Lịch báo giảng lớp 3

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 1 Chào cờ     2 Toán 1 Đọc, viết, so sánh, các số có 3 chữ số     3 TĐ 1 Cậu bé thông minh.     4 KC 2 Cậu bé thông minh.     5 Đạo đức 1 Kính yêu Bác Hồ   Ba 1 Toán 2 Cộng, trừ các số có ba chữ số(không nhớ)     2 CT 3 Tập chép: Cậu bé thông minh.     3 TĐ 4 Hai bàn tay em.     4 TNXH 1 Hoạt động thở và cơ quan hô hấp. Nên thở thế nào?     5 TD 1 1. Giới thiệu CT: Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.   Tư 1 Toán 3 Luyện tập     2 LT&C 5 Ôn từ chỉ sự vật. So sánh.     3 TV 6 Ôn chữ hoa: A     4 Âm nhạc 1 Học hát bài Quốc ca Việt nam (lời I)     5 TNXH 2 Hoạt động thở và cơ quan hô hấp. Nên thở thế nào?   Năm 1 Toán 4 Cộng các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần)     2 CT 7 Nghe-viết: Chơi chuyền.     3 TLV 8 Nói về đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn.     4 MT 1 Thường thức Mĩ thuật     5 TD 2 2. Ôn kĩ năng”Đội hình đội ngũ. Trò chơi”Nhóm ba, nhóm bảy”.   Sáu 1 Toán 5 Luyện tập     2 Toán 1 Kiểm tra tuần     3 TV/T 1 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 1 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 1 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 2 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 2 Chào cờ     2 Toán 6 Trừ các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần)     3 TĐ 9 Ai có lỗi?     4 KC 10 Ai có lỗi?     5 Đạo đức 2 Kính yêu Bác Hồ   Ba 1 Toán 7 Luyện tập     2 CT 11 Nghe – viết: Ai có lỗi?     3 TĐ 12 Cô giáo tí hon.     4 TNXH 3 Vệ sinh hô hấp. Phòng bệnh đường hô hấp     5 TD 3 1. Ôn đi đều – Trò chơi “Kết bạn”.   Tư 1 Toán 8 Ôn tập: các bảng nhân     2 LT&C 13 Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Ôn tập Ai là gì?     3 TV 14 Ôn chữ hoa: Â,Ă.     4 Âm nhạc 2 Học hát bài Quốc ca Việt nam (lời II)     5 TNXH 4 Vệ sinh hô hấp. Phòng bệnh đường hô hấp   Năm 1 Toán 9 Ôn tập các bảng chia     2 CT 15 Nghe-viết: Cô giáo tí hon.     3 TLV 16 Viết đơn.     4 MT 2 Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm     5 TD 4 2. Ôn Bài tập RL tư thế và KN vận động cơ bản. TC”Tìm người chỉ huy”   Sáu 1 Toán 10 Luyện tập     2 Toán 2 Kiểm tra tuần     3 TV 2 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 2 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 1 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 3 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 3 Chào cờ     2 Toán 11 Ôn tập về hình học     3 TĐ 17 Chiếc áo len.     4 KC 18 Chiếc áo len.     5 Đạo đức 3 Giữ lời hứa   Ba 1 Toán 12 Ôn tập giải toán     2 CT 19 Nghe-viết: Chiếc áo len.     3 TĐ 20 Quạt cho bà ngủ.     4 TNXH 5 Bệnh lao phổi. Máu và cơ quan tuần hoàn     5 TD 5 1. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số   Tư 1 Toán 13 Xem đồng hồ     2 LT&C 21 So sánh. Dấu chấm.     3 TV 22 Ôn chữ hoa: B     4 Âm nhạc 3 Học hát: Bài ca đi học (lời I)     5 TNXH 6 Bệnh lao phổi. Máu và cơ quan tuần hoàn   Năm 1 Toán 14 Xem đồng hồ (tt)     2 CT 23 Tập chép: Chị em.     3 TLV 24 Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn.     4 MT 3 Vẽ theo mãu: Vẽ quả     5 TD 6 2. Ôn đội hình đội ngũ. TC:”Tìm người chỉ huy”   Sáu 1 Toán 15 Luyện tập     2 Toán 3 Kiểm tra tuần     3 TV 3 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 3 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 3 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 4 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 4 Chào cờ     2 Toán 16 Luyện tập chung     3 TĐ 25 Người mẹ.     4 KC 26 Người mẹ.     5 Đạo đức 4 Giữ lời hứa   Ba 1 Toán 17 Kiểm tra     2 CT 26 Nghe-viết: Người mẹ.     3 TĐ 28 Ông ngoại.     4 TNXH 7 Hoạt động tuần hoàn.Vệ sinh cơ quan tuần hoàn     5 TD 7 1. Ôn đội hình đội ngũ. TC:”Thi xếp hàng”   Tư 1 Toán 18 Bảng nhân 6     2 LT&C 29 MRVT: Gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì?     3 TV 30 Ôn chữ hhoa: C     4 Âm nhạc 4 Học hát:”Bài ca đi học” (lời II)     5 TNXH 8 Hoạt động tuần hoàn.Vệ sinh cơ quan tuần hoàn   Năm 1 Toán 19 Luyện tập     2 CT 31 Nghe – viết: Ông ngoại.     3 TLV 32 Nghe kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn     4 MT 4 Vẽ tranh: Đề tài Trường của em     5 TD 8 2. Đi vượt chướng ngại vật thấp. TC:”Thi xếp hàng”.   Sáu 1 Toán 20 Nhân số có 2 cs với số có 1 cs(không nhớ)     2 Toán 4 Kiểm tra tuần     3 TV 4 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 4 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 4 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 5 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 5 Chào cờ     2 Toán 21 Nhân số có 2 chữ số với số có cs(có nhớ)     3 TĐ 33 Người lính dũng cảm.     4 KC 34 Người lính dũng cảm.     5 Đạo đức 5 Tự làm lấy việc của mình   Ba 1 Toán 22 Nhân số có 2 chữ số với số có cs(có nhớ)     2 CT 35 Nghe-viết: Người lính dũng cảm.     3 TĐ 36 Cuộc họp của chữ viết.     4 TNXH 9 Phòng bệnh tim mạch. Hoạt động bài tiết nước tiểu     5 TD 9 1. Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp.   Tư 1 Toán 23 Bảng chia 6     2 LT&C 37 So sánh.     3 TV 38 Ôn chữ hoa: D     4 Âm nhạc 5 Học hát bài Đếm sao     5 TNXH 10 Phòng bệnh tim mạch. Hoạt động bài tiết nước tiểu   Năm 1 Toán 24 Luyện tập     2 CT 39 Tập chép: Mùa thu của em.     3 TLV 40 Tập tổ chức cuộc họp.     4 MT    Tập nặn tạo dáng: Nặn quả     5 TD 10 2. Trò chơi:”Méo đuổi chuột”.   Sáu 1 Toán 25 Tìm 1trong các phần bằng nhau của một số     2 Toán 5 Kiểm tra tuần     3 TV 5 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 5 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 5 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 6 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 6 Chào cờ     2 Toán 26 Luyện tập     3 TĐ 41 Bài tập làm văn.     4 KC 42 Bài tập làm văn.     5 Đạo đức 6 Tự làm lấy việc của mình   Ba 1 Toán 27 Chia số có hai chữ số cho số có 1 chữ số     2 CT 43 Nghe-viết: Bài Tập làm văn     3 TĐ 44 Nhớ lại buổi đầu đi học     4 TNXH 11 Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu. Cơ quan thần kinh     5 TD 11 1. Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp.   Tư 1 Toán 28 Luyện tập     2 LT&C 45 MRVT: Trường học. Dấu phảy     3 TV 46 Ôn chữ hoa D, Đ     4 Âm nhạc 6 Ôn tập bài hát: Đếm sao     5 TNXH 12 Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu. Cơ quan thần kinh   Năm 1 Toán 29 Phép: hết. Phép: có dư.     2 CT 47 Nghe-viết: Nhớ lại buổi đầu đi học     3 TLV 48 Kể lại buổi đầu em đi học     4 MT 6 Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông     5 TD 12 2. Đi chuyển hướng phsir, trái. TC:”Mèo đuổi chuột”.   Sáu 1 Toán 30 Luyện tập     2 Toán 6 Kiểm tra tuần     3 TV 6 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 6 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 6 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 7 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 7 Chào cờ     2 Toán 31 Bảng nhân 7     3 TĐ 49 Nghe kể: Không nỡ nhỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc họp     4 KC 50 Trận bóng dưới lòng đường     5 Đạo đức 7 Quan tâm, chăm sóc, ông bà, cha mẹ, anh chị em   Ba 1 Toán 32 Luyện tập     2 CT 51 Tập chép:Trận bóng dưới lòng đường     3 TĐ 52 Bận     4 TNXH 13 Hoạt động thần kinh. Hoạt động thần kinh (tt)     5 TD 13 1. Ôn Đi chuyển hướng phải, trái.   Tư 1 Toán 33 Gấp một số lên nhiều lần     2 LT&C 53 Ôn tập về từ sinh hoạt động, trạng thái. So sánh.     3 TV 54 Ôn chữ hoa: E, Ê     4 Âm nhạc 7 Học hát: Bài Gà gáy.     5 TNXH 14 Hoạt động thần kinh. Hoạt động thần kinh (tt)   Năm 1 Toán 34 Luyện tập     2 CT 55 Nghe-viết: Bận     3 TLV 56 Nghe kể: Không nỡ nhỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc họp     4 MT 7 Vẽ theo mẫu: Vẽ cái chai     5 TD 14 2. Trò chơi:”Đứng ngồi theo lệnh”.   Sáu 1 Toán 35 Bảng chia 7     2 Toán 7 Kiểm tra tuần     3 TV 7 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 7 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 7 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 8 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 8 Chào cờ     2 Toán 36 Luyện tập     3 TĐ 57 Các em nhỏ và cụ già     4 KC 58 Các em nhỏ và cụ già     5 Đạo đức 8 Quan tâm, chăm sóc, ông bà, cha mẹ, anh chị em   Ba 1 Toán 37 Giảm đi một số lần     2 CT 59 Nghe-viết: Các em nhỏ và cụ già     3 TĐ 60 Tiếng ru.     4 TNXH 15 Vệ sinh thần kinh. Vệ sinh thần kinh (tt)     5 TD 15 1. Ôn Đi chuyển hướng phải, trái. TC:”Chim về tổ”.   Tư 1 Toán 38 Luyện tập     2 LT&C 61 MRVT: Cộng đồng. Ôn tập cau: Ai là gì?     3 TV 62 Ôn chữ hoa: G     4 Âm nhạc 8 Ôn tập: Bài Gà gáy     5 TNXH 16 Vệ sinh thần kinh. Vệ sinh thần kinh (tt)   Năm 1 Toán 39 Tìm số chia     2 CT 63 Nhớ-viết: tiếng ru     3 TLV 64 Kẻ về người hàng xóm.     4 MT 8 Vẽ tranh: Vẽ chân dung     5 TD 16 2. Đi chuyển hướng phsir, trái.   Sáu 1 Toán 40 Luyện tập     2 Toán 8 Kiểm tra tuần     3 TV 8 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 8 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 8 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 9 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 9 Chào cờ     2 Toán 36 Góc vuông, góc không vuông     3 TĐ 57 Ôn tập và KT GHKI: Đọc thêm các bài TĐ trong SGK:     4 KC 58 Đơn xin vào Đội(T1), Khi mẹ vắng nhà(T2),     5 Đạo đức 9 Chia sẻ vui buồn cùng bạn   Ba 1 Toán 37 Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông + ê ke     2 CT 59 Chú sẻ và bông hoa bằng lăng(T3), Mẹ vắng nhà ngày bão(T4),     3 TĐ 60 Mùa thu của em(T5), Ngày Khai trường(T6), Lừa và ngựa (T7),     4 TNXH 17 Ôn tập và KT: Con người và sức khoẻ     5 TD 17 1. Động tác vươn thở, tay của bài TD PT chung   Tư 1 Toán 38 Đề-ca-mét     2 LT&C 61 Những chiếc chuông reo(T8), KT đọc thành tiếng;     3 TV 62 Ôn tập về Kể chuyện, Chính tả; LT&C, TLV(các tiết từ 1 đến 6)     4 Âm nhạc 9 Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy     5 TNXH 18 Ôn tập và KT: Con người và sức khoẻ   Năm 1 Toán 39 Bảng đơn vị đo độ dài     2 CT 63  KT Đọc(Đọc hiểu, LT&C.     3 TLV 64 KT Viết (Chính tả, TLV).     4 MT 9 Vẽ trang trí: Vẽ màu vào hình có sẵn     5 TD 18 2. Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài TD PT chung.   Sáu 1 Toán 40 Luyện tập     2 Toán 9 Kiểm tra tuần     3 TV 9 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 9 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 9 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 10 Chào cờ     2 Toán 46 Thực hành đo độ dài     3 TĐ 73 Giọng quê hương     4 KC 74 Giọng quê hương     5 Đạo đức 10 Chia sẻ vui buồn cùng bạn   Ba 1 Toán 47 Thực hành đo độ dài (tt)     2 CT 75 Nghe-viết: Quê hương ruột thịt     3 TĐ 76 Thư gửi bà     4 TNXH 19 Các thế hệ trong một gia đinh. Họ nội, họ ngoại     5 TD 19 1. Động tác chân, lườn của bài TD PT chung   Tư 1 Toán 48 Luyện tập chung     2 LT&C 77 So sánh. Dấu chấm.     3 TV 78 Ôn chữ hoa: H     4 Âm nhạc 10 Học hát: Lớp chúng ta đoàn kết     5 TNXH 20 Các thế hệ trong một gia đinh. Họ nội, họ ngoại   Năm 1 Toán 49 KTĐK (giữa kì I)     2 CT 79 Nghe-viết: Quê hương.     3 TLV 80 Tập viết thư và phong bì thư.     4 MT 10 Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh tĩnh vật     5 TD 20 2. Ôn 4 động tác đã học của bài TD. TC:”Chạy tiếp sức”   Sáu 1 Toán 50 Bài toán giải bằng hai phép tính     2 Toán 10 Kiểm tra tuần     3 TV 10 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 10 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 10 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 11 Chào cờ     2 Toán 51 Bài toán giải bằng hai phép tính (tt)     3 TĐ 81 Đất quý, đất yêu.     4 KC 82 Đất quý, đất yêu.     5 Đạo đức 11 Thực hành kĩ năng giữa kì I   Ba 1 Toán 52 Luyện tập     2 CT 83 Nghe-viết: Tiếng hò trên sông     3 TĐ 84 Vẽ quê hương     4 TNXH 21 Thực hành: Phân tích     5 TD 21 1. Động tác bụng của bài TD PT chung   Tư 1 Toán 53 Bảng nhân 8     2 LT&C 85 MRTV: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?     3 TV 86 Ôn chữ hoa: J     4 Âm nhạc 11 Ôn tập bài hát: Lớp chúng  ta đoàn kết     5 TNXH 22 Thực hành: Phân tích   Năm 1 Toán 54 Luyện tập     2 CT 87 Nhớ-viết: Vẽ quê hương     3 TLV 88 Nghe kể: Tôi có đọc đâu! Nói về quê hương.     4 MT 11 Vẽ theo mãu: Vẽ cành lá     5 TD 22 2. Động tác toàn thân của bài TD PT chung   Sáu 1 Toán 55 Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số     2 Toán 11 Kiểm tra tuần     3 TV 11 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 11 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 11 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 12 Chào cờ     2 Toán 56 Luyện tập     3 TĐ 89 Nắng phương Nam.     4 KC 90 Nắng phương Nam.     5 Đạo đức 12 Tích cực tham gia việc lớp, việc trường   Ba 1 Toán 57 So sánh số lớn gấp mấy lần số bé     2 CT 91 Nghe-viết: Chiều trên sống hương.     3 TĐ 92 Cảnh đẹp non sông.     4 TNXH 23 Phòng cháy khi ở nhà. Một số hoạt động ở trường     5 TD 23 1. Ôn Động tác các động tác  của bài TD PT chung   Tư 1 Toán 58 Luyện tập     2 LT&C 93 Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh.     3 TV 94 Ôn chữ ha: K     4 Âm nhạc 12 Học hát bài Con chim non     5 TNXH 24 Phòng cháy khi ở nhà. Một số hoạt động ở trường   Năm 1 Toán 59 Bảng chia 8     2 CT 95 Nghe-viết: Cảnh đẹp non sông     3 TLV 96 Nói viết về cảnh đẹp đất nước.     4 MT 12 Vẽ tranh: Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam.     5 TD 24 2. Động tác nhảy của bài TD PT chung   Sáu 1 Toán 60 Luyện tập     2 Toán 12 Kiểm tra tuần     3 TV 12 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 12 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 12 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 13 Chào cờ     2 Toán 61 So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.     3 TĐ 97 Người con của Tây nguyên.     4 KC 98 Người con của Tây nguyên.     