Lịch báo giảng lớp 12

Lịch báo giảng chi tiết lớp 12

Lịch báo giảng lớp 9

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 1 Phong cách Hồ Chí Minh;     3 Toán1 1 Căn bậc hai     4 Sử1 1 Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX     5 TD1 1 Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1)   Ba 1 Lý1 1 Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn     2 Hoá1 1 Ôn tập đầu năm     3 Địa1 1 Cộng đồng các dân tộc VN     4 TA1 1 Ôn tập, kiểm tra     5 Sinh1 1 Menđen và Di truyền học   Tư 1 NV2 2 Các phương châm hội thoại     2 Toán2 2 Căn thức bậc hia và hằng thức   (căn) A² = |A|     3 Địa2 2 Dân số và sự gia tăng dân số     4 Lý2 2 Điện trở của dây dẫn – ĐỊnh luật Ôm     5 TA2 2 A visit from a pental   Năm 1 NV3 3 Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh     2 NV4 4 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh     3 Hoá2 2 Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit     4 Sinh2 2 Menđen và Di truyền học     5 TD2 2 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 3 Luyện tập     2 Toán4 1 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông     3 GDNGLL         4 CN1 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng     5 GDCD 1 Chí công vô tư   Bẩy 1 NV5 5 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh     2 Nhạc 1 HHB: Bóng dáng một ngôi trường     3 MT 1 TTMT: Sơ lược về MT VN thời Nguyễn (1802 – 1945)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 6 Đấu tranh cho một thế giới hoà bình     3 Toán1 4 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương     4 Sử1 2 Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX     5 TD1 3 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 3 Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế     2 Hoá1 3 Một số oxit quan trọng     3 Địa1 3 Phân bố dân cư và các loại hình quần cư     4 TA1 3 A visit from a pental     5 Sinh1 3 Lai một cặp tính trạng   Tư 1 NV2 7 Các phương châm hội thoại (tt)     2 Toán2 5 Luyện tập     3 Địa2 4 Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống     4 Lý2 4 Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế     5 TA2 4 A visit from a pental   Năm 1 NV3 8 Sử dụng yếu tố miêu tả trang văn bản thuyết minh     2 NV4 9 L. tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh     3 Hoá2 4 Một số oxit quan trọng     4 Sinh2 4 Lai một cặp tính trạng     5 TD2 4 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương     2 Toán4 2 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông     3 TA3         4 CN1 2 Vật liệu dùng trog lắp đặt mạng điện trong nhà     5 GDCD 2 Tự chủ   Bẩy 1 NV5 10 L. tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh     2 Nhạc 2 NL: Giới thiệu về quãng. TĐN1     3 MT 2 VTM: Tingx vật lọ, hoa và quả (Vẽ hình)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 11 Tuyên bố thế giới về  … trẻ em     3 Toán1 7 Luyện tập     4 Sử1 3 LX và các nước Đông Âu từ giữ những năm 70 đến đầu nh.năm 90 của thế kỉ XX     5 TD1 5 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 5 Đoạn mạch song song     2 Hoá1 5 Tính chất hoá học của axit     3 Địa1 5 Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1986 và năm 1999     4 TA1 5 A visit from a pental     5 Sinh1 5 Lai hai cặp tính trạng   Tư 1 NV2 12 Các phương châm hội thoại (tt)     2 Toán2 3 Luyện tập     3 Địa2 6 Sự phát triển nền kinh tế VN     4 Lý2 6 Bài tập vận dụng định luật Ôm     5 TA2 6 A visit from a pental   Năm 1 NV3 13 Viết bài TLV số 1     2 NV4 14 Viết bài TLV số 1     3 Hoá2 6 Một số axit quan trọng     4 Sinh2 6 Thực hành – Tính xác suất xuất hhieenj các mặt của đồng kim loại     5 TD2 6 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 4 Luyện tập     2 Toán4 5 Tỉ số lượng giác của góc nhọn     3 TA3         4 CN1 3 Vật liệu dùng trog lắp đặt mạng điện trong nhà     5 GDCD 3 Dân chủ và kỉ luật   Bẩy 1 NV5 15 Viết bài TLV số 1     2 Nhạc 3 OTBH: Bóng dáng một ngôi trường. TDDN1. ANTT: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ     3 MT 3 VTM: Tĩnh vật lọ, hoa, quả (Vẽ màu)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 16 Chuyện người con gái Nam Xương     3 Toán1 8 Bảng căn bậc hai     4 Sử1 4 Q.trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa     5 TD1 7 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 7 Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn     2 Hoá1 7 Một số axit quan trọng     3 Địa1 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp     4 TA1 7 Clothing     5 Sinh1 7 Bài tập   Tư 1 NV2 17 Xưng hô trong hồi thoại     2 Toán2 6 Tỉ số lượng giác của góc nhọn     3 Địa2 8 Sự phát triển và phân bố nông nghiệp     4 Lý2 8 Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn     5 TA2 8 Clothing   Năm 1 NV3 18 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp     2 NV4 19 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp     3 Hoá2 8 Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit     4 Sinh2 8 Nhiễm sắc thể     5 TD2 8 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 7 Luyện tập     2 Toán4 8 Bảng lượng giác     3 TA3         4 CN1 4 Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện     5 GDCD 4 Bảo vệ hoà bình   Bẩy 1 NV5 20 Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự     2 Nhạc 4 HHB: Nụ cười     3 MT 4 VTT: Tạo dáng và trang trí túi xách     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 21 Sự phát triển của từ vựng     3 Toán1 9 Biến đổi đơn giản biieeur thức chứa căn thức bậc hai     4 Sử1 5 Các nước châu Á     5 TD1 9 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 9 Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn     2 Hoá1 9 Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit     3 Địa1 9 Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp và thuỷ sản     4 TA1 9 Clothing     5 Sinh1 9 Nguyên phân   Tư 1 NV2 22 Chuyễn cũ trong phủ chúa Trịnh     2 Toán2 10 Luyện tập     3 Địa2 10 T.h: Vẽ và ph.tích biểu đồ về sự th. đổi cơ cấu d. tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự t. trưởng đàn g.súc, g.cầm     4 Lý2 10 Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật     5 TA2 10 Clothing   Năm 1 NV3 23 Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)     2 NV4 24 Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)     3 Hoá2 10 Kiểm tra viết     4 Sinh2 10 Giảm phân     5 TD2 10 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 9 Bảng lượng giác     2 Toán4 10 Luyện tập     3 TA3         4 CN1 5 Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện     5 GDCD 5 Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới   Bẩy 1 NV5 25 Sự phát triển của từ vựng (t)     2 Nhạc 5 OTBH: Nụ cười. TĐN2     3 MT 5 VT: ĐT Phong cảnh quê hương     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 26 Truyện Kiều của Nguyễn Du     3 Toán1 11 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp)     4 Sử1 6 Các nước Đông Nam Á     5 TD1 11 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 11 Bài tập vạn dụng định luật Ôm và công thhuwcs tính điện trở của dây dẫn     2 Hoá1 11 Tính chất hoá học của bazơ     3 Địa1 11 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp     4 TA1 11 Clothing     5 Sinh1 11 Phát sinh giao tử và thụ tinh   Tư 1 NV2 27 Chị em Thuý Kiều     2 Toán2 12 Luyện tập     3 Địa2 12 Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp     4 Lý2 12 Công suất điện     5 TA2 12 KT & chữa bài KT   Năm 1 NV3 28 Cảnh ngày xuân     2 NV4 29 Thuật ngữ     3 Hoá2 12 Một số bazơ quan trọng     4 Sinh2 12 Cơ chế xác định giới tính     5 TD2 12 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 11 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông     2 Toán4 12 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông     3 TA3         4 CN1 6 Thực hành: Sử dụng đồng hồ điện     5 GDCD 6 Hợp tác cùng phát triển   Bẩy 1 NV5 30 Trả bài TLV1     2 Nhạc 6 OT: TDDN2. NL: Sơ lược về hợp âm. ANTT: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki     3 MT 6 TTMT: Chạm khắc gỗ đình làng VN     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 31 Kiều ở lầu Ngưng Bích     3 Toán1 13 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai     4 Sử1 7 Các nước châu Phi     5 TD1 13 bài Td; chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 13 Điện nnawng – Công của dòng điện     2 Hoá1 13 Một số bazơ quan trọng     3 Địa1 13 KT & chữa bài KT     4 TA1 13 KT & chữa bài KT     5 Sinh1 13 Di truyền liên kết   Tư 1 NV2 32 Miêu tả trong văn bản tự sự     2 Toán2 14 Luyện tập     3 Địa2 14 Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông     4 Lý2 14 Bài về công suất và điện năng sử dụng     5 TA2 14 The countryside   Năm 1 NV3 33 Viết bài TLV 2     2 NV4 34 Viết bài TLV 2     3 Hoá2 14 Tính chất hoác học của muối     4 Sinh2 14 Thhuwcj hành – Quan sát hình thái nhiễm sắc thể     5 TD2 14 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 13 Luyện tập     2 Toán4 14 Luyện tập     3 TA3         4 CN1 7 Thực hành: Sử dụng đồng hồ điện     5 GDCD 7 Kế thừa và phát hhuy truyền thống tốt đẹp của dân tộc   Bẩy 1 NV5 35 Trao dồi vốn từ     2 Nhạc 7 KT 1 tiết     3 MT 7 VTM: Vẽ tượng chân dung (tượng thạch cao – vẽ hình)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 36 Mã Giám sinh mua Kiều     3 Toán1 15 Căn bậc ba     4 Sử1 8 Các nước châu Mĩ La tinh     5 TD1 15 Bài TD;Chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 15 Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện     2 Hoá1 15 Một số muối quan trọng     3 Địa1 15 Thương mại và dịch vụ du lịch     4 TA1 15 The countryside     5 Sinh1 15 AND   Tư 1 NV2 37 Mãi Giám sinh mua Kiều     2 Toán2 16 Ôn tập chương I     3 Địa2 16 Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế     4 Lý2 16 Định luật Jun – Len – xơ     5 TA2 16 The countryside   Năm 1 NV3 38 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga     2 NV4 39 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga     3 Hoá2 16 Phân bón hoá học     4 Sinh2 16 AND và bản chất của gen     5 TD2 16 Bài TD;Chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 15 Ứng dụng thực thế các tỉ số lượng giác. Thực hành ngoài trời     2 Toán4 16 Ứng dụng thực thế các tỉ số lượng giác. Thực hành ngoài trời     3 TA3         4 CN1 8 Thực hành: Sử dụng đồng hồ điện     5 GDCD 8 Kế thừa và phát hhuy truyền thống tốt đẹp của dân tộc   Bẩy 1 NV5 40 Miêu tả nọi tâm trong văn bản tự sự     2 Nhạc 8 HBH: Nối vòng tay lớn     3 MT 8 VTM: Vẽ tượng chân dung (tượng thạch cao – vẽ đậm nhạt)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 09 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 41 Lục Vân Tiên gặp nạn     3 Toán1 17 Ôn tập chương I     4 Sử1 9 Kiểm tra viết     5 TD1 17 Bài TD;Chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 17 Bài tập vận dụng định luật Jun – Len  xơ     2 Hoá1 17 Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ     3 Địa1 17 Ôn tập     4 TA1 17 The countryside     5 Sinh1 17 Mối quan hệ giữa gen và ẢN   Tư 1 NV2 42 Chương trình địa phương phần Văn     2 Toán2 18 Kiểm tra chương I     3 Địa2 18 Kiểm tra viết     4 Lý2 18 Ôn tập     5 TA2 18 The countryside   Năm 1 NV3 43 Tổng kết về từ vựng(Từ đơn, từ phức … từ nhiều nghĩa)     2 NV4 44 Tổng kết về từ vựng(Từ đồng âm… trường từ vựng)     3 Hoá2 18 Luyện tập chương 1     4 Sinh2 18 Protein     5 TD2 18 Bài TD;Chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 17 Ôn tập chương I (Với sự trợ giúp của máy tinh cầm tay Casio, Viancal …)     2 Toán4 18 Ôn tập chương I (với sự trợ giúp máy tinh cầm tay Casio, Vinacal …)     3 TA3         4 CN1 9 Thực hành: Nối dây dẫn điện     5 GDCD 9 Kiểm tra viết   Bẩy 1 NV5 45 Trả bài TLV2     2 Nhạc 9 NL: Giới thiệu về dịch giọng. TĐN 3. Giọng pha trưởng.     3 MT 9 VTT: Tập phóng tranh , ảnh     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 46 Đồng chí     3 Toán1 19 Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số     4 Sử1 10 Nước Mĩ     5 TD1 19 Bài TD: KT   Ba 1 Lý1 19 Kiểm tra     2 Hoá1 19 Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối     3 Địa1 19 Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ     4 TA1 19 Learning a foreign language     5 Sinh1 19 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng   Tư 1 NV2 47 Bài thơ về tiểu đội xe không kính     2 Toán2 20 Luyện tập     3 Địa2 20 Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ (tt)     4 Lý2 20 Thực hành: Kiểm nghiệm mối qua hệ Q-I² trong định luật Jun – Len – xơ     5 TA2 20 Learning a foreign language   Năm 1 NV3 48 Kiểm tra truyện trung đại     2 NV4 49 Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng … Trao dồi vốn từ)     3 Hoá2 20 Kiểm tra viết     4 Sinh2 20 Thực hành – Quan sát và lắp mô hình AND     5 TD2 20 Chạy ngắn; Chạy xa; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 19 Kiểm tra chương I     2 Toán4 20 Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn     3 TA3         4 CN1 10 Thực hành: Nối dây dẫn điện     5 GDCD 10 Năng động, sáng tạo   Bẩy 1 NV5 50 Nghị luận trong văn bản tự sự     2 Nhạc 10 OTBH: Nối vòng tay lớn. TDDN3. ANTT: Ns Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con     3 MT 10 VT: ĐT Lễ hội (KT 1 tiết)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 51 Đoàn thuyền đánh cá     3 Toán1 21 Hàm số bậc nhất     4 Sử1 11 Nhật Bản     5 TD1 21 Chạy ngắn; Chạy xa; Chạy bền   Ba 1 Lý1 21 Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện     2 Hoá1 21 Tính chất vật lí chúng của kim loại     3 Địa1 21 T.h: Đọc b. đồ, ph.tích và đ.giá ả. hưởng của tài ng. kh. sản đối với sự ph. triển c.nghiệp ở Trung Du & m.núi Bắc Bộ     4 TA1 21 Learning a foreign language     5 Sinh1 21 Kiểm tra   Tư 1 NV2 52 Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, mọt số phép tu từ từ vựng)     2 Toán2 22 Luyện tập     3 Địa2 22 Vùng Đồng bằng sông Hồng     4 Lý2 22 Ôn tập tổng kết chương I: Điện học     5 TA2 22 Learning a foreign language   Năm 1 NV3 53 Tập làm thơ tám chữ     2 NV4 54 Tập làm thơ tám chữ     3 Hoá2 22 Tính chất hoá học của kim loại     4 Sinh2 22 Đột biến gen     5 TD2 22 Chạy ngắn; Chạy xa; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 21 Luyện tập     2 Toán4 22 Đường kính và dây của đường tròn     3 TA3         4 CN1 11 Thực hành: Nối dây dẫn điện     5 GDCD 11 Năng động, sáng tạo   Bẩy 1 NV5 55 Trả bài KT Văn     2 Nhạc 11 HHB: Lí kéo chài     3 MT 11 VTT: Trang trí hội trường     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 56 Bếp lửa     3 Toán1 23 Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)     4 Sử1 12 Các nước Tây Âu     5 TD1 23 Chạy ngắn; Chạy xa; Chạy bền   Ba 1 Lý1 23 Nam châm vĩnh cửu     2 Hoá1 23 Dãy hoạt động hoá học của kim loại     3 Địa1 23 Vùng Đồng bằng sông Hồng (tt)     4 TA1 23 Learning a foreign language     5 Sinh1 23 Đột biến cấu trúc nhiễm sác thể   Tư 1 NV2 57 HD ĐT: Khúc hát ru những em bé lớn lên trên lưng mẹ     2 Toán2 24 Luyện tập     3 Địa2 24 T.h: Vẽ và ph.tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người.     4 Lý2 24 Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường     5 TA2 24 Learning a foreign language   Năm 1 NV3 58 Ánh trăng     2 NV4 59 Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)     3 Hoá2 24 Nhôm     4 Sinh2 24 Đột biến cấu trúc nhiễm sác thể     5 TD2 24 Chạy ngắn: Kiểm tra   Sáu 1 Toán3 23 Luyện tập     2 Toán4 24 Liên hệ giữa dậy và khoảng cách từ tâm đến dây     3 TA3         4 CN1 12 Kiểm tra     5 GDCD 12 Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả   Bẩy 1 NV5 60 Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận     2 Nhạc 12 OT: Lí kéo chài. TDDN4. Gióng Re thứ     3 MT 12 TTMT: Sơ lược về MT các dân tộc ít người ở VN     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 61 Làng     3 Toán1 25 Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau     4 Sử1 13 Trật tự thế giới mới sau chiến tranh     5 TD1 25 Nhảy xa; Chạy bền   Ba 1 Lý1 25 Từ phổ – Đường sức từ     2 Hoá1 25 Sắt     3 Địa1 25 Vùng Bắc Trung Bộ     4 TA1 25 KT & chữa bài KT     5 Sinh1 25 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể   Tư 1 NV2 62 Chương trình địa phương phần Tiếng Việt     2 Toán2 26 Luyện tập     3 Địa1 26 Vùng Bắc Trung Bộ (tt)     4 Lý2 26 Từ trường của ông dây có dòng điện chạy qua     5 TA2 26 KT & chữa bài KT   Năm 1 NV3 63 Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự     2 NV4 64 Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự     3 Hoá2 26 Hợp kim sắt: Gang, thép     4 Sinh2 26 Thường biến     5 TD2 26 Nhảy xa; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 25 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường trò     2 Toán4 26 Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn     3 TA3         4 CN1 13 Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện (1-LT, 2-TH)     5 GDCD 13 Lí tưởng sống của thanh niên   Bẩy 1 NV5 65 Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm     2 Nhạc 13 OT TĐN 4. ANTT: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca     3 MT 13 VTM: Tập vẽ dáng người     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 66 Lặng lẽ Sa Pa     3 Toán1 27 Hệ sơ góc của đường thẳng y = ax + b     4 Sử1 14 Những thành tựu chủ yếu và ý ng.l.sử của c.mạng khoa học -k.t sau ch.tranh thế giới thứ hai     5 TD1 27 Nhảy xa; Chạy bền   Ba 1 Lý1 27 Sự nhiễm từ của sắt     2 Hoá1 27 Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn     3 Địa1 27 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ     4 TA1 27 The media     5 Sinh1 27 Thực hành – Nhận biết một vài dạng đột biến   Tư 1 NV2 67 Viết bài TLV 3     2 Toán2 28 Luyện tập     3 Địa2 28 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tt)     4 Lý2 28 Ứng dụng của nam châm     5 TA2 28 The media   Năm 1 NV3 68 Viết bài TLV 3     2 NV4 69 Viết bài TLV 3     3 Hoá2 28 Luyện tập chương 2     4 Sinh2 28 Thực hành – Quan sát thường biến     5 TD2 28 Nhảy xa; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 27 Luyện tập     2 Toán4 28 Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau     3 TA3         4 CN1 14 Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện (1-LT, 2-TH)     5 GDCD 14 Lí tưởng sống của thanh niên   Bẩy 1 NV5 70 Người kể chuyện trong văn bản tự sự     2 Nhạc 14 Ôn tập     3 MT 14 VT: ĐT Lực lượng vũ trang     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 71 Chiếc lược ngà     3 Toán1 29 Ôn tập chương II     4 Sử1 15 Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay     5 TD1 29 Nhảy xa; Chạy bền   Ba 1 Lý1 29 Luực điện từ     2 Hoá1 29 Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt     3 Địa1 29 T.h: Kinh tế bienr Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ     4 TA1 29 The media     5 Sinh1 29 Phuương pháp nghiên cứu di truyền người   Tư 1 NV2 72 Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại … Cách dẫn gián tiếp)     2 Toán2 30 Phuơng trình bậc nhất hai ẩn     3 Địa2 30 Vùng Tây Nguyên     4 Lý2 30 Động cơ điện một chiều     5 TA2 30 The media   Năm 1 NV3 73 Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại … Cách dẫn gián tiếp)     2 NV4 74 Kiểm tra TV     3 Hoá2 30 Tính chất cung của phi kim     4 Sinh2 30 Bệnh và tật di truyền ở người     5 TD2 30 Nhảy xa; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 29 Luyện tập     2 Toán4 30 Vị trí tương đối của hai đường tròn     3 TA3         4 CN1 15 Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện (1-LT, 2-TH)     5 GDCD 15 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học   Bẩy 1 NV5 75 Kiển tra thơ và truyện hiện đại     2 Nhạc 15 Ôn tập và KT cuối học kì.     3 MT 15 VTT: Tạo dáng và trang trí thừi trang     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 16 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 76 Cố hương     3 Toán1 31 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Luyện tập     4 Sử1 16 Việt nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất     5 TD1 31 Nhảy xa; Chạy bền   Ba 1 Lý1 31 T. hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện     2 Hoá1 31 Clo     3 Địa1 31 Vùng Tây Nguyễn (tt)     4 TA1 31 The media     5 Sinh1 31 Di truyền học với con người   Tư 1 NV2 77 Ôn tập Tập làm văn     2 Toán2 32 iair hệ phương trình bằng phương pháp thế     3 Địa2 32 T.h: So sánh t.hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên     4 Lý2 32 Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái     5 TA2 32 Ôn tập và KT HKI   Năm 1 NV3 78 Ôn tập Tập làm văn     2 NV4 79 Ôn tập Tập làm văn     3 Hoá2 32 Clo     4 Sinh2 32 Công nghệ tế bào     5 TD2 32 Nhảy xa: KT   Sáu 1 Toán3 31 Vị trí tương đối của hai đường tròn     2 Toán4 32 Luyện tập     3 TA3         4 CN1 16 Thực hành: lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang     5 GDCD 16 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học   Bẩy 1 NV5 80 Ôn tập Tập làm văn     2 Nhạc 16 Ôn tập và KT cuối học kì.     3 MT 16 TTMT: Sơ lược về một số nền MT châu Á     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 17 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 81 Ôn tập TLV     3 Toán1 33 Ôn tập học kì I     4 Sử1 17 Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1819-1926)     5 TD1 33 Ôn tập; KT HKI; KT TC RLTT   Ba 1 Lý1 33 Hiện tượng cảm ứng điện từ     2 Hoá1 33 Ôn tập HKI     3 Địa1 33       4 TA1 33 Ôn tập và KT HKI     5 Sinh1 33 Công nghệ gen   Tư 1 NV2 82 Kiểm tra tổng kết HKI     2 Toán2 34 Kiểm tra học kì I (90′ gồm Đại sổ và Hình học)     3 Địa2 34 Kiểm tra HKI     4 Lý2 34 Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng     5 TA2 34 Ôn tập và KT HKI   Năm 1 NV3 83 Kiểm tra tổng kết HKI     2 NV4 84 Kiểm tra tổng kết HKI     3 Hoá2 34 Các oxit của cacbon     4 Sinh2 34 Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống     5 TD2 34 Ôn tập; KT HKI; KT TC RLTT   Sáu 1 Toán3 33 Ôn tập chương II     2 Toán4 34 Ôn tập chương II     3 TA3         4 CN1 17 Thực hành: lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang     5 GDCD 17 Ôn tập HKI   Bẩy 1 NV5 85 HD ĐT: Những đứa trẻ     2 Nhạc 17 Ôn tập và KT cuối học kì.     3 MT 17 VTT: Vẽ biểu trưng     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 18 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 86 Trả bài TLV 3     3 Toán1 35 Kiểm tra học kì I (90′ gồm Đại sổ và Hình học)     4 Sử1 18 KT HKI     5 TD1   Ôn tập; KT HKI; KT TC RLTT   Ba 1 Lý1 35 Ôn tập học kì I     2 Hoá1 35 Ôn tập học kì I (bài 24)     3 Địa1 35 Vùng Đông Nam Bộ     4 TA1 35 Ôn tập và KT HKI     5 Sinh1 35 Ôn tập học kì I (Theo nội dung bài 40 SGK)   Tư 1 NV2 87 Trả bài KT TV, KT Văn     2 Toán2 36 Trả bài kiểm tra học kì I (Phần Đại số)     3 Địa2 36       4 Lý2 36 Kiểm tra học kì I     5 TA2 36 The environment   Năm 1 NV3 88 Tập làm thơ tám chữ (tiếp tiết 54)     2 NV4 89 Tập làm thơ tám chữ (tiếp tiết 54)     3 Hoá2 36 Kiểm tra học kì I     4 Sinh2 36 Kiểm tra học kì I     5 TD2   Ôn tập; KT HKI; KT TC RLTT   Sáu 1 Toán3 35 Ôn tập học kì I     2 Toán4 36 Trả bài kiểm tra học kì I (Phần Hình học)     3 TA3         4 CN1 18 Kiểm tra học kì I     5 GDCD 18 Kiểm tra HKI   Bẩy 1 CN2 90 Trả bài KT tổng hợp cuối học kì I     2 Nhạc 18 Ôn tập và KT cuối học kì.     3 MT 18 KT HKI: Vẽ tranh: ĐT tự chọn     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 91 Bàn về đọc sách     3 Toán1 37 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số     4 Sử1 19 Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925     5 TD1 37 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 37 Dòng điện xoay chiều     2 Hoá1 37 Axits cácbonic và muối cacbonat.     3 Địa1 36 Vùng Đông Nam Bộ (tt)     4 TA1 37 The environment     5 Sinh1 37 Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần   Tư 1 NV2 92 Khởi ngữ     2 Toán2 38 Luyện tập     3 Sử2 20 Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời     4 Lý2 38 Máy phát điện xoay chiều     5 TA2 38 The environment   Năm 1 NV3 93 Phép phân tích và tổng hợp     2 NV4 94 Luyện tập phép phân tích và tổng hợp     3 Hoá2 38 Silic. Công nghiệp silicat     4 Sinh2 38 Ư thế lai     5 TD2 38 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 37 Góc ở tâm. Số đo cung     2 Toán4 38 Luyện tập     3 GDNGLL         4 CN1 19 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn     5 GDCD 19 Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước   Bẩy 1 NV5 95 Luyện tập phép phân tích và tổng hợp     2 GDHN         3 SH         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 20 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 96 Tiếng nói của văn nghệ     3 Toán1 39 Luyện tập     4 Sử1 21 Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời     5 TD1 39 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 39 Các tác dụng của dòng điện xoay chiều     2 Hoá1 39 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học     3 Địa1 37 Vùng Đông Nam Bộ (tt)     4 TA1 39 The environment     5 Sinh1 39 Các phương pháp chọn lọc   Tư 1 NV2 97 Các thành phần biệt lập     2 Toán2 40 Giair bài toán bằng cách lập hệ phương trình     3 Sử2 22 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời     4 Lý2 40 Truyền tải điện đi xa     5 TA2 40 The environment   Năm 1 NV3 98 Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống     2 NV4 99 Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống     3 Hoá2 40 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học     4 Sinh2 40 Thành tựu chọn giống ở Việt Nam     5 TD2 40 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 39 Liện hệ giữa cung và dây     2 Toán4 40 Góc nối tiếp     3 TA3         4 CN1 20 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn     5 GDCD 20 Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước   Bẩy 1 NV5 100 Cách làm vài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 21 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 101 Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình ddianj phương pàn TLV(sẽ làm ở nhà)     3 Toán1 41 Giair bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp)     4 Sử1 23 Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935     5 TD1 41 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 41 Máy biến thế     2 Hoá1 41 Luyện tập chương 3     3 Địa1 38 T.hành: Phân tích một số ngàh công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ trên cơ sở bảng số liệu     4 TA1 41 Saving energy     5 Sinh1 41 Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn   Tư 1 NV2 102 Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới     2 Toán2 42 Luyện tập     3 Sử2 24 Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939     4 Lý2 42 Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế     5 TA2 42 Saving energy   Năm 1 NV3 103 Các thành phần biệt lập     2 NV4 104 Việt bài TLV 5     3 Hoá2 42 Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng     4 Sinh2 42 Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng     5 TD2 42 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 41 Luyện tập     2 Toán4 42 Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung     3 TA3         4 CN1 21 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn     5 GDCD 21 Quyền và nghiã vụ của công dân trong hôn nhân   Bẩy 1 NV5 105 Việt bài TLV 5     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 22 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 106 Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten     3 Toán1 43 Luyện tập     4 Sử1 25 Việt Nam trong những năm 1939-45     5 TD1 43 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 43 Ôn tập tổng kết chương II: Điện tử học     2 Hoá1 43 Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ     3 Địa1 39 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long     4 TA1 43 Saving energy     5 Sinh1 43 Môi trường và các nhân tố sinh thái   Tư 1 NV2 107 Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí     2 Toán2 44 Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     3 Sử2 26 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945     4 Lý2 44 Hiện tượng khúc xạ ánh sáng     5 TA2 44 Saving energy   Năm 1 NV3 108 Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí     2 NV4 109 Liên kết câu và liên kết đoạn văn     3 Hoá2 44 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ     4 Sinh2 44 Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật     5 TD2 44 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 43 Luyện tập     2 Toán4 44 Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn     3 TA3         4 CN1 22 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn     5 GDCD 22 Quyền và nghiã vụ của công dân trong hôn nhân   Bẩy 1 NV5 110 Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 23 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 111 HD ĐT: Con cò     3 Toán1 45 Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     4 Sử1 27 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945     5 TD1 45 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 45 Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ     2 Hoá1 45 Metan     3 Địa1 40 Vùng Đồng bằng sông Cửu long (tt)     4 TA1 45 Saving energy     5 Sinh1 45 Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật   Tư 1 NV2 112 Cách làm bài văn nghị luận về một vấn dề tư tưởng, đạo lí     2 Toán2 46 Kiểm tra chương III     3 Sử2 28 Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà     4 Lý2 46 Thấu kính hội tụ     5 TA2 46 KT & chữa bài KT   Năm 1 NV3 113 Cách làm bài văn nghị luận về một vấn dề tư tưởng, đạo lí     2 NV4 114 Cách làm bài văn nghị luận về một vấn dề tư tưởng, đạo lí     3 Hoá2 46 Etilen     4 Sinh2 46 Ảnh hưởng lẫn nhau giữ các sinh vật     5 TD2 46 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 45 Luyện tập     2 Toán4 46 Cung chứa góc     3 TA3         4 CN1 23 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn     5 GDCD 23 Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế   Bẩy 1 NV5 115 Trả bài TLV 5     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 24 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 116 Mùa xuân nho nhoe     3 Toán1 47 Hàm số y = ax² (a ≠ 0)     4 Sử1 29 Cuộc đấu tranh bảo vệ  và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)     5 TD1 47 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 47 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ     2 Hoá1 47 Axetilen     3 Địa1 41 T.h: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình p. triển của ngành thuỷ, hải sản ở Đồng bằng sông Cửu Long     4 TA1 47 KT & chữa bài KT     5 Sinh1 47 T.hành – Tìm hiểu m. trường và ảnh hưởng của m.số nhân tố sinh thái lên đ.sống sv   Tư 1 NV2 117 Viếng lăng Bác     2 Toán2 48 Luyện tập     3 Sử2 30 Cuộc đấu tranh bảo vệ  và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)     4 Lý2 48 Thấu kính phân kì     5 TA2 48 Celebrations   Năm 1 NV3 118 Nghị luận về tác phẩm truyện(hoặc đoạn trích)     2 NV4 119  Cách làm nghị luận về tác phẩm truyện(hoặc đoạn trích)     3 Hoá2 48 Kiểm tra viết     4 Sinh2 48 T.hành – Tìm hiểu m. trường và ảnh hưởng của m.số nhân tố sinh thái lên đ.sống sv     5 TD2 48 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 47 Luyện tập     2 Toán4 48 Tứ giác nội tiếp     3 TA3         4 CN1 24 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn     5 GDCD 24 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân   Bẩy 1 CN2 120 Viết bài TLV 6 ở nhà     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 25 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 121 Sang thu     3 Toán1 49 Đồ thị của hàm số y = ax²= (a ≠0)     4 Sử1 31 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)     5 TD1 49 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 49 Ảnh của một vật tạo bởi tấu kính phân kì     2 Hoá1 49 Benzen     3 Địa1 42 Ôn tập     4 TA1 49 Celebrations     5 Sinh1 49 Quần thể sinh vật   Tư 1 NV2 122 Nói với con     2 Toán2 50 Luyện tập     3 Sử2 32 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)     4 Lý2 50 Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ     5 TA2 50 Celebrations   Năm 1 NV3 123 Nghĩa tường minh và hàm ý     2 NV4 124 Nghị luạn một đoạn thơ, bài thơ     3 Hoá2 50 Dầu mỏ và khí thiên nhiên     4 Sinh2 50 Quần thể người     5 TD2 50 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 49 Luyện tập     2 Toán4 50 Đường tròn nngoaij tiếp – đường tròn nội tiếp     3 TA3         4 CN1 25 Thực hành: lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn     5 GDCD 25 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân   Bẩy 1 NV4 125 Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 26 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 126 Mây và sóng     3 Toán1 51 Phương trình bậc hai một ẩn số     4 Sử1 33 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)     5 TD1 51 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 51 Sự tạo ảnh trên phim trên máy ảnh     2 Hoá1 51 Nhiên liệu     3 Địa1 43 Kiểm tra viết     4 TA1 51 Celebrations     5 Sinh1 51 Quần thể sinh vật   Tư 1 NV2 127 Ôn tập về thơ     2 Toán2 52 Luyện tập     3 Sử2 34 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)     4 Lý2 52 Ôn tập     5 TA2 52 Celebrations   Năm 1 NV3 128 Nghĩa tường minh và hàm ý (t)     2 NV4 129 Kiểm tra Văn(phần thơ)     3 Hoá2 52 Luyện tập: chương 4     4 Sinh2 52 Hệ sinh thái     5 TD2 52 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 51 Độ dài đường tròn     2 Toán4 52 Luyện tập     3 TA3         4 CN1 26 Thực hành: lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn     5 GDCD 26 Kiểm tra viết   Bẩy 1 NV5 130 Trả bài TLV 6 viết ở nhà     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 27 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 131 Tổng kết phần văn bản nhật dụng     3 Toán1 53 Công thức nghiệm của phương trình bậc hai     4 Sử1 35 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)     5 TD1 53 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 53 Kiểm tra     2 Hoá1 53 Thực hành: Tính chất hoá học của Hidrocacbon     3 Địa1 44 Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển -đảo     4 TA1 53 Natural disasters     5 Sinh1 53 Kiểm tra   Tư 1 NV2 132 Tổng kết phần văn bản nhật dụng     2 Toán2 54 Luyện tập     3 Sử2 36 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)     4 Lý2 54 Mắt     5 TA2 54 Natural disasters   Năm 1 NV3 133 Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)     2 NV4 134 Viết bài TLV 7     3 Hoá2 54       4 Sinh2 54 Thực hành – hệ sinh thái     5 TD2 54 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 53 Diện tích hình tròn     2 Toán4 54 Luyện tập     3 TA3         4 CN1 27 Thực hành: lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn     5 GDCD 27 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân   Bẩy 1 NV5 135 Viết bài TLV 7     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 28 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 136 HD ĐT: Bến quê     3 Toán1 55 Công thức nghiệm thu gọn     4 Sử1 37 Kiểm tra viết     5 TD1 55 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 55 Mắt cận thị và mắt lão     2 Hoá1 55 Axit axetic – Mối liên hệ giữa etilen, rượu etilics và axits axetic     3 Địa1 45 Phát triển tổng hhowpj kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tt)     4 TA1 55 Natural disasters     5 Sinh1 55 Thực hành – Hệ sinh thái   Tư 1 NV2 137 Ôn tập Tiếng Việt lớp 9     2 Toán2 56 Luyện tập     3 Sử2 38 Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và ch.quyền S.gòn ở miền Nam(1954-1965)     4 Lý2 56 Kính lúp     5 TA2 56 Natural disasters   Năm 1 NV3 138 Ôn tập Tiếng Việt lớp 9     2 NV4 139 Ôn tập Tiếng Việt lớp 9     3 Hoá2 56 Axit axetic – Mối liên hệ giữa etilen, rượu etilics và axits axetic     4 Sinh2 56 Tác động của con người đối với môi trường     5 TD2 56 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 55 Ôn tập chương     2 Toán4 56 Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     3 TA3         4 CN1 28 Kiểm tra thực hành     5 GDCD 28 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân   Bẩy 1 NV5 140 Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 29 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 141 Những ngôi sao xa xôi     3 Toán1 57 Hệ thức Vi-ét và ứng dụng     4 Sử1 39 Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và ch.quyền S.gòn ở miền Nam(1954-1965)     5 TD1 57 Nhảy cao: KT   Ba 1 Lý1 57 Bài tập quang hình học     2 Hoá1 57 Kiểm tra viết     3 Địa1 46 T.h: Vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo     4 TA1 57 Natural disasters     5 Sinh1 57 Tác động của con người đối với môi trường   Tư 1 NV2 142 Chương trình địa phương (phần TLV)     2 Toán2 58 Luyện tập     3 Sử2 40 Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và ch.quyền S.gòn ở miền Nam(1954-1965)     4 Lý2 58 Ánh sáng trắng và ánh sáng màu     5 TA2 58 KT & chữa bài KT   Năm 1 NV3 143 Trả bài TLV 7     2 NV4 144 Biên bản     3 Hoá2 58 Chất béo     4 Sinh2 58 Ô nhiễm môi trường     5 TD2 58 TTTC; Đá cầu;   Sáu 1 Toán3 57 Kiểm tra chương III     2 Toán4 58 Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ     3 TA3         4 CN1 29 lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà     5 GDCD 29 Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân   Bẩy 1 NV5 145 Biên bản     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 30 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 146 Ro-bin-xơn ngoài đảo hoang     3 Toán1 59 Kiểm tra 45′     4 Sử1 41 Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973)     5 TD1 59 TTTC; Đá cầu;   Ba 1 Lý1 59 Sự phân tích ánh sáng trắng     2 Hoá1 59 Luyện tập: Rượu etilic, axit axetic  và chất béo     3 Địa1 47 Địa lí địa phương tỉnh – thành phố     4 TA1 59 KT & chữa bài KT     5 Sinh1 59 Thực hành – Tìm hiểu môi trường địa phương   Tư 1 NV2 147 Tổng kết về ngữ pháp     2 Toán2 60 Phương trình quy về phương trình bậc hai     3 Sử2 42 Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973)     4 Lý2 60 Sự trọn ánh sáng màu     5 TA2 60 Life on other planets   Năm 1 NV3 148 Tổng kết về ngữ pháp     2 NV4 149 Luyện tập viết biên bản     3 Hoá2 60 Thực hành: Tính chất của rượu và axit     4 Sinh2 60 Thực hành – Tìm hiểu môi trường địa phương     5 TD2 60 TTTC; Đá cầu;   Sáu 1 Toán3 59 Luyện tập     2 Toán4 60 Hình nón -  Diện tích xung quanh và thể tích hình nón     3 TA3         4 CN1 30 lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà     5 GDCD 30 Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân   Bẩy 1 NV5 150 Hợp đồng     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 31 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 151 Bố của Xi mông     3 Toán1 61 Luyện tập     4 Sử1 43 Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973)     5 TD1 61 TTTC; Đá cầu;   Ba 1 Lý1 61 Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu     2 Hoá1 61 Glucozơ     3 Địa1 48 Địa lí địa phương tỉnh – thành phố (tt)     4 TA1 61 Life on other planets     5 Sinh1 61 Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên   Tư 1 NV2 152 Ôn tập về truyện     2 Toán2 62 Giải bài toán bằng cách lập phương trình     3 Sử2 44 Hoàn thành giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)     4 Lý2 62 Các tác dụng của ánh sáng     5 TA2 62 Life on other planets   Năm 1 NV3 153 Tổng kết về ngữ pháp (t)     2 NV4 154 Tổng kết về ngữ pháp (t)     3 Hoá2 62 Saccarozơ     4 Sinh2 62 Khôi phục môi trường và gìn giữ thhieen nhiên hoang dã     5 TD2 62 TTTC: KT   Sáu 1 Toán3 61 Luyện tập     2 Toán4 62 Hình cầu     3 TA3         4 CN1 31 Kiểm tra mạng điện trong nhà     5 GDCD 31 Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc   Bẩy 1 NV5 155 KT Văn (phần truyện)     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 