Luyện tập     3 HV 91 Bài 39:au-âu     4 HV 92 Bài 39:au-âu     5 Đạo đức 10 Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ   Ba 1 Toán 38 Phép trừ trong PV4     2 HV 93 Bài 40: iu-êu     3 HV 94 Bài 40: iu-êu     4 TNXH 10 Ôn tập: Con người và sức khoẻ     5 TD 10 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản   Tư 1 Toán 39 Luyện tập     2 HV 95 Ôn tập, kiểm tra GHKI     3 HV 96 Ôn tập, kiểm tra GHKI     4 Âm nhạc 10 Ôn tập 2 bài hát: Tìm bạn thân, Lí cây xanh     5         Năm 1 Toán 40 Phép trừ trong phạm vi 5     2 HV 97 Bài 41: iêu – yêu     3 HV 98 Bài 41: iêu – yêu     4 MT 10 Vẽ quả( quả dạng tròn)     5         Sáu 1 Toán/TV 10 Kiểm tra tuần     2 HV 99 Luyện tập     3 HV 100 Luyện tập     4 Thủ công 10 Xé, cắt dán     5 GDTT 10 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 11 Chào cờ     2 Toán 41 Bài 45: ân- ă ăn     3 HV 101 Bài 42: ưu-ươu     4 HV 102 Bài 42: ưu-ươu     5 Đạo đức 11 Thực hành kĩ năng giữa kì I   Ba 1 Toán 42 Số 0 trong phép trừ     2 HV 103 Bài 43: Ôn tập     3 HV 104 Bài 43: Ôn tập     4 TNXH 11 Gia đình     5 TD 11 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. Trò chơi vận động.   Tư 1 Toán 43 Luyện tập     2 HV 105 Bài 44: on-an     3 HV 106 Bài 44: on-an     4 Âm nhạc 11 Học hát: Bài Đàn gà con     5         Năm 1 Toán 44 Luyện tập chung     2 HV 107 Bài 45: ân- ă ăn     3 HV 108 Bài 45: ân- ă ăn     4 MT 11 Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm     5         Sáu 1 Toán/TV 11 Kiểm tra tuần     2 HV 109 Cái kéo, trái đào, sáo sậu …     3 HV 110 Chú cừu, rau non, thợ hàn     4 Thủ công 11 Xé, cắt dán     5 GDTT 11 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 12 Chào cờ     2 Toán 45 Luyện tập chung     3 HV 111 Bài 46: ôn – ơn     4 HV 112 Bài 46: ôn – ơn     5 Đạo đức 12 Nghiêm trang khi chào cờ   Ba 1 Toán 46 Phép cộng trong phạm vi 6     2 HV 113 Bài 47: en-ên     3 HV 114 Bài 47: en-ên     4 TNXH 115 Nhà ở     5 TD 12 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. Trò chơi vận động.   Tư 1 Toán 47 Phép trừ trong phạm vi 6     2 HV 115 Bài 48: in-un     3 HV 116 Bài 48: in-un     4 Âm nhạc 12 Ôn tập bài hát: Đàn gà con     5         Năm 1 Toán 48 Luyện tập     2 HV 117 Bài 49: iên-yên     3 HV 118 Bài 49: iên-yên     4 MT 12 Vẽ tự do     5         Sáu 1 Toán/TV 12 Kiểm tra tuần     2 HV 119 Bài 50: uôn-ươn     3 HV 120 Bài 50: uôn-ươn     4 Thủ công 12 Xé, cắt dán     5 GDTT 12 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 13 Chào cờ     2 Toán 49 Phép cộng trong phạm vi 7     3 HV 121 Bài 51: Ôn tập     4 HV 122 Bài 51: Ôn tập     5 Đạo đức 13 Nghiêm trang khi chào cờ   Ba 1 Toán 50 Phép trừ trong phạm vi 7     2 HV 123 Bài 52: onng-ông     3 HV 124 Bài 52: onng-ông     4 TNXH 13 Công việc ở nhà     5 TD 13 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản   Tư 1 Toán 51 Luyện tập     2 HV 125 Bài 53: ăng-âng     3 HV 126 Bài 53: ăng-âng     4 Âm nhạc 13 Học hát: Bài Sắp đến Tết rồi     5         Năm 1 Toán 52 Phép cộng trong phạm vi 8     2 HV 127 Bài 54: ung-ưng     3 HV 128 Bài 54: ung-ưng     4 MT 13 Học hát: Bài Sắp đến Tết rồi     5         Sáu 1 Toán/TV 13 Kiểm tra tuần     2 HV 129 Nền nhà, nhà in, cá biển …     3 HV 130 Con ong, cây thông     4 Thủ công 13 Xé, cắt dán     5 GDTT 13 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 14 Chào cờ     2 Toán 53 Bài 59: Ôn tập     3 HV 131 Bài 55: eng-iêng     4 HV 132 Bài 55: eng-iêng     5 Đạo đức 14 Đi học đều và đúng