5 Đạo đức 13 Tích cực tham gia việc lớp, việc trường   Ba 1 Toán 62 Luyện tập     2 CT 99 Nghe-viết: Đêm trăng trên Hồ Tây.     3 TĐ 100 Cửa Tùng     4 TNXH 25 Một số hđ ở trường. Không chơi trò chơi nguy hiểm     5 TD 25 1. Động tác nhảy của bài TD PT chung   Tư 1 Toán 63 Bảng nhân 9     2 LT&C 101 MRTV: Từ địa phương. Dấu hỏi, dấu chấm, than.     3 TV 102 Ôn chữ hoa : L     4 Âm nhạc 13 Ôn tập bài hát: Con chim non     5 TNXH 26 Một số hđ ở trường. Không chơi trò chơi nguy hiểm   Năm 1 Toán 64 Luyện tập     2 CT 103 Nghe – viết: Vằm Cổ Đông     3 TLV 104 Viết thư.     4 MT 13 Vẽ trang trí: Trang trí cái bát     5 TD 26 2. Ôn Bài thể dục phát triển chung   Sáu 1 Toán 65 Gam     2 Toán 13 Kiểm tra tuần     3 TV 13 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 13 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 13 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 14 Chào cờ     2 Toán 66 Luyện tập     3 TĐ 105 Người liên lạc nhỏ.     4 KC 106 Người liên lạc nhỏ.     5 Đạo đức 14 Quan tâm, giúp đỡ hàng láng giềng   Ba 1 Toán 67 Bảng Chia 9     2 CT 107 Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ.     3 TĐ 108 Nhớ Việt Bắc.     4 TNXH 27 Tỉnh(thành phố) nơi bạn sống.     5 TD 27 1. Ôn Bài thể dục phát triển chung   Tư 1 Toán 68 Luyện tập     2 LT&C 109 Ôn tập từ chỉ địa điểm. Ôn tập cauAi thế nào?     3 TV 110 Ôn chữ hoa M     4 Âm nhạc 14 Học hát: Ngày mùa vui (lời 1)     5 TNXH 28 Tỉnh(thành phố) nơi bạn sống.   Năm 1 Toán 69 Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số     2 CT 111 Nghe- viết: Nhớ Việt Bắc     3 TLV 112 Nghe kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động.     4 MT 14 Vẽ theo mẫu:Vẽ con vật nuôi quen thuộc     5 TD 28 2. Hoàn thiện Bài thể dục phát triển chung   Sáu 1 Toán 70 Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số(tt)     2 Toán 14 Kiểm tra tuần     3 TV 14 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 14 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 14 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 15 Chào cờ     2 Toán 71 Chia só có 3 chữ số cho số có 1 chữ số     3 TĐ 113 Hũ bạc của người cha.     4 KC 114 Hũ bạc của người cha.     5 Đạo đức 15 Quan tâm, giúp đỡ hàng láng giềng   Ba 1 Toán 72 Chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số (tt)     2 CT 115 Nghe-viết: Hũ bạc của người cha.     3 TĐ 116 Nhà rông ở Tây nguyên     4 TNXH 29 Các hoạt động thông tin liên lạc. HĐ nông nghiệp     5 TD 29 1. Tiếp tục hoàn thiện bài thể dục phát triển chung   Tư 1 Toán 73 Giới thiệu bảng nhân     2 LT&C 117 MRTV: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh.     3 TV 118 Ôn chữ hoa: N     4 Âm nhạc 15 Học hát bài: Ngày mùa vui (lời 2)     5 TNXH 30 Các hoạt động thông tin liên lạc. HĐ nông nghiệp   Năm 1 Toán 74 Giới thiệu bảng chia     2 CT 119 Nghe-viết: Nhà rông ở Tây Nguyên.     3 TLV 120 Nghe kể: Giấu cày. Giới thiệu về tổ em.     4 MT 15 Tập nặn tạo dáng: nặn con vật     5 TD 30 2. Bài thể dục phát triển chung   Sáu 1 Toán 75 Luyện tập     2 Toán 15 Kiểm tra tuần     3 TV 15 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 15 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 15 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 16 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 16 Chào cờ     2 Toán 76 Luyện tập chung     3 TĐ 121 Đôi bạn.     4 KC 122 Đôi bạn.     5 Đạo đức 16 Biết ơn thương binh liệt sĩ   Ba 1 Toán 77 Làm quen với biểu thức     2 CT 123 Nghe – viết: Đôi bạn.     3 TĐ 124 Về quê ngoại.     4 TNXH 31 HĐ công nghiệp, thương mại. Làng quê và đô thị     5 TD 31 1. Bài rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản (RLTTCB)   Tư 1 Toán 78 Tính giá trị biểu thức     2 LT&C 125 MRVT: Thành thị, noog thôn. Dấu phảy     3 TV 126 Ôn chữ hoa: O     4 Âm nhạc 16 Kể chuyện âm nhạc: Cá heo với âm nhạc. Giới thiệu tên âm nhạc qua trò chơi.     5 TNXH 32 HĐ công nghiệp, thương mại. Làng quê và đô thị   Năm 1 Toán 79 Tính giá trị biểu thức (tt)     2 CT 127 Nhớ – viết: Về quê ngoại.     3 TLV 128 Nghe kể: Kéo cây lúa lên. Nói về thành thị, nông thôn.     4 MT 16 Vẽ màu vào hình có sẵn     5 TD 32 2. Bài tập RLTTCB và đội hình đội ngũ   Sáu 1 Toán 80 Luyện tập     2 Toán 16 Kiểm tra tuần     3 TV/T 16 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 16 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 16 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 17 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 17 Chào cờ     2 Toán 81 Tính giá trị biểu thức (tt)     3 TĐ 129 Mồ Côi xử kiện.     4 KC 130 Mồ Côi xử kiện.     5 Đạo đức 17 Biết ơn thương binh liệt sĩ   Ba 1 Toán 82 Luyện tập     2 CT 131 Nghe – viết: Vầng trăng quê em.     3 TĐ 132 Anh Đom Đóm     4 TNXH 33 Ôn tập học kỳ I     5 TD 33 1. Bài (RLTTCB). TC:”Chim về tổ”   Tư 1 Toán 83 Luyện tập chung     2 LT&C 133 Ôn tập về từ chỉ đặc điểm.Ôn câ Ai thế nào?Dấu phảy.     3 TV 134 Ôn chữ hoa Ô,  Ơ     4 Âm nhạc 17 Học hát: dành cho địa phương tự chọn     5 TNXH 34 Ôn tập học kỳ I   Năm 1 Toán 84 Hình chữ nhật     2 CT 135 Nghe – viết: Âm thanh thành phố.     3 TLV 136 Viết về thành thị nông thôn.     4 MT 17 Vẽ tranh: Đề tài chú bộ đội     5 TD 34 2. Ôn Đội hình đội ngũ và Thể dục RLTTCB   Sáu 1 Toán 85 Hình vuông     2 Toán 17 Kiểm tra tuần     3 TV 17 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 17 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 17 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 18 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 18 Chào cờ     2 Toán 86 Chu vi hình chữ nhật     3 TĐ 137 Ôn tập và KT cuối HKI: Đọc thêm các bài trong SGK:     4 KC 138 Quê hương (T10), Chõ bánh khúc của dì tôi(T11),     5 Đạo đức 18 Thực hành kĩ năng cuối học kì I   Ba 1 Toán 87 Chu vi hình chữ nhật     2 CT 139 Chu vi hình vuông     3 TĐ 140 Một trường tiểu học ở vùng cao (T14),     4 TNXH 35 Ôn tập học kỳ I. Vệ sinh môi trường     5 TD 35 1. Đội hình đội ngũ và bài tập RLTTCB   Tư 1 Toán 88 Luyện tập     2 LT&C 141 Nhà bố ở (T15), Ba điều ước (T16),     3 TV 142 Âm thanh thành phố (T17)     4 Âm nhạc 18 Tập biểu diễn     5 TNXH 36 Ôn tập học kỳ I. Vệ sinh môi trường   Năm 1 Toán 89 Luyện tập chung     2 CT 143  KT  đọc thành tiếng.     3 TLV 144  Ôn tập về Kể chuyện, Chính tả; LT&C, TLV     4 MT 18 Vẽ theo mãu: Lọ hoa     5 TD 36 2. Sơ kết học kì I   Sáu 1 Toán 90 KTĐK (cuối kì I)     2 Toán 18 Kiểm tra tuần     3 TV 18 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 18 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 18 Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT   Chào cờ     2 Toán         3 TĐ         4 KC         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 CT         3 TĐ         4 TNXH         5 TD       Tư 1 Toán         2 LT&C         3 TV         4 Âm nhạc         5 TNXH       Năm 1 Toán         2 CT         3 TLV         4 MT         5 TD       Sáu 1 Toán         2 TV         3 TV         4 Thủ công         5 GDTT   Sinh hoạt tập thể             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 19 Chào cờ     2 Toán 91 Các số có 4 chữ số.     3 TĐ 145 Hai Bà Trưng     4 KC 146 Hai Bà Trưng     5 Đạo đức 19 Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế   Ba 1 Toán 92 Luyện tập.     2 CT 147 Nghe – viết: Hai Bà Trưng     3 TĐ 148 Báo cáo kết quả tháng thi đua: Noi gương chú bộ đội.     4 TNXH 37 Vệ sinh môi trường (tt).     5 TD 37 1. Trò chơi: “Thỏ nhảy”.   Tư 1 Toán 93 Các số có 4 chữ số (tt)     2 LT&C 149 Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào?     3 TV 150 Ôn chữ hoa N     4 Âm nhạc 19 Học hát bài: Em yêu trường em (lời 1)     5 TNXH 38 Vệ sinh môi trường (tt).   Năm 1 Toán 94 Các số có 4 chữ số (tt)     2 CT 151 Nghe – viết: Trần Bình Trọng.     3 TLV 152 Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng.     4 MT 19 Vẽ trang trí: Trang trí hình vuông     5 TD 38 1. Trò chơi: “Thỏ nhảy”.   Sáu 1 Toán 95 Số 10 000 – Luyện tập.     2 Toán 19 Kiểm tra tuần     3 TV 19 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 19 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 19 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 20 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 20 Chào cờ     2 Toán 96 Điểm ở giữa -  Trung điểm của đoạn thẳng.     3 TĐ 153 Ở lại với chiến khu.     4 KC 154 Ở lại với chiến khu.     5 Đạo đức 20 Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế   Ba 1 Toán 97 Luyện tập     2 CT 155 Nghe-viết: Ở lại với chiến khu.     3 TĐ 156 Chú ở bên Bác Hồ.     4 TNXH 39 Ôn tập: xã hôi. Thực vật.     5 TD 39 1. Ôn tập đội hình đội ngũ.   Tư 1 Toán 98 So sánh các số trong phạm vi 10000     2 LT&C 157 MRTV: Tổ quốc. Dấu phẩy.     3 TV 158 Ôn chữ hoa: N     4 Âm nhạc 20 Học hát: Em yêu trường em (lời 2).     5 TNXH 40 Ôn tập: xã hôi. Thực vật.   Năm 1 Toán 99 Luyện tập     2 CT 159 Nghe – viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh     3 TLV 160 Báo cáo hoạt động.     4 MT 20 Vẽ tranh: Đề tài ngày Tết hoặc Lễ hội     5 TD 40 2. Trò chơi:”Lò cò tiếp sức”.   Sáu 1 Toán 100 Phép cộng các số trong phạm vi 10000     2 Toán 20 Kiểm tra tuần     3 TV 20 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 20 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 20 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 21 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 21 Chào cờ     2 Toán 101 Luyện tập.     3 TĐ 161 Ông tổ nghề thêu.     4 KC 162 Ông tổ nghề thêu.     5 Đạo đức 21 Tôn trọng khách nước ngoài   Ba 1 Toán 102 Phép trừ các số trong phạm vi 10000     2 CT 163 Nghe-viết:Ông tổ nghề thêu.     3 TĐ 164 Bàn tay cô giáo.     4 TNXH 41 Thân cây.     5 TD 41 1. Nhảy dây.   Tư 1 Toán 103 Luyện tập.     2 LT&C 165 Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu?     3 TV 166 Ôn chữ hoa:O, Ô, Ơ     4 Âm nhạc 21 Học hát bài: Cùng múa hát dưới trăng.     5 TNXH 42  Thân cây (tt)   Năm 1 Toán 104 Luyện tập chung     2 CT 167 Nhớ-viết: Bàn tay cô giáo.     3 TLV 168 Nói về tri thức. Nghe kể:Nâng niu từng hạt giống.     4 MT 21 Thường thức Mĩ thuật: Tìm hiểu về tượng     5 TD 42 2. Nhảy dây. TC:” Lò cò tiếp sức”.   Sáu 1 Toán 105 Tháng-Năm     2 Toán 21 Kiểm tra tuần     3 TV 21 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 21 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 21 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 22vSáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 22 Chào cờ     2 Toán 106 Tháng – Năm (tt)     3 TĐ 169 Nhà bác học và bà cụ.     4 KC 170 Nhà bác học và bà cụ.     5 Đạo đức 22 Tôn trọng khách nước ngoài   Ba 1 Toán 107 Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.     2 CT 171 Nghe-viết: Ê-đi-xơn.     3 TĐ 172 Cái cầu.     4 TNXH 43 Rễ cây. Rễ cây (tt)     5 TD 43 1. Ôn: Nhảy dây. TC:” Lò cò tiếp sức”.   Tư 1 Toán 108 Vẽ trang trí hình tròn.     2 LT&C 173 MRVT: Sáng tạo. Dấu phảy, dấu chấm, dấu chấm hỏi.     3 TV 174 Ôn chữ hoa P     4 Âm nhạc 22 Ôn tập bài hát Cùng múa hát dưới trăng. Giới thiệu khuông nhạc và khó son.     5 TNXH 44 Rễ cây. Rễ cây (tt)   Năm 1 Toán 109 Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.     2 CT 175 Nghe viết: Một nhà thông thái     3 TLV 176 Nói viết về một người lao động trí óc.     4 MT 22 Vẽ trang trí> Vẽ màu và dòng chữ nét đều     5 TD 44 2. Ôn:  Trò chơi:”Lò cò tiếp sức”.   Sáu 1 Toán 110 Luyện tập.     2 Toán 22 Kiểm tra tuần     3 TV 22 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 22 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 22 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 23 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 23 Chào cờ     2 Toán 111 Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số(tt)     3 TĐ 177 Nhà ảo thuật.     4 KC 178 Nhà ảo thuật.     5 Đạo đức 23 Tôn trọng đám tang   Ba 1 Toán 112 Luyện tập.     2 CT 179 Nghe-viết: Nghe nhạc.     3 TĐ 180 Chuwowg trình xiếc đặc sắc.     4 TNXH 45 Lá cây. Khả năng kỳ diệu của lá cây.     5 TD 45 1. TC:”Chuyển bóng tiếp sức”.   Tư 1 Toán 113 Chia số có 4 chữ số với số có 1 chữ số.     2 LT&C 181 Nhân hoá. Ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?     3 TV 182 Ôn chữ hoa: Q     4 Âm nhạc 23 Giới thiệu một số hình nốt nhạc. Bài đọc thêm: Du Bá Nha – Chhung Tử Kỉ     5 TNXH 46 Lá cây. Khả năng kỳ diệu của lá cây.   Năm 1 Toán 114 Chia số có 4 chữ số với số có 1 chữ số(tt).     2 CT 183 Nghe-viết: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam.     3 TLV 184 Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật.     4 MT 23 Vẽ tranh: Đề tài tự do.     5 TD 46 2. TC:” Chuyển bóng tiếp sức”   Sáu 1 Toán 115 Chia số có 4 chữ số với số có 1 chữ số (tt).     2 Toán 23 Kiểm tra tuần     3 TV 23 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 23 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 23 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 24 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 24       2 Toán 116 Luyện tập.     3 TĐ 185 Đối đáp với vua.     4 KC 186 Đôi đáp với vua.     5 Đạo đức 24 Tôn trọng đám tang   Ba 1 Toán 117 Luyện tập chung.     2 CT 187 Nghe-viết: Đối đáp với vua.     3 TĐ 188 Tiếng đàn.     4 TNXH 47 Hoa. Quả     5 TD 47 1. Nhảy dây kiểu chụm hai chân. TC “Ném trúng đích”.   Tư 1 Toán 118 Làm quen với chữ số La Mã     2 LT&C 189 MRVT: Nghệ thuật. Dấu phẩy.     3 TV 190 Ôn chữ hoa: R     4 Âm nhạc 24 Ôn tập 2 bài hát: Em yêu trường em,     5 TNXH 48     Năm 1 Toán 119 Luyện tập.     2 CT 191 Nghe – viết: Tiếng đàn     3 TLV 192 Nghe kể: Người bán quạt may mắn.     4 MT 24 Vẽ tranh: Đề tài tự do.     5 TD 48 2. Ôn Nhảy dây. TC:”Ném trúng đích”.   Sáu 1 Toán 120 Thực hành xem đồng hồ.     2 Toán 24 Kiểm tra tuần     3 TV 24 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 24 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 24 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 25 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 25 Chào cờ     2 Toán 121 Thực hành xem đồng hồ (tt)     3 TĐ 193 Hội vật.     4 KC 194 Hội vật.     5 Đạo đức 25 Thực hành kĩ năng giữa học kì II   Ba 1 Toán 122 Bài toán liên quan đến Rút về đơn vị     2 CT 195 Nghe-viết: Hội vật.     3 TĐ 196 Hội đau với Tây Nguyên.     