32 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 156 Con chó Bấc     3 Toán1 63 Luyện tập     4 Sử1 45 Hoàn thành giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)     5 TD1 63 Đá cầu   Ba 1 Lý1 63 Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD     2 Hoá1 63 Tinh bột và xenlulozơ     3 Địa1 49 Địa lí địa phương tỉnh – thành phố (tt)     4 TA1 63 Life on other planets     5 Sinh1 63 Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái. Luật bảo vệ môi trường   Tư 1 NV2 157 KT TV     2 Toán2 64 Ôn tập chương IV (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal…)     3 Sử2 46 Việt Nam nhhuwngx năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975     4 Lý2 64 Ôn tập tổng kết chương III. Quang học     5 TA2 64 Life on other planets   Năm 1 NV3 158 Luyện tập viết hợp đồng     2 NV4 159 Luyện tập viết hợp đồng     3 Hoá2 64 Protein     4 Sinh2 64 Thực hành -  Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường     5 TD2 64 Đá cầu   Sáu 1 Toán3 63 Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu     2 Toán4 64 Luyện tập     3 TA3         4 CN1 32 Ôn tập (Lí thuyết và thực hành)     5 GDCD 32 Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật   Bẩy 1 NV5 160 Tổng kết văn học nước ngoài     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 33 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 161 Bắc Sơn     3 Toán1 65 Ôn tập cuối năm     4 Sử1 47 Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1985)     5 TD1 65 Đá cầu; Chạy bền   Ba 1 Lý1 65 Năng lượng và sự chuyển hoá năng lượng     2 Hoá1 65 Polime     3 Địa1 50 Thực hành: địa lí địa phương     4 TA1 65 Ôn tập và KT HKII     5 Sinh1 65 Bài tập   Tư 1 NV2 162 Tổng kết Tập làm văn     2 Toán2 66 Ôn tập cuối năm     3 Sử2 48 Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH (từ 1986 đến năm 2000)     4 Lý2 66 Định luật bảo toàn năng lượng     5 TA2 66 Ôn tập và KT HKII   Năm 1 NV3 163 Tổng kết Tập làm văn     2 NV4 164 Tổng kết Tập làm văn     3 Hoá2 66 Polime     4 Sinh2 66 Ôn tập cuối HKI (Theo nội dung bài 63 SGK)     5 TD2 66 Đá cầu; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 65 Ôn tập chương IV     2 Toán4 66 Ôn tập chương IV     3 TA3         4 CN1 33 Ôn tập (Lí thuyết và thực hành)     5 GDCD 33 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học   Bẩy 1 NV5 165 Tôi và chúng ta     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 34 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 166 Tôi và chúng ta (t)     3 Toán1 67 Ôn tập cuối năm     4 Sử1 49 Tổng kết lịch sử Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000     5 TD1 67 KT HKII; KT TC RLTT; KT Chạy bền   Ba 1 Lý1 67 Sẳn xuất điện năng -  Nhiệt điện và thuỷ điện     2 Hoá1 67 Thực hành: Tính chất của gluxit     3 Địa1 51 Ôn tập HKII     4 TA1 67 Ôn tập và KT HKII     5 Sinh1 67 Kiểm tra HKII   Tư 1 NV2 167 Tổng kết Văn học     2 Toán2 68 Kiểm tra cuối năm (90′ gồm Đại số và Hình học)     3 Sử2 50 KT HKII     4 Lý2 68 Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân     5 TA2 68 Ôn tập và KT HKII   Năm 1 NV3 168 Tổng kết Văn học     2 NV4 169 KT tổng hợp cuối năm     3 Hoá2 68 Ôn tập cuối năm     4 Sinh2 68 Tổng kết chương trình toàn cấp     5 TD2 68 KT HKII; KT TC RLTT; KT Chạy bền   Sáu 1 Toán3 67 Ôn tập cuối năm     2 Toán4 68 Ôn tập cuối năm     3 TA3         4 CN1 34 Kiểm tra cuối năm     5 GDCD 34 Ôn tập HKII   Bẩy 1 NV5 170 KT tổng hợp cuối năm     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 35 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 171 Thư, điện     3 Toán1 69 Kiểm tra cuối năm (90′ gồm Đại số và Hình học)     4 Sử1 51 Lịch sử địa phương     5 TD1 69 KT HKII; KT TC RLTT; KT Chạy bền   Ba 1 Lý1 69 Ôn tập cuối năm     2 Hoá1 69 Ôn tập cuối năm     3 Địa1 52 Kiểm tra HKII     4 TA1 69 Ôn tập và KT HKII     5 Sinh1 69 Tổng kết chương trình toàn cấp   Tư 1 NV2 172 Trả bài KT Văn, TV, bài KT tổng hợp     2 Toán2 70 Trả bài cuối năm (phần Đại số)     3 Sử2 52 Lịch sử địa phương     4 Lý2 70 Kiển tra học kì II     5 TA2 70 Ôn tập và KT HKII   Năm 1 NV3 173 Trả bài KT Văn, TV, bài KT tổng hợp     2 NV4 174 Trả bài KT Văn, TV, bài KT tổng hợp     3 Hoá2 70 Kiểm tra cuối năm     4 Sinh2 70 Tổng kết chương trình toàn cấp     5 TD2 70 KT HKII; KT TC RLTT; KT Chạy bền   Sáu 1 Toán3 69 Ôn tập cuối năm     2 Toán4 70 Trả bài cuối năm (phần Hình học)     3 TA3         4 CN1 35 Kiểm tra cuối năm     5 GDCD 35 Kiểm tra HKII   Bẩy 1 NV5 175 Trả bài KT Văn, TV, bài KT tổng hợp     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)

Lịch báo giảng lớp 8

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 1 Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản     3 Toán1 1 Nhân đơn thức với đa thức     4 Sử1 1 Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên     5 TD1 1 Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 1)   Ba 1 Lý1 1 Chuyển động cơ học     2 Hoá1 1 Mở đầu môn Hoá học     3 Địa1 1 Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản     4 TA1 1 Ôn tập, kiểm tra     5 Sinh1 1 Bài mở đầu   Tư 1 NV2 2 Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản     2 Toán2 2 Nhân đa thức với đa thức     3 Sử2 2 Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 2 My Friends   Năm 1 NV3 3 Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản     2 NV4 4 Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản     3 Hoá2 2 Chất     4 Sinh2 2 Cấu tạo cơ thể người     5 TD2 2 Bài TD; Chạy ngắn   Sáu 1 Toán3 1 Tứ giác     2 Toán4 2 Hình thang     3 TA3 3 My Friends     4 CN1 1 Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống     5 GDCD 1 Tôn trọng lẽ phải   Bẩy 1 CN2 2 Hình chiếu     2 Nhạc 1 HHB: Mùa thu ngày khai trường     3 MT 1 VTT: Trang trí quạt giấy     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 5 Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản     3 Toán1 3 Luyện tập     4 Sử1 3 Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)     5 TD1 3 Bài TD; Chạy ngắn   Ba 1 Lý1 2 Vận tốc     2 Hoá1 3 Chất     3 Địa1 2 Khí hậu chau Á     4 TA1 4 My Friends     5 Sinh1 3 Tế bào   Tư 1 NV2 6 Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản     2 Toán2 4 Những hằng đẳng thức đáng nhớ     3 Sử2 4 Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 5 My Friends   Năm 1 NV3 7 Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản     2 NV4 8 Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản     3 Hoá2 4 Bài thực hành 1     4 Sinh2 4 Mô     5 TD2 4 Bài TD; Chạy ngắn   Sáu 1 Toán3 3 Hình thang cân     2 Toán4 4 Luyện tập     3 TA3 6 My Friends     4 CN1 3 Bản vẽ các khối đa diện     5 GDCD 2 Liêm khiết   Bẩy 1 CN2 4 T.h: Hình chiếu của vật thể. Đọc bản vẽ các khối đa diện     2 Nhạc 2 OTBH: Mùa thu ngày khai trường     3 MT 2 TTMT: Sơ lược về MT thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 9 Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài TLV1     3 Toán1 5 Luyện tập     4 Sử1 5 Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giời     5 TD1 5 Bài TD; Chạy ngắn   Ba 1 Lý1 3 Chuyển động đều -  Chuyển động không đều     2 Hoá1 5 Nguyên tử     3 Địa1 3 Sông ngòi và cảnh quan châu Á     4 TA1 7 Making Arrangements     5 Sinh1 5 Phản xạ   Tư 1 NV2 10 Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài TLV1     2 Toán2 6 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)     3 Sử2 6 Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giời     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 8 Making Arrangements   Năm 1 NV3 11 Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài TLV1     2 NV4 12 Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài TLV1     3 Hoá2 6 Nguyên tố hoá học     4 Sinh2 6 Thực hành – Quan sát tế bào và mô     5 TD2 6 Bài TD; Chạy ngắn   Sáu 1 Toán3 5 Đường trung bình của tam giác     2 Toán4 6 Đường trung bình của hình thang     3 TA3 9 Making Arrangements     4 CN1 5 Bản vẽ các khối tròn     5 GDCD 3 Tôn trọng người khác   Bẩy 1 CN2 6 T.hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay     2 Nhạc 3 OTBH: Mùa thu ngày khai trường. TDDN1. ANTT: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ.     3 MT 3 VT: ĐT Phong cảnh mùa hè     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 13 Lão Hạc; Từ tuwongj hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản     3 Toán1 7 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)     4 Sử1 7 Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác     5 TD1 7 Bài TD; Chạy ngắn   Ba 1 Lý1 4 Biểu diễn lực     2 Hoá1 7 Nguyên tố hoá học     3 Địa1 4 Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á     4 TA1 10 Making Arrangements     5 Sinh1 7 Bộ xương   Tư 1 NV2 14 Lão Hạc; Từ tuwongj hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản     2 Toán2 8 Luyện tập     3 Sử2 8 Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 11 Making Arrangements   Năm 1 NV3 15 Lão Hạc; Từ tuwongj hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản     2 NV4 16 Lão Hạc; Từ tuwongj hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản     3 Hoá2 8 Đơn chất và hợp chất – Phân tử     4 Sinh2 8 Cấu tạo và tính chất của xương     5 TD2 8 Bài TD; Chạy ngắn   Sáu 1 Toán3 7 Luyện tập     2 Toán4 8 Dựng hình bằng thước và com pa- Dựng hình thang     3 TA3 12 At home     4 CN1 7 Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật – Hình cắt     5 GDCD 4 Giữ chữ tín   Bẩy 1 CN2 8 Bản vẽ chi tiết     2 Nhạc 4 HHB: Lí đĩa bánh bò     3 MT 4 VTT: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 17 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; L.tập tóm tắtV ăn bản tựu sự; Trả BTLV 1     3 Toán1 9 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung     4 Sử1 9 Công xã Pari 1871     5 TD1 9 Bài TD; Chạy ngắn   Ba 1 Lý1 5 Sự cân bằng – Quán tính     2 Hoá1 9 Đơn chất và hợp chất – Phân tử     3 Địa1 5 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á     4 TA1 13 At home     5 Sinh1 9 Cấu tạo và tính chất của cơ   Tư 1 NV2 18 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; L.tập tóm tắtV ăn bản tựu sự; Trả BTLV 1     2 Toán2 10 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức     3 Sử2 10 Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 14 At home   Năm 1 NV3 19 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; L.tập tóm tắtV ăn bản tựu sự; Trả BTLV 1     2 NV4 20 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; L.tập tóm tắtV ăn bản tựu sự; Trả BTLV 1     3 Hoá2 10 Bài thực hành 2     4 Sinh2 10 Hoạt động của cơ     5 TD2 10 Bài TD; Chạy ngắn   Sáu 1 Toán3 9 Luyện tập     2 Toán4 10 Đối xứng trục     3 TA3 15 At home     4 CN1 9 Biểu diễn ren     5 GDCD 5 Pháp luật và kỉ luật   Bẩy 1 CN2 10 T.h: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt. Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren     2 Nhạc 5 OTBH: Lí đĩa bánh bò. NL”Gam thứ, giọng thứ. TĐN2     3 MT 5 TTMT: Một số công trình tiêu biểu của MT thời Lê     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 21 Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tat và biểu cảm trong văn bản tự sự     3 Toán1 11 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng nhóm các hạng tử     4 Sử1 11 Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX     5 TD1 11 Bài TD; Chạy ngắn   Ba 1 Lý1 6 Luực ma sát     2 Hoá1 11 Bài luyện tập 1     3 Địa1 6 Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á     4 TA1 16 At home     5 Sinh1 11 Tiến hoá của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động   Tư 1 NV2 22 Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tat và biểu cảm trong văn bản tự sự     2 Toán2 12 Luyện tập     3 Sử2 12 Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 17 At home   Năm 1 NV3 23 Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tat và biểu cảm trong văn bản tự sự     2 NV4 24 Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tat và biểu cảm trong văn bản tự sự     3 Hoá2 12 Công thức hoá học     4 Sinh2 12 Thực hành – Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương     5 TD2 12 Bài TD; Chạy ngắn   Sáu 1 Toán3 11 Luyện tập     2 Toán4 12 Hình bình hành     3 TA3 18 Ôn tập, củng cố     4 CN1 11 Bản vẽ lắp     5 GDCD 6 Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh   Bẩy 1 CN2 12 T.hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản     2 Nhạc 6 OTBH: :í đĩa bánh bò. TDDN2.ANTT: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo.     3 MT 6 VTT: Trình bày khẩu hiệu     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 25 Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm     3 Toán1 13 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp     4 Sử1 13 Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX     5 TD1 13 Bài TD; Chạy ngắn   Ba 1 Lý1 7 Áp suất     2 Hoá1 13 Hoá trị     3 Địa1 7 Ôn tập     4 TA1 19 KT và chữa bài KT     5 Sinh1 13 Máu và môi trường trong cơ thể   Tư 1 NV2 26 Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm     2 Toán2 14 Luyện tập     3 Sử2 14 Sự phát triển của kĩ thhuaatj, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 20 KT và chữa bài KT   Năm 1 NV3 27 Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm     2 NV4 28 Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm     3 Hoá2 14 Hoá trị     4 Sinh2 14 Bạch cầu -  Miễn dịch     5 TD2 14 Bài TD: Kiểm tra   Sáu 1 Toán3 13 Luyện tập     2 Toán4 14 Đối xứng tâm     3 TA3 21 Our past     4 CN1 13 Bản vẽ nhà     5 GDCD 7 Tích cực tham gia các hoạt động chính trị – xã hội   Bẩy 1 CN2 14 T.h: Đọc bản vẽ nhà đơn giản     2 Nhạc 7 KT 1 tiết     3 MT 7 VTM: Vẽ tĩn vật lo hoa và quả (Vẽ hình)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 29 Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần TV); Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả&biểu cảm     3 Toán1 15 Chia đơn thức cho đơn thức     4 Sử1 15 Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX     5 TD1 15 Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 2)   Ba 1 Lý1 8 Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau     2 Hoá1 15 Bài luyện tập 2     3 Địa1 8 Kiểm tra viết     4 TA1 22 Our past     5 Sinh1 15 Đông máu và nguyên tắc truyền máu   Tư 1 NV2 30 Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần TV); Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả&biểu cảm     2 Toán2 16 Chia đa thức cho đơn thức     3 Sử2 16 Kiểm tra viết     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 23 Our past   Năm 1 NV3 31 Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần TV); Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả&biểu cảm     2 NV4 32 Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần TV); Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả&biểu cảm     3 Hoá2 16 Kiểm tra viết     4 Sinh2 16 Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết     5 TD2 16 Chạy ngắn; ĐH ĐN; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 15 Luyện tập     2 Toán4 16 Hình chữ nhật     3 TA3 24 Our past     4 CN1 15 Ôn tập     5 GDCD 8 Tôn trong và học hỏi các dân tộc khác   Bẩy 1 CN2 16 Kiểm tra     2 Nhạc 8 HHB: Tuổi hồng.     3 MT 8 VTM: Vẽ tĩnh vật lọ và quả (Vẽ màu)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 09 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 33 Hai cây phong; Việt bài TLV 2     3 Toán1 17 Chia đa thức một biến đã sắp xếp     4 Sử1 17 Trung Quốc cuối thế kỉ XIX -  đầu thế kỉ XX     5 TD1 17 Chạy ngắn; ĐH ĐN; Chạy bền   Ba 1 Lý1 9 Áp suất khí quyển     2 Hoá1 17 Sự biến đổi chát     3 Địa1 9 Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước châu Á     4 TA1 25 Our past     5 Sinh1 17 Tim và mạch máu   Tư 1 NV2 34 Hai cây phong; Việt bài TLV 2     2 Toán2 18 Luyện tập     3 Sử2 18 Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX 0 đầu thế kỉ XX     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 26 Study habits   Năm 1 NV3 35 Hai cây phong; Việt bài TLV 2     2 NV4 36 Hai cây phong; Việt bài TLV 2     3 Hoá2 18 Phản ứng hoá học     4 Sinh2 18 Vận chuyển máu qua hệ mạch – Vệ sinh hệ tuần hoàn     5 TD2 18 Chạy ngắn; ĐH ĐN; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 17 Luyện tập     2 Toán4 18 Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước     3 TA3 27 Study habits     4 CN1 17 Vật liệu cơ khí     5 GDCD 9 Lkiểm tra viết   Bẩy 1 CN2 18 Thực hành: Vật liệu cơ khhis     2 Nhạc 9 OTBH: Tuổi hồng. NL: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh. TĐN3     3 MT 9 VT: ĐT Ngày Nhà giáo VN (KT 1 tiết)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 37 Nói quá; Ôn tập truyện kí Việt Nam; Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Nói giảm, nói tránh     3 Toán1 19 Ôn chương I     4 Sử1 19 Nhật bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX     5 TD1 19 Chạy ngắn; ĐH ĐN; Chạy bền   Ba 1 Lý1 10 Ôn tập     2 Hoá1 19 Phản ứng hoá học     3 Địa1 10 Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á     4 TA1 28 Study habits     5 Sinh1 19 Kiểm tra   Tư 1 NV2 38 Nói quá; Ôn tập truyện kí Việt Nam; Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Nói giảm, nói tránh     2 Toán2 20 Ôn chương I     3 Sử2 20 Chiến tranh thế giưới lần thứ nhất (1914-1918)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 29 Study habits   Năm 1 NV3 39 Nói quá; Ôn tập truyện kí Việt Nam; Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Nói giảm, nói tránh     2 NV4 40 Nói quá; Ôn tập truyện kí Việt Nam; Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Nói giảm, nói tránh     3 Hoá2 20 Bài thực hành 3     4 Sinh2 20 Thực hành : Sơ cứu cầm máu     5 TD2 20 Chạy ngắn; ĐH ĐN; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 19 Luyện tập     2 Toán4 29 Hình thoi     3 TA3 30 Study habits     4 CN1 19 Dụng cụ cơ khí     5 GDCD 10 Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư   Bẩy 1 CN2 20 Cưa và đục kim loại     2 Nhạc 10 OTBH: Tuổi hồng. TDDN3.ANTT: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây cơ-nia     3 MT 10 TTMT: Sơ lược về MT VN giai đoạn từ 1954 -1975     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 41 KT Văn; L.nói: Kể chuyện theo ngôi kể hợp với miểu tả và biểu cảm; Câu ghép; Tìm hiểu chung về v. bản thuyết minh     3 Toán1 21 Kiểm tra 45′ (chương I)     4 Sử1 21 Ôn tập kịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)     5 TD1 21 Chạy ngắn; ĐH ĐN; Chạy bền   Ba 1 Lý1 11 Kiểm tra     2 Hoá1 21 Định luật bảo toàn khối lượng     3 Địa1 11 Khu vực Tây Nam Á     4 TA1 31 The Young Pioneers Club     5 Sinh1 21 Hô hấp và các co quan hô hấp   Tư 1 NV2 42 KT Văn; L.nói: Kể chuyện theo ngôi kể hợp với miểu tả và biểu cảm; Câu ghép; Tìm hiểu chung về v. bản thuyết minh     2 Toán2 22 Phân thức đại số     3 Sử2 22 Cách mạng  tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 32 The Young Pioneers Club   Năm 1 NV3 43 KT Văn; L.nói: Kể chuyện theo ngôi kể hợp với miểu tả và biểu cảm; Câu ghép; Tìm hiểu chung về v. bản thuyết minh     2 NV4 44 KT Văn; L.nói: Kể chuyện theo ngôi kể hợp với miểu tả và biểu cảm; Câu ghép; Tìm hiểu chung về v. bản thuyết minh     3 Hoá2 22 Phương trình hoá học     4 Sinh2 22 Hoạt động hô hấp     5 TD2 22 Chạy ngắn; ĐH ĐN; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 21 Luyện tập     2 Toán4 22 Hình vuông     3 TA3 33       4 CN1 21 Thực hành: Đo và vạch dấu     5 GDCD 11 Tự lập   Bẩy 1 CN2 22 Khai niệm về chi tiết máy và lắp ghép     2 Nhạc 11 HHB: Hò ba lí     3 MT 11 VTT: Trình bày bìa sách     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 45 Ôn dịch thuốc lá; Câu ghép (tt);Phương pháp thuyết minh; trả bài KT Văn,  bài TLV 2     3 Toán1 23 Tính chất cơ bản của phân thức     4 Sử1 23 Cách mạng tháng Mười Nga nnawm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)     5 TD1 23 ĐH ĐN: KT   Ba 1 Lý1 12 Lực đẩy Ac-si-mét     2 Hoá1 23 Phương trình hoá học     3 Địa1 12 Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á     4 TA1 34 The Young Pioneers Club     5 Sinh1 23 Vệ sinh hô hấp   Tư 1 NV2 46 Ôn dịch thuốc lá; Câu ghép (tt);Phương pháp thuyết minh; trả bài KT Văn,  bài TLV 2     2 Toán2 24 Rút gọn phân thức     3 Sử2 24 Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 35 The Young Pioneers Club   Năm 1 NV3 47 Ôn dịch thuốc lá; Câu ghép (tt);Phương pháp thuyết minh; trả bài KT Văn,  bài TLV 2     2 NV4 48 Ôn dịch thuốc lá; Câu ghép (tt);Phương pháp thuyết minh; trả bài KT Văn,  bài TLV 2     3 Hoá2 24 Bài luyện tập 3     4 Sinh2 24 Thực hành hô hấp nhân tạo     5 TD2 24 Chạy ngắn   Sáu 1 Toán3 23 Luyện tập     2 Toán4 24 Ôn tập chương I     3 TA3 36 Ôn tập, củng cố     4 CN1 23 Mối ghép cố định-ghép không tháo được     5 GDCD 12 Lao động tự giác và sáng tạo   Bẩy 1 CN2 24 Mối ghép tháo được     2 Nhạc 12 OTBH: hò ba lí.NL: Thư tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu – Giọng cùng tên. TĐN 4     3 MT 12 VT: ĐT Gia đình     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 49 Bài toán dân số; Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm; Đề văn th.minh và cách làm bài văn th. m. Ch, trình địa phương (V)     3 Toán1 25 Luyện tập     4 Sử1 25 Châu Âu giữa hai cuộc chhieens tranh thế giới (1918-1939)     5 TD1 25 Chạy ngắn: KT   Ba 1 Lý1 13 Thực hành: Nghiệm lại lực Ác-si-mét     2 Hoá1 25 Kiểm tra viết     3 Địa1 13 Dân cư và đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á     4 TA1 37 KT & chữa bài KT     5 Sinh1 25 Tiêu hoá và các cơ quan tiêu hoá   Tư 1 NV2 50 Bài toán dân số; Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm; Đề văn th.minh và cách làm bài văn th. m. Ch, trình địa phương (V)     2 Toán2 26 Quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức     3 Sử2 26 Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 38 Kiểm tra và chữa bài KT   Năm 1 NV3 51 Bài toán dân số; Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm; Đề văn th.minh và cách làm bài văn th. m. Ch, trình địa phương (V)     2 NV4 52 Bài toán dân số; Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm; Đề văn th.minh và cách làm bài văn th. m. Ch, trình địa phương (V)     3 Hoá2 26 Mol     4 Sinh2 26 Tiêu hoá ở khong miệng     5 TD2 26 Đá cầu; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 25 Kiểm tra chương I     2 Toán4 26 Đa giác – Đa giác đều     3 TA3 39 My neighborhood     4 CN1 25 Moối ghép động     5 GDCD 13 Lao động tự giác và sáng tạo   Bẩy 1 CN2 26 Thực hành: Nối ghép chi tiết     2 Nhạc 13 OTBH: Hà ba lí. TDDN4. ANTT: Một số nhạc cụ dân tộc     3 MT 13 VTM: Giới thiệu tỉ lệ khuôn mặt người.     