giờ   Ba 1 Toán 54 Luyện tập     2 HV 133 Bài 56: uông-ương     3 HV 134 Bài 56: uông-ương     4 TNXH 14 An toàn khi ở nhà     5 TD 14 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản   Tư 1 Toán 55 Phép + trong phạm vi 9     2 HV 135 Bìa 57:ang-anh     3 HV 136 Bìa 57:ang-anh     4 Âm nhạc 14 Ôn tập bài hát: Sắp đến Tết rồi     5         Năm 1 Toán 56 Phép trừ trong phạm vi 9     2 HV 137 Bài 58: inh-ênh     3 HV 138 Bài 58: inh-ênh     4 MT 14 Vẽ màu vào các hoạ tiết ở hình vuông     5         Sáu 1 Toán/TV 14 Kiểm tra tuần     2 HV 139 Bài 59: Ôn tập     3 HV 140 Bài 59: Ôn tập     4 Thủ công 14 Xé, cắt dán     5 GDTT 14 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 15 Chào cờ     2 Toán 57 Luyện tập     3 HV 141 Bài 60: 0m-am     4 HV 142 Bài 60: 0m-am     5 Đạo đức 15 Đi học đều và đúng giờ   Ba 1 Toán 58 Phép cộng trong phạm vi 10     2 HV 143 Bài 61: ăm – âm     3 HV 144 Bài 61: ăm – âm     4 TNXH 15 Lớp học     5 TD 15 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản   Tư 1 Toán 59 Luyện tập     2 HV 145 Bài 62: ôm – ơm     3 HV 146 Bài 62: ôm – ơm     4 Âm nhạc 15 Ôn tập 2 bài hát: Đàn gà con. Sắp đến Tết rồi     5         Năm 1 Toán 60 Phép -  trong phạm vi 10     2 HV 147 Bài 63: em – êm     3 HV 148 Bài 63: em – êm     4 MT 15 Vẽ cây, vẽ nhà     5         Sáu 1 Toán/TV 15 Kiểm tra tuần     2 TV 149 Nhà trường, buôn làng …     3 TV 150 Đỏ thắm, mầm non …     4 Thủ công 15 Xé, cắt dán     5 GDTT 15 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 16 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 16 Chào cờ     2 Toán 61 Luyện tập     3 HV 151 Bài số 68: ot – at     4 HV 152 Bài số 68: ot – at     5 Đạo đức 16 Trật tự trong trường học   Ba 1 Toán 62 Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10     2 HV 153 Luyện tập     3 HV 154 Luyện tập     4 TNXH 16 Hoạt động ở lớp     5 TD 16 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản   Tư 1 Toán 63 Luyện tập     2 HV 155 Luyện tập     3 HV 156 Luyện tập     4 Âm nhạc 16 Hoạt động ở lớp. Kể chuyện âm nhạc.     5         Năm 1 Toán 64 Luyện tập chung     2 HV 157 Luyện tập     3 HV 158 Luyện tập     4 MT 16 Vẽ hoặ xé dán lọ hoa     5         Sáu 1 Toán/TV 16 Kiểm tra tuần     2 HV 159 Luyện tập     3 HV 160 Luyện tập     4 Thủ công 16 Xé, cắt dán     5 GDTT 16 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 17 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 17 Chào cờ     2 Toán 65 Luyện tập chung     3 HV 161 Bài 69: ăt – ât     4 HV 162 Bài 69: ăt – ât     5 Đạo đức 17 Trật tự trong trường học   Ba 1 Toán 66 Luyện tập chung     2 HV 163 Bài 70: 00t – ơt     3 HV 164 Bài 70: 00t – ơt     4 TNXH 17 Giữ gìn lớp học sạch, đẹp     5 TD 17 Trò chơi vận động   Tư 1 Toán 67 Luyện tập chung     2 HV 165 Bài 71: et-  êy     3 HV 166 Bài 71: et-  êy     4 Âm nhạc 17 Học hát: Dành cho địa phương tự chọn.     5         Năm 1 Toán 68 KTĐK (cuối kì I)     2 HV 167 Bài 72: ut – ưt     3 HV 168 Bài 72: ut – ưt     4 MT 17 Vẽ tranh ngôi nhà của em     5         Sáu 1 Toán/TV 17 Kiểm tra tuần     2 TV 169 Thanh kiếm, âu yếm …     3 TV 170 Xay bột, nét chữ, kết bạn …     4 Thủ công 17 Xé, cắt dán     5 GDTT 17 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 18 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 18 Chào cờ     2 Toán 69 Điểm, đoạn thẳng     3 HV 171 Bài 73: it – iêt     4 HV 172 Bài 73: it – iêt     5 Đạo đức 18 Thực hành kĩ năng cuối học kì I   Ba 1 Toán 70 Độ dài đoạn