4 TNXH 49 Động vật. Côn trùng.     5 TD 49 1. Trò chơi: “Ném trúng đích”.   Tư 1 Toán 123 Luyện tập.     2 LT&C 197 Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?     3 TV 198 Ôn chữ hoa: S     4 Âm nhạc 25 Học hát bài: Chị Ong Nâu và em bé.     5 TNXH 50 Động vật. Côn trùng.   Năm 1 Toán 124 Luyện tập.     2 CT 199 Nghe-viết: Hội đua voi ở Tây nguyên.     3 TLV 200 Kể về lễ hội.     4 MT 25 Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật     5 TD 50 1. Nhảy dậy. TC”Hoàng Anh, Hoàng Yến”.   Sáu 1 Toán 125 Tiền Việt Nam     2 Toán 25 Kiểm tra cuối tuần     3 TV 25 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 25 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 25 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 26 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 26 Chào cờ     2 Toán 126 Luyện tập     3 TĐ 201 Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.     4 TĐ 202 Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.     5 Đạo đức 26 Tôn trong thư từ, tài sản của người khác   Ba 1 Toán 127 Làm quen với thống kê số liệu.     2 CT 203 Nghe-viết: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.     3 KC 204 Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử.     4 TNXH 51 Tôm, cua, cá     5 TD 51 1. Nhảy dậy. TC”Hoàng Anh, Hoàng Yến”.   Tư 1 Toán 128 Làm quen với thống kê số liệu (tt).     2 LT&C 205 MRTV: Lễ hội. Dấu phẩy.     3 TV 206 Ôn chữ hoa: T     4 Âm nhạc 26 Ôn tập bài hát: Chị Ong Nâu và em bé.     5 TNXH 52 Tôm, cua, cá   Năm 1 Toán 129 Luyện tập.     2 CT 207 Nghe-viết: Rước đèn ông sao.     3 TLV 208 Kể về một ngày hội.     4 MT 26 Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ, xé dán hình con vật     5 TD 52 2. Nhảy dây kiểu chụm hai chân.   Sáu 1 Toán 130 KTĐK (giữa kì II)     2 Toán 26 Kiểm tra tuần     3 TV 26 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 26 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 26 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 27 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 27 Chào cờ     2 Toán 131 Các số có 5 chữ số     3 TĐ 201 Ôn tập và KT GHKII: Đọc thêm các bài Tập đọc trong SGK:     4 KC 202 Bộ đội về làng(T19), Trên đường mòn HCM(T20)     5 Đạo đức 27 Tôn trong thư từ, tài sản của người khác   Ba 1 Toán 132 Luyện tập     2 CT 203 Người trí thức yêu nước(T21),Chiếc máy bơm(T22)     3 TĐ 204 Em vẽ Bác Hồ(T23),Mặt trời mọc đằng … tây(T24)     4 TNXH 53 Chim. Thú     5 TD 54 1. Ôn bài TTD với hoa hoặc cờ. TC:”Hoàng Anh, Hoàng Yến”   Tư 1 Toán 133 Các số có 5 chữ số (tt)     2 LT&C 205 Ngày hội rừng xanh(T25),Đi hội chùa Hương(T26).KT đọc.     3 TV 206 Ôn tập về kể chuyện, Chính tả, LC&T, TLV (Tiết 1-7).     4 Âm nhạc 27 Học hát bài: Tiếng hát bạn bè mình.     5 TNXH 54 Chim. Thú   Năm 1 Toán 134 Luyện tập.     2 CT 207 Kiểm tra đọc (Đọc hiểu, LC&T).     3 TLV 208 Kiểm tra Viết(Chính tả, TLV).     4 MT 27 Vẽ theo mãu: Vẽ lọ hoa và quả     5 TD 54 2. Ôn bài TTD với hoa hoặc cờ:”Hoàng Anh, Hoàng Yến”.   Sáu 1 Toán 135 Số 100000 – Luyện tập     2 Toán 27 Kiểm tra tuần     3 TV 27 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 27 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 27 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 28 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 28 Chào cờ     2 Toán 136 So sánh các số trong phạm vi 100000     3 TĐ 217 Cuộc chạy đua trong rừng.     4 KC 218 Cuộc chạy đua trong rừng.     5 Đạo đức 28 Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.   Ba 1 Toán 137 Luyện tập     2 CT 219 Nghe-viết: Cuộc chạy đua trong rừng.     3 LT&C 220 Nhân hoá. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?     4 TNXH 55 Thú (tt). Mặt trời     5 TD 55 1. Ôn bài TTD với hoa hoặc cờ. TC:”Hoàng Anh, Hoàng Yến”   Tư 1 Toán 138 Luyện tập     2 TĐ 221 Cùng vui chơi.     3 TV 221 Ôn chữ hoa T     4 Âm nhạc 28 Ôn tập bài hát: Tiếng hát bạn bè mình.     5 TNXH 56 Thú (tt). Mặt trời   Năm 1 Toán 139 Diện tích của một hình.     2 CT 223 Cùng vui chơi.     3 TLV 224 Kể lại một trận thi đấu thể thao. Viết lại một tin thể thao tr báo, đài     4 MT 28 Vẽ trang trí: Vẽ màu vào hình có sẵn     5 TD 56 2. Ôn bài TTD với hoa hoặc cờ. TC:”Nhảy ô tiếp sức”   Sáu 1 Toán 140 Đơn vị đo DT Xawnng-ti-mét vuông     2 Toán 28 Kiểm tra tuần     3 TV 28 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 28 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 28 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 29 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 29 Chào cờ     2 Toán 141 Diện tích hình chữ nhật     3 TĐ 225 Buổi học thể dục.     4  KC 226 Buổi học thể dục.     5 Đạo đức 29 Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước.   Ba 1 Toán 142 Luyện tập.     2 CT 227 Nghe-viết: Buổi học thể dục.     3 TĐ 228 Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.     4 TNXH 57 Đi thăm thiên nhiên. Trái đất quả địa cầu.     5 TD 57 1. Ôn bài TTD với hoa hoặc cờ. TC:”nhảy đúng, nhảy nhanh”.   Tư 1 Toán 143 Diện tích hình vuông     2 LT&C 229 MRVT: Thể thao. Dấu phẩy.     3 TV 230 Ôn chữ hoa T     4 Âm nhạc 29 Tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc.     5 TNXH 58 Đi thăm thiên nhiên. Trái đất quả địa cầu.   Năm 1 Toán 144 Luyện tập.     2 CT 231 Nghe – viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.     3 TLV 232 Viết về một trận thi đấu thể thao.     4 MT 29 Vẽ tranh: Tĩnh vật (lọ hoa và quả)     5 TD 58 2. Ôn bài TTD với hoa hoặc cờ. TC:”Ai kéo khoẻ”.   Sáu 1 Toán 145 Phép công các số trong PV 100000     2 Toán 29 Kiểm tra tuần     3 TV 29 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 29 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 29 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 30 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 30 Chào cờ     2 Toán 146 Luyện tập.     3 TĐ 233 Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua.     4 KC 234 Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua.     5 Đạo đức 30 Chăm sóc cây trồng, vật nuôi.   Ba 1 Toán 147 Phép trừ các số trong phạm vi 100000     2 CT 235 Nghe-viết: Liên hợp quốc.     3 TĐ 236 Một mái nhà chung.     4 TNXH 59 Trái đất. Quả địa cầu. Sự chuyển động của trái đất.     5 TD 59 1. Hoàn thiện bài TTD với hoa hoặc cờ. Học tung và bắt bóng.   Tư 1 Toán 148 Tiền Việt Nam     2 LT&C 237 Đặt và trả lời câu hỏi: Bằng gì?Dấu hai chấm.     3 TV 238 Ôn chữ hoa U     4 Âm nhạc 30 Kể chuyện âm nhạc: Chàng Oóc – phê và cây đàn Lia. Nghe nhạc.     5 TNXH 60 Trái đất. Quả địa cầu. Sự chuyển động của trái đất.   Năm 1 Toán 149 Luyện tập     2 CT 239 Nhớ viết: Một mái nhà chung.     3 TLV 240 Viết thư.     4 MT 30 Vẽ theo mẫu: Cái ấm pha trà.     5 TD 60 2. Bài thể dục với hoa hoặc cờ.   Sáu 1 Toán 150 Luyện tập chung     2 Toán 30 Kiểm tra tuần     3 TV/T 30 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 30 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 30 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 31 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 31 Chào cờ     2 Toán 151 Nhân số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.     3 TĐ 241 Bác sĩ Y-éc-xanh     4 KC 242 Bác sĩ Y-éc-xanh     5 Đạo đức 31 Chăm sóc cây trồng, vật nuôi.   Ba 1 Toán 152 Luyện tập.     2 CT 243 Nghe-viết: Bác sĩ Y-éc-xanh     3 TĐ 244 Bài hát trồng cây.     4 TNXH 61 Trái đất là một hành tinh trong hệ Mặt trời.     5 TD 61 1. Ôn tung và bắt bóng cá nhân. TC:”Ai kéo khoẻ”.   Tư 1 Toán 153 Chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số.     2 LT&C 245 MRVT: Các nước. Dấu phẩy.     3 TV 246 Chữ hoa:V     4 Âm nhạc 31 Ôn tập 2 bài hát: Chị Ong nâu và em bé, Tiếng hát bạn bè. Ôn tập nốt nhạc.     5 TNXH 62 Trái đất là một hành tinh trong hệ Mặt trời.   Năm 1 Toán 154 Chia số có 5 chữ số với số có 1 chữ số (tt).     2 CT 247 Nhớ viết: bài hát trồng cây.     3 TLV 248 Thảo luận về bảo vệ môi trường.     4 MT 31 Vẽ tranh: Đề tài các con vật     5 TD 62 2. TC:”Ai kéo khoẻ”.   Sáu 1 Toán 155 Luyện tập.     2 Toán 31 Kiểm tra tuần     3 TV 31 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 31 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 31 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 32 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 32 Chào cờ     2 Toán 156 Luyện tập chung.     3 TĐ 249 Người đi săn và con vượn.     4 KC 250 Người đi săn và con vượn.     5 Đạo đức 32 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 157 Bài toán liên quan đến Rút về đơn vị (tt).     2 CT 251 Nghe-viết: Ngôi nhà chung.     3 TĐ 252 Cuốn sổ tay.     4 TNXH 63 Ngày và đêm trên Trái đất. Năm, tháng và mùa     5 TD 63 1. Ôn tung và bắt bóng cá nhân. TC:”Chuyển đồ vật”.   Tư 1 Toán 158 Luyện tập.     2 LT&C 253 Đặt và trả lời câu hỏi: Bằng gì?Dấu hai chấm, dấu chấm.     3 TV 254 Ôn chữ hoa: X     4 Âm nhạc 32 Họ hát: Dành cho địa phương tự chọn.     5 TNXH 64 Ngày và đêm trên Trái đất. Năm, tháng và mùa   Năm 1 Toán 158 Luyện tập.     2 CT 255 Nghe-viết: Hạt mưa.     3 TLV 256 Nói, viết về bảo vệ môi trường.     4 MT 32 Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc xé dán hình người đơn giản.     5 TD 64 2. Tung và bắt bóng theo nhóm người. TC:”Chuyển đồ vật”.   Sáu 1 Toán 160 Luyện tập chung.     2 Toán 32 Kiểm tra cuối  tuần     3 TV 32 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 32 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 32 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 33 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 33 Chào cờ     2 Toán 161 Kiểm tra.     3 TĐ 257 Cóc kiện trời.     4 KC 258 Cóc kiện trời.     5 Đạo đức 33 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 162 Ôn tập các số dến 100000     2 CT 259 Nghe-viết: Cóc kiện trời.     3 TĐ 260 Mặt trời xanh của tôi.     4 TNXH 65 Các đới khí hậu. Bề mặt trái đất.     5 TD 65 1. Tung bóng và bắt bóng theo nhóm 3 người. TC:”Chuyền đồ vật”.   Tư 1 Toán 163 Ôn tập các số dến 100000(tt)     2 LT&C 261 Nhân hoá.     3 TV 262 Ôn chữ hoa: Y     4 Âm nhạc 33 Ôn tập các nốt nhạc.     5 TNXH 66 Các đới khí hậu. Bề mặt trái đất.   Năm 1 Toán 164 Ôn tập 4 phép tính trong phạm vi 100000     2 CT 263 Nghe-viết: Quà của đồng nội.     3 TLV 264 Ghi chép sổ tay.     4 MT 33 Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh Thiếu nhi thế giới.     5 TD 66 2. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.   Sáu 1 Toán 165 Ôn tập 4 phép tính trong phạm vi 100000(tt)     2 Toán 33 Kiểm tra cuối  tuần     3 TV 33 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 33 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 33 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 34 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 34 Chào cờ     2 Toán 166 Ôn tập 4 phép tính trọng phạm vi 100000(tt)     3 TĐ 265 Sự tích chú Cuội cung trăng.     4 KC 266 Sự tích chú Cuội cung trăng.     5 Đạo đức 34 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 167 Ôn tập về đại lượng     2 CT 267 Nghe-viết: Thì thầm     3 TĐ 268 Mưa     4 TNXH 67 Bề mặt lục địa. Bề mặt lục địa (tt)     5 TD 67 1. Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.   Tư 1 Toán 168 Ôn tập về hình học.     2 LT&C 269 MRVT: Thiên nhiên. Dấu chấm, dấu phẩy.     3 TV 270 Ôn chữ hoa: A,M,N,V (kiểu 2)     4 Âm nhạc 34 Ôn tập các bài hát đã chọn.     5 TNXH 68 Bề mặt lục địa. Bề mặt lục địa (tt)   Năm 1 Toán 169 Ôn tập về hình học (tt).     2 CT 271  Nghe-viết: Dòng suối thức.     3 TLV 272 Nghe kể: Vươn tới các vì sao. Ghi chép sổ tay.     4 MT 34 Vẽ tranh: Đề tài mùa hè     5 TD 68 2. Tung và bắt bóng cá nhân và theo nhóm  2-3 người.   Sáu 1 Toán 170 Ôn tập về giải toán.     2 Toán 34 Kiểm tra cuối  tuần     3 TV 34 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 34 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 34 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 35 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 35 Chào cờ     2 Toán 171 Luyện tập chung.     3 TĐ 273 Ôn tập va KT cuối KHII:  Đọc thêm các bài TĐ trong SGK:     4 KC 274 Tin thể thao(T28).Ngọn lửa Olimpic(T30)     5 Đạo đức 35 Thực hành kĩ năng cuối HKII và cuối năm   Ba 1 Toán 172 Luyện tập chung.     2 CT 275 Con cò(T31), Mè hoa lượn sống(T32)     3 TĐ 276 Quà của đồng nội(T33), Trên con tàu vũ trụ(T34)     4 TNXH 69 Ôn tập HKII: Tự nhiên     5 TD 69 1. Ôn nhảy dây, Tung bắt bóng cá nhân và theo nhóm 2-3 người.   Tư 1 Toán 173 Luyện tập chung.     2 LT&C 277 KT đọc thành tiếng; Ôn tập về kể chuyện, Chính tả, LT &C     3 TV 278 TLV (các tiết 1-6)     4 Âm nhạc 35 Tập biểu diễn     5 TNXH 70 Ôn tập HKII: Tự nhiên   Năm 1 Toán 174 Luyện tập chung.     2 CT 279 KT Đọc(Đọc hiểu, LT&C).     3 TLV 280 KT Viết (CT, TLV)     4 MT 35 Trưng bày kết quả học tập     5 TD 70 2. Tổng kết môn học.   Sáu 1 Toán 175 KTĐK (cuối kì II)     2 Toán 35 Kiểm tra cuối  tuần     3 TV/T 35 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 35 Cắt dán chữ cái đơn giản. Đan nan.     5 GDTT 35 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 00 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT         2 Toán         3 TĐ         4 KC         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 CT         3 TĐ         4 TNXH         5 TD       Tư 1 Toán         2 LT&C         3 TV         4 Âm nhạc         5 TNXH       Năm 1 Toán         2 CT         3 TLV         4 MT         5 TD       Sáu 1 Toán         2 Toán         3 TV/T         4 Thủ công         5 GDTT                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT         2 Toán         3 TĐ         4 KC         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 CT         3 TĐ         4 TNXH         5 TD       Tư 1 Toán         2 LT&C         3 TV         4 Âm nhạc         5 TNXH       Năm 1 Toán         2 CT         3 TLV         4 MT         5 TD       Sáu 1 Toán         2 Toán         3 TV/T         4 Thủ công         5 GDTT                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)