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 53 Dấu ngoặc kép; L.nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng;  Viết bài TLV 3     3 Toán1 27 Luyện tập     4 Sử1 27 Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)     5 TD1 27 Đá cầu; Chạy bền   Ba 1 Lý1 14 Sự nổi     2 Hoá1 27 Chuyển đối giữa khối lượng, thể tích và mol. Luyện tập     3 Địa1 14 Đặc điểm tự nhiên khu vực Nam Á     4 TA1 40 My neighborhood     5 Sinh1 27 Tiêu hoá ở dạ dày   Tư 1 NV2 54 Dấu ngoặc kép; L.nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng;  Viết bài TLV 3     2 Toán2 28 Phép cộng các phân thức đại số     3 Sử2 28 Châu ÂU giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 41 My neighborhood   Năm 1 NV3 55 Dấu ngoặc kép; L.nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng;  Viết bài TLV 3     2 NV4 56 Dấu ngoặc kép; L.nói: Thuyết minh một thứ đồ dùng;  Viết bài TLV 3     3 Hoá2 28 Chuyển đối giữa khối lượng, thể tích và mol. Luyện tập     4 Sinh2 28 Tiêu hoá ở ruột non     5 TD2 28 Đá cầu; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 27 Diện tích hình chữ nhật     2 Toán4 28 Luyện tập     3 TA3 42 My neighborhood     4 CN1 27 Truyền chuyền truyền động     5 GDCD 14 Quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình   Bẩy 1 CN2 28 Biến đổi chuyển động     2 Nhạc 14 Ôn tập     3 MT 14 TTMT: Một số tác giả, tác phảm tiêu biểu của MT VN giai đoạn 1954-1975     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 57 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác; Đấp đá ở Côn Lôn; Ôn luyện về dấu câu; KT TV     3 Toán1 29 Luyện tập     4 Sử1 29 Phong trào độc lập ở Châu Á (1918-1939)     5 TD1 29 Đá cầu; Chạy bền   Ba 1 Lý1 15 Công cơ học     2 Hoá1 29 Tỉ khối chủa chất khí     3 Địa1 15 Tình hình phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Á     4 TA1 43 My neighborhood     5 Sinh1 29 Hấp thu dinh dwowgx và thải phân — Vệ sinh tiêu hoá   Tư 1 NV2 58 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác; Đấp đá ở Côn Lôn; Ôn luyện về dấu câu; KT TV     2 Toán2 30 Phép trừ các phân thức đại số     3 Sử2 30 Phong trào độc lập ở Châu Á (1918-1939)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 44 Country life and City life   Năm 1 NV3 59 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác; Đấp đá ở Côn Lôn; Ôn luyện về dấu câu; KT TV     2 NV4 60 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác; Đấp đá ở Côn Lôn; Ôn luyện về dấu câu; KT TV     3 Hoá2 30 Tính theo công thức hoá học     4 Sinh2 30 Thực hành – Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt     5 TD2 30 Đá cầu; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 31 Luyện tập     2 Toán4 29 Diện tích tam giác     3 TA3 45 Country life and City life     4 CN1 29 Thực hành: Truyền chhuyeenr động     5 GDCD 15 Quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình   Bẩy 1 CN2 30 Ôn tập phần II – Cơ khí     2 Nhạc 15 Ôn tập và KT HKI     3 MT 15 VTT: Tạo dáng và trang trí mặt nạ     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 16 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 61 Thuyết minh một thể laoij văn học; HD ĐT: Muốn làm thằng Cuội; Ôn tập  TV; Trả BTLV 3     3 Toán1 32 Phép nhân các phân thức đại số     4 Sử1 31 Làm bài tập lịch sử     5 TD1 31 Đá cầu   Ba 1 Lý1 16 Định luật về công     2 Hoá1 31 Tính theo công thức hoá học     3 Địa1 16 Đông Nam Á- đất liền và đảo     4 TA1 46 Country life and City life     5 Sinh1 31 Bài tập (Chữa một số bài tập trong Vở bài tập sinh 8 – NXBGD 2006)   Tư 1 NV2 62 Thuyết minh một thể laoij văn học; HD ĐT: Muốn làm thằng Cuội; Ôn tập  TV; Trả BTLV 3     2 Toán2 33 Phép chia các phân thức đại số     3 Sử2 32 Chiến tranh thế giưới lần thứ hai (1939-1945)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 47 Country life and City life   Năm 1 NV3 63 Thuyết minh một thể laoij văn học; HD ĐT: Muốn làm thằng Cuội; Ôn tập  TV; Trả BTLV 3     2 NV4 64 Thuyết minh một thể laoij văn học; HD ĐT: Muốn làm thằng Cuội; Ôn tập  TV; Trả BTLV 3     3 Hoá2 32 Tính theo phương trình hoá học     4 Sinh2 32 Trao đổi chất     5 TD2 32 Đá cầu   Sáu 1 Toán3 34 Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức     2 Toán4 30 Luyện tập     3 TA3 48 Country life and City life     4 CN1 31 Kiểm tra thực hành     5 GDCD 16 Thuực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học   Bẩy 1 CN2 32 Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống     2 Nhạc 16 Ôn tập và KT HKI     3 MT 16 KT HK I: Vẽ tranh ĐT tự do (2 tiết)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 17 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 65 Ông đồ; HD ĐT: Hai chữ nước nhà; KT tổng hợp HKI     3 Toán1 35 Luyện tập     4 Sử1 33 Sự phát triển văn hoá, khoa học – kĩ thuật thế giới đầu thế kỉ XX     5 TD1 33 Ôn tập; KT HKI; KT TC RLTT   Ba 1 Lý1 17 Ôn tập học kì I     2 Hoá1 33 Tính theo phương trình hoá học     3 Địa1 17 Ôn tập HKI     4 TA1 49 Ôn tập và KT HKI     5 Sinh1 33 Chuyển hoá   Tư 1 NV2 66 Ông đồ; HD ĐT: Hai chữ nước nhà; KT tổng hợp HKI     2 Toán2 36 Ôn tập học kì I     3 Sử2 34 Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (từ năm 1917 đến nnawm 1945)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 50 Ôn tập và KT HKI   Năm 1 NV3 67 Ông đồ; HD ĐT: Hai chữ nước nhà; KT tổng hợp HKI     2 NV4 68 Ông đồ; HD ĐT: Hai chữ nước nhà; KT tổng hợp HKI     3 Hoá2 34 Bài luyện tập 4     4 Sinh2 34 Thân nhiệt     5 TD2 34 Ôn tập; KT HKI; KT TC RLTT   Sáu 1 Toán3 37 Ôn tập học kì I     2 Toán4 31 Ôn tập học kì I     3 TA3 51 Ôn tập và KT HKI     4 CN1 33 An toàn điện     5 GDCD 17 Ôn tập HKI   Bẩy 1 CN2 34 Thực hành: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện     2 Nhạc 17 Ôn tập và KT HKI     3 MT 17 KT HK I: Vẽ tranh ĐT tự do (2 tiết)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 18 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 69 Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ; Trả bài KT TV; Trả bài KT tổng hợp     3 Toán1 38 Kiểm tra HKI 90′ (Đại số và Hình học)     4 Sử1 35 Kiểm tra học kì I     5 TD1 35 Ôn tập; KT HKI; KT TC RLTT   Ba 1 Lý1 18 Kiểm tra HKI     2 Hoá1 35 Ôn tạp học kì I     3 Địa1 18 Kiểm tra HKI     4 TA1 52 Ôn tập và KT HKI     5 Sinh1 35 Ôn tạp học kì I – Dạy theo nội dung ôn tập bài 25   Tư 1 NV2 70 Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ; Trả bài KT TV; Trả bài KT tổng hợp     2 Toán2 39 Kiểm tra HKI 90′ (Đại số và Hình học)     3 Sử2 36 Cuộc kháng chiến từ năm q858 đến năm 1873     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 53 Ôn tập và KT HKI   Năm 1 NV3 71 Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ; Trả bài KT TV; Trả bài KT tổng hợp     2 NV4 72 Hoạt động ngữ văn: Làm thơ 7 chữ; Trả bài KT TV; Trả bài KT tổng hợp     3 Hoá2 36 Kiểm tra HKI     4 Sinh2 36 Kiểm tra học kì I     5 TD2 36 Ôn tập; KT HKI; KT TC RLTT   Sáu 1 Toán3 40 Trả bài kiểm tra HKI (Phần Đại số)     2 Toán4 32 Trả bài kiểm tra HKI (Phần Hình học)     3 TA3 54 Ôn tập và KT HKI     4 CN1 35 Thực hành: Cứu người bị tai nạn điện     5 GDCD 18 Kiểm tra HKI   Bẩy 1 CN2 36 Kiểm tra học kì I     2 Nhạc 18 Ôn tập và KT HKI     3 MT 18 VTM: Vẽ chân dung     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 73 Nhớ rừng; Câu nghi vấn; Viết đoạn văn trong văn thuyết minh     3 Toán1 41 Mở đầu về phương trình     4 Sử1 36 Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873     5 TD1 37 Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 19 Công suất     2 Hoá1 37 Tính chất của oxi     3 Địa1 19 Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á     4 TA1 55 A first – Aid Coutse     5 Sinh1 37 Vitamin và muối khoáng   Tư 1 NV2 74 Nhớ rừng; Câu nghi vấn; Viết đoạn văn trong văn thuyết minh     2 Toán2 42 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải     3 GDNGLL   CTLGKT     4 Địa2 20 Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á     5 TA2 56 A first – Aid Coutse   Năm 1 NV3 75 Nhớ rừng; Câu nghi vấn; Viết đoạn văn trong văn thuyết minh     2 NV4 76 Nhớ rừng; Câu nghi vấn; Viết đoạn văn trong văn thuyết minh     3 Hoá2 38 Tính chất của oxi     4 Sinh2 38 Tiêu chuẩn ăn uống – Nguyên tắc lập khẩu phần     5 TD2 38 Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 33 Diện tích hình thang     2 Toán4 34 Diện tích hình thoi     3 TA3 57 A first – Aid Coutse     4 CN1 37 Vật liệu kĩ thuật điện.     5 GDCD 19 Phòng chống tệ nạn xã hội   Bẩy 1 SH   CTLGKT     2 Nhạc 19 HHB: Khát vọng mùa xuân     3 MT 19 VTM: Vẽ chân dung bạn     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 20 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 77 Quê hương;Khi con tu hú; Câu nghi ván (tt); Thuyết minh về một ph.p (cách làm)     3 Toán1 43 Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0     4 Sử1 37 Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873–1884)     5 TD1 39 Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 20 Cơ năng: Thế năng, động năng     2 Hoá1 39 Sự oxi hoá     3 Địa1 21 Hiệp ước các nước Đông Nam Á (ASEAN)     4 TA1 58 A first – Aid Coutse     5 Sinh1 39 Thực hành – Phân tích một khẩu phần cho trước   Tư 1 NV2 78 Quê hương;Khi con tu hú; Câu nghi ván (tt); Thuyết minh về một ph.p (cách làm)     2 Toán2 44 Luyện tập     3 Sử2   CTLGKT     4 Địa2 22 Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia     5 TA2 59 A first – Aid Coutse   Năm 1 NV3 79 Quê hương;Khi con tu hú; Câu nghi ván (tt); Thuyết minh về một ph.p (cách làm)     2 NV4 80 Quê hương;Khi con tu hú; Câu nghi ván (tt); Thuyết minh về một ph.p (cách làm)     3 Hoá2 40 Oxit     4 Sinh2 40 Bài tiết cà cấu tạo cơ quan bài tiết nước tiểu     5 TD2 40 Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 35 Luyện tập     2 Toán4 36 Diện tích đa giác     3 TA3 60 Recycling     4 CN1 38 Đồ dùng điện – quang. Đèn sợi đốt. Đèn huỳnh quang     5 GDCD 20 Phòng chống tệ nạn xã hội   Bẩy 1 CN2   CTLGKT     2 Nhạc 20 OTBH: Khát vọng mùa xuân. TĐN 5     3 MT 20 TTMT: Sơ lược về MT hiện đại phương Tây cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 21 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 81 Tức cảnh Pác Bó; Câu cầu khiến; Th.minh một danh lam thắng cảnh; Ô.t. về v.bản Th.m     3 Toán1 45 Phương trình tích     4 Sử1 38 Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884)     5 TD1 41 Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 21 Sự chuyển hoá và bảo toàn cơ năng     2 Hoá1 41 Điều chế oxi. Phản ứng phân huỷ     3 Địa1 23 Địa hình với tác động nội, ngoại lực     4 TA1 61 Recycling     5 Sinh1 41 Bài tiết nước tiểu   Tư 1 NV2 82 Tức cảnh Pác Bó; Câu cầu khiến; Th.minh một danh lam thắng cảnh; Ô.t. về v.bản Th.m     2 Toán2 46 Luyện tập     3 Sử2   CTLGKT     4 Địa2 24 Khí hâu và cảnh quan trên Trái Đất     5 TA2 62 Recycling   Năm 1 NV3 83 Tức cảnh Pác Bó; Câu cầu khiến; Th.minh một danh lam thắng cảnh; Ô.t. về v.bản Th.m     2 NV4 84 Tức cảnh Pác Bó; Câu cầu khiến; Th.minh một danh lam thắng cảnh; Ô.t. về v.bản Th.m     3 Hoá2 42 Không khí. Sự cháy     4 Sinh2 42 Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu     5 TD2 42 Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 37 Định lí Talet trong tam giác     2 Toán4 38 Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet     3 TA3 63 Recycling     4 CN1 39 Thực hành: Đèn ống huỳnh quang     5 GDCD 21 Phoòng chống HIV/AIDS   Bẩy 1 CN2   CTLGKT     2 Nhạc 21 OTBH: Khát vọng mùa xuân. TDDN5. ANTT: NsNguyễn Đức Toàn và BH Biết ơn Võ thị Sáu     3 MT 21 VT: ĐT Lao động     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 22 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 85 Ngắm trăng, Đi đường; Câu cảm thans; Viết bài TLV 5     3 Toán1 47 Phương trình chứa ẩn mẫu thức     4 Sử1 39 Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873-1884)     5 TD1 43 Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 22 Ôn tập tổng kết chương I: Cơ học     2 Hoá1 43 Không khí. Sự cháy     3 Địa1 25 Con người và môi trường địa lí     4 TA1 64 Recycling     5 Sinh1 43 Cấu tạo và chức năng của da   Tư 1 NV2 86 Ngắm trăng, Đi đường; Câu cảm thans; Viết bài TLV 5     2 Toán2 48 Phương trình chứa ẩn mẫu thức     3 Sử2   CTLGKT     4 Địa2 26 Việt Nam – đất nước , con người     5 TA2 65 Traveling Around Vietnam   Năm 1 NV3 87 Ngắm trăng, Đi đường; Câu cảm thans; Viết bài TLV 5     2 NV4 88 Ngắm trăng, Đi đường; Câu cảm thans; Viết bài TLV 5     3 Hoá2 44 Bài luyện tập 5     4 Sinh2 44 Vệ sinh da     5 TD2 44 Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 39 Luyện tập     2 Toán4 40 Tính chất đường phân giác của tam giác     3 TA3 66 Traveling Around Vietnam     4 CN1 40 Đồ dùng điện -  nhiệt. Bàn là điện. Bếp điện – Nồi cơm điện     5 GDCD 22 Phòng ngữa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại   Bẩy 1 CN2   CTLGKT     2 Nhạc 22 HHB: Nổi trống lên các bạn ơi!     3 MT 22 VTT: Vẽ tranh cổ động (2 tiết)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 23 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 89 Câu  trần thuật; Chiếu dời đô; Câu phủ định; Chương trình địa phương (phần TLV)     3 Toán1 49 Luyện tập     4 Sử1 40 Phong trào kháng Pháp trong nhhuwngx năm cuối thế kỉ XIX     5 TD1 45 Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 23 Các chất được cấu tạo như thế nào     2 Hoá1 45 Bài thực hành 4     3 Địa1 27 Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam     4 TA1 67 Traveling Around Vietnam     5 Sinh1 45 Giới thiệu chung về hệ thần kinh   Tư 1 NV2 90 Câu  trần thuật; Chiếu dời đô; Câu phủ định; Chương trình địa phương (phần TLV)     2 Toán2 50 Giải bài toán bằng cách lập phương trình     3 Sử2   CTLGKT     4 Địa2 28 Vùng bienr Việt Nam     5 TA2 68 Traveling Around Vietnam   Năm 1 NV3 91 Câu  trần thuật; Chiếu dời đô; Câu phủ định; Chương trình địa phương (phần TLV)     2 NV4 92 Câu  trần thuật; Chiếu dời đô; Câu phủ định; Chương trình địa phương (phần TLV)     3 Hoá2 46 Kiểm tra viết     4 Sinh2 46 Thực hành – Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tuỷ sống     5 TD2 46 Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 41 Luyện tập     2 Toán4 42 Khái niệm hai tam giác đồng dạng     3 TA3 69 Traveling Around Vietnam     4 CN1 41 Thực hành: Bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện     5 GDCD 23 Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác   Bẩy 1 CN2   CTLGKT     2 Nhạc 23 OTBH: Nổi trống lên các bạn ơi! TĐN6     3 MT 23 VTT: Vẽ tranh cổ động (2 tiết)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 24 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 93 Hịch tướng sĩ; Hành động nói; Trả bài TLV 5     3 Toán1 51 Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp)     4 Sử1 41 Phong trào kháng Pháp trong nhhuwngx năm cuối thế kỉ XIX     5 TD1 47 Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 24 Nguyên tử, phân tử chuyện động hay đứng yên     2 Hoá1 47 Tính chất. Ứng dụng của hidro     3 Địa1 29 Lịch sử phát triển của tự nhhieenj Việt Nam     4 TA1 70 Ôn tập, củng cố     5 Sinh1 47 Dây thần kinh tuỷ   Tư 1 NV2 94 Hịch tướng sĩ; Hành động nói; Trả bài TLV 5     2 Toán2 52 Luyện tập     3 Sử2   CTLGKT     4 Địa2 30 Đặc điểm tài nguyên khoáng sản VN     5 TA2 71 KT & chữa bài KT   Năm 1 NV3 95 Hịch tướng sĩ; Hành động nói; Trả bài TLV 5     2 NV4 96 Hịch tướng sĩ; Hành động nói; Trả bài TLV 5     3 Hoá2 48 Tính chất. Ứng dụng của hidro     4 Sinh2 48 Trụ não, tiểu não, não trung gian     5 TD2   Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 48 Luyện tập     2 Toán4 44 Trường hợp đồng dạng thứ nhất     3 TA3 72 KT & chữa bài KT     4 CN1 42 DĐồ dùng điện loại điện – cơ. Quạt điện, máy bơm nước. TH: Quạt điện     5 GDCD 24 Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nà nước và lợi ích công cộng   Bẩy 1 CN2   CTLGKT     2 Nhạc 24 OT: Nổi trống lên các bạn ơi! TDDN6. ANTT: Hát bè     3 MT 24 VT: ĐT Ược mơ của em     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 25 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 97 Nước Đại Việt ta; Hành động nói (tt); Ôn tập về luận điểm; Viết bài vă trình bày luận điểm     3 Toán1 53 Luyện tập     4 Sử1 42 Kiểm tra viết     5 TD1 49 Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 25 Nhiệt năng     2 Hoá1 49 Phản ứng oxi hoá – khử     3 Địa1 31 Thực hành” đọc bản đồ VN     4 TA1 73 A Vacation Abroad     5 Sinh1 49 Đại não   Tư 1 NV2 98 Nước Đại Việt ta; Hành động nói (tt); Ôn tập về luận điểm; Viết bài vă trình bày luận điểm     2 Toán2 54 Ôn tập chương III ( với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     3 Sử2   CTLGKT     4 Địa2 32 Ôn tập     5 TA2 74 A Vacation Abroad   Năm 1 NV3 99 Nước Đại Việt ta; Hành động nói (tt); Ôn tập về luận điểm; Viết bài vă trình bày luận điểm     2 NV4 100 Nước Đại Việt ta; Hành động nói (tt); Ôn tập về luận điểm; Viết bài vă trình bày luận điểm     3 Hoá2 50 Điều chế hidrro. Phản ứng thế     4 Sinh2 50 Hệ thần kinh sinh dưỡng     5 TD2 50 Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 45 Trường hợp đồng dạng thứ hai     2 Toán4 46 Trường hợp đồng dạng thứ ba     3 TA3 75 A Vacation Abroad     4 CN1 43  Máy biến áp một pha.TH: Máy biến áp một pha     5 GDCD 25 Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân   Bẩy 1 CN2   CTLGKT     2 Nhạc 25 LKT 1 tiết     3 MT 25 VTT: Trang trí lều trại (KT 1 tiết)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 26 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 101 Bàn luận về phép học; L.t xây dựng và trình bày luận điểm; Viết BTLV 6     3 Toán1 55 Ôn tập chương III ( với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     4 Sử1 43 Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX     5 TD1 51 Nhảy xa; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 26 Dẫn nhiệt     2 Hoá1 51 Bài luyện tập 6     3 Địa1 33 Kiểm tra viết     4 TA1 76 A Vacation Abroad     5 Sinh1 51 Cơ quan phân tích thị giác   Tư 1 NV2 102 Bàn luận về phép học; L.t xây dựng và trình bày luận điểm; Viết BTLV 6     2 Toán2 56 Kiểm tra chương III     3 Sử2   CTLGKT     4 Địa2 34 Đặc điểm địa hình VN     5 TA2 77 A Vacation Abroad   Năm 1 NV3 103 Bàn luận về phép học; L.t xây dựng và trình bày luận điểm; Viết BTLV 6     2 NV4 104 Bàn luận về phép học; L.t xây dựng và trình bày luận điểm; Viết BTLV 6     3 Hoá2 52 Bài thực hành 5     4 Sinh2 52 Vệ sinh mắt     5 TD2 52 Nhảy xa: Kiểm tra   Sáu 1 Toán3 47 Luyện tập     2 Toán4 48 Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông     3 TA3 78 Festivals     4 CN1 44 Sử dụng hợp lí điện năng. TH: Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình     5 GDCD 26 Kiểm tra viết   Bẩy 1 CN2   CTLGKT     2 Nhạc 26       3 MT 26 HHB: Ngôi nhà của chúng ta     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 27 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 105 Thuế máu; Hội thoại; Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận     3 Toán1 57 Liên hệ giữ thứ tự và phép cộng     4 Sử1 44 Làm bài tập lịch sử     5 TD1 53 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 27 Đối lưu – Bức xạ nhiệt     2 Hoá1 53 Kiểm tra viết     3 Địa1 35 Đặc điểm các khu vực địa hình     4 TA1 79 Festivals     5 Sinh1 53 Cơ quan phân tích thính giác   Tư 1 NV2 106 Thuế máu; Hội thoại; Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận     2 Toán2 58 Liên hệ giữ thứ tự và phép nhân     3 Sử2   CTLGKT     4 Địa2 36 Thực hành: Đọc bản đồn địa hình VN     5 TA2 80 Festivals   Năm 1 NV3 107 Thuế máu; Hội thoại; Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận     2 NV4 108 Thuế máu; Hội thoại; Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận     3 Hoá2 54 Nước     4 Sinh2 54 Phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện     5 TD2 54 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 49 Luyện tập     2 Toán4 50 Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng     3 TA3 81 Festivals     4 CN1 45 Kiểm tra chương VII     5 GDCD 27 Quyền tự do ngôn luận   Bẩy 1 CN2   CTLGKT     2 Nhạc 27 OT: Ngôi nhà của chúng ta. TĐN7     3 MT 27 VTM: Tập vẽ dáng người.     