thẳng     2 HV 173 Bài 74: uôt – ươt     3 HV 174 Bài 74: uôt – ươt     4 TNXH 18 Cuộc sống xung quanh     5 TD 18 Sơ kết học kì I (Như bài 17)   Tư 1 Toán 71 TH đo độ dài     2 HV 175 Bài 75: Ôn tập.     3 HV 176 Bài 75: Ôn tập.     4 Âm nhạc 18 Tập biểu diễn     5         Năm 1 Toán 72 Một chục, tia số     2 HV 177 Bài 76: oc-ac     3 HV 178 Bài 76: oc-ac     4 MT 18 Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông     5         Sáu 1 Toán/TV 18 Kiểm tra tuần     2 HV 179 Ôn tập kiểm tra KHI     3 HV 180 Ôn tập kiểm tra KHI     4 Thủ công 18 Xé, cắt dán     5 GDTT 18 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT         2 Toán         3 HV         4 HV         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 HV         3 HV         4 TNXH         5 TD       Tư 1 Toán         2 HV         3 HV         4 Âm nhạc         5         Năm 1 Toán         2 HV         3 HV         4 MT         5         Sáu 1 Toán         2 HV         3 HV         4 Thủ công         5 GDTT                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 19       2 Toán 73 11;12     3 HV 181 Bài 77: ăc,âc     4 HV 182 Bài 77: ăc,âc     5 Đạo đức 19 Lễ phép, vậng lời thày giáo, cô giáo   Ba 1 Toán 74 13,14,15     2 HV 183 Bài 78: uc,ưc     3 HV 184 Bài 78: uc,ưc     4 TNXH 19 Cuộc sống xung quanh (tt)     5 TD 19 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 75 16,17,18,19     2 HV 185 Bài 79: ôc,uôc     3 HV 186 Bài 79: ôc,uôc     4 Âm nhạc 19 Học hát bài: Bầu trời xanh     5         Năm 1 Toán 76 20, hai chục     2 HV 187 Bài 80 iêc, ươc     3 HV 188 Bài 80 iêc, ươc     4 MT 19 Vẽ gà     5         Sáu 1 Toán/TV 19 Kiểm ta tuần     2 TV 189 Tuốt lúa, hạt thóc …     3 TV 190 Con oốc, đôi guốc, cá diếc     4 Thủ công 19 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 19 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 20 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 20 Chào cờ.     2 Toán 77 Phép cộng 14+3     3 HV 191 Bài 81:ach     4 HV 192 Bài 81:ach     5 Đạo đức 20 Lễ phép, vâng lời thày giáo, cô giáo   Ba 1 Toán 78 Luyện tập.     2 HV 193 Bài 82: ich-êch     3 HV 194 Bài 82: ich-êch     4 TNXH 20 Anh toàn trên đường đi học     5 TD 20 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 79 Phép trừ dạng 17-3     2 HV 195 Bài 83: Ôn tập     3 HV 196 Bài 83: Ôn tập     4 Âm nhạc 20 Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh.     5         Năm 1 Toán 80 Luyện tập     2 HV 197 Bài 84: op-ap     3 HV 198 Bài 84: op-ap     4 MT 20 Vẽ hoặc nặn quả chuối     5         Sáu 1 Toán/TV 20 Kiểm tra tuần     2 TV 199 Bài 85: ăp – âp     3 TV 200 Bài 85: ăp – âp     4 Thủ công 20 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 20 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 21 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 21 Chào cờ     2 Toán 81 Phép trừ dạng 17 – 7     3 HV 202 Bài: 86: ôp-ơp     4 HV 201 Bài: 86: ôp-ơp     5 Đạo đức 21 Em và các bạn   Ba 1 Toán 82 Luyện tập.     2 HV 203 Bài 87: ep-êp     3 HV 204 Bài 87: ep-êp     4 TNXH 21 Ôn tập: Xã hội     5 TD 21 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 83 Luyện tập chung     2 HV 205 Bài 88: ip-up     3 HV 206 Bài 88: ip-up     4 Âm nhạc 21 Học hát bài: Tập tầm vông.     5         Năm 1 Toán 84 Bài toán có lời văn.     2 HV 207 Bài 89: iêp-ươp     3 HV 208 Bài 89: iêp-ươp     4 MT 21 Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh     5         Sáu 1 Toán/TV 21 