Lịch báo giảng lớp 2

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 1 Chào cờ     2 Toán 1 Tiết học dầu     3 TĐ 1 Có công mài sắt, có ngày nên kim.     4 KC 2 Có công mài sắt, có ngày nên kim.     5 Đạo đức   Học tập, sinh hoạt đúng giờ   Ba 1 Toán 2 Nhiều hơn, ít hơn.     2 CT 3 Tập chép: Có công mài sắt, có ngày nên kim.     3 TĐ 4 Tự thuật     4 TNXH 1 Cơ quan vận động     5 TD   1. Giới thiệu CT: Trò chơi “Diệt các con vật có hại”.   Tư 1 Toán 3 Hình vuông, hình tròn.     2 LT&C 5 Câu và từ     3 TV 6 Chữ hoa: A     4 Âm nhạc 1 Ôn tập các bài hát lớp 1     5         Năm 1 Toán 4 Hình tam giác     2 CT 7 Nghe-viết: Ngày hôm qua đâu rồi?     3 TLV 8 Tự giời thiệu. Câu và bài     4 MT 1 Vẽ trang trí: Vẽ đậm vẽ nhạt     5 TD   2. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số   Sáu 1 Toán 5 Luyện tập     2 TV 9 Luyện tập     3 TV/T 1 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 1 Gấp hình     5 GDTT 1 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 2 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 2 Chào cờ     2 Toán 6 Ôn tập: các số đến 100     3 TĐ 10 Phần thưởng     4 KC 11 Phần thưởng     5 Đạo đức 2 Học tập, sinh hoạt đúng giờ   Ba 1 Toán 7 Ôn tập: các số đến 100 (tt)     2 CT 12 Tập chép: Phần thưởng     3 TĐ 13 Làm việc thật là vui     4 TNXH 2 Bộ xương     5 TD 3 1. Dàn hàng ngang, dồn hàng-Trò chơi:”Qua đường lội”.   Tư 1 Toán 8 Số hạng-tổng     2 LT&C 14 Mở rộng vốn từ: từ ngưc về học tập. Dấu chấm hỏi.     3 TV 15 Chữ hoa:Ă,      4 Âm nhạc 2 Học hát:”Bài Thật là hay”     5         Năm 1 Toán 9 Luyện tập     2 CT 16 Nghe-viết: Làm việc thật là vui.     3 TLV 17 Chào hỏi. Tự giới .     4 MT 2 Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh thiếu nhi     5 TD 4 2. Dàn hàng ngang, dồn hàng-TC”Nhanh lên bạn ơi”   Sáu 1 Toán 10 Đề-xi-mét     2 TV 18 Luyện tập     3 TV/T 2 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 2 Ghép hình     5 GDTT 2 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)             TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 3 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 3  Chào cờ     2 Toán 11 Kiểm tra     3 TĐ 19 Bạn của Nai nhỏ.     4 KC 20 Bạn của Nai nhỏ.     5 Đạo đức 3 Biết nhận lỗi và sửa chữa   Ba 1 Toán 12 Phép + có tổng = 10     2 CT 21 Tập chép: Bạn của Nai nhỏ.     3 TĐ 22 Gọi bạn.     4 TNXH 3 Hệ cơ     5 TD 5 1. Quay phải. Quay trái. TC:”Nhanh lên bạn ơi”   Tư 1 Toán 13 26+4; 36+24     2 LT&C 23 Từ chỉ sự vật. Câu kiểu ai là gì?     3 TV 24 Chữ hoa: B     4 Âm nhạc 3 Ôn: “Bài Thật là hay”     5         Năm 1 Toán 14 Luyện tập     2 CT 25 Nghe-viết: Gọi bạn     3 TLV 26 Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh.     4 MT 3 Vẽ theo mẫu: Vẽ lá cây     5 TD 6 2. Quý phải, quay trái. Động tác vươn thở và tay   Sáu 1 Toán 15 9 cộng với 1 số: 9+5     2 TV 27 Luyện tập     3 TV/T 3 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 3 Ghép hình     5 GDTT 3 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 4 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 4 Chào cờ     2 Toán 16 20+5     3 TĐ 28 Bím tóc đuôi sam.     4 KC 29 Bím tóc đuôi sam.     5 Đạo đức 4 Biết nhận lỗi và sửa chữa   Ba 1 Toán 17 49+25     2 CT 30 Tập chép: Bím tóc đuôi sam.     3 TĐ 31 Trên chiếc bè     4 TNXH 4 Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?     5 TD 7 1. Động tác chân-TC”Kéo cưa lừa xẻ”   Tư 1 Toán 18 Luyện tập     2 LT&C 32 Từ xhir sự vật. Mở rộng vốn từ: ngày, tháng, năm     3 TV 33 Chữ hoa: C     4 Âm nhạc 4 Học hát:”xoà hoa”     5         Năm 1 Toán 19 8 cộng với 1 số: 8+5     2 CT 34 Nghe-viết: Trên chiếc bè     3 TLV 35 Cảm ơn, xin lỗi.     4 MT 4 Vẽ tranh: Đề tài vườn cây đơn giản     5 TD 8 2. Động tác lườn. TC:”Kéo cưa lừa xẻ”   Sáu 1 Toán 20 28+5     2 TV 36 Luyện tập     3 TV/T 4 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 4 Ghép hình     5 GDTT 4 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 5 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 5 Chào cờ     2 Toán 21 38 + 25     3 TĐ 37 Chiếc bút mực.     4 KC 38 Chiếc bút mực.     5 Đạo đức 5 Gọn gàng, ngăn nắp   Ba 1 Toán 22 Luyện tập     2 CT 39 Tập chép: Chiếc bút mực.     3 TĐ 40 Mục lục sách     4 TNXH 5 Cơ quan tiêu hoá     5 TD 9 1. Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và nl. 5ĐT TD   Tư 1 Toán 23 Hình CN, H, tứ giác.     2 LT&C 41 Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?     3 TV 42 Chữ hoa:D     4 Âm nhạc 5 Ôn bài hát: Xoè hoa     5         Năm 1 Toán 24 Bài toán về nhiều hơn     2 CT 43 Nghe-viết: cái trống trường em.     3 TLV 44 Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. LT về ML sách.     4 MT 5 Tập nặn tạo dáng     5 TD 10 2. Động tác bụng-chuyển đội hình hàng ngang thành vt & nl   Sáu 1 Toán 25 Luyện tập     2 TV 45 Luyện tập     3 TV/T 5 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 5 Ghép hình     5 GDTT 5 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 6 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 6 Chào cờ     2 Toán 26 7 + với 1 số; 7 + 5     3 TĐ 46 Mẩu giấy vụn.     4 KC 47 Mẩu giấy vụn.     5 Đạo đức 6 Gọn gàng, ngăn nắp   Ba 1 Toán 27 47 + 5     2 CT 48 Tập chép: Mẩu giấy vụn.     3 TĐ 49 Ngôi trường mới     4 TNXH 6 Tiêu hoá thức ăn     5 TD 11 1. Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung   Tư 1 Toán 28 47 + 25     2 LT&C 50 Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định. Phủ định. MRTV: Đ D HT. MPTV: Trường hoc. Dấu phẩy     3 TV 51 Chữ hoa: Đ     4 Âm nhạc 6 Học hát: Bài Múa vui     5         Năm 1 Toán 29 Luyện tập     2 CT 52 Nghe-viết: Ngôi trường mới.     3 TLV 53 Khẳng định, phủ định. Luyện câu về mục lục sách     4 MT 6 Vẽ trang trí: Màu sắc, vẽ màu vào hình có sẵn     5 TD 12 2. Ôn 5 động tác của bài TD phát triển chung (bài 11)   Sáu 1 Toán 30 Bài toán về ít  hơn     2 TV 54 Luyện tập     3 TV/T 6 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 6 Ghép hình     5 GDTT 6 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 7 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 7 Chào cờ     2 Toán 31 Luyện tập     3 TĐ 55 Người thầy cũ.     4 KC 56 Người thầy cũ.     5 Đạo đức 7 Chăm làm việc nhà   Ba 1 Toán 32 Ki-lô-gam     2 CT 57 Tập chép: Người thầy cũ.     3 TĐ 58 Thời khoá biểu     4 TNXH 7 Ăn, uống đầy đủ     5 TD 13 1. Ôn Đi chuyển hướng phải, trái.   Tư 1 Toán 33 Luyện tập     2 LT&C 59 MRVT: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động.     3 TV 60 Chữ hoa: E, Ê     4 Âm nhạc 7 Ôn tập bài hát: Múa vui     5         Năm 1 Toán 34 6 cộng với 1 số: 6+ 5     2 CT 61 Nghe viết: Cô giáo lớp em.     3 TLV 62 Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khoá biểu     4 MT 7 Vẽ tranh: Đề tài em đi học     5 TD 14 2. Trò chơi:”Đứng ngồi theo lệnh”.   Sáu 1 Toán 35 26 + 5     2 TV 63 Luyện tập     3 TV/T 7 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 7 Ghép hình     5 GDTT 7 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 8 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 8 Chào cờ     2 Toán 36 36 + 15     3 TĐ 64 Người mẹ hiền     4 KC 65 Người mẹ hiền     5 Đạo đức 8 Chăm làm việc nhà   Ba 1 Toán 37 Luyện tập     2 CT 66 Tập chép: Người mẹ hiền     3 TĐ 67 Bàn tay dịu dàng     4 TNXH 8 Ăn, uống sạch sẽ     5 TD 15 1. Động tác điều hoà. TC:”Bịt mắt bắt dê”   Tư 1 Toán 38 Bảng cộng     2 LT&C 68 Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy     3 TV 69 Chữ hoa: G     4 Âm nhạc 8 Ôn tập 3 bài hát: Thật là hay, Xoè hoa, Múa vui. Phân biệt âm thanh thấp – cao, dài – ngắn.     5         Năm 1 Toán 39 Luyện tập     2 CT 70 Nghe-viết: Bàn tay dịu dàng     3 TLV 71 Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi.     4 MT 8 Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh Tiếng đàn bàu     5 TD 16 2. Ôn bài thể dục phát triển chung   Sáu 1 Toán 40 Phép cộng có tổng bằng 100     2 TV 72 Luyện tập     3 TV/T 8 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 8 Ghép hình     5 GDTT 8 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 9 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 8 Chào cờ     2 Toán 41 Lít     3 TĐ 73 Ôn tập và KT GHKI: Đọc thêm các bài TĐ trong SGK:     4 KC 74 Ngày hôm qua đâu rồi?(T1), Mít làm thơ(T2,T4)     5 Đạo đức 9 Chăm chỉ học tập   Ba 1 Toán 42 Luyện tập     2 CT 75 Danh sách học sinh tổ 1 lớp 2A (T3), Cái trống trường em (T5).     3 TĐ 76 Mua kính(T6), Cô giáo lớp em(T7), Đôi giày(T8)     4 TNXH 9 Đề phòng bệnh giun     5 TD 17 1. Ôn bài TD PT chung-điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng dọc.   Tư 1 Toán 43 Luyện tập chung     2 LT&C 77 KT đọc thành tiếng; Ôn tập về kể chuyện, Chính tả, LT &Câu.     3 TV 78 TLV (các tiết – Đến 7).     4 Âm nhạc 9 Học hát: Bài Chúc mừng sinh nhật     5         Năm 1 Toán 44 KTĐK (giữa kì 1)     2 CT 79 KT Đọc (đọc hiểu, Luyện từ & Câu).     3 TLV 80 KT Viết (Chính tả, TLV)     4 MT 9 Vẽ theo mãu: Vẽ cái mũ(cái nón)     5 TD 18 2.Ôn bài TD PT chung-điểm số 1-2; 1-2 theo đh hàng ngang.   Sáu 1 Toán 45 Tìm SH trong 1 tổng     2 TV 81 KT GHKI.     3 TV/T 9 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 9 Ghép hình     5 GDTT 9 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 10 Chào cờ     2 Toán 46 Luyện tập     3 TĐ 82 Sáng kiến của bé Hà.     4 KC 83 Sáng kiến của bé Hà.     5 Đạo đức 10 Chăm chỉ học tập   Ba 1 Toán 47 Số trò chục trừ đi một số     2 CT 84 Tập chép: Ngày lễ     3 TĐ 85 Bưu thiếp     4 TNXH 10 Ôn tập: Con người và sức khoẻ     5 TD 19 1. Bài TD PT chung (bài 18)   Tư 1 Toán 48 11 trừ đi một số: 11-5     2 LT&C 86 MRVT: từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm. Dấu chấm hỏi     3 TV 87 Chữ hoa: H     4 Âm nhạc 10 Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật     5         Năm 1 Toán 49 31-5; 51-15     2 CT 88 Nghe-viết: Ông và cháu.     3 TLV 89 Kể về người thân     4 MT 10 Vẽ tranh: Đề tài tranh chân dung     5 TD 20 2. Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng trong. TC”Bỏ khăn”   Sáu 1 Toán 50 Luyện tập     2 TV 90 Luyện tập     3 TV/T 10 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 10 Ghép hình     5 GDTT 10 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)             TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 11 Chào cờ     2 Toán 51 Luyện tập     3 TĐ 91 Bà cháu.     4 KC 92 Bà cháu.     5 Đạo đức 11 Thực hành kĩ năng giữa kì I   Ba 1 Toán 52 12 trừ đi một số: 12-8     2 CT 93 Tập chép: Bà cháu.     3 TĐ 94 Cây xoài của ông em     4 TNXH 11 Gia đình     5 TD 21 1. TC:”Bỏ khăn – ôn bài thể dục”   Tư 1 Toán 53 32-8     2 LT&C 95 MRTV: từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà     3 TV 96 Chữ hoa: J     4 Âm nhạc 11 Học hát: Bài cộc cách, tùng cheng     5         Năm 1 Toán 54 52-28     2 CT 97 Nghe-viết: Cây xoài của ông em.     3 TLV 98 Chia buồn an ủi.     4 MT 11 Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết vào đường diềm và vẽ màu     5 TD 22 2. TC:”Bỏ khăn – ôn bài thể dục”   Sáu 1 Toán 55 Luyện tập     2 TV 99 Kluyện tập     3 TV/T 11 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 11 Ghép hình     5 GDTT 11 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 12 Cào cờ     2 Toán 56 Tìm số bị trừ     3 TĐ 100 Sự tích cây vú sữa.     4 KC 101 Sự tích cây vú sữa.     5 Đạo đức 12 Quan tâm, giúp đỡ bạn   Ba 1 Toán 67 13 trừ đi một số: 13-5     2 CT 102 Nghe-viết: Sự tích cây vú sữa.     3 TĐ 103 Mẹ.     4 TNXH 12 Đồ dùng trong gia đình     5 TD 23 1. TC:” Nhóm 3, nhóm 7″-ôn bài thể dục   Tư 1 Toán 58 33-5     2 LT&C 104 MRTV: từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy     3 TV 105 Chữ hoa : K     4 Âm nhạc 12 Ôn tập bài hát: Cộc cách tùng cheng. Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc.     5         Năm 1 Toán 59 53-15     2 CT 106 Tập chép: Mẹ.     3 TLV 107 Gọi điện.     4 MT 12 Vẽ theo mãu: Vẽ lá cờ (cờ Tổ quốc hoặc cờ lễ hội)     5 TD 24 2. Ôn nội dung như bài 20 (SGV)   Sáu 1 Toán 60 Luyện tập     2 TV 108 Luyện tập     3 TV/T 12 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 12 Ghép hình     5 GDTT 12 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 13 Chào cờ     2 Toán 61 14 trừ đi một số: 14-8     3 TĐ 109 Bông hoa Niềm Vui.     4 KC 110 Bông hoa Niềm Vui.     5 Đạo đức 13 Quan tâm, giúp đỡ bạn   Ba 1 Toán 62 34-8     2 CT 111 Tập chép: Bông hoa Niềm Vui.     3 TĐ 112 Quà của bố     4 TNXH 13 Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở     5 TD 25 1. TC:”Bỏ khăn và nhóm ba nhóm bảy”   Tư 1 Toán 63 54-18     2 LT&C 113 MRTV: Từ ngữ về công việc gia đình. Kiểu câu: Ai là gì?     3 TV 114 Chữ hoa : L     4 Âm nhạc 13 Học hát: Bài Chiến sĩ tí hon     5         Năm 1 Toán 64 Luyện tập     2 CT 115 Nghe-viết: Quà của bố.     3 TLV 116 Kể về gia đình.     4 MT 13 Vẽ tranh: Đề tài Vườn hoa hoặc công viên     5 TD 26 2. Điểm số 1-2;1-2 theo đội hình vòng tròn-TC Bịt mắt bắt dê   Sáu 1 Toán 65 15,16,17,18 trừ đi một số     2 Toán/TV 13 Kiểm tra tuần     3 TV 117 Luyện tập     4 Thủ công 13 Ghép hình     5 GDTT 13 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 14 Chào cờ     2 Toán 66 55-8; 56-7; 37-8; 68-9     3 TĐ 118 Câu chuyện bó đũa.     4 KC 119 Câu chuyện bó đũa.     5 Đạo đức 14 Giữ gìn trường lớp sạch đẹp   Ba 1 Toán 67 65-38;46-17; 57-28; 78-29     2 CT 120 Nghe-viết: Câu chuyện bó đũa.     3 TĐ 121 Nhắn tin     4 TNXH 14 Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà     5 TD 27 1. TC:”Vòng tròn”   Tư 1 Toán 68 Luyện tập     2 LT&C 122 MRVT: Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?     3 TV 123 Chữ hoa: M     4 Âm nhạc 14 Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon     5         Năm 1 Toán 69 Bảng trừ     2 CT 124 Tập chép: Tiếng võng kêu.     3 TLV 125 Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin.     4 MT 14 Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết vào hình vuông và vẽ màu     5 TD 28 1. TC:”Vòng tròn”   Sáu 1 Toán 70 Luyện tập     2 TV 126 Luyện tập     3 TV/T 14 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 14 Ghép hình     5 GDTT 14 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)             TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 15 Chào cờ     2 Toán 71 100 trừ đi 1 số     3 TĐ 127 Hai anh em.     4 KC 128 Hai anh em.     5 Đạo đức 15 Giữ gìn trường lớp sạch đẹp   Ba 1 Toán 72 Tìm số trừ     2 CT 129 Tập chép: Hai anh em.     3 TĐ 130 Bé Hoa     4 TNXH 15 Trường học     5 TD 29 1. TC:”Vòng tròn”   Tư 1 Toán 73 Đường thẳng     2 LT&C 131 Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu ai thế nào?     3 TV 132 Chữ hoa: N     4 Âm nhạc 15 Ôn tập 3 bài hát: Chúc mừng sinh nhật, Cộc cách tùng cheng. Chiến sĩ tí hon.     5         Năm 1 Toán 74 Luyện tập     2 CT 133 Nghe-viết: Bé Hoa     3 TLV 134 Chia vui. Kể về anh chị em.     4 MT 15 Vẽ theo mẫu: Vẽ cái cốc (cái li)     5 TD 30 2. Bài thể dục phát triển chung-TC:”Vòng tròn”   Sáu 1 Toán 75 Luyện tập chung     2 TV 135 Luyện tập     3 TV/T 15 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 15 Ghép hình     5 GDTT 15 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 16 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 16 Chào cờ     2 Toán 76 Ngày, giờ     3 TĐ 136 Con chó nhà hàng xóm.     4 KC 137 Con chó nhà hàng xóm.     5 Đạo đức 16 Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng   Ba 1 Toán 77 Thực hành xem đồng hồ     2 CT 138 Tập chép: Con chó nhà hàng xóm.     3 TĐ 139 Thời gian biểu.     4 TNXH 16 Các thành viên trong nhà trường     5 TD 31 1. TC:”Vòng tròn và Nhóm ba, nhóm bảy”   Tư 1 Toán 78 Ngày, tháng     2 LT&C 140 Từ chỉ chất. Câu kiểu Ai thế nào? MRVT: từ ngữ về vật nuôi     3 TV 141 Chữ hoa: O     4 Âm nhạc 16 Kể chuyện âm nhạc. Nghe nhạc.     5         Năm 1 Toán 79 TH xem lịch     2 CT 142 Nghe – viết: Trâu ơi!     3 TLV 143 Khen ngợi. Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu.     4 MT 16 Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật     5 TD 32 2. TC:”Nhanh lên bạn ơi và vòng tròn”   Sáu 1 Toán 80 Luyện tập chung     2 TV 144 Luyện tập     3 TV/T 16 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 16 Ghép hình     5 GDTT 16 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 17 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 17 Chào cờ     2 Toán 81 Ôn tập về phép cộng, phép trừ     3 TĐ 136 Tìm ngọc.     4 KC 137 Tìm ngọc.     5 Đạo đức 17 Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng   Ba 1 Toán 82 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (tt)     2 CT 138 Nghe – viết: Tìm ngọc.     3 TĐ 139 Gà: “tỉ tê” với gà     4 TNXH 17 Phòng tránh ngã khi ở trường     5 TD 33 1. TC:”Bít mắt bắt dê và Nhóm 3, nhóm 7″   Tư 1 Toán 83 Ôn tập về phép cộng, phép trừ (tt)     2 LT&C 140 MRTV: từ ngữ về vật nuôi. Câu kiểu Ai thế nào?     3 TV 141 Chữ hoa Ô, Ơ     4 Âm nhạc 17 Học hát: Tập biểu diễn một vài bài hát đã học     5         Năm 1 Toán 84 Ôn tập về hình học     2 CT 142 Tập chép: Gà “tỉ tê” với gà.     3 TLV 143 Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu.     4 MT 17 Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh dân gian Việt Nam: Phú quí. Gà mái.     5 TD 34 2. TC:”Vòng tròn và bỏ khăn”   Sáu 1 Toán 85 Ôn tập về đo lường     2 TV 144 Luyện tập     3 TV/T 17 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 17 Ghép hình     5 GDTT 17 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 18 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 18 Chào cờ     2 Toán 86 Ôn tập về giải toán     3 TĐ 137 Ôn tập và KT cuối HKI: Đọc thêm các bài trong SGK: Thương ông(T10)     4 KC 138 Đi chợ(T11), Điện thoại(T12), Há miệng chờ sung (T13)     5 Đạo đức 18 Thực hành kĩ năng cuối học kì I   Ba 1 Toán 87 Luyện tập chung     2 CT 139 Tiếng võng kêu(T14), Bán chó(T15), Đàn gà mới nở (T16)     3 TĐ 140 Thêm sừng cho ngựa(T17), KT đọc thành tiếng;     4 TNXH 18 Thực hành: Giữ trường học sạch, đẹp     5 TD 35 1. TC:”Vòng tròn và nhanh nhẹn lên bạn ơi”   Tư 1 Toán 88 Luyện tập chung     2 LT&C 141 Ôn tập về kể chuyện, Chính tả,     3 TV 142  LT&C, TLV (các bài từ 1 đến 6)     4 Âm nhạc 18 Tập biểu diễn     5         Năm 1 Toán 89 Luyện tập chung     2 CT 143 Kiểm tra (Đọc hiểu, LT&C)     3 TLV 144 KT Viết (Chính tả, TLV)     4 MT 18 Vẽ trang trí: Vẽ màu vào hình có sẵn tranh Gà mái.     5 TD 36 2. Sơ kết học kì I   Sáu 1 Toán 90 KTĐK (cuối kì 1)     2 Toán 18 Kiểm tra tuần     3 TV 18 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 18 Ghép hình     5 GDTT 18 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT         2 Toán         3 TĐ         4 KC         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 CT         3 TĐ         4 TNXH         5 TD       Tư 1 Toán         2 LT&C         3 TV         4 Âm nhạc         5         Năm 1 Toán         2 CT         3 TLV         4 MT         5 TD       Sáu 1 Toán         2 TV         3 TV         4 Thủ công   Gấp hình     5 GDTT   Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 19 Chào cờ     2 Toán 91 Tổng của nhiều số     3 TĐ 163 Chuyện bốn mùa.     4 KC 164 Chuyện bốn mùa.     5 Đạo đức 19 Trả lại của rơi   Ba 1 Toán 92 Phép nhân.     2 CT 165 Tập chép: Chuyện bốn mùa     3 TĐ 166 Thư trung thu     4 TNXH 19 Đường giao thông     5 TD 37 1. Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê và Nhanh lên bạn ơi”.   Tư 1 Toán 93 Thừa số – tích     2 LT&C 167 MRVT:từ ngữ về các mùa. Đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?     3 TV 168 Chữ hoa P     4 Âm nhạc 19 Học hát bài: Trên con đường đến trường.     5         Năm 1 Toán 94 Bảng nhân 2     2 CT 169 Nghe-viết: Thư trung thu.     3 TLV 170 Đáp lời chào, lời tự giới thiệu.     