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 28 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 109 Đi bộ ngao du; Hội thoại (tt); L.t. đưa yeus tố biểu cảm trong văn học nghị luận     3 Toán1 59 Luyện tập     4 Sử1 45 trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX     5 TD1 55 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 28 Kiểm tra     2 Hoá1 55 Nước     3 Địa1 37 Đặc điểm khí hậu Việt Nam     4 TA1 82 Festivals     5 Sinh1 55 Hoạt động thần kinh cấp cao ở người   Tư 1 NV2 110 Đi bộ ngao du; Hội thoại (tt); L.t. đưa yeus tố biểu cảm trong văn học nghị luận     2 Toán2 60 Bất phương trình một ẩn     3 Sử2         4 Địa2 38 Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta     5 TA2 83 Wonders of the world   Năm 1 NV3 111 Đi bộ ngao du; Hội thoại (tt); L.t. đưa yeus tố biểu cảm trong văn học nghị luận     2 NV4 112 Đi bộ ngao du; Hội thoại (tt); L.t. đưa yeus tố biểu cảm trong văn học nghị luận     3 Hoá2 56 Axit. Bazơ. Muối     4 Sinh2 56 Vệ sinh hệ thần kinh     5 TD2 56 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 51 Thực hành (đo chiều cao một vật, đo khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất,     2 Toán4 52 trong đó có một điểm không thể tới được     3 TA3 84 Wonders of the world     4 CN1 46 Đặc điểm cấu tạo của mạng điện trong nhà     5 GDCD 28 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN   Bẩy 1 CN2         2 Nhạc 28 OT: Ngôi nhà của chúng ta. TDDN7. ANTT: Nhạc sĩ Sô-panh và bản Nhạc buồn     3 MT 28 VT: Minh hoạ truyện cổ tích.     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 29 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 113 KT văn; Lựa chọn trật tự trong câu; Trả BTLV6; t.hiểu về các yếu tố t.sự &m.tả trong văn ng.l     3 Toán1 61 Bất phương trình bậc nhất một ẩn     4 Sử1 46 Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở VN     5 TD1 57 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 29 Công thức tính nhiệt lượng     2 Hoá1 57 Axit. Bazơ. Muối     3 Địa1 39 Đặc điểm sông ngòi VN     4 TA1 85 Wonders of the world     5 Sinh1 57 Kiểm tra   Tư 1 NV2 114 KT văn; Lựa chọn trật tự trong câu; Trả BTLV6; t.hiểu về các yếu tố t.sự &m.tả trong văn ng.l     2 Toán2 62 Bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiếp)     3 Sử2         4 Địa2 40 Các hệ thống sông lớn ở nước ta     5 TA2 86 Wonders of the world   Năm 1 NV3 115 KT văn; Lựa chọn trật tự trong câu; Trả BTLV6; t.hiểu về các yếu tố t.sự &m.tả trong văn ng.l     2 NV4 116 KT văn; Lựa chọn trật tự trong câu; Trả BTLV6; t.hiểu về các yếu tố t.sự &m.tả trong văn ng.l     3 Hoá2 58 Bài luyện tập 7     4 Sinh2 58 Giới thiệu chung về tuyến nội tiết     5 TD2 58 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 53 Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     2 Toán4 54 Kiểm tra chương III     3 TA3 87 Wonders of the world     4 CN1 47 Thiết bị đóng-cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà     5 GDCD 29 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN   Bẩy 1 CN2         2 Nhạc 29 HHB: Tuổi đời mênh mông     3 MT 29 TTMT: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của trường     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 30 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 117 Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục; L.chọn tr.tự trong câu ;L.t.đưa các yếu tố t.sự & m tả vào b.v. ng.l     3 Toán1 63 Luyện tập     4 Sử1 47 Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở VN     5 TD1 59 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 30 Phương trình cân bằng nhiệt     2 Hoá1 59 Bài thực hành 6     3 Địa1 41 Thực hành về khí hậu, thuỷ văn VN     4 TA1 88 Ôn tập, củng cố     5 Sinh1 59 Tuyến yên, tuyến giáp   Tư 1 NV2 118 Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục; L.chọn tr.tự trong câu ;L.t.đưa các yếu tố t.sự & m tả vào b.v. ng.l     2 Toán2 64 Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối     3 Sử2         4 Địa2 42 Đặc điểm đất nước     5 TA2 89 KT & chữa bài KT   Năm 1 NV3 119 Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục; L.chọn tr.tự trong câu ;L.t.đưa các yếu tố t.sự & m tả vào b.v. ng.l     2 NV4 120 Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục; L.chọn tr.tự trong câu ;L.t.đưa các yếu tố t.sự & m tả vào b.v. ng.l     3 Hoá2 60 Dung dịch.     4 Sinh2 60 Tuyến tuỵ và tuyến trên thận     5 TD2 60 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 55 Hình hộp chữ nhật     2 Toán4 56 Hình hộp chữ nhật (tiếp)     3 TA3 90 KT & chữa bài KT     4 CN1 48 Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà. TH: Cầu chì     5 GDCD 30 Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN   Bẩy 1 CN2         2 Nhạc 30 OT: Tuổi đời mênh mông. TĐN 9     3 MT 30 VTM: Vẽ tĩnh vật lo hoa và quả (vẽ màu)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 31 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 121 Chương trình địa phương (Văn); Chữa lỗi diễn đạt (lỗi loogic); Viết TLV 7     3 Toán1 65 Ôn tập chương IV     4 Sử1 48 Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến 1918     5 TD1 61 TTTC: KT   Ba 1 Lý1 31 Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu     2 Hoá1 61 Độ tan của một chất trong nước     3 Địa1 43 Đặc điểm sinh vật VN     4 TA1 91 Computers     5 Sinh1 61 Tuyến sinh dục   Tư 1 NV2 122 Chương trình địa phương (Văn); Chữa lỗi diễn đạt (lỗi loogic); Viết TLV 7     2 Toán2 66 Ôn tập cuối năm     3 Sử2         4 Địa2 44 Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam     5 TA2 92 Computers   Năm 1 NV3 123 Chương trình địa phương (Văn); Chữa lỗi diễn đạt (lỗi loogic); Viết TLV 7     2 NV4 124 Chương trình địa phương (Văn); Chữa lỗi diễn đạt (lỗi loogic); Viết TLV 7     3 Hoá2 62 Nồng độ dung dịch     4 Sinh2 62 Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết     5 TD2 62 Nhảy cao; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 57 Thể tích hình hộp chữ nhật     2 Toán4 58 Luyện tập     3 TA3 93 Computers     4 CN1 49 Sơ đồ điện     5 GDCD 31 Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN   Bẩy 1 CN2         2 Nhạc 31 OT: Tuổi đời mênh mông. TDDN8. ANTT: Sơ lược về một vài thể loại nhạc đàn     3 MT 31 VTM: Xé dán giấy lọ hoa và quả     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 32 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 125 Tổng kết phần văn; Ô.tập phần TV HKII; văn bản tuwowgf trình; L.t. làm văn bản tường trình     3 Toán1 67 Ôn tập cuối năm     4 Sử1 49 Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến 1918     5 TD1 63 Nhảy cao; Chạy bền   Ba 1 Lý1 32 Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt     2 Hoá1 63 Nồng độ dung dịch     3 Địa1 45 DĐặc điểm chung của tự nhiên VN     4 TA1 94 Computers     5 Sinh1 63 Cơ quan sinh dục nam. Cơ quan sinh dục nữ   Tư 1 NV2 126 Tổng kết phần văn; Ô.tập phần TV HKII; văn bản tuwowgf trình; L.t. làm văn bản tường trình     2 Toán2 59 Hình lăng trụ đứng     3 Sử2         4 Địa2 46 Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp     5 TA2 95 Computers   Năm 1 NV3 127 Tổng kết phần văn; Ô.tập phần TV HKII; văn bản tuwowgf trình; L.t. làm văn bản tường trình     2 NV4 128 Tổng kết phần văn; Ô.tập phần TV HKII; văn bản tuwowgf trình; L.t. làm văn bản tường trình     3 Hoá2 64 Pha chế dung dịch     4 Sinh2 64 Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thai     5 TD2 64 Nhảy cao; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 60 Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng     2 Toán4 61 Thể tích của hình lăng trụ đứng     3 TA3 96 Inventions     4 CN1 50 TH: Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện     5 GDCD 32 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học   Bẩy 1 CN2         2 Nhạc 32 Ôn tập     3 MT 32 VTT: trang tí đồ vật dạng hình vuông, hình chữ nhật     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 33 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 129 Trả bài KT Văn; KT TV; Trả bài TLV 7; Tổng kết phần Văn     3 Toán1 68 Kiểm tra cuối năm 90′ (Đại số và Hình học)     4 Sử1 50 Ôn tập lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến 1918     5 TD1 65 Nhảy cao; Chạy bền   Ba 1 Lý1 33 Động cơ nhiệt     2 Hoá1 65 Pha chế dung dịch     3 Địa1 47 Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ     4 TA1 97 Inventions     5 Sinh1 65 Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai   Tư 1 NV2 130 Trả bài KT Văn; KT TV; Trả bài TLV 7; Tổng kết phần Văn     2 Toán2 62 Luyện tập     3 Sử2         4 Địa2 48 Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ     5 TA2 98 Inventions   Năm 1 NV3 131 Trả bài KT Văn; KT TV; Trả bài TLV 7; Tổng kết phần Văn     2 NV4 132 Trả bài KT Văn; KT TV; Trả bài TLV 7; Tổng kết phần Văn     3 Hoá2 66 Bài luyện tập 8     4 Sinh2 66 Các bệnh lây qua đường sinh dục     5 TD2 66 Nhảy cao: Kiểm tra   Sáu 1 Toán3 63 Hình chóp đều và hình chóp cụt     2 Toán4 64 Diện tích xung quanh hình chóp đều     3 TA3 99 Inventions     4 CN1 51 Thiết kế mạch điện     5 GDCD 33 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học   Bẩy 1 CN2         2 Nhạc 33 Ôn tập và KT cuối năm     3 MT 33 KT HKII: Vẽ tranh ĐT tự chọn (2 tiết)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 34 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 133 Tổng kết phần Văn(tt); Ôn tập phần TLV; KT tổng hợp cuối năm     3 Toán1 69 Kiểm tra cuối năm 90′ (Đại số và Hình học)     4 Sử1 51 KT HKII     5 TD1 67 Ôn tập; KT HKII; KT TC RLTT; KT chạy bền   Ba 1 Lý1 34 Ôn tập tổng kết chuwng II: Nhiệt học     2 Hoá1 67 Bài thực hành 7     3 Địa1 49 Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ     4 TA1 100 Inventions     5 Sinh1 67 Đại dịch AIDS – Thảm hoạ của loài người   Tư 1 NV2 134 Tổng kết phần Văn(tt); Ôn tập phần TLV; KT tổng hợp cuối năm     2 Toán2 65 Thể tích của hình chóp đều     3 Sử2         4 Địa 2 50 Thực hành: tìm hiểu địa phương     5 TA2 101 Ôn tập và KT HKII   Năm 1 NV3 135 Tổng kết phần Văn(tt); Ôn tập phần TLV; KT tổng hợp cuối năm     2 NV4 136 Tổng kết phần Văn(tt); Ôn tập phần TLV; KT tổng hợp cuối năm     3 Hoá2 68 Ôn tập học kì II     4 Sinh2 68 Bài tập (Chữa bài tập trong Vở bài tập Sinh 8 NXBGD 2006)     5 TD2 68 Ôn tập; KT HKII; KT TC RLTT; KT chạy bền   Sáu 1 Toán3 66 Luyện tập     2 Toán4 67 Ôn tập chương IV     3 TA3 102 Ôn tập và KT HKII     4 CN1 52 Ôn tập     5 GDCD 34 Ôn tập HKII   Bẩy 1 CN2         2 Nhạc 34 Ôn tập và KT cuối năm     3 MT 34 KT HKII: Vẽ tranh ĐT tự chọn (2 tiết)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 35 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 137 Văn bản thông báo; Chương trình địa phương phần TV; L.t làm văn bản thông báo; tả BKT Thợp     3 Toán1 70 Trả bài kiểm tra cuối năm (Phần Đại số)     4 Sử1 52 Lịch sử địa phương     5 TD1 69 Ôn tập; KT HKII; KT TC RLTT; KT chạy bền   Ba 1 Lý1 35 Kiểm tra học kì II     2 Hoá1 69 Ôn tập cuối năm     3 Địa1 51 Ôn tập HKII     4 TA1 103 Ôn tập và KT HKII     5 Sinh1 69 Ôn tập học kì II-Dạy theo nội dung ôn tập bài 66   Tư 1 NV2 138 Văn bản thông báo; Chương trình địa phương phần TV; L.t làm văn bản thông báo; tả BKT Thợp     2 Toán2 68 Ôn tập HKII     3 Sử2 70       4 Địa2 52 Kiểm tra học kì II     5 TA2 104 Ôn tập và KT HKII   Năm 1 NV3 139 Văn bản thông báo; Chương trình địa phương phần TV; L.t làm văn bản thông báo; tả BKT Thợp     2 NV4 140 Văn bản thông báo; Chương trình địa phương phần TV; L.t làm văn bản thông báo; tả BKT Thợp     3 Hoá2 70 Kiểm tra học kì II     4 Sinh2 70 Kiểm tra học kì II     5 TD2 70 Ôn tập; KT HKII; KT TC RLTT; KT chạy bền   Sáu 1 Toán3 69 Ôn tập cuối năm     2 Toán4 70 Trả bài kiểm tra cuối năm (Phần Hình học)     3 TA3 105 Ôn tập và KT HKII     4 CN1 53 Kiểm tra học kì II     5 GDCD 35 Kiểm tra học kì II   Bẩy 1 CN2         2 Nhạc 35 Ôn tập và KT cuối năm     3 MT 35 Trưng bày kết quả học tập     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)

Lịch báo giảng lớp 7

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 1       2 NV1 1 Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Từ ghép; Liên kết trong văn bản     3 Toán1 1 Tập hợp Q các số hữu tỉ     4 Sử1 1 Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Châu Âu     5 TD1 1 Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 1)   Ba 1 Lý1 1 Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 1 Dân số     4 TA1 1 Ôn tập, kiểm tra     5 Sinh1 1 Thé giới động vật đa dạng phong phú   Tư 1 NV2 2 Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Từ ghép; Liên kết trong văn bản     2 Toán2 2 Cộng trừ số hữu tỉ     3 Sử2 2 Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chhur nghĩa tư bản ở Châu Âu     4 SH 2 CTLGKT     5 TA2 2 Back to School   Năm 1 NV3 3 Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Từ ghép; Liên kết trong văn bản     2 NV4 4 Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Từ ghép; Liên kết trong văn bản     3 GDNGLL 1 CTLGKT     4 Sinh2 2 Phân biệt động vật với thực vật. Đặc điểm chung của động vật     5 TD2 2 ĐH ĐN; Chạy nhanh, Chạy bển   Sáu 1 Toán3 1 Hai góc đối đỉnh     2 Toán4 2 Luyện tập     3 TA3 3 Back to School     4 CN1 1 Vai tò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng     5 GDCD 1 Sống gian dị   Bẩy 1 Địa2 2 Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc tren thế giới     2 Nhạc 1 HHB: Mái trường mến yêu. BĐT: Nhạc sĩ Bùi ĐÌnh Thảo và bài hát: đi học     3 MT 1 TTMT: Sơ lược  về MT thời Trần (1226-1400)     4 Tin1 1 Chương trình bảng tính là gì?     5 Tin2 2 Chương trình bảng tính là gì?             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 5 Cuộc chia tay của những con búp bê; Bố cục trong văn bản; Mạch lạc trong văn bản     3 Toán1 3 Nhân, chia số hữu tỉ     4 Sử1 3 Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu     5 TD1 3 ĐH ĐN; Chạy nhanh, Chạy bển   Ba 1 Lý1 2 Sự truyền ánh sáng     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 3 Quần cư. Đô thị hoá     4 TA1 4 Back to School     5 Sinh1 3 Thực hành – Quan sát một số động vật nguyên sinh   Tư 1 NV2 6 Cuộc chia tay của những con búp bê; Bố cục trong văn bản; Mạch lạc trong văn bản     2 Toán2 4 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trù, nhân, chia số thập phân     3 Sử2 4 Trug Quốc thời phong kiến     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 5 Back to School   Năm 1 NV3 7 Cuộc chia tay của những con búp bê; Bố cục trong văn bản; Mạch lạc trong văn bản     2 NV4 8 Cuộc chia tay của những con búp bê; Bố cục trong văn bản; Mạch lạc trong văn bản     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 4 Trùng roi     5 TD2 4 ĐH ĐN; Chạy nhanh, Chạy bển   Sáu 1 Toán3 3 Hai đường thẳng vuông góc     2 Toán4 4 Luyện tập     3 TA3 6 Back to School     4 CN1 2  Một số tính chất chính của đất trồng     5 GDCD 2 Trung thực   Bẩy 1 Địa2 4 Thực hành: Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi.     2 Nhạc 2 Ôn tập BH: Mái trường mến yêu. TDDN1. BĐT: Cây đàn bàu     3 MT 2 VTM: Vẽ cái cốc và quả (vẽ bằng bút chì đen)     4 Tin1 3 BTH1: Làm quen với Excel     5 Tin2 4 BTH1: Làm quen với Excel             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 9 N.câu hát: về tình cảm g đình; về quê hương; đất nước, con người, Từ láy; QT tạo lập v.bản;Viết BTLV 1 ở nhà     3 Toán1 5 Luyện tập     4 Sử1 5 Trung quốc thời phong kiến     5 TD1 5 Phòng tránh chấn thương khi hoạt động TDTT (mục 2)   Ba 1 Lý1 3 Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 5 Đới nóng. Môi trường xích đạo ẩm.     4 TA1 7 Personal Information     5 Sinh1 5 Trùng biến hình và trùng giày   Tư 1 NV2 10 N.câu hát: về tình cảm g đình; về quê hương; đất nước, con người, Từ láy; QT tạo lập v.bản;Viết BTLV 1 ở nhà     2 Toán2 6 Luyỹ thừa của một số hữu tỉ     3 Sử2 6 Ấn Độ thời phog kiến     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 8 Personal Information   Năm 1 NV3 11 N.câu hát: về tình cảm g đình; về quê hương; đất nước, con người, Từ láy; QT tạo lập v.bản;Viết BTLV 1 ở nhà     2 NV4 12 N.câu hát: về tình cảm g đình; về quê hương; đất nước, con người, Từ láy; QT tạo lập v.bản;Viết BTLV 1 ở nhà     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 6 Trùng kiết lị và trùng sốt rét     5 TD2 6 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 5 Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng     2 Toán4 6 Hai đường thẳng song song     3 TA3 9 Personal Information     4 CN1 3 Thực hành (Bài 4 và 5)     5 GDCD 3 Tự trọng   Bẩy 1 Địa2 6 Môi trường nhiệt đới     2 Nhạc 3 Ôn tập BH: Mái trường thân yêu. TDDN1. ANTT: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng     3 MT 3 VTT: Tạo hoạ tiết trang trí     4 Tin1 5 Các thành phần chính và dữ liệu trên trang chính     5 Tin2 6 Các thành phần chính và dữ liệu trên trang chính             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 13 Những câu hát: than thân; Châm biếm; Đại từ; Luyện tập tạo lập văn bản     3 Toán1 7 Luỹ thừa của một số hữu tỉ (Tiếp theo)     4 Sử1 7 Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á     5 TD1 7 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền   Ba 1 Lý1 4 Định luật truyền thẳng của ánh sáng     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 7 Môi trường nhiệt đới gió mùa     4 TA1 10 Personal Information     5 Sinh1 7 Đặc điểm chhung – vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh   Tư 1 NV2 14 Những câu hát: than thân; Châm biếm; Đại từ; Luyện tập tạo lập văn bản     2 Toán2 8 Luyện tập     3 Sử2 8 Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 11 Personal Information   Năm 1 NV3 15 Những câu hát: than thân; Châm biếm; Đại từ; Luyện tập tạo lập văn bản     2 NV4 16 Những câu hát: than thân; Châm biếm; Đại từ; Luyện tập tạo lập văn bản     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 8 Thuỷ tức     5 TD2 8 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 7 Luyện tập     2 Toán4 8 Tiêu đề Owclit về đường thẳng song song     3 TA3 12 Personal Information     4 CN1 4 Thực hành:(bài 4 và bài 5)     5 GDCD 4 Đạo đức và kỉ luật   Bẩy 1 Địa2 8 Các hình thức canh tác trong nông nghiệp ở đới nóng     2 Nhạc 4 HHB: Lí cây đa. BĐT: Hội Lim     3 MT 4 VT: Đề tài: tranh phong cảnh     4 Tin1 7 BTH2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính     5 Tin2 8 BTH2: Làm quen với các dữ liệu trên trang tính             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 17 Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh; Từ Hán Việt; Trả BTLV 1; Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.     