Kiểm tra tuần     2 HV 209 Bập bênh, lợp nhà …     3 HV 210 Sách giáo khoa, hí hoáy     4 Thủ công 21 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 21 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 22 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 22 Chào cờ     2 Toán 85 Giải toán có lời văn.     3 HV 211 Bài 90: Ôn tập.     4 HV 212 Bài 90: Ôn tập.     5 Đạo đức 22 Em và các bạn   Ba 1 Toán 86 Xăng-ti-mét. Đo độ dài.     2 HV 213 Bài 91: oa-oe     3 HV 214 Bài 91: oa-oe     4 TNXH 22 Tôn trọng khách nước ngoài     5 TD 22 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 87 Luyện tập.     2 HV 215 Bài 92: oai-oay     3 HV 216 Bài 92: oai-oay     4 Âm nhạc 22 Ôn tập bài hát: Tập tầm vông.     5         Năm 1 Toán 88 Luyện tập.     2 HV 217 Bài 93: oan-oăn     3 HV 218 Bài 93: oan-oăn     4 MT 22 Vẽ vật nuôi trong nhà     5         Sáu 1 Toán/TV 22 Kiểm tra cuối tuần     2 TV 219 Bài 94: oang-ăng     3 TV 220 Bài 94: oang-ăng     4 Thủ công 22 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 22 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 23 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 23 Chào cờ     2 Toán 89 Vẽ đoạn thẳng độ dài cho trước.     3 HV 221 Bài 95: oanh-oach     4 HV 222 Bài 95: oanh-oach     5 Đạo đức 23 Đi bộ đúng qui định   Ba 1 Toán 90 Luyện tập chung.     2 HV 223 Bài 96: oat-oăt     3 HV 224 Bài 96: oat-oăt     4 TNXH 23 Cây hoa     5 TD 23 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 91 Luyện tập chung.     2 HV 225 Bài 97: Ôn tập     3 HV 226 Bài 97: Ôn tập     4 Âm nhạc 23 Ôn tập 2 bài hát: Bầu trời xanh. Tập tầm vông. Nghe nhạc hoặc hát.     5         Năm 1 Toán 92 Các số tròn chục.     2 HV 227 Bài 98: uê-uy     3 HV 228 Bài 98: uê-uy     4 MT 23 Vẽ cây đơn giản     5         Sáu 1 Toán/TV 23 Kiểm tra tuần     2 HV 229 Bài 99: ươ-uya     3 HV 230 Bài 99: ươ-uya     4 Thủ công 23 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 23 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 24 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 24 Chào cờ     2 Toán 93 Luyện tập     3 HV 231 Bài 100: uân-uyên     4 HV 232 Bài 100: uân-uyên     5 Đạo đức 24 Đi bộ đúng qui định   Ba 1 Toán 94 Cộng … số tròn chục.     2 HV 233 Bài 101: uât-uyêt     3 HV 234 Bài 101: uât-uyêt     4 TNXH 24 Cây gỗ     5 TD 24 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 95 Luyện tập.     2 HV 235 Bài 102: uynh-uych     3 HV 236 Bài 102: uynh-uych     4 Âm nhạc 24 Học hát bài: Quả (chỉ dạy 3 lời ca).     5         Năm 1 Toán 96 Trừ … số tròn chục.     2 HV 237 Bài 103: Ôn tập     3 HV 238 Bài 103: Ôn tập     4 MT 24 Vẽ cây đơn giản     5         Sáu 1 Toán/TV 24 Kiểm tra tuần     2 TV 239 Tàu thuỷ, giấy pơ-luya,     3 TV 240 Ôn tập     4 Thủ công 24 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 24 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 25 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 25 Chào cờ     2 Toán 97 Luyện tập.     3 Tập đọc 241 Trường em.     4 Tập đọc 242 Trường em.     5 Đạo đức 25 Thực hành kĩ năng giữa học kì II   Ba 1 Toán 98 Điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình.     2 Tập viết 243 Tô chữ hoa:A,Ă,Â,B     3 Tập viết 244 Tô chữ hoa:A,Ă,Â,B     4 TNXH 25 Con cá     5 TD 25 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 99 Luyện tập chung.     