4 MT 19 Vẽ tranh: Đề tài Sân trường trong giờ ra chơi     5 TD 38 1. Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê và Nhanh lên bạn ơi”.   Sáu 1 Toán 95 Luyện tập.     2 TLV 171 Đáp lời chào, lời tự giới thiệu.     3 TV/T 19 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 19 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 19 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 20 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 20 Chào cờ     2 Toán 96 Bảng nhân 3     3 TĐ 172 Ông Mạnh thắng Thần Gió.     4 KC 173 Ông Mạnh thắng Thần Gió.     5 Đạo đức 20 Trả lại của rơi   Ba 1 Toán 97 Luyện tập     2 CT 174 Nghe-viết: Gió     3 TĐ TĐ175 Mùa xuân đến.     4 TNXH 20 Anh toàn khi đi các phương tiện giao thông     5 TD 39 1. Dứng kiễng gót hai tay chống hông (dang ngang). TC: chạy đc,vt   Tư 1 Toán 98 Bảng nhân 4     2 LT&C 176 MRVT: TN về thời tiết. Đặt và TL câu hỏi Khi nào?Dấu chấm& !     3 TV 177 Chữ hoa : Q     4 Âm nhạc 20 Ôn tập bài hát: Trên con đường đến trường.     5         Năm 1 Toán 99 Luyện tập     2 CT 178 Nghe- viết: Mưa bóng mây.     3 TLV 179 Tả ngắn về bốn mùa.     4 MT 20 Vẽ theo mãu: Vẽ túi xchs (giỏ xách)     5 TD 40 2. Một số rèn luyện tư thế cơ bản. TC: Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau.   Sáu 1 Toán 100 Bảng nhân     2 TV 180 Tả ngắn về bốn mùa.     3 TV/T 20 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 20 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 20 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 21 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 21 Chào cờ     2 Toán 101 Luyện tập     3 TĐ 181 Chim sơn ca và bông cúc trắng.     4 KC 182 Chim sơn ca và bông cúc trắng.     5 Đạo đức 21 Biết nói lời yêu cầu đề nghị   Ba 1 Toán 102 Đường gấp khúc. Độ dài ĐGK.     2 CT 183 Tập chép: Chim sơn ca và bông cúc trắng.     3 TĐ 184 Vè chim.     4 TNXH 21 Cuộc sống xung quanh     5 TD 41 1. Đi theo vạch kẻ thẳng.   Tư 1 Toán 103 Luyện tập.     2 LT&C 185 MRVT: TN về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?     3 TV 186 Chữ hoa: R     4 Âm nhạc 21 Họ hát bài: Hoa lá mùa xuân.     5         Năm 1 Toán 104 Luyện tập chung     2 CT 187 Nghe-viết: Sân chim.     3 TLV 188,189 Đáp lời cảm on. Tả ngắn về loài chim.     4 MT 21 Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ dáng người đơn giản     5 TD 41 2. Đi theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông(dang ngang). TC Nhảy ô.   Sáu 1 Toán 105 Luyện tập chung     2 TV 189 Đáp lời cảm on. Tả ngắn về loài chim.     3 TV/T 21 Kiểm  tra tuần     4 Thủ công 21 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 21 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 22 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 22 Chào cờ     2 Toán 106 Kiểm tra     3 TĐ 190 Một trí khôn hơn trăm trí khôn.     4 KC 191 Một trí khôn hơn trăm trí khôn.     5 Đạo đức 22 Biết nói lời yêu cầu đề nghị   Ba 1 Toán 107 Phép chia.     2 CT 192 Nghe-viết: Một trí khôn hơn trăm trí khôn.     3 TĐ 193 Cò và Cuốc     4 TNXH 22 Cuộc sống xung quanh(tt)     5 TD 43 1. Ôn một số BT đi theo vạch kẻ thẳng. TC: Nhảy ô.   Tư 1 Toán 108 Bảng chia 2     2 LT&C 1914 MRVT: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy.     3 TV 195 Chữ hoa: S     4 Âm nhạc 22 Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân.     5         Năm 1 Toán 109 Một phần hai.     2 CT 196 Nghe-viết: Cò và Cuốc.     3 TLV 197 Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim.     4 MT 22 Vẽ trang trí: Trang trí đường diềm     5 TD 44 2. Đi kiễng gót, hai tay chống hông. TC: Nhảy ô.   Sáu 1 Toán 110 Luyện tập.     2 TV 198 Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim.     3 TV/T 22 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 22 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 22 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 23 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 23 Chào cờ     2 Toán 111 Só bị chia-số chia-thương.     3 TĐ 199 Bác sĩ Sói.     4 KC 200 Bác sĩ Sói.     5 Đạo đức 23 Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại   Ba 1 Toán 112 Bảng chia 3     2 CT 201 Tập chép: Bác sĩ Sói.     3 TĐ 202 Nội qui Đảo khỉ.     4 TNXH 23 Ôn tập: Xã hội     5 TD 45 1. Trò chơi:”Kết bạn”.   Tư 1 Toán 113 Một phần ba     2 LT&C 203 MRTV: từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu ỏi: Như thế nào?     3 TV 204 Chữ hoa T     4 Âm nhạc 23 Học hát bài: Chú chim nhỏ dễ thương.     5         Năm 1 Toán 114 Luyện tập     2 CT 205 Nghe-viết: Ngày hội đau voi ở Tây Nguyên.     3 TLV 206,207 Đáp lời khẳng định. Viết nội quy.     4 MT 23 Vẽ theo mẫu: Vẽ con vật.     5 TD 46 2. Đi nhanh chuyển sang chạy. TC:”Kết bạn”.   Sáu 1 Toán 115 Tìm một thừa số.     2 TV 207 Đáp lời khẳng định. Viết nội quy.     3 TV/T 23 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 23 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 23 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 24 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 24 Chào cờ     2 Toán 116 Luyện tập.     3 TĐ 208 Quả tim khỉ.     4 KC 209 Quả tim khỉ.     5 Đạo đức 24 Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại   Ba 1 Toán 117 Bảng chia 4.     2 CT CT210 Nghe-viết: Quả tim khỉ.     3 TĐ TĐ211 Voi nhà.     4 TNXH 47 Cây sống ở đâu?     5 TD 24 1. Đi nhanh chuyển sang chạy. TC:”Kết bạn”.   Tư 1 Toán 118 Một phần tư.     2 LT&C 212 MRVT: từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phảy.     3 TV 213 Chữ hoa: U,Ư.     4 Âm nhạc 24 Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương.     5         Năm 1 Toán 119 Luyện tập.     2 CT 214 Nghe-viết: Voi nhà.     3 TLV 215 Đáp lời phủ  định. Nghe – trả lời câu hỏi.     4 MT 24 Vẽ theo mẫu: Vẽ con vật.     5 TD 48 2. Ôn một số bài tập đi theo vạch kẻ thẳng và đi nhanh cs chạy.   Sáu 1 Toán 120 Bảng chia 5.     2 TV 216 Đáp lời phủ  định. Nghe – trả lời câu hỏi.     3 TV/T 24 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 24 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 24 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 25 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 25 Chào cờ     2 Toán 121 Một phần năm.     3 TĐ 217 Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.     4 KC 218 Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.     5 Đạo đức 25 Thực hành kĩ năng giữa học kì II   Ba 1 Toán 122 Luyện tập.     2 CT 219 Tập chép: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh.     3 TĐ 220 Bé nhìn biển.     4 TNXH 25 Một số loài cây sống trên cạn     5 TD 49 1. Ôn một số BT rèn luyện tư thế CB. TC:”Nhảy đúng, nhảy nhanh”.   Tư 1 Toán 123 Luyện tập chung     2 LT&C 221 MRVT: từ ngữ về sông biển. Đáp và trả lời câu hỏi Vì sao?     3 TV 222 Chữ hoa: V     4 Âm nhạc 25 Ôn tập 2 bài hát: Trên con đường đến trường, Hoa lá mùa xuân     5         Năm 1 Toán 124 Giờ, phút     2 CT 223 Nghe-viết: Bé nhìn biển.     3 TLV 224 Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi.     4 MT 25 Vẽ trang trí: Tập vẽ hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn     5 TD 50 2. Một số bài tập RLTTCB.   Sáu 1 Toán 125 TH xem đồng hồ.     2 TV 225 Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi.     3 TV/T 25 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 25 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 25 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 26 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 26  Chào cờ     2 Toán 126 Luyện tập.     3 TĐ 226 Tôm Càng và cá con.     4 KC 227 Tôm Càng và cá con.     5 Đạo đức 26 Lịch sự khi đến nhà người khác   Ba 1 Toán 127 Tìm số bị chia.     2 CT 228 Tập chép: Vì sao cá không biết nói.     3 LT&C 229 MRVT: từ ngữ về sông biển.  Dấu phẩy.     4 TNXH 26 Một số loài cây sống dưới nước     5 TD 51 1. Ôn một số BTRLTTCB. Trò chơi “Kết bạn”.   Tư 1 Toán 128 Luyện tập.     2 TĐ 230 Sông hương     3 TĐ 231 Sông hương     4 Âm nhạc 26 Học hát bài: Chim chích bông     5         Năm 1 Toán 129 CV Hình tam giác     2 CT 232 Nghe-viết: Sông Hương.     3 TLV 233 Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển     4 MT 26 Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi)     5 TD 52 2. Hoàn thiện bài tập RLTTCB.   Sáu 1 Toán 130 CV Hình tam giác     2 TV 234 Chữ hoa X     3 TV/T 26 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 26 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 26 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 27 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 27 Chào cờ     2 Toán 131 Số 1 trong phép nhân; phép cộng.     3 TĐ 226 Ôn tập và KT GHKII: Đọc thêm các bài Tập đọc trong SGK:     4 TĐ 227 Lịch sự khi đến nhà người khác     5 Đạo đức 27 Lịch sự khi đến nhà người khác   Ba 1 Toán 132 Số 0 trong phép nhân, phép cộng.     2 CT 228 Thông báo của thư viện vườn chim(T21), Chim rừng TN (T22)     3 KC 229 Sư tử xuất quân(T23), Gấu trắng là chúa tò mò(T24)     4 TNXH 27 Loài vật sống ở đâu     5 TD 53 1. Bài tập RLTTCB.   Tư 1 Toán 133 Luyện tập.     2 LT&C 230 Dự báo thời tiết(T25), Cá sấu sợ cá mập(T26), KT đọc thành tiếng     3 TV 231 Ôn tập về kể chuyện, Chính tả, LC&T, TLV (Tiết 1-7).     4 Âm nhạc 27 Ôn tạp bài hát: Chim chích bông     5         Năm 1 Toán 134 Luyện tập chung     2 CT 232 Kiểm tra đọc (Đọc hiểu, LC&T).     3 TLV 233 Kiểm tra đọc (Đọc hiểu, LC&T).     4 MT 27 Vẽ theo mãu: Vẽ cặp sách học sinh     5 TD 54 2. Trò chơi”Tung vòng vào đích”.   Sáu 1 Toán 135 Luyện tập chung     2 TV 234 Kiểm tra Viết(Chính tả, TLV).     3 TV/T 27 Kiểm tra tuần     4 Thủ công 27 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 27 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 28 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 28 Chào cờ     2 Toán 136 KTĐK(giữ kì II)     3 TĐ 244 Kho báu     4 TĐ 245 Kho báu     5 Đạo đức 28 Giúp đỡ người khuyết tật   Ba 1 Toán 237 Đơn vị chục trăm, nghìn.     2 CT 246 Nghe-viết: Kho báu     3 KC 247  Kho báu     4 TNXH 28 Một số loại vật sống trên cạn     5 TD 55 1. TC:”Tung vòng vào đích”.   Tư 1 Toán 138 SS các số tròn trăm.     2 LT&C 248 MRTV:tn về cây cối. Đặt và TL câu hỏi Để làm gì?Dấu chấm, phảy     3 TV 249 Chữ hoa Y     4 Âm nhạc 28 Học háy bài: Chú Ếch con     5         Năm 1 Toán 139 Các số tròn chục từ 110 đến 200     2 TĐ 250 Cây dừa     3 CT 251 Nghe-viết: Cây dừa.     4 MT 28 Vẽ trang trí: Vẽ thêm vào hình có sẵn (vẽ gà) và vẽ màu.     5 TD 56 2. TC:”Tung vòng vào đích và Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”.   Sáu 1 Toán 140 Các số từ 101 đến 110     2 TLV 252 Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối.     3 TV/T 28 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 28 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 28 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 29 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 29   Chào cờ     2 Toán 141 Các số từ 111 đến 200     3 TĐ 253 Những quả đào.     4 TĐ 254 Những quả đào.     5 Đạo đức 29 Giúp đỡ người khuyết tật   Ba 1 Toán 142 Các số có 3 chữ số     2 CT 255 Những quả đào.     3 KC 256 Tập chép: Những quả đào.     4 TNXH 29 Một số loài vật sống dưới nước     5 TD 57 1. TC:” Con Cóc là cậu ông trời và chuyển bóng tiếp sức”.   Tư 1 Toán 143 SS các số  có 3 chữ số.     2 LT&C 257 MRVT: từ ngữ về cây cối.Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì?     3 TV 258 Chữ A hoa (kiểu 2).     4 Âm nhạc 29 Ôn tập bài hát: Chú Ếch con.     5         Năm 1 Toán 144 Luyện tập.     2 TĐ 259 Cây đa quê hương.     3 CT 260 Nghe-viết: Hoa phượng.     4 MT 29 Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật     5 TD 58     Sáu 1 Toán 145 Mét.     2 TLV 262 Đáp lời chia vui. Nghe-trả lời câu hỏi.     3 TV/T 29 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 29 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 29 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 30 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT   Chào cờ     2 Toán 146 Ki-lô-mét     3 TĐ 262 Ai ngoansẽ được thưởng.     4 TĐ 263 Ai ngoansẽ được thưởng.     5 Đạo đức 30 Bảo vệ loài vật có ích   Ba 1 Toán 147 Mi-li-mét     2 CT 264 Nghe-viết: Ai ngoansẽ được thưởng.     3 KC 265 Ai ngoansẽ được thưởng.     4 TNXH 30 Nhận biết cây cối và con vật     5 TD 59 1. Tâng cầu. TC:”Tung vòng vào đích”.   Tư 1 Toán 148 Luyện tập     2 TĐ 266 Cháu nhớ Bác Hồ.     3 LT&C 267 MRVT: từ ngữ về Bác Hồ.     4 Âm nhạc 30 Học hát bài: Bắc kim thang.     5         Năm 1 Toán 149 Viết số thành tổng các trăm, chục …     2 TĐ 268 Cháu nhớ Bác Hồ.     3 CT 269 Nghe-viết: Cháu nhớ Bác Hồ.     4 MT 30 Vẽ tranh: Đề tài vệ sinh môi trường.     5 TD 60 2. Tâng cầu. TC:” Tung vòng vào đích”.   Sáu 1 Toán 150 Phép cộng (không nhớ)trong PV 1 000     2 TLV 270 Nghe- trả lời câu hỏi.     3 TV/T 30 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 30 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 30 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 31 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 31 Chào cờ     2 Toán 151 Luyện tập     3 TĐ 271  Chiếc rễ đa tròn     4 TĐ 272 Chiếc rễ đa tròn     5 Đạo đức 31 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 152 Phép trừ(không nhớ) trong phạm vi 1000     2 CT 273 Nghe -viết: Việt Nam có Bác Hồ.     3 KC 274 Chiếc rễ đa tròn     4 TNXH 30 Mặt Trời     5 TD 61 1. Chuyền cầu. TC:”Ném bóng trúng đích”.   Tư 1 Toán 153 Luyện tập.     2 TĐ 275 Cây đa và hoa bên lăng Bác.     3 CT 276 Nghe-viết: Cây và hoa bên lăng Bác.     4 Âm nhạc 31 Ôn tập bài hát: Bắc kim thang, tập hát lời mới.     5         Năm 1 Toán 154 Luyện tập chung     2 LT&C 277 MRVT: từ ngữ về Bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy.     3 TV 278 Chữ hoa:N (Kiểu 2)     4 MT 31 Vẽ trang trí: Trang trí hình vuông.     5 TD 62 2. Chuyền cầu. TC:”Ném bóng trúng đích”.   Sáu 1 Toán 155 Tiền Việt Nam.     2 TLV 279 Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ.     3 T/TV 31 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 31 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 31 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 32 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 32 Chào cờ     2 Toán 156 Luyện tập.     3 TĐ 280 Chuyện quả bầu.     4 TĐ 281 Chuyện quả bầu.     5 Đạo đức 32 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 157 Luyện tập chung.     2 CT 282 Nghe-viết: Chuyện quả bầu.     3 KC 283 Chuyện quả bầu.     4 TNXH 32 Mặt Trời và phương hướng     5 TD 63 1.Chuyền cầu. TC:”Nhanh lên bạn ơi”.   Tư 1 Toán 158 Luyện tập chung.     2 LT&C 284 Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phải.     3 TV 285 Chữ hoa: Q (Kiểu 2)     4 Âm nhạc 32 Ôn tập 2 bài hát: Chim chích bông, Chhus Ếch con. Nghe nhạc.     5         Năm 1 Toán 159 Luyện tập chung.     2 TĐ 286 Tiếng chổi tre.     3 CT 287 Nghe-viết: Tiếng chổi tre.     4 MT 32 Thường thức Mỹ thuật: Tìm hiểu về tượng (tượng tròn)     5 TD 64 2.Chuyền cầu. TC:”Ném bóng trúng đích”.   Sáu 1 Toán 160 Kiểm tra.     2 TLV 288 Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc.     3 TV/T 32 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 32 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 32 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 33 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 33 Chào cờ     2 Toán 161 Ôn tập: Các số trong phạm vi 1000     3 TĐ 289 Bóp nát quả cam.     4 TĐ 290 Bóp nát quả cam.     5 Đạo đức 33 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 162 Ôn tập: Các số trong phạm vi 1000 (tt)     2 CT 291 Nghe-viết: Bóp nát quả cam.     3 KC 292 Bóp nát quả cam.     4 TNXH 33 Mặt trăng và các vì sao     5 TD 65 1. Chuyền cầu. TC:”Ném bóng trúng đích”.   Tư 1 Toán 163 Ôn tập phép cộng, phép trừ.     2 LT&C 293 MRVT: từ ngữ chỉ nghề nghiệp.     3 TV 294 Chữ hoa V (kiểu 2)     4 Âm nhạc 33 Học hát: Dành cho địa phương tự chọn     5         Năm 1 Toán 164 Ôn tập phép cộng, phép trừ (tt)     2 TĐ 295 Lượm.     3 CT 296 Nghe-viết: Lượm.     4 MT 33 Vẽ theo mãu: Vẽ cái bình đựng nước.     5 TD 66 2. Chuyền cầu. TC:”Con Cóc là cậu ông trời”.   Sáu 1 Toán 165 Ôn tập về phép nhân, phép chia.     2 TLV 297 Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến (viết).     3 TV/T 33 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 33 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 33 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 34 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 34 Chào cờ     2 Toán 166 Ôn tập về phép nhân, phép chia (tt).     3 TĐ 298 Người làm đồ chơi.     4 TĐ 299 Người làm đồ chơi.     5 Đạo đức 34 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 167 Ôn tập về đại lượng     2 CT 300 Nghe-viết: Người làm đồ chơi.     3 KC 301 Người làm đồ chơi.     4 TNXH 34 Ôn tập: tự nhiên     5 TD 67 1. Chuyền cầu.   Tư 1 Toán 168 Ôn tập về đại lượng (tt)     2 LT&C 302 Từ trái nghĩa. MRVT: từ ngữ chỉ nghề nghiệp     3 TV 303 Ôn cách viết hoa: A,M,N,Q,V(kiểu 2)     4 Âm nhạc 34 Ôn tập các bài hát đã chọn.     5         Năm 1 Toán 169 Ôn tập về hình học.     2 TĐ 304 Đàn bê của anh Hồ Giáo.     3 CT 305 Nghe-viết: Đàn bê của anh Hồ Giáo.     4 MT 34 Vẽ tranh: Đề tài phong cảnh đơn giản     5 TD 68  2. Chuyền cầu.   Sáu 1 Toán 170 Ôn tập về hình học (tt).     2 TLV 306  Kể ngắn về người thân (nói, viết)     3 TV/T 34 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 34 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 34 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 35 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 35 Chào cờ     2 Toán 171 Luyện tập chung.     3 TĐ 307 Ôn tập va KT cuối KHII:  Đọc thêm các bài TĐ trong SGK:     4 TĐ 308 Bạn có biết?(T28),Cậu bé và cây si già(T29)     5 Đạo đức 35 Thực hành kĩ năng cuối HKII và cuối năm   Ba 1 Toán 172 Luyện tập chung.     2 CT 309 Bảo vệ như thế là rất tốt(T31),Quyển sổ liên lạc(T32)     3 KC 310 Lá cờ(T33), Cháy nhà hàng xóm(T34)     4 TNXH 35 Ôn tập: tự nhiên     5 TD 69 1. Chuyền cầu.   Tư 1 Toán 173 Luyện tập chung.     2 LT&C 311 KT đọc thành tiếng; Ôn tập về kể chuyện, Chính tả, LT &C     3 TV 312 TLV (các tiết từ 1 đến 7)     4 Âm nhạc 35 Tập biểu diễn     5         Năm 1 Toán 174 Luyện tập chung.     2 TĐ 313 KT Đọc(Đọc hiểu, LT&C).     3 CT 114 KT Viết (CT, TLV)     4 MT 35 Trưng bày kết quả học tập     5 TD 70 2. Tổng kết môn học.   Sáu 1 Toán 175 KTĐK (cuối kì II)     2 TLV 315 KT Viết (CT, TLV)     3 TV/T 35 Kiểm tra cuối tuần     4 Thủ công 35 Phối hợp gấp, cắt, dán.     5 GDTT 35 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 00 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT         2 Toán         3 TĐ         4 KC         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 CT         3 TĐ         4 TNXH         5 TD       Tư 1 Toán         2 LT&C         3 TV         4 Âm nhạc         5         Năm 1 Toán         2 CT         3 TLV         4 MT         5 TD       Sáu 1 Toán         2 Toán         3 TV         4 Thủ công         5 GDTT                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT         2 Toán         3 TĐ         4 KC         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 CT         3 TĐ         4 TNXH         5 TD       Tư 1 Toán         2 LT&C         3 TV         4 Âm nhạc         5         Năm 1 Toán         2 CT         3 TLV         4 MT         5 TD       Sáu 1 Toán         2 TV         3 TV         4 Thủ công         5 GDTT                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)