3 Toán1 9 Tỉ lệ thức     4 Sử1 9 Những nét chung về xã hội phong kiến     5 TD1 9 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền   Ba 1 Lý1 5 Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 9 Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng     4 TA1 13 At home     5 Sinh1 9 Đa dạng của ngành Ruột khoang   Tư 1 NV2 18 Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh; Từ Hán Việt; Trả BTLV 1; Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.     2 Toán2 10 Luyện tập     3 Sử2 10 Nước ta buoir đầu độc lập     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 14 At home   Năm 1 NV3 19 Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh; Từ Hán Việt; Trả BTLV 1; Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.     2 NV4 20 Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh; Từ Hán Việt; Trả BTLV 1; Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 10 Đaặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang     5 TD2 10 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 9 Luyện tập     2 Toán4 10 Từ vuông góc đến song song     3 TA3 15 At home     4 CN1 5 Tác dụng của phân bón trong trồng trọt     5 GDCD 5 Yêu thương con người   Bẩy 1 Địa2 10 Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng     2 Nhạc 5 Ôn tập BH: Lí cây đa. NL: Nhịp 4/4. TĐN2     3 MT 5 VTT: tạo dáng trang trí lọ.     4 Tin1 9 Luyện gõ phím  bằng Typing Test     5 Tin2 10 Luyện gõ phím  bằng Typing Test             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 21 Côn Sơn ca; HD ĐT: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên trường trông ra; Từ HV(tt); Đ.điểm văn b.cảm; Đề văn b.c.& cách làm v.b.c     3 Toán1 11 Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau     4 Sử1 11 Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê     5 TD1 11 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền   Ba 1 Lý1 6 Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 11 Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng     4 TA1 16 At home     5 Sinh1 11 Sán lá gan   Tư 1 NV2 22 Côn Sơn ca; HD ĐT: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên trường trông ra; Từ HV(tt); Đ.điểm văn b.cảm; Đề văn b.c.& cách làm v.b.c     2 Toán2 12 Luyện tập     3 Sử2 12 Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 17 At home   Năm 1 NV3 23 Côn Sơn ca; HD ĐT: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên trường trông ra; Từ HV(tt); Đ.điểm văn b.cảm; Đề văn b.c.& cách làm v.b.c     2 NV4 24 Côn Sơn ca; HD ĐT: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên trường trông ra; Từ HV(tt); Đ.điểm văn b.cảm; Đề văn b.c.& cách làm v.b.c     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 12 Một số giun dẹp khác. Đặc điểm chung của giun dẹp     5 TD2 12 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 11 Luyện tập     2 Toán4 12 Định lí     3 TA3 18 Language focus 1     4 CN1 6 Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường     5 GDCD 6 Yêu thương con người   Bẩy 1 Địa2 12 Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng     2 Nhạc 6 NL: Nhịp lấy đà. TDDN3. ANTT: Sơ lược về vài nhạc cụ phương Tây     3 MT 6 VTM: Lo hoa và quả (vẽ hình)     4 Tin1 11 Luyện gõ phím  bằng Typing Test     5 Tin2 12 Luyện gõ phím  bằng Typing Test             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 25 Bánh trôi nước;HD ĐT: Sau phút chia li; Quan hệ từ; L.t cách làm văn bản biểu cảm     3 Toán1 13 Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn     4 Sử1 13 Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước     5 TD1 13 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền   Ba 1 Lý1 7 Gương cầu lồi     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 13 Ôn tập     4 TA1 19 KT & chữa bài KT     5 Sinh1 13 Giun đũa   Tư 1 NV2 26 Bánh trôi nước;HD ĐT: Sau phút chia li; Quan hệ từ; L.t cách làm văn bản biểu cảm     2 Toán2 14 Luyện tập     3 Sử2 14 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 0 1077)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 20 KT & chữa bài KT   Năm 1 NV3 27 Bánh trôi nước;HD ĐT: Sau phút chia li; Quan hệ từ; L.t cách làm văn bản biểu cảm     2 NV4 28 Bánh trôi nước;HD ĐT: Sau phút chia li; Quan hệ từ; L.t cách làm văn bản biểu cảm     3 Hoá2 14 Một số giun tròn khác. Đặc điểm chung của giun tròn     4 Sinh2   CTLGKT     5 TD2 14 ĐH ĐN; Chạy nhanh; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 13 Luyện tập     2 Toán4 14 Ôn chương I     3 TA3 21 At School     4 CN1 7 Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng     5 GDCD 7 Tôn sư trọng đạo   Bẩy 1 Địa2 14 Kiểm tra viết     2 Nhạc 7 KT 1 tiết     3 MT 7 VTM: Lo hoa và quả (vẽ màu)     4 Tin1 13 Thực hiện tính toán trên trang tính     5 Tin2 14 Thực hiện tính toán trên trang tính             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 29 Qua đèo Ngang; Bạn đến chơi nhà; Viết BTLV 2 tại lớp     3 Toán1 15 Làm tròn số     4 Sử1 15 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 0 1077)     5 TD1 15 ĐH ĐN Kiểm tra   Ba 1 Lý1 8 Gương cầu lõm     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 15 Môi trường đới ôn hoà     4 TA1 22 At School     5 Sinh1 15 Giun đất   Tư 1 NV2 30 Qua đèo Ngang; Bạn đến chơi nhà; Viết BTLV 2 tại lớp     2 Toán2 16 Luyện tập     3 Sử2 16 Ôn tập     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 23 At School   Năm 1 NV3 31 Qua đèo Ngang; Bạn đến chơi nhà; Viết BTLV 2 tại lớp     2 NV4 32 Qua đèo Ngang; Bạn đến chơi nhà; Viết BTLV 2 tại lớp     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 16 Thực hành: Mổ và quan sát giun đất     5 TD2 16 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 15 Ôn tập chương I     2 Toán4 16 Kiểm tra chương I     3 TA3 24 At School     4 CN1 8 Sản xuất và bảo quản giống cây trồng     5 GDCD 8 Đoàn kết, tương trợ   Bẩy 1 Địa2 16 Hoạt đông nông nghiệp ở đới ôn hoà     2 Nhạc 8 HHB: Chúng em cần hoà bình.     3 MT 8 TTMT: Một số công trình MT thời Trần (1226-1400)     4 Tin1 15 BTH 3: Thực hiện tính toán trên trang tính     5 Tin2 16 BTH 3: Thực hiện tính toán trên trang tính             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 09 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 33 Chữa lỗi về quan hệ từ; HD ĐT: Xa ngắm thác núi Lư; Phong Kiều dạ bạc; Từ đồng nghĩa; Các lập ý cua bài văn biểu cảm     3 Toán1 17 Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai     4 Sử1 17 Kiểm tra viết     5 TD1 17 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 9 Ôn tập tổng kết chương I: Quang học     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 17 Hoạt động công nghiệp ở đới ôn hoà     4 TA1 25 At School     5 Sinh1 17 Một số giun đốt khác. Đặc điểm chung của giun đốt   Tư 1 NV2 34 Chữa lỗi về quan hệ từ; HD ĐT: Xa ngắm thác núi Lư; Phong Kiều dạ bạc; Từ đồng nghĩa; Các lập ý cua bài văn biểu cảm     2 Toán2 18 Số thực     3 Sử2 18 Đời sống kinh tế, văn hoá     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 26 Work and play   Năm 1 NV3 35 Chữa lỗi về quan hệ từ; HD ĐT: Xa ngắm thác núi Lư; Phong Kiều dạ bạc; Từ đồng nghĩa; Các lập ý cua bài văn biểu cảm     2 NV4 36 Chữa lỗi về quan hệ từ; HD ĐT: Xa ngắm thác núi Lư; Phong Kiều dạ bạc; Từ đồng nghĩa; Các lập ý cua bài văn biểu cảm     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 18 Kiểm tra 1 tiết     5 TD2 18 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 17 Tổng ba góc của một tam giác     2 Toán4 18 Tổng ba góc của một tam giác     3 TA3 27 Work and play     4 CN1 9 Sâu, bệnh hại cây trồng     5 GDCD 9 Kiểm tra viết   Bẩy 1 Địa2 18 Đô thị hoá ở đới ôn hoà     2 Nhạc 9 Ôn tập BH: Cúng em càn hoà bình. TDDN4. BĐT: Hộ xuân “Sắc bùa”     3 MT 9 VTT: Trang trí đồ vật có dạng ình chữ nhật(KT 1 tiết)     4 Tin1 17 Sử dụng các hàm để tính toán     5 Tin2 18 Sử dụng các hàm để tính toán             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 37 C.nghĩ trong đếm thanh tĩnh(Tĩnh dạ tứ); Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê; Từ tr.nghĩa; L.nói: Văn b.cảm về s.vật, c.người     3 Toán1 19 Luyện tập     4 Sử1 19 Đời sống kinh tế, văn hoá     5 TD1 19 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 10 Kiểm tra     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 19 Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà     4 TA1 28 Work and play     5 Sinh1 19 Trai sông   Tư 1 NV2 38 C.nghĩ trong đếm thanh tĩnh(Tĩnh dạ tứ); Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê; Từ tr.nghĩa; L.nói: Văn b.cảm về s.vật, c.người     2 Toán2 20 Ôn tập chương I (Với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal ..)     3 Sử2 20 Làm bài tập lịch sử (phần chương I và chương II)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 28 Work and play   Năm 1 NV3 39 C.nghĩ trong đếm thanh tĩnh(Tĩnh dạ tứ); Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê; Từ tr.nghĩa; L.nói: Văn b.cảm về s.vật, c.người     2 NV4 40 C.nghĩ trong đếm thanh tĩnh(Tĩnh dạ tứ); Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê; Từ tr.nghĩa; L.nói: Văn b.cảm về s.vật, c.người     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 20 Một số thân mềm khác     5 TD2 20 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 19 Luyện tập     2 Toán4 20 Hai tam giác bằng nahu     3 TA3 30 Work and play     4 CN1 10 Phòng trừ sâu, bệnh hại     5 GDCD 10 Khoan dung   Bẩy 1 Địa2 20 Thực hành: Nhận biết đặc điểm môi trường đới ôn hoà     2 Nhạc 10 Ôn taaoj BH: Chúng em cần hoà bình. TDDN4. ANTT: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa     3 MT 10 VT: ĐT Cuộc sống xung quanh em     4 Tin1 19 BTH4: Bảng điểm của lớp em     5 Tin2 20 BTH4: Bảng điểm của lớp em             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 41 Bài ca nhà tranh bị gió thu phá; KT Văn; Từ đồng âm; Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.     3 Toán1 21 Ôn tập chương I (Với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal ..)     4 Sử1 21 Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII. Nhà Trần thành lập. Nhà Tràn xây dựng phát triển kinh tế     5 TD1 21 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 11 Nguồn âm     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 21 Môi trường hoang mạc     4 TA1 31 After school     5 Sinh1 21 Thực hành – Quan sát một số thân mầm   Tư 1 NV2 42 Bài ca nhà tranh bị gió thu phá; KT Văn; Từ đồng âm; Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.     2 Toán2 22 Kiểm tra 45′ (Chương I)     3 Sử2 22 Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII. Nhà Trần thành lập. Nhà Tràn xây dựng phát triển kinh tế     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 32 After school   Năm 1 NV3 43 Bài ca nhà tranh bị gió thu phá; KT Văn; Từ đồng âm; Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.     2 NV4 44 Bài ca nhà tranh bị gió thu phá; KT Văn; Từ đồng âm; Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 22 Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm     5 TD2 22 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 21 Luyện tập     2 Toán4 22 Trường hợp  bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh (c-c-c)     3 TA3 33 After school     4 CN1 11 Thực hành: Bài 8 và bài 9)     5 GDCD 11 Xây dựng gia đình văn hoá   Bẩy 1 Địa2 22 Hoạt đông kinh tế của con người ở hoang mạc     2 Nhạc 11 HHB: Khúc hát chim sơn ca     3 MT 11 VTM: Lọ hoa và quả (Vẽ bằng bút chì)     4 Tin1 21 Bài tập     5 Tin2 22 KT 1 tiết             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 45 Cảnh khuya, Rằm tháng Giêng; KT TV; Trả BTLV 2; Thành ngữ     3 Toán1 23 Đại lượng tỉ lệ thuận     4 Sử1 23 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông -Nguyên (thế kỉ XIII): Lần I 1258; Lần 2 1285; Lần 4 1287-1288; ý nghĩa l,s     5 TD1 23 Chạy nhanh; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 12 Độ cao của âm     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 23 Môi trường đới lạnh     4 TA1 34 After school     5 Sinh1 23 Tôm sông   Tư 1 NV2 46 Cảnh khuya, Rằm tháng Giêng; KT TV; Trả BTLV 2; Thành ngữ     2 Toán2 23 Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận     3 Sử2 24 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông -Nguyên (thế kỉ XIII): Lần I 1258; Lần 2 1285; Lần 4 1287-1288; ý nghĩa l,s     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 35 After school   Năm 1 NV3 47 Cảnh khuya, Rằm tháng Giêng; KT TV; Trả BTLV 2; Thành ngữ     2 NV4 48 Cảnh khuya, Rằm tháng Giêng; KT TV; Trả BTLV 2; Thành ngữ     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 24 Thực hành – Mổ và quan sát tôm sông     5 TD2 24 Chạy nhanh ; Kiểm tra   Sáu 1 Toán3 23 Luyện tập     2 Toán4 24 Luyện tập     3 TA3 36 After school     4 CN1 12 Kiểm tra     5 GDCD 12 Xây dựng gia đình văn hoá   Bẩy 1 Địa2 24 Hoạt động kinh tế của con người ở đới lạnh     2 Nhạc 12 Ôn tập BH: Chim sơn ca. NL: Cung và nửa cung – Dấu hoá     3 MT 12 VTM: Lọ hoa và quả (Vẽ màu)     4 Tin1 23 Học địa lí thế giới với Earth Explorer     5 Tin2 24 Học địa lí thế giới với Earth Explorer             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 49 Trả bài KT Văn, TV; Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học; Viết bài TLV 3 tại lớp.     3 Toán1 25 Luyện tập     4 Sử1 25 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông -Nguyên (thế kỉ XIII): Lần I 1258; Lần 2 1285; Lần 4 1287-1288; ý nghĩa l,s     5 TD1 25 TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 13 Độ to của âm     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 25 Môi trường vùng núi     4 TA1 37 Language focus 2     5 Sinh1 25 Đa dạng và vai trò của lớp Giác xác   Tư 1 NV2 50 Trả bài KT Văn, TV; Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học; Viết bài TLV 3 tại lớp.     2 Toán2 26 Đại lượng tỉ lệ nghịch     3 Sử2 26 Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông -Nguyên (thế kỉ XIII): Lần I 1258; Lần 2 1285; Lần 4 1287-1288; ý nghĩa l,s     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 38 KT & chữa bài KT   Năm 1 NV3 51 Trả bài KT Văn, TV; Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học; Viết bài TLV 3 tại lớp.     2 NV4 52 Trả bài KT Văn, TV; Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học; Viết bài TLV 3 tại lớp.     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 26 Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện     5 TD2 26 TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 25 Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh (c-g-c)     2 Toán4 26 Luyện tập     3 TA3 39 KT & chữa bài KT     4 CN1 13 Làm đất và bón phân lót     5 GDCD 13 Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ   Bẩy 1 Địa2 26 Hoạt động kinh tế của con người ở vùng núi     2 Nhạc 13 On tập BH: Khúc hát chim sơn ca. TDDN5. ANTT: Giới thiện nhạc si Bét – tô – ven     3 MT 13 VTT: Chữ trang trí     4 Tin1 25 Học địa lí thế giới với Earth Explorer     5 Tin2 26 Học địa lí thế giới với Earth Explorer             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 53 Tiếng gà trưa; Điệp ngữ; Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học     3 Toán1 27 Một số bài tập về đại lượng tỉ lệ nghịch     4 Sử1 27 Sự phát triển kinh tế , văn hoá thời Trần     5 TD1 27 TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 14 Môi trường truyền âm     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 27 Ôn tập các chương II, III, IV,V     4 TA1 40 The world of work     5 Sinh1 27 Châu chấu   Tư 1 NV2 54 Tiếng gà trưa; Điệp ngữ; Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học     2 Toán2 28 Luyện tập     3 Sử2 28 Sự phát triển kinh tế , văn hoá thời Trần     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 41 The world of work   Năm 1 NV3 55 Tiếng gà trưa; Điệp ngữ; Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học     2 NV4 56 Tiếng gà trưa; Điệp ngữ; Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 28 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ     5 TD2 28 TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 27 Luyện tập     2 Toán4 28 Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (g-c-g)     3 TA3 42 The world of work     4 CN1 14 T.h:Xử lí hạt giống bằng nước ấm. X.