2 Chính tả 245 Trường em.     3 Kể chuyện 246 Rùa và Thỏ     4 Âm nhạc 25 Học bài hát: Quả(tt)     5         Năm 1 Toán 100 KTĐK (giữa kì II)     2 Tập đọc 247 Tặng cháu     3 Chính tả 248 Tặng cháu     4 MT 25 Vẽ màu vào hình của Tranh dân gian     5         Sáu 1 Toán/TV   Kiểm tra cuối tuần     2 Tập đọc 239 Cái nhãn vở     3 Tập đọc 250 Cái nhãn vở     4 Thủ công 25 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 25 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 26 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 26 Chào cờ     2 Toán 101 Các số có 2 chữ số     3 TĐ 251 Bàn tay mẹ     4 TĐ 252 Bàn tay mẹ     5 Đạo đức 26 Cảm ơn và xin lỗi   Ba 1 Toán 102 Các số có 2 chữ số (tt)     2 CT 253 Bàn tay mẹ     3 CT 254 Bàn tay mẹ     4 TNXH 26 Con gà     5 TD 26 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 103 Các số có 2 chữ số (tt)     2 TĐ 255 Cái Bống     3 TĐ 256 Cái Bống     4 Âm nhạc 26 Học hát bài: Hoà bình cho bé.     5         Năm 1 Toán 104 So sánh các số có 2 cữa số.     2 TV 257 Tô chữ hoa:C,D,Đ     3 TV 258 Tô chữ hoa:C,D,Đ     4 MT 26 Vẽ chim và hoa     5         Sáu 1 Toán/TV 26 Kiểm tra tuần     2 CT 259 Cái Bống     3 ÔN TẬP 260 Ôn tập. Kiểm tra giữa học kỳ II     4 Thủ công 26 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 26 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ27 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 27 Chào cờ     2 Toán 105 Luyện tập     3 TĐ 252 Hoa ngọc lan     4 TĐ 252 Hoa ngọc lan     5 Đạo đức 27 Cảm ơn và xin lỗi   Ba 1 Toán 106 Bảng các số từ 1 đến 100     2 TV 253 Tô chữ hoa: E,Ê,G     3 CT 254 Nhà bà ngoại     4 TNXH 27 Con mèo     5 TD 27 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 107 Luyện tập     2 TĐ 255 Ai dậy sớm.     3 TĐ 256 Ai dậy sớm.     4 Âm nhạc 27 Học hát bài: Hoà bình cho bé (tt).     5         Năm 1 Toán 108 Luyện tập chung.     2 CT 257 Câu đố     3 KC 258 Trí khôn     4 MT 27 Vẽ hoặc năn cái ô tô     5         Sáu 1 Toán/TV 27 Kiểm tra tuần     2 TĐ 259 Mưu chú Sẻ.     3 TĐ 260 Mưu chú Sẻ.     4 Thủ công 27 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 27 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 28 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 28 Chào cờ     2 Toán 109 Giải toán có lời văn (tt)     3 TĐ 271 Ngôi nhà     4 TĐ 272 Ngôi nhà     5 Đạo đức 28 Chào hỏi và tạm biệt   Ba 1 Toán 110 Luyện tập     2 TV 273 Tô chữ hoa:H,I,K     3 CT 274 Ngôi nhà     4 TNXH 28 Con muỗi     5 TD 28 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 111 Luyện tập chung     2 TĐ 275 Quà của bố.     3 TĐ 276 Quà của bố.     4 Âm nhạc 28 Ôn tập 2 bài hát: Quả, Hoà bình cho bé.     5         Năm 1 Toán 112 Luyện tập chung     2 CT 277 Quà của bố.     3 KC 278 Bông hoa cúc trắng.     4 MT 28 Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông, đường diềm     5         Sáu 1 Toán/TV 28 Kiểm tra tuần     2 TĐ 279 Vì bây giờ mẹ mới về     3 TĐ 280 Vì bây giờ mẹ mới về     4 Thủ công 28 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 28 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 29 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 29 Chào cờ     2 Toán 113 Phép + trong PV 100 (Không nhớ)     3 TĐ 281 Đầm sen     4 TĐ 282 Đầm sen     5 Đạo đức 29 Chào hỏi và tạm biệt   Ba 1 Toán 114 Luyện tập.     2 TV 283 Tô chữ hoa: L,M,N     3 CT 284 Đầm sen     4 TNXH 29 Nhận biết các cây cối và con vật     5 TD 29 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 115 Luyện tập.     2 TĐ 285 Mời vào     3 TĐ 286 Mời vào     4 Âm nhạc 29 Học hát bài: Đi tới trường     5         Năm 1 Toán 116 Phép trừ trong PV 100(Không nhớ).     