Lịch báo giảng lớp 1

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 1 Chào cờ     2 Toán 1 Tiết học dầu     3 HV 1  Ổn định tổ chức     4 HV 2 Các nét cơ bản     5 Đạo đức   Em là học sinh lớp Một   Ba 1 Toán 2 Nhiều hơn, ít hơn.     2 HV 3 Bài 1: e     3 HV 4 Bài 1: e     4 TNXH 1 Cơ thể chúng ta     5 TD   Tổ chức lớp- trò chơi vận động   Tư 1 Toán 3 Hình vuông, hình tròn.     2 HV 5 Bài 2: b     3 HV 6 Bài 2: b     4 Âm nhạc 1 HỌC HÁT: Bài Quê hương tươi đẹp     5         Năm 1 Toán 4 Hình tam giác     2 HV 7 Bài 3: /     3 HV 8 Bài 3: /     4 MT 1 Xem tranh thiếu nhi vui chơi     5         Sáu 1 Toán/TV 1 Kiểm tra tuần     2 HV 9 Luyện tập     3 HV 10 Luyện tập     4 Thủ công 1 Làm đồ chơi đơn giản (con vật, đồ chơi)     5 GDTT 1 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 2 Chào cờ     2 Toán 5 Luyện tập     3 HV 11 Bài 4: ?     4 HV 12 Bài 4: ?     5 Đạo đức 2 Em là học sinh lớp Một   Ba 1 Toán 6 Các số 1,2,3     2 HV 13 Bài 5: \ dấu ngã     3 HV 14 Bài 5: \ dấu ngã     4 TNXH 2 Chúng ta đang lớn     5 TD 2 Trò chơi – Đội hình đội ngũ   Tư 1 Toán 7 Luyện tập     2 HV 15 Bài 6: be-bè-bẽ-bẻ …     3 HV 16 Bài 6: be-bè-bẽ-bẻ …     4 Âm nhạc 2 Ôn: Bài Quê hương tươi đẹp     5         Năm 1 Toán 8 Các số 1,2,3,4,5     2 HV 17 Bài 7: ê – v     3 HV 18 Bài 7: ê – v     4 MT 2 Vẽ nét thẳng     5         Sáu 1 Toán/TV   Kiểm tra tuần     2 TV 19 Tô các nét cơ bản     3 TV 20 Tập tô: e b bé     4 Thủ công 2 Xé, cắt dán     5 GDTT 2 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 3 Chào cờ     2 Toán 8 Luyện tập     3 HV 21 Bài 8: l-h     4 HV 22 Bài 8: l-h     5 Đạo đức 3 Gọn gàng, sạch sẽ   Ba 1 Toán 19 Bé hơn. Dấu <     2 HV 23 Bài 9: o-c     3 HV 24 Bài 9: o-c     4 TNXH 3 Nhận biết các vật xung quanh     5 TD 3 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động   Tư 1 Toán 11 Lớp hơn. Dấu >     2 HV 25 Bài 9: o-c     3 HV 26 Bài 9: o-c     4 Âm nhạc 3 Học hát: Mời bạn vui múa ca     5         Năm 1 Toán 12       2 HV 27 Bài 11: Ôn tập     3 HV 28 Bài 11: Ôn tập     4 MT 3 Màu và vẽ màu vào hình đơn giản     5         Sáu 1 Toán/TV 3 Kiểm tra tuần     2 HV 29  Bài 12: i-a     3 HV 30  Bài 12: i-a     4 Thủ công 3 Xé, cắt dán     5 GDTT 3 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 4 Chào cờ     2 Toán 13 Bằng nhau. Dấu =     3 HV 31 Bài 13: n-m     4 HV 32 Bài 13: n-m     5 Đạo đức 4 Gọn gàng, sạch sẽ   Ba 1 Toán 14 Luyện tập     2 HV 33 Bài 14: d – đ     3 HV 34 Bài 14: d – đ     4 TNXH 4 Bảo vệ mắt và tai     5 TD 4 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động   Tư 1 Toán 15 Luyện tập chung     2 HV 35 Bài 15: t-th     3 HV 36 Bài 15: t-th     4 Âm nhạc 4 Ôn bài: Mời bạn vui múa ca     5         Năm 1 Toán 16 Số 6     2 HV 37 Bài 16: Ôn tập     3 HV 38 Bài 16: Ôn tập     4 MT 4 Vẽ hình tam giác     5         Sáu 1 Toán/TV 4 Kiểm tra tuần     2 TV 39 lễ, cọ, bờ, hồ     3 TV 40 mơ, do, ta, thơ     4 Thủ công 4 Xé, cắt dán     5 GDTT 4 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 5 Chào cờ     2 Toán 17 Số 7     3 HV 41 Bài 17: u-ư     4 HV 42 Bài 17: u-ư     5 Đạo đức 5 Giữ gìn sách vở   Ba 1 Toán 18 Số 8     2 HV 43 Bài 18: x-ch     3 HV 44 Bài 18: x-ch     4 TNXH 5 Vệ sinh cơ thể     5 TD 5 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động   Tư 1 Toán 19 Số 9     2 HV 54 Bài 19: s-r     3 HV 46 Bài 19: s-r     4 Âm nhạc 5 Ôn hai bài hát: Quê hương tươi đẹp.     5         Năm 1 Toán 20 Số 0     2 HV 47 Bài 20: k-kh     3 HV 48 Bài 20: k-kh     4 MT 5 Vẽ nét cong     5         Sáu 1 Toán/TV 5 Kiểm tra tuần     2 HV 49 Bài 21: Ôn tập.     3 HV 50 Bài 21: Ôn tập.     4 Thủ công 5 Xé, cắt dán     5 GDTT 5 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 6 Chào cờ     2 Toán 21 Số 10     3 HV 51 Bài 22: ph-nh     4 HV 52 Bài 22: ph-nh     5 Đạo đức 6 Giữ gìn sách vở   Ba 1 Toán 22 Luyện tập     2 HV 53 Bài 23: g-gh     3 HV 54 Bài 23: g-gh     4 TNXH 6 Chăm sóc và bảo vệ răng     5 TD 6 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động   Tư 1 Toán 23 Luyện tập chung     2 HV 55 Bài 23: q-qu-gi     3 HV 56 Bài 23: q-qu-gi     4 Âm nhạc 6 Học hát: Bài tìm bạn thân     5         Năm 1 Toán 24 Luyện tập chung     2 HV 57 Bài 25: ng-ngh     3 HV 58 Bài 25: ng-ngh     4 MT 6 Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn     5         Sáu 1 Toán/TV 6 Kiểm tra tuần     2 HV 59 Bài 26:y-tr     3 HV 60 Bài 26:y-tr     4 Thủ công 6 Xé, cắt dán     5 GDTT 6 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 7 Chào cờ     2 Toán 25 Kiểm tra     3 HV 61 Bài 27:Ôn tập     4 HV 62 Bài 27:Ôn tập     5 Đạo đức 7 Gia đình em   Ba 1 Toán 26 Phép + trong PV3     2 HV 63 Ôn tập âm và chữ ghi âm     3 HV 64 Ôn tập âm và chữ ghi âm     4 TNXH 7 Thực hành đánh răng và rửa mặt     5 TD 7 Đội hình đội ngũ. Trò chơi vận động   Tư 1 Toán 27 Luyện tập     2 HV 65 Bài 28: Chữ thường-chữ hoa     3 HV 66 Bài 28: Chữ thường-chữ hoa     4 Âm nhạc 7 Học hát: Bài Tìm bạn thân (tt)     5         Năm 1 Toán 28 Phép cộng trong phạm vi 4     2 HV 67 bài 29: La     3 HV 78 bài 29: La     4 MT 7 Vẽ màu và hình quả (trái) cây     5         Sáu 1 Toán/TV 7 Kiểm tra tuần     2 TV 69 Cử tạ, thợ xẻ, chữ số     3 TV 70 Nho khô, nghé ọ, chú ý …     4 Thủ công 7 Xé, cắt dán     5 GDTT 7 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 8 Chào cờ     2 Toán 29 Luyện tập     3 HV 71 Bài 30: Ua-ưa     4 HV 72 Bài 30: Ua-ưa     5 Đạo đức 8 Gia đình em   Ba 1 Toán 30 Phép + trong PV5     2 HV 73 Bài 31: Ôn tập     3 HV 74 Bài 31: Ôn tập     4 TNXH 8 Ăn, uống hàng ngày     5 TD 8 Đội hình đội ngũ. Thể dục trèn luyện tư thế cơ bản.   Tư 1 Toán 31 Luyện tập     2 HV 75 Bài 32: oi, ai     3 HV 76 Bài 32: oi, ai     4 Âm nhạc 8 Học hát: Bài Lí cây xanh     5         Năm 1 Toán 32 Số 0 trong phép cộng     2 HV 77 Bài 33: ôi, ơi     3 HV 78 Bài 33: ôi, ơi     4 MT 8 Vẽ hình vuông và hình chữ nhật     5         Sáu 1 Toán/TV 8 Kiểm tra tuần     2 HV 79 Bài 34: ui-ưi     3 HV 80 Bài 34: ui-ưi     4 Thủ công 8 Xé, cắt dán     5 GDTT 8 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 9 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 9 Chào cờ     2 Toán 33 Luyện tập     3 HV 81 Bài34: uôi-ươi     4 HV 82 Bài34: uôi-ươi     5 Đạo đức 9 Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ   Ba 1 Toán 34 Luyện tập chung     2 HV 83 Bài 36: ay-â ây     3 HV 84 Bài 36: ay-â ây     4 TNXH 9 Hoạt động và nghỉ ngơi     5 TD 9 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản   Tư 1 Toán 35 KTĐK(Giữa kì 1)     2 HV 85 Bài 37: Ôn tập     3 HV 86 Bài 37: Ôn tập     4 Âm nhạc 9 Ôn tập bài hát: Lí cây xanh     5         Năm 1 Toán 36 Phép trừ trong PV3     2 HV 87 Bài 38: eo-ao     3 HV 88 Bài 38: eo-ao     4 MT 9 Xem tranh phong cảnh     5         Sáu 1 Toán/TV 9 Kiểm tra tuần     2 TV 89 Xưa kia, mùa dưa, ngà voi …     3 TV 90 Đồ chơi, tươi cười, ngày hội     4 Thủ công 9 Xé, cắt dán     5 GDTT 9 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 10 Chào cờ     2 Toán 37 Luyện tập     3 HV 91 Bài 39:au-âu     4 HV 92 Bài 39:au-âu     5 Đạo đức 10 Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ   Ba 1 Toán 38 Phép trừ trong PV4     2 HV 93 Bài 40: iu-êu     3 HV 94 Bài 40: iu-êu     4 TNXH 10 Ôn tập: Con người và sức khoẻ     5 TD 10 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản   Tư 1 Toán 39 Luyện tập     2 HV 95 Ôn tập, kiểm tra GHKI     3 HV 96 Ôn tập, kiểm tra GHKI     4 Âm nhạc 10 Ôn tập 2 bài hát: Tìm bạn thân, Lí cây xanh     5         Năm 1 Toán 40 Phép trừ trong phạm vi 5     2 HV 97 Bài 41: iêu – yêu     3 HV 98 Bài 41: iêu – yêu     4 MT 10 Vẽ quả( quả dạng tròn)     5         Sáu 1 Toán/TV 10 Kiểm tra tuần     2 HV 99 Luyện tập     3 HV 100 Luyện tập     4 Thủ công 10 Xé, cắt dán     5 GDTT 10 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 11 Chào cờ     2 Toán 41 Bài 45: ân- ă ăn     3 HV 101 Bài 42: ưu-ươu     4 HV 102 Bài 42: ưu-ươu     5 Đạo đức 11 Thực hành kĩ năng giữa kì I   Ba 1 Toán 42 Số 0 trong phép trừ     2 HV 103 Bài 43: Ôn tập     3 HV 104 Bài 43: Ôn tập     4 TNXH 11 Gia đình     5 TD 11 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. Trò chơi vận động.   Tư 1 Toán 43 Luyện tập     2 HV 105 Bài 44: on-an     3 HV 106 Bài 44: on-an     4 Âm nhạc 11 Học hát: Bài Đàn gà con     5         Năm 1 Toán 44 Luyện tập chung     2 HV 107 Bài 45: ân- ă ăn     3 HV 108 Bài 45: ân- ă ăn     4 MT 11 Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm     5         Sáu 1 Toán/TV 11 Kiểm tra tuần     2 HV 109 Cái kéo, trái đào, sáo sậu …     3 HV 110 Chú cừu, rau non, thợ hàn     4 Thủ công 11 Xé, cắt dán     5 GDTT 11 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 12 Chào cờ     2 Toán 45 Luyện tập chung     3 HV 111 Bài 46: ôn – ơn     4 HV 112 Bài 46: ôn – ơn     5 Đạo đức 12 Nghiêm trang khi chào cờ   Ba 1 Toán 46 Phép cộng trong phạm vi 6     2 HV 113 Bài 47: en-ên     3 HV 114 Bài 47: en-ên     4 TNXH 115 Nhà ở     5 TD 12 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản. Trò chơi vận động.   Tư 1 Toán 47 Phép trừ trong phạm vi 6     2 HV 115 Bài 48: in-un     3 HV 116 Bài 48: in-un     4 Âm nhạc 12 Ôn tập bài hát: Đàn gà con     5         Năm 1 Toán 48 Luyện tập     2 HV 117 Bài 49: iên-yên     3 HV 118 Bài 49: iên-yên     4 MT 12 Vẽ tự do     5         Sáu 1 Toán/TV 12 Kiểm tra tuần     2 HV 119 Bài 50: uôn-ươn     3 HV 120 Bài 50: uôn-ươn     4 Thủ công 12 Xé, cắt dán     5 GDTT 12 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 13 Chào cờ     2 Toán 49 Phép cộng trong phạm vi 7     3 HV 121 Bài 51: Ôn tập     4 HV 122 Bài 51: Ôn tập     5 Đạo đức 13 Nghiêm trang khi chào cờ   Ba 1 Toán 50 Phép trừ trong phạm vi 7     2 HV 123 Bài 52: onng-ông     3 HV 124 Bài 52: onng-ông     4 TNXH 13 Công việc ở nhà     5 TD 13 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản   Tư 1 Toán 51 Luyện tập     2 HV 125 Bài 53: ăng-âng     3 HV 126 Bài 53: ăng-âng     4 Âm nhạc 13 Học hát: Bài Sắp đến Tết rồi     5         Năm 1 Toán 52 Phép cộng trong phạm vi 8     2 HV 127 Bài 54: ung-ưng     3 HV 128 Bài 54: ung-ưng     4 MT 13 Học hát: Bài Sắp đến Tết rồi     5         Sáu 1 Toán/TV 13 Kiểm tra tuần     2 HV 129 Nền nhà, nhà in, cá biển …     3 HV 130 Con ong, cây thông     4 Thủ công 13 Xé, cắt dán     5 GDTT 13 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 14 Chào cờ     2 Toán 53 Bài 59: Ôn tập     3 HV 131 Bài 55: eng-iêng     4 HV 132 Bài 55: eng-iêng     5 Đạo đức 14 Đi học đều và đúng giờ   Ba 1 Toán 54 Luyện tập     2 HV 133 Bài 56: uông-ương     3 HV 134 Bài 56: uông-ương     4 TNXH 14 An toàn khi ở nhà     5 TD 14 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản   Tư 1 Toán 55 Phép + trong phạm vi 9     2 HV 135 Bìa 57:ang-anh     3 HV 136 Bìa 57:ang-anh     4 Âm nhạc 14 Ôn tập bài hát: Sắp đến Tết rồi     5         Năm 1 Toán 56 Phép trừ trong phạm vi 9     2 HV 137 Bài 58: inh-ênh     3 HV 138 Bài 58: inh-ênh     4 MT 14 Vẽ màu vào các hoạ tiết ở hình vuông     5         Sáu 1 Toán/TV 14 Kiểm tra tuần     2 HV 139 Bài 59: Ôn tập     3 HV 140 Bài 59: Ôn tập     4 Thủ công 14 Xé, cắt dán     5 GDTT 14 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 15 Chào cờ     2 Toán 57 Luyện tập     3 HV 141 Bài 60: 0m-am     4 HV 142 Bài 60: 0m-am     5 Đạo đức 15 Đi học đều và đúng giờ   Ba 1 Toán 58 Phép cộng trong phạm vi 10     2 HV 143 Bài 61: ăm – âm     3 HV 144 Bài 61: ăm – âm     4 TNXH 15 Lớp học     5 TD 15 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản   Tư 1 Toán 59 Luyện tập     2 HV 145 Bài 62: ôm – ơm     3 HV 146 Bài 62: ôm – ơm     4 Âm nhạc 15 Ôn tập 2 bài hát: Đàn gà con. Sắp đến Tết rồi     5         Năm 1 Toán 60 Phép -  trong phạm vi 10     2 HV 147 Bài 63: em – êm     3 HV 148 Bài 63: em – êm     4 MT 15 Vẽ cây, vẽ nhà     5         Sáu 1 Toán/TV 15 Kiểm tra tuần     2 TV 149 Nhà trường, buôn làng …     3 TV 150 Đỏ thắm, mầm non …     4 Thủ công 15 Xé, cắt dán     5 GDTT 15 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 16 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 16 Chào cờ     2 Toán 61 Luyện tập     3 HV 151 Bài số 68: ot – at     4 HV 152 Bài số 68: ot – at     5 Đạo đức 16 Trật tự trong trường học   Ba 1 Toán 62 Bảng cộng, trừ trong phạm vi 10     2 HV 153 Luyện tập     3 HV 154 Luyện tập     4 TNXH 16 Hoạt động ở lớp     5 TD 16 Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản   Tư 1 Toán 63 Luyện tập     2 HV 155 Luyện tập     3 HV 156 Luyện tập     4 Âm nhạc 16 Hoạt động ở lớp. Kể chuyện âm nhạc.     5         Năm 1 Toán 64 Luyện tập chung     2 HV 157 Luyện tập     3 HV 158 Luyện tập     4 MT 16 Vẽ hoặ xé dán lọ hoa     5         Sáu 1 Toán/TV 16 Kiểm tra tuần     2 HV 159 Luyện tập     3 HV 160 Luyện tập     4 Thủ công 16 Xé, cắt dán     5 GDTT 16 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 17 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 17 Chào cờ     2 Toán 65 Luyện tập chung     3 HV 161 Bài 69: ăt – ât     4 HV 162 Bài 69: ăt – ât     5 Đạo đức 17 Trật tự trong trường học   Ba 1 Toán 66 Luyện tập chung     2 HV 163 Bài 70: 00t – ơt     3 HV 164 Bài 70: 00t – ơt     4 TNXH 17 Giữ gìn lớp học sạch, đẹp     5 TD 17 Trò chơi vận động   Tư 1 Toán 67 Luyện tập chung     2 HV 165 Bài 71: et-  êy     3 HV 166 Bài 71: et-  êy     4 Âm nhạc 17 Học hát: Dành cho địa phương tự chọn.     5         Năm 1 Toán 68 KTĐK (cuối kì I)     2 HV 167 Bài 72: ut – ưt     3 HV 168 Bài 72: ut – ưt     4 MT 17 Vẽ tranh ngôi nhà của em     5         Sáu 1 Toán/TV 17 Kiểm tra tuần     2 TV 169 Thanh kiếm, âu yếm …     3 TV 170 Xay bột, nét chữ, kết bạn …     4 Thủ công 17 Xé, cắt dán     5 GDTT 17 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 18 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 18 Chào cờ     2 Toán 69 Điểm, đoạn thẳng     3 HV 171 Bài 73: it – iêt     4 HV 172 Bài 73: it – iêt     5 Đạo đức 18 Thực hành kĩ năng cuối học kì I   Ba 1 Toán 70 Độ dài đoạn thẳng     2 HV 173 Bài 74: uôt – ươt     3 HV 174 Bài 74: uôt – ươt     4 TNXH 18 Cuộc sống xung quanh     5 TD 18 Sơ kết học kì I (Như bài 17)   Tư 1 Toán 71 TH đo độ dài     2 HV 175 Bài 75: Ôn tập.     3 HV 176 Bài 75: Ôn tập.     4 Âm nhạc 18 Tập biểu diễn     5         Năm 1 Toán 72 Một chục, tia số     2 HV 177 Bài 76: oc-ac     3 HV 178 Bài 76: oc-ac     4 MT 18 Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông     5         Sáu 1 Toán/TV 18 Kiểm tra tuần     2 HV 179 Ôn tập kiểm tra KHI     3 HV 180 Ôn tập kiểm tra KHI     4 Thủ công 18 Xé, cắt dán     5 GDTT 18 Sinh hoạt lớp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT         2 Toán         3 HV         4 HV         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 HV         3 HV         4 TNXH         5 TD       Tư 1 Toán         2 HV         3 HV         4 Âm nhạc         5         Năm 1 Toán         2 HV         3 HV         4 MT         5         Sáu 1 Toán         2 HV         3 HV         4 Thủ công         5 GDTT                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 19       2 Toán 73 11;12     3 HV 181 Bài 77: ăc,âc     4 HV 182 Bài 77: ăc,âc     5 Đạo đức 19 Lễ phép, vậng lời thày giáo, cô giáo   Ba 1 Toán 74 13,14,15     2 HV 183 Bài 78: uc,ưc     3 HV 184 Bài 78: uc,ưc     4 TNXH 19 Cuộc sống xung quanh (tt)     5 TD 19 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 75 16,17,18,19     2 HV 185 Bài 79: ôc,uôc     3 HV 186 Bài 79: ôc,uôc     4 Âm nhạc 19 Học hát bài: Bầu trời xanh     5         Năm 1 Toán 76 20, hai