đ. Sức nẩy mầm và tỉ lệ nẩy mầm của hạt giống     5 GDCD 14 Tự tin   Bẩy 1 Địa2 28 Thế giới rộng lớn và đa dạng     2 Nhạc 14 Ôn tập     3 MT 14 TTMT: Mĩ thuật VN từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954     4 Tin1 27 Thao tác với bảng tính     5 Tin2 28 Thao tác với bảng tính             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 57 Một thứ quà của lúa non: Cốm; Chơi chữ; làm thơ lục bát     3 Toán1 29 Hàm số     4 Sử1 29 Sự suy sụp cảu nhà Trần cuối thế kỉ XIV. Tình hình KT&XH; Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly     5 TD1 29 TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 15 Phản xạ – Tiếng vang     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 29 Thiên nhiên châu Phi     4 TA1 43 The world of work     5 Sinh1 29 Thực hành – Xem băng hinh về tập tính của sâu bọ   Tư 1 NV2 58 Một thứ quà của lúa non: Cốm; Chơi chữ; làm thơ lục bát     2 Toán2 30 Luyện tập     3 Sử2 30 Sự suy sụp cảu nhà Trần cuối thế kỉ XIV. Tình hình KT&XH; Nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 44 The world of work   Năm 1 NV3 59 Một thứ quà của lúa non: Cốm; Chơi chữ; làm thơ lục bát     2 NV4 60 Một thứ quà của lúa non: Cốm; Chơi chữ; làm thơ lục bát     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 30 Đặc điểm chhung và vai trò của ngành Chân khớp     5 TD2 30 TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 31 Mặt phẳng toạ độ     2 Toán4 29 Luyện tập     3 TA3 45 Places     4 CN1 15 Các biện pháp chăm sóc cây trồng     5 GDCD 15 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học   Bẩy 1 Địa2 30 Thiên nhiên châu Phi (tt)     2 Nhạc 15 Ôn tập và KT HKI     3 MT 15 KT HK I: VT đề tài tự chọn     4 Tin1 29 BTH5: Bố trí lại trang tính của em     5 Tin2 30 BTH5: Bố trí lại trang tính của em             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 16 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 61 Chuẩn mực sử dụng từ; Ôn tập văn biểu cảm; Mùa xuân của tôi; HD ĐT: Sài Gòn tôi yêu     3 Toán1 32 Luyện tập     4 Sử1 31 Ôn tập chương II và chương III     5 TD1 31 TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 16 Choogs ô nhiễm tiếng ồn     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 31 Thực hành: Phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên, biểu đồ và lượng mưa ở châu Phi     4 TA1 46 Places     5 Sinh1 31 Cá chép   Tư 1 NV2 62 Chuẩn mực sử dụng từ; Ôn tập văn biểu cảm; Mùa xuân của tôi; HD ĐT: Sài Gòn tôi yêu     2 Toán2 33 Đồ thị của hàm số y = ax(a ≠ 0)     3 Sử2 32 Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh ở đầu thế kỉ XV     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 47 Places   Năm 1 NV3 63 Chuẩn mực sử dụng từ; Ôn tập văn biểu cảm; Mùa xuân của tôi; HD ĐT: Sài Gòn tôi yêu     2 NV4 64 Chuẩn mực sử dụng từ; Ôn tập văn biểu cảm; Mùa xuân của tôi; HD ĐT: Sài Gòn tôi yêu     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 32 Cấu tạo trong của cá chép     5 TD2 32 TTTC  Kiểm tra   Sáu 1 Toán3 34 Luyện tập     2 Toán4 30 Ôn học kì I     3 TA3 48 Places     4 CN1 16 Thu hhoachj, bảo quản và chế biến nông sản     5 GDCD 16 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học   Bẩy 1 Địa2 32 Dân cư, xã hội châu Phi     2 Nhạc 16 Ôn tập và KT HKI     3 MT 16 KT HK I: VT đề tài tự chọn     4 Tin1 31 Bài tập     5 Tin2 32 KT TH 1 tiết             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 17 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 65 Luyện tập sử dụng từ; Trả bài TLV3; Ôn tập: tác phẩm trữ tình     3 Toán1 35 Ôn tập chương II (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     4 Sử1 33 Làm bài tập lịch sử (Phần chương III)     5 TD1 33 Ôn tập, KT HKII; KT tiêu chuản RLTT   Ba 1 Lý1 17 Ôn tập tổng kết chương II: Âm học     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 33 Kinh tế châu Phi     4 TA1 49 Places     5 Sinh1 33 Sự đa dạng và đặc ddiemr chung của cá   Tư 1 NV2 66 Luyện tập sử dụng từ; Trả bài TLV3; Ôn tập: tác phẩm trữ tình     2 Toán2 36 Ôn tập học kì I     3 Sử2 34 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427). Thười kì ở miền Tây Thanh Hoá (1418-1427)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 50 Ôn tập & KT HKI   Năm 1 NV3 67 Luyện tập sử dụng từ; Trả bài TLV3; Ôn tập: tác phẩm trữ tình     2 NV4 68 Luyện tập sử dụng từ; Trả bài TLV3; Ôn tập: tác phẩm trữ tình     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 34 Thực hành – mổ cá     5 TD2 34 Ôn tập, KT HKII; KT tiêu chuản RLTT   Sáu 1 Toán3 37 Ôn tập học kì I     2 Toán4 31 Ôn tập học kì I     3 TA3 51 Ôn tập & KT HKI     4 CN1 17 Ôn tập     5 GDCD 17 Ôn tập HKI   Bẩy 1 Địa2 34 Kinh tế châu Phi (tt)     2 Nhạc 17 Ôn tập và KT HKI     3 MT 17 VTT: trang trí bìa lịch treo tường     4 Tin1 33 Ôn tập     5 Tin2 34 Ôn tập             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 18 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 69 Ôn tập TV; Chương trình địa phương phần TV; KT HKI (Đề tổng hợp0     3 Toán1 38 Kiểm tra học kì I 90′ (Đại số và hình học)     4 Sử1 35 Ôn tập     5 TD1 35 Ôn tập, KT HKII; KT tiêu chuản RLTT   Ba 1 Lý1 18 Kiểm tra học kì I     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 35 Ôn tập HKI     4 TA1 52 Ôn tập & KT HKI     5 Sinh1 35 Ôn tập học kì I   Tư 1 NV2 70 Ôn tập TV; Chương trình địa phương phần TV; KT HKI (Đề tổng hợp0     2 Toán2 39 Kiểm tra học kì I 90′ (Đại số và hình học)     3 Sử2 36 Bài làm KT HKI     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 53 Ôn tập & KT HKI   Năm 1 NV3 71 Ôn tập TV; Chương trình địa phương phần TV; KT HKI (Đề tổng hợp0     2 NV4 72 Ôn tập TV; Chương trình địa phương phần TV; KT HKI (Đề tổng hợp0     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 36 Kiểm tra học kì I     5 TD2 36 Ôn tập, KT HKII; KT tiêu chuản RLTT   Sáu 1 Toán3 40 Trả bài kiểm tra học kì I     2 Toán4 32 Trả bài kiểm tra học kì I     3 TA3 54 Ôn tập & KT HKI     4 CN1 18 Kiểm tra HKI     5 GDCD 18 Kiểm tra HKI   Bẩy 1 CN2 36 Kiểm tra HKI     2 Nhạc 18 Ôn tập và KT HKI     3 MT 18 VTM: Kí hoạ     4 Tin1 35 KT HKI     5 Tin2 36 KT HKI             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 73 Tục ngữ về thhiên nhiên & l.động sx; C.tr.đ.ph. Phần Văn và TLV; Tìm hiểu ch. Văn n.luận     3 Toán1 41 Thu nhập tài liệu thống kê, tần số     4 Sử1 37 Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427). Giải phóng Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá (1424-1425)     5 TD1 37 Bài TD; Bật nhanh; Chạy bền   Ba 1 Lý1 19 Nhiễm điện do cọ sát     2 SH   CTLGKT     3 Địa1 37 Các khu vực châu Phi     4 TA1 55 At home and away     5 Sinh1 37     Tư 1 NV2 74 Tục ngữ về thhiên nhiên & l.động sx; C.tr.đ.ph. Phần Văn và TLV; Tìm hiểu ch. Văn n.luận     2 Toán2 42 Luyện tập     3 Sử2 38 Khởi nghĩa Lam Sơn toàn thắng (1426-1427)     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 56 At home and away   Năm 1 NV3 75 Tục ngữ về thhiên nhiên & l.động sx; C.tr.đ.ph. Phần Văn và TLV; Tìm hiểu ch. Văn n.luận     2 NV4 76 Tục ngữ về thhiên nhiên & l.động sx; C.tr.đ.ph. Phần Văn và TLV; Tìm hiểu ch. Văn n.luận     3 Địa2 38 Các khu vực châu Phi (tt)     4 Sinh2 38 Ếch đồng     5 TD2 38 Bài TD; Bật nhanh; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 33 Luyện tập (về ba trường hợp bằng nhau của tam giác)     2 Toán4 34 Luyện tập (về ba trường hợp bằng nhau của tam giác)     3 TA3 57 At home and away     4 CN1 19 Luân canh, xen canh, tăng vụ     5 GDCD 19 Sống và làm việc có kế hoạch   Bẩy 1 CN2 20 Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng     2 Nhạc 19 HHB: Đi cắt lúa. NL: Sơ lược vè quãng     3 MT 19 VTM: Kí hoạ ngoài trời     4 Tin1 37 Định dạng trang tính     5 Tin2 38 Định dạng trang tính             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 20 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 77 Tục ngữ c.người và xã hội; Rút gọn câu; Đ. đ của văn bản ng.luận; Đề văn và lập ý bài v.n.l.     3 Toán1 43 Bảng “Tần số” các giá trị của dấu hiệu     4 Sử1 39 Nước Đại Việt thời Lê sơ 9(1428-1527)     5 TD1 39 Bài TD; Bật nhanh; Chạy bền   Ba 1 Lý1 20 Hai loại điện tích     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 39 Thực hành: So sánh nền kinh tế của ba khu vực châu Phi     4 TA1 58 At home and away     5 Sinh1 39 Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư   Tư 1 NV2 78 Tục ngữ c.người và xã hội; Rút gọn câu; Đ. đ của văn bản ng.luận; Đề văn và lập ý bài v.n.l.     2 Toán2 44 Luyện tập     3 Sử2 40 Nước Đại Việt thời Lê sơ 9(1428-1527)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 59 At home and away   Năm 1 NV3 79 Tục ngữ c.người và xã hội; Rút gọn câu; Đ. đ của văn bản ng.luận; Đề văn và lập ý bài v.n.l.     2 NV4 80 Tục ngữ c.người và xã hội; Rút gọn câu; Đ. đ của văn bản ng.luận; Đề văn và lập ý bài v.n.l.     3 Địa2 40 Khái quát châu Mĩ     4 Sinh2 40 Thằn lằn bóng đuôi dài     5 TD2 40 Bài TD; Bật nhanh; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 35 Tam giác cân     2 Toán4 36 Luyện tập     3 TA3 60 Language focus 3     4 CN1 21 Làm đất gieo ươm cây rừng     5 GDCD 20 Sống và làm việc có kế hoạch   Bẩy 1 CN2 22 Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng     2 Nhạc 20 Ôn tập BH: Đi cắt lúa. TĐN6     3 MT 20 VT: ĐT Giữ gìn vệ sinh môi trường     4 Tin1 39 Định danh trang tính     5 Tin2 40 Định danh trang tính             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 21 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 81 T.thần yêu nước của n.dân ta; Câu đ.biệt; Bố cục và pp lập luận trong bài văn n.l; Luyện về pp trong văn n.l     3 Toán1 45 Biểu đồ     4 Sử1 41 Nước Đại Việt thời Lê sơ 9(1428-1527)     5 TD1 41 Bài TD; Bật nhanh; Chạy bền   Ba 1 Lý1 21 Dòng điện – Nguồn điện     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 41 Thiên nhiên Bắc Mĩ.     4 TA1 61 Health and hygiene     5 Sinh1 41 Cấu tạo trong của thằn lằn   Tư 1 NV2 82 T.thần yêu nước của n.dân ta; Câu đ.biệt; Bố cục và pp lập luận trong bài văn n.l; Luyện về pp trong văn n.l     2 Toán2 46 Luyện tập     3 Sử2 42 Nước Đại Việt thời Lê sơ 9(1428-1527)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 62 Health and hygiene   Năm 1 NV3 83 T.thần yêu nước của n.dân ta; Câu đ.biệt; Bố cục và pp lập luận trong bài văn n.l; Luyện về pp trong văn n.l     2 NV4 84 T.thần yêu nước của n.dân ta; Câu đ.biệt; Bố cục và pp lập luận trong bài văn n.l; Luyện về pp trong văn n.l     3 Địa2 42 Dân cư Bắc Mĩ     4 Sinh2 42 Sự đa dạng và đặc điểm chung của Lớp Bò sát     5 TD2 42 Bài TD; Bật nhanh; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 37 Định lí Pitago     2 Toán4 38 Luyện tập     3 TA3 63 Health and hygiene     4 CN1 23 Thực hành: Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất     5 GDCD 21 Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em VN   Bẩy 1 CN2 24 Trồng cây rừng. Chăm sóc rừng sau khi trồng     2 Nhạc 21 TDDN6.ANTT: Một số thể loại bài hát     3 MT 21 TTMT” Một số tác giả và tác phẩm tiieeu biểu của MT VN từ cuối thế kỉ XIX đến năm 1954     4 Tin1 41 Trình bày và in trang tính     5 Tin2 42 Trình bày và in trang tính             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 22 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 85 Sự giàu đẹp của TV; Thêm trạng ngữ cho câu; Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh     3 Toán1 47 Số trung bình cộng     4 Sử1 43 Ôn tập chương IV     5 TD1 43 Bài TD; Bật nhanh; Chạy bền   Ba 1 Lý1 22 Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 43 Kinh tế Bắc Mĩ     4 TA1 64 Health and hygiene     5 Sinh1 43 Chim bồ câu   Tư 1 NV2 86 Sự giàu đẹp của TV; Thêm trạng ngữ cho câu; Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh     2 Toán2 48 Luyện tập     3 Sử2 44 Làm bài tập lịch sử (phần chương IV)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 65 Health and hygiene   Năm 1 NV3 87 Sự giàu đẹp của TV; Thêm trạng ngữ cho câu; Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh     2 NV4 88 Sự giàu đẹp của TV; Thêm trạng ngữ cho câu; Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh     3 Địa2 44 Kinh tế Bắc Mĩ (tt)     4 Sinh2 44 Cấu tạo trong của chim bồ câu     5 TD2 44 Bài TD; Bật nhanh; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 39 Luyện tập     2 Toán4 40 Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông     3 TA3 66 Keep fit, stay healthy     4 CN1 25 Khai thác rừng     5 GDCD 22 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên   Bẩy 1 CN2 26 Bảo vệ và khoanh nuôi rừng     2 Nhạc 22 HHB: Khúc ca bốn mùa. BĐT: Tiếng sáo VN     3 MT 22 VTT: Trang trí đĩa hình tròn     4 Tin1 43 In danh sách lớp em     5 Tin2 44 In danh sách lớp em             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 23 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 89 Thêm trạng nữ cho câu(tt); KT TV; Cách làm bài văn lập luận chứng minh; L.t. lập luận chứng minh     3 Toán1 49 Ôn tập chương III (với sự trợ giúp máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     4 Sử1 45 Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI-XVIII).     5 TD1 45 Bài TD; Bật nhanh; Chạy bền   Ba 1 Lý1 23 Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 45 Th.hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời”     4 TA1 67 Keep fit, stay healthy     5 Sinh1 45 Đa dạng và đặc ddiemr chung của lớp Bò sát   Tư 1 NV2 90 Thêm trạng nữ cho câu(tt); KT TV; Cách làm bài văn lập luận chứng minh; L.t. lập luận chứng minh     2 Toán2 50 Kiểm tra 45′ (chương III)     3 Sử2 46 Các cuộc chhieens tranh Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 68 Keep fit, stay healthy   Năm 1 NV3 91 Thêm trạng nữ cho câu(tt); KT TV; Cách làm bài văn lập luận chứng minh; L.t. lập luận chứng minh     2 NV4 92 Thêm trạng nữ cho câu(tt); KT TV; Cách làm bài văn lập luận chứng minh; L.t. lập luận chứng minh     3 Địa2 46 Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ     4 Sinh2 46 Thực hành – Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim Bồ câu     5 TD2 46 Bài TD; Bật nhanh; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 41 Luyện tập     2 Toán4 42 Thực hành ngoài trời     3 TA3 69 Keep fit, stay healthy     4 CN1 27 Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi     5 GDCD 23 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên   Bẩy 1 CN2 28 Sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi     2 Nhạc 23 Ôn tạp BH: Khúc hát bốn mùa. TĐN7     3 MT 23 VTM: Cái ấm tích và cái bát (Vẽ hình)     4 Tin1 45 Sắp xếp và lọc dữ liệu     5 Tin2 46 Sắp xếp và lọc dữ liệu             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 24 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 93 Đức tính giản dị của bác Hồ; Chuyển đổi câu chủ động tành câu bị động; Viết BTLV 5 tại lớp     3 Toán1 51 Khái niệm về biểu thức đại số     4 Sử1 47 Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI-XVIII     5 TD1 47 Bài TD; Bật nhanh; Chạy bền   Ba 1 Lý1 24 Tác dụng nhiệt và tác dụn phát sáng của dòng điện     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 47 Thiên nhiên Trung và Nam Mĩ (tt)     4 TA1 70 Keep fit, stay healthy     5 Sinh1 47 Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim   Tư 1 NV2 94 Đức tính giản dị của bác Hồ; Chuyển đổi câu chủ động tành câu bị động; Viết BTLV 5 tại lớp     2 Toán2 52 Giá trị của một biểu thức đại số     3 Sử2 48 Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI-XVIII     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 71 KT & chữa bài KT   Năm 1 NV3 95 Đức tính giản dị của bác Hồ; Chuyển đổi câu chủ động tành câu bị động; Viết BTLV 5 tại lớp     2 NV4 96 Đức tính giản dị của bác Hồ; Chuyển đổi câu chủ động tành câu bị động; Viết BTLV 5 tại lớp     3 Địa2 48 Dân cư, xã hội Trung và Nam Mĩ (tt)     4 Sinh2 48 Thỏ     5 TD2 48 Bài TD: Kiểm tra   Sáu 1 Toán3 43 Thực hành ngoài trời     2 Toán4 44 Ôn tập chương II (Với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     3 TA3 72 KT & chữa bài KT     4 CN1 29 Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi     5 GDCD 24 Bảo vệ di sản văn hoá   Bẩy 1 CN2 30 Nhân giống vật nuôi     2 Nhạc 24 Ôn tập BH: Khúc ca bốn mùa. TDDN7. ANTT: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi VN     3 MT 24 VTM: Cái ấm tích và cái bát (Vẽ đậm nhạt)     4 Tin1 47 Ai là người học giỏi?     5 Tin2 48 Ai là người học giỏi?             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 25 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 97 Ý nghĩa văn chương; KT Văn; Chuyển đổi cậu chủ động thành câu bị động (tt); L.t viết bài văn chứng minh     3 Toán1 53 Đơn thức     4 Sử1 49 Ôn tập     5 TD1 49 Bật nhảy; Đái cầu; Chạy bền   Ba 1 Lý1 25 Tác dụng từ, tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí của dòng điện.     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 49 Kinh tế Trung và Nam Mĩ     4 TA1 73 Let’s eat     5 Sinh1 49 Cấu tạo trong của thỏ nhà   Tư 1 NV2 98 Ý nghĩa văn chương; KT Văn; Chuyển đổi cậu chủ động thành câu bị động (tt); L.t viết bài văn chứng minh     2 Toán2 54 Đơn thức đồng dạng     3 Sử2 50 Làm bài tập lịch sử     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 74 Let’s eat   Năm 1 NV3 99 Ý nghĩa văn chương; KT Văn; Chuyển đổi cậu chủ động thành câu bị động (tt); L.t viết bài văn chứng minh     2 NV4 100 Ý nghĩa văn chương; KT Văn; Chuyển đổi cậu chủ động thành câu bị động (tt); L.t viết bài văn chứng minh     3 Địa2 50 Kinh tế Trung và Nam Mĩ (tt)     4 Sinh2 50 Sự đa dạng của thú     5 TD2 50 Bật nhảy; Đái cầu; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 45 Ôn tập chương II (Với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     2 Toán4 46 Kiểm tra chương II     3 TA3 75 Let’s eat     4 CN1 31 T.h: Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều     5 GDCD 25 Bảo vệ di sản văn hoá   Bẩy 1 CN2 32 T.h: Nhận biết và chọn một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều     2 Nhạc 25 KT 1 tiết     3 MT 25 VT: ĐT Trò chơi dân gian (KT 1 tiết)     4 Tin1 49 Học toán với Toolkiit Math     5 Tin2 50 Học toán với Toolkiit Math             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 26 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 101 Ô.t văn nghị luận;Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu; Trả BTLV5,KT TV;KT V; T.hiểu chung về phép l.l.g.t (lập luận giải thích)   3 Toán1 55 Luyện tập     4 Sử1 51 Kiểm tra viết     5 TD1 51 Bật nhảy; Đái cầu; Chạy bền   Ba 1 Lý1 26 Ôn tập     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 51 T.hành: Sự phân hoá của thảm thực vật ở hai bên sườn đông và tây của dãy núi An-det     4 TA1 76 Let’s eat     5 Sinh1 51 Sự đa dạng của thú   Tư 1 NV2 102 Ô.t văn nghị luận;Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu; Trả BTLV5,KT TV;KT V; T.hiểu chung về phép l.l.g.t (lập luận giải thích)   2 Toán2 56 Đa thức     3 Sử2 52 Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVII     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 77 Let’s eat   Năm 1 NV3 103 Ô.t văn nghị luận;Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu; Trả BTLV5,KT TV;KT V; T.hiểu chung về phép l.l.g.t (lập luận giải thích)   2 NV4 104 Ô.t văn nghị luận;Dùng cụm chủ-vị để mở rộng câu; Trả BTLV5,KT TV;KT V; T.hiểu chung về phép l.l.g.t (lập luận giải thích)   3 Địa2 52 Ôn tập     4 Sinh2 52 Sự đa dạng của thú     5 TD2 52 Bật nhảy; Đái cầu; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 47 Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác     2 Toán4 48 Luyện tập     3 TA3 78 Language focus 4     4 CN1 33 Thức ăn vật nuôi     5 GDCD 26 Kiểm tra viết   Bẩy 1 CN2 34 Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi     2 Nhạc 26 HHB: Ca-chiu-sa. BĐT: Bản hùng ca cách mạng     3 MT 26 TTMT: Vài nét về MT Ý thời kì phục hưng     4 Tin1 51 Học toán với Toolkiit Math     5 Tin2 52 Học toán với Toolkiit Math             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 27 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 105 Sống chết mặc bay; Cách làm bài văn l.l giải thích; L.t l.l.g.t; Viết bài TLV 6 ở nhà     3 Toán1 57 Cộng, trừ đa thức     4 Sử1 53 Phong trào Tây Sơn. Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn;     5 TD1 53 Bật nhảy; Đái cầu; Chạy bền   Ba 1 Lý1 27 Kiểm tra 1 tiết     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 53 Kiểm tra viết     4 TA1 79 Activities     5 Sinh1 53 Bài tập (Chữa một số bài tập trog vở bài tập sinh 7 NXGGD 2006)   Tư 1 NV2 106 Sống chết mặc bay; Cách làm bài văn l.l giải thích; L.t l.l.g.t; Viết bài TLV 6 ở nhà     2 Toán2 58 Luyện tập     3 Sử2 54 Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Nguyễn và đánh tan quân xâm lược Xiêm     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 80 Activities   Năm 1 NV3 107 Sống chết mặc bay; Cách làm bài văn l.l giải thích; L.t l.l.g.t; Viết bài TLV 6 ở nhà     2 NV4 108 Sống chết mặc bay; Cách làm bài văn l.l giải thích; L.t l.l.g.t; Viết bài TLV 6 ở nhà     3 Địa2 54 Châu Nam Cực – châu lục lạnh nhất thế giới     4 Sinh2 54 Thực hành – Xem băng hình về đời sống và tập tính của thú     5 TD2 54 Bật nhảy; Đái cầu; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 49 Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu     2 Toán4 50 Luyện tập     3 TA3 81 Activities     4 CN1 35 Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi     5 GDCD 27 Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo   Bẩy 1 CN2 36 Sản xuất thhuwcs ăn vật nuôi     2 Nhạc 27 Ôn tập BH: Ca-chiu-sa. TĐN8     3 MT 27 VT: ĐT Cảnh đẹp đất nước     4 Tin1 53 KT 1 tiết     5 Tin2 54 Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 28 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 109 Những trò lố hay là Va-ren và P.B.Châu; Dùng cụm chủ-vị để m.r câu; L.nói: Bài văn giải thích một vấn đề     3 Toán1 59 Đa thức một biến     4 Sử1 55 Tây Sơn lật đổ chính quyền họ Trịnh     5 TD1 55 Bật nhảy; Đái cầu; Chạy bền   Ba 1 Lý1 28 Cường độ dòng điện     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 55 Thiên nhiên châu Đại Dương     4 TA1 82 Activities     5 Sinh1 55 Kiểm tra   Tư 1 NV2 110 Những trò lố hay là Va-ren và P.B.Châu; Dùng cụm chủ-vị để m.r câu; L.nói: Bài văn giải thích một vấn đề     2 Toán2 60 Cộng và trừ đa thức một biến     3 Sử2 56 Tây Sơn đánh tan quân Thanh     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 83 Activities   Năm 1 NV3 111 Những trò lố hay là Va-ren và P.B.Châu; Dùng cụm chủ-vị để m.r câu; L.nói: Bài văn giải thích một vấn đề     2 NV4 112 Những trò lố hay là Va-ren và P.B.Châu; Dùng cụm chủ-vị để m.r câu; L.nói: Bài văn giải thích một vấn đề     3 Địa2 56 Dân cư và kinh tế châu Đại Dương     4 Sinh2 56 Môi trường sống và sự vận ddoongjj, di chuyển     5 TD2 56 Bật nhảy; Đái cầu; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 51 Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác     2 Toán4 52 Luyện tập     3 TA3 84 Freetime fun     4 CN1 37 T.h: C.biến thức ăn giàu Gluxit bằng men. Đ.giá c.lượng t.