2 CT 287 Mời vào     3 KC 288 Niềm vui bất ngờ.     4 MT 29 Vẽ tranh: Đàn gà nhà em (ở TP, TX có thể đổi đề tài: Vẽ con vật em yêu thích.     5         Sáu 1 Toán/TV 29 Kiểm tra tuần     2 TĐ 289 Chú công     3 TĐ 290 Chú công     4 Thủ công 29 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 29 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 30 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 30 Chào cờ     2 Toán 117 Phép trừ trong PV 100(Không nhớ).     3 TĐ 291 Chuyện ở lớp.     4 TĐ 292 Chuyện ở lớp.     5 Đạo đức 30     Ba 1 Toán 118 Luyện tập.     2 TV 293 Tô chữ hoa:O,Ô,Ơ,P     3 CT 294 Chuyện ở lớp.     4 TNXH 30 Trời nắng. Trời mưa     5 TD 30 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 119 Các ngày trong tuần lễ     2 TĐ 295 Mèo con đi học.     3 CT 296 Mèo con đi học.     4 Âm nhạc 30 Ôn tập bài hát: Đi tới trường     5         Năm 1 Toán 120 Công, trừ trong PV 100 không nhớ.     2 TĐ 297 Người bạn tốt.     3 TĐ 298 Người bạn tốt.     4 MT 30 Xem tranh thiếu nhi về các đề tài sinh hoạt.     5         Sáu 1 Toán/TV 30 Kiểm tra tuần     2 CT 299 Người bạn tốt.     3 KC 300 Sói và Sóc.     4 Thủ công 30 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 30 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 31 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 31 Chào cờ     2 Toán 121 Luyện tập     3 TĐ 301 Ngưỡng cửa.     4 TĐ 302 Ngưỡng cửa.     5 Đạo đức 31 Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng   Ba 1 Toán 122 Đồng hồ, thời gian     2 TV 303 Tô chữ hoa: Q,R     3 CT 304 Ngưỡng cửa.     4 TNXH 31 Thực hành: quan sát bầu trời     5 TD 31 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 123 Thực hành     2 TĐ 305 Kể cho bé nghe.     3 TĐ 306 Kể cho bé nghe.     4 Âm nhạc 31 Học hát bài: Năm ngón tay ngoan.     5         Năm 1 Toán 124 Thực hành     2 CT 307 Kể cho bé nghe.     3 KC 308 Dê con nghe lời mẹ.     4 MT 31 Vẽ cảnh thiên nhiên đơn giản     5         Sáu 1 Toán/TV 31 Kiểm tra cuối tuần     2 TĐ 309 Hai chị em     3 TĐ 310 Hai chị em     4 Thủ công 31 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 31 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 32 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 32 Chào cờ     2 Toán 125 Luyện tập chung     3 TĐ 311 Hồ gươm     4 TĐ 312 Hồ gươm     5 Đạo đức 32 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 126 Luyện tập chung     2 TV 313 Tô chữ hoa: S,T     3 CT 314 Hồ gươm     4 TNXH 32 Gió     5 TD 32 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 127 Kiểm tra     2 TĐ 315 Luỹ tre     3 TĐ 316 Luỹ tre     4 Âm nhạc 32 Học hát bài: Năm ngón tay ngoan (tt).     5         Năm 1 Toán 128 Ôn tập: Các số đến 10     2 CT 317 Luỹ tre     3 KC 318 Luỹ tre     4 MT 32 Vẽ đường diềm trên áo, váy     5         Sáu 1 Toán/TV 32 Kiểm tra cuối tuần     2 TĐ 319 Sau cơn mưa     3 TĐ 320 Sau cơn mưa     4 Thủ công 32 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 32 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 33 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 33 Chào cờ     2 Toán 129 Ôn tập: Các số đến 10     3 TĐ 321 Cây bàng.     4 TĐ 322 Cây bàng.     5 Đạo đức 33 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 130 Ôn tập: Các số đến 10     2 TV 323 Tô chữ hoa:U,Ư,V     3 CT 324 Cây bàng.     4 TNXH 33 Trời nóng, trời rét     5 TD 33 