chục     2 HV 187 Bài 80 iêc, ươc     3 HV 188 Bài 80 iêc, ươc     4 MT 19 Vẽ gà     5         Sáu 1 Toán/TV 19 Kiểm ta tuần     2 TV 189 Tuốt lúa, hạt thóc …     3 TV 190 Con oốc, đôi guốc, cá diếc     4 Thủ công 19 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 19 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 20 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 20 Chào cờ.     2 Toán 77 Phép cộng 14+3     3 HV 191 Bài 81:ach     4 HV 192 Bài 81:ach     5 Đạo đức 20 Lễ phép, vâng lời thày giáo, cô giáo   Ba 1 Toán 78 Luyện tập.     2 HV 193 Bài 82: ich-êch     3 HV 194 Bài 82: ich-êch     4 TNXH 20 Anh toàn trên đường đi học     5 TD 20 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 79 Phép trừ dạng 17-3     2 HV 195 Bài 83: Ôn tập     3 HV 196 Bài 83: Ôn tập     4 Âm nhạc 20 Ôn tập bài hát: Bầu trời xanh.     5         Năm 1 Toán 80 Luyện tập     2 HV 197 Bài 84: op-ap     3 HV 198 Bài 84: op-ap     4 MT 20 Vẽ hoặc nặn quả chuối     5         Sáu 1 Toán/TV 20 Kiểm tra tuần     2 TV 199 Bài 85: ăp – âp     3 TV 200 Bài 85: ăp – âp     4 Thủ công 20 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 20 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 21 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 21 Chào cờ     2 Toán 81 Phép trừ dạng 17 – 7     3 HV 202 Bài: 86: ôp-ơp     4 HV 201 Bài: 86: ôp-ơp     5 Đạo đức 21 Em và các bạn   Ba 1 Toán 82 Luyện tập.     2 HV 203 Bài 87: ep-êp     3 HV 204 Bài 87: ep-êp     4 TNXH 21 Ôn tập: Xã hội     5 TD 21 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 83 Luyện tập chung     2 HV 205 Bài 88: ip-up     3 HV 206 Bài 88: ip-up     4 Âm nhạc 21 Học hát bài: Tập tầm vông.     5         Năm 1 Toán 84 Bài toán có lời văn.     2 HV 207 Bài 89: iêp-ươp     3 HV 208 Bài 89: iêp-ươp     4 MT 21 Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh     5         Sáu 1 Toán/TV 21 Kiểm tra tuần     2 HV 209 Bập bênh, lợp nhà …     3 HV 210 Sách giáo khoa, hí hoáy     4 Thủ công 21 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 21 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 22 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 22 Chào cờ     2 Toán 85 Giải toán có lời văn.     3 HV 211 Bài 90: Ôn tập.     4 HV 212 Bài 90: Ôn tập.     5 Đạo đức 22 Em và các bạn   Ba 1 Toán 86 Xăng-ti-mét. Đo độ dài.     2 HV 213 Bài 91: oa-oe     3 HV 214 Bài 91: oa-oe     4 TNXH 22 Tôn trọng khách nước ngoài     5 TD 22 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 87 Luyện tập.     2 HV 215 Bài 92: oai-oay     3 HV 216 Bài 92: oai-oay     4 Âm nhạc 22 Ôn tập bài hát: Tập tầm vông.     5         Năm 1 Toán 88 Luyện tập.     2 HV 217 Bài 93: oan-oăn     3 HV 218 Bài 93: oan-oăn     4 MT 22 Vẽ vật nuôi trong nhà     5         Sáu 1 Toán/TV 22 Kiểm tra cuối tuần     2 TV 219 Bài 94: oang-ăng     3 TV 220 Bài 94: oang-ăng     4 Thủ công 22 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 22 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 23 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 23 Chào cờ     2 Toán 89 Vẽ đoạn thẳng độ dài cho trước.     3 HV 221 Bài 95: oanh-oach     4 HV 222 Bài 95: oanh-oach     5 Đạo đức 23 Đi bộ đúng qui định   Ba 1 Toán 90 Luyện tập chung.     2 HV 223 Bài 96: oat-oăt     3 HV 224 Bài 96: oat-oăt     4 TNXH 23 Cây hoa     5 TD 23 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 91 Luyện tập chung.     2 HV 225 Bài 97: Ôn tập     3 HV 226 Bài 97: Ôn tập     4 Âm nhạc 23 Ôn tập 2 bài hát: Bầu trời xanh. Tập tầm vông. Nghe nhạc hoặc hát.     5         Năm 1 Toán 92 Các số tròn chục.     2 HV 227 Bài 98: uê-uy     3 HV 228 Bài 98: uê-uy     4 MT 23 Vẽ cây đơn giản     5         Sáu 1 Toán/TV 23 Kiểm tra tuần     2 HV 229 Bài 99: ươ-uya     3 HV 230 Bài 99: ươ-uya     4 Thủ công 23 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 23 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 24 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 24 Chào cờ     2 Toán 93 Luyện tập     3 HV 231 Bài 100: uân-uyên     4 HV 232 Bài 100: uân-uyên     5 Đạo đức 24 Đi bộ đúng qui định   Ba 1 Toán 94 Cộng … số tròn chục.     2 HV 233 Bài 101: uât-uyêt     3 HV 234 Bài 101: uât-uyêt     4 TNXH 24 Cây gỗ     5 TD 24 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 95 Luyện tập.     2 HV 235 Bài 102: uynh-uych     3 HV 236 Bài 102: uynh-uych     4 Âm nhạc 24 Học hát bài: Quả (chỉ dạy 3 lời ca).     5         Năm 1 Toán 96 Trừ … số tròn chục.     2 HV 237 Bài 103: Ôn tập     3 HV 238 Bài 103: Ôn tập     4 MT 24 Vẽ cây đơn giản     5         Sáu 1 Toán/TV 24 Kiểm tra tuần     2 TV 239 Tàu thuỷ, giấy pơ-luya,     3 TV 240 Ôn tập     4 Thủ công 24 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 24 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 25 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 25 Chào cờ     2 Toán 97 Luyện tập.     3 Tập đọc 241 Trường em.     4 Tập đọc 242 Trường em.     5 Đạo đức 25 Thực hành kĩ năng giữa học kì II   Ba 1 Toán 98 Điểm ở trong, điểm ở ngoài 1 hình.     2 Tập viết 243 Tô chữ hoa:A,Ă,Â,B     3 Tập viết 244 Tô chữ hoa:A,Ă,Â,B     4 TNXH 25 Con cá     5 TD 25 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 99 Luyện tập chung.     2 Chính tả 245 Trường em.     3 Kể chuyện 246 Rùa và Thỏ     4 Âm nhạc 25 Học bài hát: Quả(tt)     5         Năm 1 Toán 100 KTĐK (giữa kì II)     2 Tập đọc 247 Tặng cháu     3 Chính tả 248 Tặng cháu     4 MT 25 Vẽ màu vào hình của Tranh dân gian     5         Sáu 1 Toán/TV   Kiểm tra cuối tuần     2 Tập đọc 239 Cái nhãn vở     3 Tập đọc 250 Cái nhãn vở     4 Thủ công 25 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 25 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 26 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 26 Chào cờ     2 Toán 101 Các số có 2 chữ số     3 TĐ 251 Bàn tay mẹ     4 TĐ 252 Bàn tay mẹ     5 Đạo đức 26 Cảm ơn và xin lỗi   Ba 1 Toán 102 Các số có 2 chữ số (tt)     2 CT 253 Bàn tay mẹ     3 CT 254 Bàn tay mẹ     4 TNXH 26 Con gà     5 TD 26 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 103 Các số có 2 chữ số (tt)     2 TĐ 255 Cái Bống     3 TĐ 256 Cái Bống     4 Âm nhạc 26 Học hát bài: Hoà bình cho bé.     5         Năm 1 Toán 104 So sánh các số có 2 cữa số.     2 TV 257 Tô chữ hoa:C,D,Đ     3 TV 258 Tô chữ hoa:C,D,Đ     4 MT 26 Vẽ chim và hoa     5         Sáu 1 Toán/TV 26 Kiểm tra tuần     2 CT 259 Cái Bống     3 ÔN TẬP 260 Ôn tập. Kiểm tra giữa học kỳ II     4 Thủ công 26 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 26 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ27 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 27 Chào cờ     2 Toán 105 Luyện tập     3 TĐ 252 Hoa ngọc lan     4 TĐ 252 Hoa ngọc lan     5 Đạo đức 27 Cảm ơn và xin lỗi   Ba 1 Toán 106 Bảng các số từ 1 đến 100     2 TV 253 Tô chữ hoa: E,Ê,G     3 CT 254 Nhà bà ngoại     4 TNXH 27 Con mèo     5 TD 27 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 107 Luyện tập     2 TĐ 255 Ai dậy sớm.     3 TĐ 256 Ai dậy sớm.     4 Âm nhạc 27 Học hát bài: Hoà bình cho bé (tt).     5         Năm 1 Toán 108 Luyện tập chung.     2 CT 257 Câu đố     3 KC 258 Trí khôn     4 MT 27 Vẽ hoặc năn cái ô tô     5         Sáu 1 Toán/TV 27 Kiểm tra tuần     2 TĐ 259 Mưu chú Sẻ.     3 TĐ 260 Mưu chú Sẻ.     4 Thủ công 27 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 27 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 28 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 28 Chào cờ     2 Toán 109 Giải toán có lời văn (tt)     3 TĐ 271 Ngôi nhà     4 TĐ 272 Ngôi nhà     5 Đạo đức 28 Chào hỏi và tạm biệt   Ba 1 Toán 110 Luyện tập     2 TV 273 Tô chữ hoa:H,I,K     3 CT 274 Ngôi nhà     4 TNXH 28 Con muỗi     5 TD 28 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 111 Luyện tập chung     2 TĐ 275 Quà của bố.     3 TĐ 276 Quà của bố.     4 Âm nhạc 28 Ôn tập 2 bài hát: Quả, Hoà bình cho bé.     5         Năm 1 Toán 112 Luyện tập chung     2 CT 277 Quà của bố.     3 KC 278 Bông hoa cúc trắng.     4 MT 28 Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông, đường diềm     5         Sáu 1 Toán/TV 28 Kiểm tra tuần     2 TĐ 279 Vì bây giờ mẹ mới về     3 TĐ 280 Vì bây giờ mẹ mới về     4 Thủ công 28 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 28 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 29 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 29 Chào cờ     2 Toán 113 Phép + trong PV 100 (Không nhớ)     3 TĐ 281 Đầm sen     4 TĐ 282 Đầm sen     5 Đạo đức 29 Chào hỏi và tạm biệt   Ba 1 Toán 114 Luyện tập.     2 TV 283 Tô chữ hoa: L,M,N     3 CT 284 Đầm sen     4 TNXH 29 Nhận biết các cây cối và con vật     5 TD 29 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 115 Luyện tập.     2 TĐ 285 Mời vào     3 TĐ 286 Mời vào     4 Âm nhạc 29 Học hát bài: Đi tới trường     5         Năm 1 Toán 116 Phép trừ trong PV 100(Không nhớ).     2 CT 287 Mời vào     3 KC 288 Niềm vui bất ngờ.     4 MT 29 Vẽ tranh: Đàn gà nhà em (ở TP, TX có thể đổi đề tài: Vẽ con vật em yêu thích.     5         Sáu 1 Toán/TV 29 Kiểm tra tuần     2 TĐ 289 Chú công     3 TĐ 290 Chú công     4 Thủ công 29 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 29 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 30 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 30 Chào cờ     2 Toán 117 Phép trừ trong PV 100(Không nhớ).     3 TĐ 291 Chuyện ở lớp.     4 TĐ 292 Chuyện ở lớp.     5 Đạo đức 30     Ba 1 Toán 118 Luyện tập.     2 TV 293 Tô chữ hoa:O,Ô,Ơ,P     3 CT 294 Chuyện ở lớp.     4 TNXH 30 Trời nắng. Trời mưa     5 TD 30 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 119 Các ngày trong tuần lễ     2 TĐ 295 Mèo con đi học.     3 CT 296 Mèo con đi học.     4 Âm nhạc 30 Ôn tập bài hát: Đi tới trường     5         Năm 1 Toán 120 Công, trừ trong PV 100 không nhớ.     2 TĐ 297 Người bạn tốt.     3 TĐ 298 Người bạn tốt.     4 MT 30 Xem tranh thiếu nhi về các đề tài sinh hoạt.     5         Sáu 1 Toán/TV 30 Kiểm tra tuần     2 CT 299 Người bạn tốt.     3 KC 300 Sói và Sóc.     4 Thủ công 30 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 30 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 31 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 31 Chào cờ     2 Toán 121 Luyện tập     3 TĐ 301 Ngưỡng cửa.     4 TĐ 302 Ngưỡng cửa.     5 Đạo đức 31 Bảo vệ hoa và cây nơi công cộng   Ba 1 Toán 122 Đồng hồ, thời gian     2 TV 303 Tô chữ hoa: Q,R     3 CT 304 Ngưỡng cửa.     4 TNXH 31 Thực hành: quan sát bầu trời     5 TD 31 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 123 Thực hành     2 TĐ 305 Kể cho bé nghe.     3 TĐ 306 Kể cho bé nghe.     4 Âm nhạc 31 Học hát bài: Năm ngón tay ngoan.     5         Năm 1 Toán 124 Thực hành     2 CT 307 Kể cho bé nghe.     3 KC 308 Dê con nghe lời mẹ.     4 MT 31 Vẽ cảnh thiên nhiên đơn giản     5         Sáu 1 Toán/TV 31 Kiểm tra cuối tuần     2 TĐ 309 Hai chị em     3 TĐ 310 Hai chị em     4 Thủ công 31 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 31 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 32 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 32 Chào cờ     2 Toán 125 Luyện tập chung     3 TĐ 311 Hồ gươm     4 TĐ 312 Hồ gươm     5 Đạo đức 32 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 126 Luyện tập chung     2 TV 313 Tô chữ hoa: S,T     3 CT 314 Hồ gươm     4 TNXH 32 Gió     5 TD 32 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 127 Kiểm tra     2 TĐ 315 Luỹ tre     3 TĐ 316 Luỹ tre     4 Âm nhạc 32 Học hát bài: Năm ngón tay ngoan (tt).     5         Năm 1 Toán 128 Ôn tập: Các số đến 10     2 CT 317 Luỹ tre     3 KC 318 Luỹ tre     4 MT 32 Vẽ đường diềm trên áo, váy     5         Sáu 1 Toán/TV 32 Kiểm tra cuối tuần     2 TĐ 319 Sau cơn mưa     3 TĐ 320 Sau cơn mưa     4 Thủ công 32 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 32 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 33 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 33 Chào cờ     2 Toán 129 Ôn tập: Các số đến 10     3 TĐ 321 Cây bàng.     4 TĐ 322 Cây bàng.     5 Đạo đức 33 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 130 Ôn tập: Các số đến 10     2 TV 323 Tô chữ hoa:U,Ư,V     3 CT 324 Cây bàng.     4 TNXH 33 Trời nóng, trời rét     5 TD 33 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 131 Ôn tập: Các số đến 10     2 TĐ 325 Đi học.     3 TĐ 326 Đi học.     4 Âm nhạc 33 Ôn tập bài hát: Đi tới trường     5         Năm 1 Toán 132 Ôn tập: Các số đến 100     2 CT 327 Đi học.     3 KC 328 Cô chủ không biết     4 MT 33 Vẽ tranh: Bé và hoa     5         Sáu 1 Toán/TV 33 Kiểm tra cuối tuần     2 TĐ 329 Nói dối hại thân     3 TĐ 330 Nói dối hại thân     4 Thủ công 33 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 33 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 34 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 34 Chào cờ     2 Toán 133 Ôn tập: Các số đến 100     3 TĐ 331 Bác đưa thư     4 TĐ 332 Bác đưa thư     5 Đạo đức 34 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 134 Ôn tập: Các số đến 100     2 TV 333 Tô chữ hoa:X,Y     3 CT 334 Bác đưa thư     4 TNXH 34 Thời tiết     5 TD 34 Bài thể dục. Trò chơi vận dụng.   Tư 1 Toán 135 Ôn tập: Các số đến 100     2 TĐ 335 Làm anh     3 TĐ 336 Làm anh     4 Âm nhạc 34 Ôn tập và biểu diễn     5         Năm 1 Toán 136 Luyện tập chung.     2 CT 337 Chia quà     3 KC 338 Hai tiếng kì lạ.     4 MT 34 Vẽ tự do     5         Sáu 1 Toán/TV 34 Kiểm tra cuối tuần     2 TĐ 339 Người trồng na     3 TĐ 340 Người trồng na     4 Thủ công 34 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 34 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 35 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 35 Chào cờ     2 Toán 137 Luyện tập chung.     3 TĐ 341 Anh hùng biển cả.     4 TĐ 342 Anh hùng biển cả.     5 Đạo đức 35 Thực hành kĩ năng cuối HKII và cuối năm   Ba 1 Toán 138 Luyện tập chung.     2 TV 343 Viết chữ số: 0 …9     3 CT 344 Loài cá thông minh     4 TNXH 35 Ôn tập: Tự nhiên     5 TD 35 Tổng kết môn học.   Tư 1 Toán 139 Luyện tập chung.     2 TĐ 345 Ò …ó …. O     3 CT 346 Ò …ó …. O     4 Âm nhạc 35 Tập biểu diễn     5         Năm 1 Toán 140 KTĐK (cuối kì II)     2 CT 347 Bài luyện tập (1 hoặc 2)     3 KC 348 Bài luyện tập (3 hoặc 4)     4 MT 35 Trưng bày kết quả học tập     5         Sáu 1 Toán/TV 35 Kiểm tra cuối tuần     2 TĐ 349 Bài luyện tập (1 hoặc 2)     3 TĐ 350 Bài luyện tập (3 hoặc 4)     4 Thủ công 35 Gắp hình, cắt, dán giấy     5 GDTT 35 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 00 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT         2 Toán         3 HV         4 HV         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 HV         3 HV         4 TNXH         5 TD       Tư 1 Toán         2 HV         3 HV         4 Âm nhạc         5         Năm 1 Toán         2 HV         3 HV         4 MT         5         Sáu 1 Toán/TV         2 HV         3 HV         4 Thủ công         5 GDTT                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT         2 Toán         3 HV         4 HV         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 HV         3 HV         4 TNXH         5 TD       Tư 1 Toán         2 HV         3 HV         4 Âm nhạc         5         Năm 1 Toán         2 HV         3 HV         4 MT         5         Sáu 1 Toán         2 HV         3 HV         4 Thủ công         5 GDTT                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng 

