Lịch học khối THCS

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Lịch học năm hoc 2016-2017 khối THCS - PTTH.  

Lịch năm học

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN   LỊCH NĂM HỌC 2012 – 2013 Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Hoạt động Dạy & Học Chủ đề sinh hoạt lớp 1 3 4 5-Sep 6 7 8 9 Khai giảng Năm học 2012-2013 Tháng 9: Mùa Tựu trường 2 10 11 12 12 14 15 16 Họp Hội đồng GD lần I   3 17 18 19 20 21 22 23 Họp Phụ huynh đầu năm + TB điểm thi KS đầu năm   4 24 25 26 27 28 29 30 Thanh – kiểm tra hồ sơ giáo viên   5 1-Oct 2 3 4 5 6 7 Giáo viên nộp đề thi Giữa Học kì I Tháng 10: Hà Nội trong em 6 8 9 10 11 12 13 14 Thanh tra cơ sở vật chất lần I   7 17 18 19 20 21 22 23 Kiểm tra Giữa Học kì I. Họp HĐGD lần II   8 15 16 17 18 19 20 21 Giáo viên chấm bài thi   9 22 23 24 25 26 27 28 Giáo viên nộp điểm. Thông báo điểm cho Phụ PH   10 29 30 31 1-Nov 2 3 4 Thanh – kiểm tra hồ sơ giáo viên Tháng 11: Tri ân Thầy cô 11 5 6 7 8 9 10 11 Giáo viên nộp đề thi Học kì I   12 12 13 14 15 16 17 18 Hội giảng Chào mừng Ngày NGVN 20/11   13 19 20/11 21 22 23 24 25 Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11   14 26 27 28 29 30 1-Dec 2 Kiểm tra Học kì I khối 12 Tháng 12: Tuổi trẻ Thủ Đô 15 3 4 5 6 7 8 9 Kiểm tra Học kì I khối 10&11.   16 10 11 12 13 14 15 16 Hoàn thành điểm tổng kết Học kì I   17 17 18 19 20 21 22 23 Họp Phụ huynh HKI.Họp HĐGD lần III. Tổng kết Học kì I   18 24 25 26 27 28 29 30 HỌC KÌ II   19 31 1-Jan 2 3 4 5 6 Kiểm tra tư cách học sinh Học kì II Tháng 1&2: Tết Việt 20 7 8 9 10 11 12 13     21 14 15 16 17 18 19 20     22 21 22 23 24 25 26 27 Giáo viên nộp đề thi Giữa Học kì II   23 28 29 30 31 1-Feb 2 3     24 4 5 6 7 8 9 10(1-1) Tết Nguyên Đán 2013   25 11 12 13 14 15 16 17 Nghỉ Tết Nguyên Đán   26 18 19 20 21 22 23 24 Thi Giữa Học kì II khối 12.   27 25 26 27 28 1 2 3 Thanh tra cơ sở vật chất lần II  Tháng 3: Thanh Niên 28 4 5 6 7 8 9 10 Thanh-kiểm tra hồ sơ GV.Họp HĐGD lần IV    làm theo lời Bác 29 11 12 13 14 15 16 17 Thi Giữa Học Kì II khối 10&11.Nộp đề HK II khối 12   30 18 19 20 21 22 23 24 Chuẩn bị các hoạt động Chào mừng Ngày 26/3   31 25 26 27 28 29 30 31 Kiểm tra Học kì II khối 12.   32 1-Apr 2 3 4 5 6 7 GV khối 12 hoàn thành điểm tổng kết. Tháng 4: Hoa Trạng nguyên 33 8 9 10 11 12 13 14 Giáo viên nộp đề thi HK II Khối 10, 11   34 15 16 17 18 19 20 21 Thanh-tra hồ sơ giáo viên.   35 22 23 24 25 26 27 28 Họp Hội đồng giáo dục lần V   36 29 30 1 2 3 4 5 Kiểm tra Học kì II Khối 10, 11. Tháng 5: Mùa hè Yêu thương 37 6 7 8 9 10 11 12  GV hoàn thành điểm tổng kết năm học.Khối 12thi thử TN   38 13 14 15 16 17 18 19 Họp Phụ huynh cuối năm. Bế giảng năm học.   39 20 21 22 23 24 25 26 Văn phòng+GVCN hoàn thành hồ sơ, sổ sách.

Lịch học khối tiểu học

Trường Nguyễn Văn Huyên thông báo lịch năm học 2016 - 2017

Thời khóa biểu Lớp 1 - Hè 2014

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Thời khóa biểu LỚP 1 - Hè 2014 (Từ 02/06/2014 đến 29/08/2014)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 05 2013 KHỐI MẪU GIÁO LỚN

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Chương trình học Tháng 5 Mẫu giáo lớn Thời gian từ:29/04-24/05/2013  

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 05 2013 – KHỐI MẪU GIÁO NHỠ

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Chương trình học Tháng 5 Mẫu giáo nhỡ Thời gian từ:29/04-24/05/2013  

CHƯƠNG TRÌNH HỌC THÁNG 05 2013 – KHỐI MẪU GIÁO BÉ

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo Chương trình học Tháng 5 Mẫu giáo bé Thời gian từ:29/04-24/05/2013  

Chương trình học tháng 5 - khối mẫu giáo lớn (Thời gian 29/04 - 24/05)

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông báo - Chương trình học tháng 5 - khối mẫu giáo lớn (Thời gian 29/04 - 24/05)

Chương trình học tháng 5 - khối mẫu giáo nhỡ (Thời gian 29/04 - 20/05)

Trường Nguyễn Văn Huyên xin thông bao - Chương trình học tháng 5 - khối mẫu giáo nhỡ (Thời gian 29/04 - 20/05)
BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