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 131 Ôn tập: Các số đến 10     2 TĐ 325 Đi học.     3 TĐ 326 Đi học.     4 Âm nhạc 33 Ôn tập bài hát: Đi tới trường     5         Năm 1 Toán 132 Ôn tập: Các số đến 100     2 CT 327 Đi học.     3 KC 328 Cô chủ không biết     4 MT 33 Vẽ tranh: Bé và hoa     5         Sáu 1 Toán/TV 33 Kiểm tra cuối tuần     2 TĐ 329 Nói dối hại thân     3 TĐ 330 Nói dối hại thân     4 Thủ công 33 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 33 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 34 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 34 Chào cờ     2 Toán 133 Ôn tập: Các số đến 100     3 TĐ 331 Bác đưa thư     4 TĐ 332 Bác đưa thư     5 Đạo đức 34 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 134 Ôn tập: Các số đến 100     2 TV 333 Tô chữ hoa:X,Y     3 CT 334 Bác đưa thư     4 TNXH 34 Thời tiết     5 TD 34 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 135 Ôn tập: Các số đến 100     2 TĐ 335 Làm anh     3 TĐ 336 Làm anh     4 Âm nhạc 34 Ôn tập và biểu diễn     5         Năm 1 Toán 136 Luyện tập chung.     2 CT 337 Chia quà     3 KC 338 Hai tiếng kì lạ.     4 MT 34 Vẽ tự do     5         Sáu 1 Toán/TV 34 Kiểm tra cuối tuần     2 TĐ 339 Người trồng na     3 TĐ 340 Người trồng na     4 Thủ công 34 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 34 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 35 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 35 Chào cờ     2 Toán 137 Luyện tập chung.     3 TĐ 341 Anh hùng biển cả.     4 TĐ 342 Anh hùng biển cả.     5 Đạo đức 35 Thực hành kĩ năng cuối HKII và cuối năm   Ba 1 Toán 138 Luyện tập chung.     2 TV 343 Viết chữ số: 0 …9     3 CT 344 Loài cá thông minh     4 TNXH 35 Ôn tập: Tự nhiên     5 TD 35 Tổng kết môn học.   Tư 1 Toán 139 Luyện tập chung.     2 TĐ 345 Ò …ó …. O     3 CT 346 Ò …ó …. O     4 Âm nhạc 35 Tập biểu diễn     5         Năm 1 Toán 140 KTĐK (cuối kì II)     2 CT 347 Bài luyện tập (1 hoặc 2)     3 KC 348 Bài luyện tập (3 hoặc 4)     4 MT 35 Trưng bày kết quả học tập     5         Sáu 1 Toán/TV 35 Kiểm tra cuối tuần     2 TĐ 349 Bài luyện tập (1 hoặc 2)     3 TĐ 350 Bài luyện tập (3 hoặc 4)     4 Thủ công 35 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 35 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 00 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT         2 Toán         3 HV         4 HV         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 HV         3 HV         4 TNXH         5 TD       Tư 1 Toán         2 HV         3 HV         4 Âm nhạc         5         Năm 1 Toán         2 HV         3 HV         4 MT         5         Sáu 1 Toán/TV         2 HV         3 HV         4 Thủ công         5 GDTT                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT         2 Toán         3 HV         4 HV         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 HV         3 HV         4 TNXH         5 TD       Tư 1 Toán         2 HV         3 HV         4 Âm nhạc         5         Năm 1 Toán         2 HV         3 HV         4 MT         5         Sáu 1 Toán         2 HV         3 HV         4 Thủ công         5 GDTT                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng 

Lịch học khối THPT

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Lịch học năm hoc 2016-2017 khối THCS - PTTH.  

Lịch học khối THCS

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Lịch học năm hoc 2016-2017 khối THCS - PTTH.  