Lịch học khối THPT

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Lịch học năm hoc 2016-2017 khối THCS - PTTH.  

Lịch học khối THCS

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Lịch học năm hoc 2016-2017 khối THCS - PTTH.  

Lịch năm học

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN   LỊCH NĂM HỌC 2012 – 2013 Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Hoạt động Dạy & Học Chủ đề sinh hoạt lớp 1 3 4 5-Sep 6 7 8 9 Khai giảng Năm học 2012-2013 Tháng 9: Mùa Tựu trường 2 10 11 12 12 14 15 16 Họp Hội đồng GD lần I   3 17 18 19 20 21 22 23 Họp Phụ huynh đầu năm + TB điểm thi KS đầu năm   4 24 25 26 27 28 29 30 Thanh – kiểm tra hồ sơ giáo viên   5 1-Oct 2 3 4 5 6 7 Giáo viên nộp đề thi Giữa Học kì I Tháng 10: Hà Nội trong em 6 8 9 10 11 12 13 14 Thanh tra cơ sở vật chất lần I   7 17 18 19 20 21 22 23 Kiểm tra Giữa Học kì I. Họp HĐGD lần II   8 15 16 17 18 19 20 21 Giáo viên chấm bài thi   9 22 23 24 25 26 27 28 Giáo viên nộp điểm. Thông báo điểm cho Phụ PH   10 29 30 31 1-Nov 2 3 4 Thanh – kiểm tra hồ sơ giáo viên Tháng 11: Tri ân Thầy cô 11 5 6 7 8 9 10 11 Giáo viên nộp đề thi Học kì I   12 12 13 14 15 16 17 18 Hội giảng Chào mừng Ngày NGVN 20/11   13 19 20/11 21 22 23 24 25 Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11   14 26 27 28 29 30 1-Dec 2 Kiểm tra Học kì I khối 12 Tháng 12: Tuổi trẻ Thủ Đô 15 3 4 5 6 7 8 9 Kiểm tra Học kì I khối 10&11.   16 10 11 12 13 14 15 16 Hoàn thành điểm tổng kết Học kì I   17 17 18 19 20 21 22 23 Họp Phụ huynh HKI.Họp HĐGD lần III. Tổng kết Học kì I   18 24 25 26 27 28 29 30 HỌC KÌ II   19 31 1-Jan 2 3 4 5 6 Kiểm tra tư cách học sinh Học kì II Tháng 1&2: Tết Việt 20 7 8 9 10 11 12 13     21 14 15 16 17 18 19 20     22 21 22 23 24 25 26 27 Giáo viên nộp đề thi Giữa Học kì II   23 28 29 30 31 1-Feb 2 3     24 4 5 6 7 8 9 10(1-1) Tết Nguyên Đán 2013   25 11 12 13 14 15 16 17 Nghỉ Tết Nguyên Đán   26 18 19 20 21 22 23 24 Thi Giữa Học kì II khối 12.   27 25 26 27 28 1 2 3 Thanh tra cơ sở vật chất lần II  Tháng 3: Thanh Niên 28 4 5 6 7 8 9 10 Thanh-kiểm tra hồ sơ GV.Họp HĐGD lần IV    làm theo lời Bác 29 11 12 13 14 15 16 17 Thi Giữa Học Kì II khối 10&11.Nộp đề HK II khối 12   30 18 19 20 21 22 23 24 Chuẩn bị các hoạt động Chào mừng Ngày 26/3   31 25 26 27 28 29 30 31 Kiểm tra Học kì II khối 12.   32 1-Apr 2 3 4 5 6 7 GV khối 12 hoàn thành điểm tổng kết. Tháng 4: Hoa Trạng nguyên 33 8 9 10 11 12 13 14 Giáo viên nộp đề thi HK II Khối 10, 11   34 15 16 17 18 19 20 21 Thanh-tra hồ sơ giáo viên.   35 22 23 24 25 26 27 28 Họp Hội đồng giáo dục lần V   36 29 30 1 2 3 4 5 Kiểm tra Học kì II Khối 10, 11. Tháng 5: Mùa hè Yêu thương 37 6 7 8 9 10 11 12  GV hoàn thành điểm tổng kết năm học.Khối 12thi thử TN   38 13 14 15 16 17 18 19 Họp Phụ huynh cuối năm. Bế giảng năm học.   39 20 21 22 23 24 25 26 Văn phòng+GVCN hoàn thành hồ sơ, sổ sách.

Lịch học khối tiểu học

Trường Nguyễn Văn Huyên thông báo lịch năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu Lớp 1 - Hè 2014

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Thời khóa biểu LỚP 1 - Hè 2014 (Từ 02/06/2014 đến 29/08/2014)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 05 2013 KHỐI MẪU GIÁO LỚN

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Chương trình học Tháng 5 Mẫu giáo lớn Thời gian từ:29/04-24/05/2013  

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