Lịch năm học

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN   LỊCH NĂM HỌC 2012 – 2013 Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Hoạt động Dạy & Học Chủ đề sinh hoạt lớp 1 3 4 5-Sep 6 7 8 9 Khai giảng Năm học 2012-2013 Tháng 9: Mùa Tựu trường 2 10 11 12 12 14 15 16 Họp Hội đồng GD lần I   3 17 18 19 20 21 22 23 Họp Phụ huynh đầu năm + TB điểm thi KS đầu năm   4 24 25 26 27 28 29 30 Thanh – kiểm tra hồ sơ giáo viên   5 1-Oct 2 3 4 5 6 7 Giáo viên nộp đề thi Giữa Học kì I Tháng 10: Hà Nội trong em 6 8 9 10 11 12 13 14 Thanh tra cơ sở vật chất lần I   7 17 18 19 20 21 22 23 Kiểm tra Giữa Học kì I. Họp HĐGD lần II   8 15 16 17 18 19 20 21 Giáo viên chấm bài thi   9 22 23 24 25 26 27 28 Giáo viên nộp điểm. Thông báo điểm cho Phụ PH   10 29 30 31 1-Nov 2 3 4 Thanh – kiểm tra hồ sơ giáo viên Tháng 11: Tri ân Thầy cô 11 5 6 7 8 9 10 11 Giáo viên nộp đề thi Học kì I   12 12 13 14 15 16 17 18 Hội giảng Chào mừng Ngày NGVN 20/11   13 19 20/11 21 22 23 24 25 Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11   14 26 27 28 29 30 1-Dec 2 Kiểm tra Học kì I khối 12 Tháng 12: Tuổi trẻ Thủ Đô 15 3 4 5 6 7 8 9 Kiểm tra Học kì I khối 10&11.   16 10 11 12 13 14 15 16 Hoàn thành điểm tổng kết Học kì I   17 17 18 19 20 21 22 23 Họp Phụ huynh HKI.Họp HĐGD lần III. Tổng kết Học kì I   18 24 25 26 27 28 29 30 HỌC KÌ II   19 31 1-Jan 2 3 4 5 6 Kiểm tra tư cách học sinh Học kì II Tháng 1&2: Tết Việt 20 7 8 9 10 11 12 13     21 14 15 16 17 18 19 20     22 21 22 23 24 25 26 27 Giáo viên nộp đề thi Giữa Học kì II   23 28 29 30 31 1-Feb 2 3     24 4 5 6 7 8 9 10(1-1) Tết Nguyên Đán 2013   25 11 12 13 14 15 16 17 Nghỉ Tết Nguyên Đán   26 18 19 20 21 22 23 24 Thi Giữa Học kì II khối 12.   27 25 26 27 28 1 2 3 Thanh tra cơ sở vật chất lần II  Tháng 3: Thanh Niên 28 4 5 6 7 8 9 10 Thanh-kiểm tra hồ sơ GV.Họp HĐGD lần IV    làm theo lời Bác 29 11 12 13 14 15 16 17 Thi Giữa Học Kì II khối 10&11.Nộp đề HK II khối 12   30 18 19 20 21 22 23 24 Chuẩn bị các hoạt động Chào mừng Ngày 26/3   31 25 26 27 28 29 30 31 Kiểm tra Học kì II khối 12.   32 1-Apr 2 3 4 5 6 7 GV khối 12 hoàn thành điểm tổng kết. Tháng 4: Hoa Trạng nguyên 33 8 9 10 11 12 13 14 Giáo viên nộp đề thi HK II Khối 10, 11   34 15 16 17 18 19 20 21 Thanh-tra hồ sơ giáo viên.   35 22 23 24 25 26 27 28 Họp Hội đồng giáo dục lần V   36 29 30 1 2 3 4 5 Kiểm tra Học kì II Khối 10, 11. Tháng 5: Mùa hè Yêu thương 37 6 7 8 9 10 11 12  GV hoàn thành điểm tổng kết năm học.Khối 12thi thử TN   38 13 14 15 16 17 18 19 Họp Phụ huynh cuối năm. Bế giảng năm học.   39 20 21 22 23 24 25 26 Văn phòng+GVCN hoàn thành hồ sơ, sổ sách.

Lịch học khối tiểu học

Trường Nguyễn Văn Huyên thông báo lịch năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu Lớp 1 - Hè 2014

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Thời khóa biểu LỚP 1 - Hè 2014 (Từ 02/06/2014 đến 29/08/2014)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 05 2013 KHỐI MẪU GIÁO LỚN

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Chương trình học Tháng 5 Mẫu giáo lớn Thời gian từ:29/04-24/05/2013  

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 05 2013 – KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Chương trình học Tháng 5 Mẫu giáo nhỡ Thời gian từ:29/04-24/05/2013  

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 05 2013 – KHỐI MẪU GIÁO BÉ

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Chương trình học Tháng 5 Mẫu giáo bé Thời gian từ:29/04-24/05/2013  

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