ăn vật nuôi c.biến bằng ppVSV     5 GDCD 28 Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo   Bẩy 1 CN2 38 Kiểm tra     2 Nhạc 28 NL: Gam trưởng-Giọng trưởng     3 MT 28 VTT: Trang trí đầu báo tường     4 Tin1 55 Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ     5 Tin2 56 BTH9: Tạo biểu đồ để minh hoạ             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 29 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 113 Ca Huế trên sông Hương; Liệt kê; Tìm hiểu ch. Về văn bản hành chính; trả bài TLV6     3 Toán1 61 Luyện tập     4 Sử1 57 Quang Trung xây dựng đất nước     5 TD1 57 Bật nhảy; Đái cầu; Chạy bền   Ba 1 Lý1 29 Hiệu điện thế     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 57 Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-lia     4 TA1 85 Freetime fun     5 Sinh1 57 Tiến hoá về tổ chức cơ thể   Tư 1 NV2 114 Ca Huế trên sông Hương; Liệt kê; Tìm hiểu ch. Về văn bản hành chính; trả bài TLV6     2 Toán2 62 Nghiệm của đa thức một biến     3 Sử2 58 Là bài tập lịch sử (phần chương V)     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 86 Freetime fun   Năm 1 NV3 115 Ca Huế trên sông Hương; Liệt kê; Tìm hiểu ch. Về văn bản hành chính; trả bài TLV6     2 NV4 116 Ca Huế trên sông Hương; Liệt kê; Tìm hiểu ch. Về văn bản hành chính; trả bài TLV6     3 Địa2 58 Thiên nhiên châu Âu     4 Sinh2 58 Tiến hoá về sih sản     5 TD2 58 Bật nhảy; Đái cầu; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 53 Tính chất ba trung tuyến của tam giác     2 Toán4 54 Luyện tập     3 TA3 87 Freetime fun     4 CN1 39 Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi     5 GDCD 29 Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN   Bẩy 1 CN2 40 Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi     2 Nhạc 29 HHB: Tiếng ve gọi hè. BĐT: Xuất xứ một bài ca     3 MT 29 VT: ĐT An toàn giao thông     4 Tin1 57 BTH9: Tạo biểu đồ để minh hoạ     5 Tin2 58 Học vẽ hình học động với GeoGebra             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 30 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 117 Quan Âm Thị Kính; Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy; Văn bản đề nghị;     3 Toán1 63 Nghiệm của đa thức một biến     4 Sử1 59 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn     5 TD1 559 Bật nhảy; Đái cầu; Chạy bền   Ba 1 Lý1 30 Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 59 Thiên nhiên châu Âu (tt)     4 TA1 88 Freetime fun     5 Sinh1 59 Cây phát sinh giới động vật   Tư 1 NV2 118 Quan Âm Thị Kính; Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy; Văn bản đề nghị;     2 Toán2 64 Ôn tập chương IV (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     3 Sử2 60 Các cuộc nổi dậy của nông dân     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 89 Kiểm tra & chữa bài KT   Năm 1 NV3 119 Quan Âm Thị Kính; Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy; Văn bản đề nghị;     2 NV4 120 Quan Âm Thị Kính; Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy; Văn bản đề nghị;     3 Địa2 60 Thực hành: Đọc, phâ tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu     4 Sinh2 60 Đa dạng sinh học     5 TD2 60 Bật nhảy; Đái cầu; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 55 Tính chất tia phân giác của một góc     2 Toán4 56 Luyện tập     3 TA3 90 Kiểm tra & chữa bài KT     4 CN1 41 Phòng, trị bệnh thông thường cho vật nuôi. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuối     5 GDCD 30 Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN   Bẩy 1 CN2 42 T,h: Nhận biết một số loại văc xin phòng bệnh cho gia cầm và pp sử dùng sd vác xin Nui cat xơn phòng bệnh cho gà   2 Nhạc 30 Ôn tập BH: Tiếng ve gọi hè. TĐN9     3 MT 30 TTMT: Một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu của MR Ý thời kì phục hưng     4 Tin1 59 Học vẽ hình học động với GeoGebra     5 Tin2 60 Học vẽ hình học động với GeoGebra             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 31 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 121 Ôn tập Văn học; Dấu gạch ngang; Ôn tập TV; Văn bản báo cáo     3 Toán1 65 Ôn tập chương IV (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     4 Sử1 61 Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX     5 TD1 61 DĐá cầu – Kiểm tra   Ba 1 Lý1 31 Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 61 Dâu cư, xã hội châu Âu     4 TA1 91 Going out     5 Sinh1 61 Biện pháp đấu tranh sinh học   Tư 1 NV2 122 Ôn tập Văn học; Dấu gạch ngang; Ôn tập TV; Văn bản báo cáo     2 Toán2 66 Ôn tập cuối năm môn đại số     3 Sử2 62 Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII nửa đầu thế kỉ XIX     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 92 Going out   Năm 1 NV3 123 Ôn tập Văn học; Dấu gạch ngang; Ôn tập TV; Văn bản báo cáo     2 NV4 124 Ôn tập Văn học; Dấu gạch ngang; Ôn tập TV; Văn bản báo cáo     3 Địa2 62 Kinh tế châu Âu     4 Sinh2 62 Động vật quý hiếm     5 TD2 62 Bật nhảy; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 57 Tính chất ba đường phân giác của tam giác     2 Toán4 58 Luyện tập     3 TA3 93 Going out     4 CN1 43 Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản     5 GDCD 31 Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)   Bẩy 1 CN2 44 Môi trường nuôi thuỷ sản     2 Nhạc 31 Ôn tập BH: Tiếng ve gọi hè. TĐN9     3 MT 31 VT: ĐT Joatj động trong những ngày nhhir hè     4 Tin1 61 Học vẽ hình học động với GeoGebra     5 Tin2 62 BTH10: Thực hành tổng hợp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 32 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 125 Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo; Ôn tập làm văn     3 Toán1 67 Ôn tập cuối năm môn Đại số     4 Sử1 63 Ôn tập chương V và chương VI     5 TD1 63 Bật nhảy; Chạy bền   Ba 1 Lý1 32 Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu thế đối với đoạn mạch song song     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 63 Khu vực Bắc Âu     4 TA1 94 Going out     5 Sinh1 63 Động vật quý hiếm   Tư 1 NV2 126 Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo; Ôn tập làm văn     2 Toán2 59 Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng     3 Sử2 64 Làm bài tập lịch sử chương V và VI     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 95 Going out   Năm 1 NV3 127 Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo; Ôn tập làm văn     2 NV4 128 Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo; Ôn tập làm văn     3 Địa2 64 Khu vực Tây và Trung Âu     4 Sinh2 64 Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương     5 TD2 64 Bật nhảy; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 60 Luyện tập     2 Toán4 61 Tính chất đường trung trực của tam giác     3 TA3 96 People and places     4 CN1 45 T.h: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thuỷ sản     5 GDCD 32 Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn)   Bẩy 1 CN2 46 Thức ăn cảu động vật thuỷ sản     2 Nhạc 32 Ôn tập     3 MT 32 KT HKII VTT: Trang trí tự do     4 Tin1 63 BTH10: Thực hành tổng hợp     5 Tin2 64 BTH10: Thực hành tổng hợp             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 33 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 129 Ôn tập TV (tt); Hướng dẫn làm bài KT tổng hợp. KT tổng hợp cuối năm     3 Toán1 68 Kiểm tra cuối năm 90′ (Đại số và Hình học)     4 Sử1 65 Tỏng kết     5 TD1 65 Bật nhảy; Chạy bền   Ba 1 Lý1 33 Anh toàn khi sử dụng điện     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 65 Khu vực Nam Âu     4 TA1 97 People and places     5 Sinh1 65 Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng đối với kinh tế ở địa phương   Tư 1 NV2 130 Ôn tập TV (tt); Hướng dẫn làm bài KT tổng hợp. KT tổng hợp cuối năm     2 Toán2 62 Luyện tập     3 Sử2 66 Ôn tập     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 98 People and places   Năm 1 NV3 131 Ôn tập TV (tt); Hướng dẫn làm bài KT tổng hợp. KT tổng hợp cuối năm     2 NV4 132 Ôn tập TV (tt); Hướng dẫn làm bài KT tổng hợp. KT tổng hợp cuối năm     3 Địa2 66 Khu vực Đông Âu     4 Sinh2 66 Ôn tập học kì II     5 TD2 66 Bạt nhảy: Kiểm tra   Sáu 1 Toán3 63 Tính chất ba đường cao của tam giác     2 Toán4 64 Luyện tập     3 TA3 99 People and places     4 CN1 47 T.h: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ săn     5 GDCD 33 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề địa phương và nội dung đã học   Bẩy 1 CN2 48 Chăm sóc, quản lí và phòng trị bệnh cho động vật thuỷ sản (tôm, cá)     2 Nhạc 33 Ôn tập và KT cuối năm     3 MT 33 VT: ĐT tự do     4 Tin1 65 BTH10: Thực hành tổng hợp     5 Tin2 66 KT TH 1 tiết             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 34 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 133 Chương trình địa phương phần Văn và TLV (tiếp); Hoạt động Ngữ văn     3 Toán1 69 Kiểm tra cuối năm 90′ (Đại số và Hình học)     4 Sử1 67 Kiểm tra HKII     5 TD1 67 Ôn tập; KT HKII; KT TC RLTT; KT chạy bền   Ba 1 Lý1 34 Ôn tập tổng kết chương III: Điện học     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 67 Liên minh châu Âu     4 TA1 100 People and places     5 Sinh1 67 Kiểm tra học kì II   Tư 1 NV2 134 Chương trình địa phương phần Văn và TLV (tiếp); Hoạt động Ngữ văn     2 Toán2 65 Ôn tập chương III     3 Sử2 68 Lịch sử dịa phương     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 101 Language focus 5   Năm 1 NV3 135 Chương trình địa phương phần Văn và TLV (tiếp); Hoạt động Ngữ văn     2 NV4 136 Chương trình địa phương phần Văn và TLV (tiếp); Hoạt động Ngữ văn     3 Địa2 68 Thuực hành: Đọc lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế châu Âu     4 Sinh2 68 Thực hành – Tham quan thiên nhiên     5 TD2 68 Ôn tập; KT HKII; KT TC RLTT; KT chạy bền   Sáu 1 Toán3 66 Ôn tập chương III     2 Toán4 67 Kiểm tra chương III     3 TA3 102 Ôn tập và KT HKII     4 CN1 49 Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản     5 GDCD 34 Ôn tập HKII   Bẩy 1 CN2 50 Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản     2 Nhạc 34 Ôn tập và KT cuối năm     3 MT 34 VT: ĐT tự do     4 Tin1 67 Ôn tập     5 Tin2 68 Ôn tập             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 35 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 137 Chương trình địa phương phần TV; Trả bài kiểm tra tổng hợp     3 Toán1 70 Trả bài kiểm tra cuối năm (Đại số)     4 Sử1 70 Kịch sử địa phương     5 TD1 69 Ôn tập; KT HKII; KT TC RLTT; KT chạy bền   Ba 1 Lý1 35 Kiểm tra học kì II     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 69 Ôn tập HKII     4 TA1 103 Ôn tập và KT HKII     5 Sinh1       Tư 1 NV2 138 Chương trình địa phương phần TV; Trả bài kiểm tra tổng hợp     2 Toán2 68 Ôn tập cuối năm     3 Sử2 70 Lịch sử địa phương     4 Lý2   CTLGKT     5 TA2 104 Ôn tập và KT HKII   Năm 1 NV3 139 Chương trình địa phương phần TV; Trả bài kiểm tra tổng hợp     2 NV4 140 Chương trình địa phương phần TV; Trả bài kiểm tra tổng hợp     3 Địa2 70 Kiểm tra HKII     4 Sinh2         5 TD2 70 Ôn tập; KT HKII; KT TC RLTT; KT chạy bền   Sáu 1 Toán3 69 Ôn tập cuối năm     2 Toán4 70 Trả bài kiểm tra cuối năm (Hình học)     3 TA3 105 Ôn tập và KT HKII     4 CN1 51 Ôn tập     5 GDCD 35 Kiểm tra HKII   Bẩy 1 CN2 52 Kiểm tra học kì II     2 Nhạc 35 Ôn tập và KT cuối năm     3 MT 35 Trưng bày kết quả học tập     4 Tin1 69 KT HKII     5 Tin2 70 KT HKII             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)

Lịch báo giảng lớp 6

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 1 CCSH     2 NV1 1 Con Rồng cháu Tiên; HD đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy; T&CTT;Giao tiếp, băn bản &PT biểu đạt     3 Toán1 1 Tập hợp. Phần tử của tập hợp.     4 Sử1 1 Sơ lược về môn Lịch sử     5 TD1 1 Lợi ích tác dụng của TDTT   Ba 1 Lý1 1 Đo độ dài     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 1 Bài mở đầu     4 TA1 1 Hướng dẫn cách học     5 Sinh1 1 Mở đầu sinh học   Tư 1 NV2 2 Con Rồng cháu Tiên; HD đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy; T&CTT;Giao tiếp, băn bản &PT biểu đạt     2 Toán2 2 Tập hợp các số tự nhiên     3 SH 2 CTLGKT     4 GDNGLL 1 CTLGKT     5 TA2 2 Greetings   Năm 1 NV3 3 Con Rồng cháu Tiên; HD đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy; T&CTT;Giao tiếp, băn bản &PT biểu đạt     2 NV4 4 Con Rồng cháu Tiên; HD đọc thêm: Bánh chưng bánh giầy; T&CTT;Giao tiếp, băn bản &PT biểu đạt     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 2 Đại cương về thực vật     5 TD2 2 ĐH ĐN; Bài TD: Học 3 động tác (Vươn thở, Tay, Ngực)   Sáu 1 Toán3 3 Ghi số tự nhiên     2 Toán4 1 Điểm. Đường thẳng.     3 TA3 3 Greetings     4 CN1 1 Bài mở đầu     5 GDCD 1 Tự chăm sóc, rèn luyện thân thể   Bẩy 1 CN2 2 Các loại vải thường dùng trong may mặc   (Chiều 2 Nhạc 1 Giới thiệu môn âm nhạc. Tập hát: Quốc ca     3 MT 1 vtt: Chheps hoạ tiết trang trí dân tộc     4 Tin1 1 Thông tin và ti học     5 Tin2 2 Thông tin và ti học             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 3 CCSH     2 NV1 5 Thánh Gióng; Từ mượn; Tìm hiểu chung về văn tự sự     3 Toán1 4 Luyện tập     4 Sử1 2 Cách tính thời gian trong lịch sử     5 TD1 3 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn tập và học 2 động tác: Chân, Bụng; Chạy beebf: Chạy vòng số 8   Ba 1 Lý1 2 Đo độ dài     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 2 Vị trí, hình dáng và kích thước của trái đất     4 TA1 4 Greetings     5 Sinh1 3 Đại cương về thực vật   Tư 1 NV2 6 Thánh Gióng; Từ mượn; Tìm hiểu chung về văn tự sự     2 Toán2 5 Phép nhân, phép chia     3 SH 4 CTLGKT     4 GDNGLL 2 CTLGKT     5 TA2 5 Greetings   Năm 1 NV3 7 Thánh Gióng; Từ mượn; Tìm hiểu chung về văn tự sự     2 NV4 8 Thánh Gióng; Từ mượn; Tìm hiểu chung về văn tự sự     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 4 Thực hành: Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng.     5 TD2 4 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn tập và học 2 động tác: Vặn mình, Phối hợp   Sáu 1 Toán3 6 Phép cộng     2 Toán4 2 Ba điểm thẳng hàng     3 TA3 6 Greetings     4 CN1 3 Các loại vải thường dùng trong may mặc     5 GDCD 2 Siêng năng, kiên trì   Bẩy 1 CN2 4 Lựa chọn trang phục     2 Nhạc 2 HH: Tiếng chuông và ngọn cờ. BĐT: Âm nhạc ở quanh ta     3 MT 2 TTMT: Sơ lược về MT VN     4 Tin1 3 Thông tin và biểu diễn thông tin     5 Tin2 4 Thông tin và biểu diễn thông tin             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 5 CCSH     2 NV1 9 SơnTinh, Thuỷ Tinh; Nghĩa của Từ; Sự việc và nhân vật trong văn tự sự     3 Toán1 7 Luyện tập     4 Sử1 3 Xã hội nguyên thuỷ     5 TD1 5 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn 7 động tác đã học. Chạy bền: Chơi trò chơi 2 lần hít vào, hai lần thở ra, chạy vòng số 8   Ba 1 Lý1 3 Đo thể tích chát lỏng     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 3 Bản đồ. Cách vẽ bản đồ     4 TA1 7 At School     5 Sinh1 5 Thực hành: Quan sát tế bào thực vật   Tư 1 NV2 10 SơnTinh, Thuỷ Tinh; Nghĩa của Từ; Sự việc và nhân vật trong văn tự sự     2 Toán2 8 Luyện tập     3 SH 6 CTLGKT     4 GDNGLL 3 CTLGKT     5 TA2 8 At School   Năm 1 NV3 11 SơnTinh, Thuỷ Tinh; Nghĩa của Từ; Sự việc và nhân vật trong văn tự sự     2 NV4 12 SơnTinh, Thuỷ Tinh; Nghĩa của Từ; Sự việc và nhân vật trong văn tự sự     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 6 Cấu tạo tế bào thực vật     5 TD2 6 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn 7 động tác đã học. Nhảy, Điều hoà   Sáu 1 Toán3 9 Phép trừ và phép chia     2 Toán4 3 Đường thẳng đi qua hai điểm     3 TA3 9 At School     4 CN1 5 Lựa chọn trang phục     5 GDCD 3 Siêng nnawng, kiên trì   Bẩy 1 CN2 6 Thực hành: Lựa chọn trang phục     2 Nhạc 3 Ôn tập BH: Tiến chuông và ngọn cờ. NL: Nhhuwngx thuộc tính của âm nhạc. Các ký hiệu âm nhạc     3 MT 3 VTM: Sơ lược vrrf Luật xa gần     4 Tin1 5 Em có thể làm được gì nhờ máy tính     5 Tin2 6 Máy tính và phần mềm máy tính             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 7 CCSH     2 NV1 13 HD ĐT: Sự tích Hồ Gươm; Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự; Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự     3 Toán1 10 Luyện tập     4 Sử1 4 Các quốc gia cổ đại phương đông     5 TD1 7 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn 9 động tác. Chạy vòng số 8   Ba 1 Lý1 4 ất rắn không thấm nước     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 4 Tỉ lệ bản đồ     4 TA1 10 At School     5 Sinh1 7 Sự lớn lên và phân chia của tế bào   Tư 1 NV2 14 HD ĐT: Sự tích Hồ Gươm; Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự; Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự     2 Toán2 11 Luyện tập     3 SH 8 CTLGKT     4 GDNGLL 4 CTLGKT     5 TA2 11 At School   Năm 1 NV3 15 HD ĐT: Sự tích Hồ Gươm; Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự; Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự     2 NV4 16 HD ĐT: Sự tích Hồ Gươm; Chủ đề và dàn bài của bài văn tự sự; Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 8 Các loại rễ, các miền của rễ; Cấu tạo miền hút của rễ. Sự hút nước và muối khoáng của rễ     5 TD2 8 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn 9 động tác.   Sáu 1 Toán3 12 Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ số cùng cơ số     2 Toán4 4 Thực hành trồng cây thẳng hàng     3 TA3 12 At home     4 CN1 7 Sử dụng và bảo quản trang phục     5 GDCD 4 Tiết kiệm   Bẩy 1 CN2 8 Sử dụng và bảo quản trang phục     2 Nhạc 4 NL: Các kí hiệu ghi trường độ của âm thanh. TĐN1     3 MT 4 VTM: Cách vẽ theo mẫu     4 Tin1 7 Máy tính và phần mềm của máy tính     5 Tin2 8 BTH: Làm quen với một số thiết bị máy tính             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 9 CCSH     2 NV1 17 Viết bài TLV số 1; Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ; Lời văn, đoạn văn tự sự     3 Toán1 13 Luyện tập     4 Sử1 5 Các quốc gia cổ đại phương Tây     5 TD1 9 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn 9 động tác. Chạy tại chỗ, chạy theo đường gấp khúc   Ba 1 Lý1 5 Khối lượng. Đo khối lượng     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 5 Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí.     4 TA1 13 At home     5 Sinh1 9 Các loại rễ, các miền của rễ; Cấu tạo miền hút của rễ. Sự hút nước và muối khoáng của rễ   Tư 1 NV2 18 Viết bài TLV số 1; Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ; Lời văn, đoạn văn tự sự     2 Toán2 14 Chia hai luỹ thừa cùng cơ số     3 SH 19 CTLGKT     4 GDNGLL 5 CTLGKT     5 TA2 14 At home   Năm 1 NV3 19 Viết bài TLV số 1; Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ; Lời văn, đoạn văn tự sự     2 NV4 20 Viết bài TLV số 1; Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ; Lời văn, đoạn văn tự sự     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 10 Các loại rễ, các miền của rễ; Cấu tạo miền hút của rễ. Sự hút nước và muối khoáng của rễ     5 TD2 10 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn 9 động tác.   Sáu 1 Toán3 15 Thứ tự thực hiện các phép tính. Ước lượng kết quả phép tính     2 Toán4 5 Tia     3 TA3 15 At home     4 CN1 9 Thực hành : Ôn tập một số mũi khâu cơ bản     5 GDCD 5 Lễ độ   Bẩy 1 CN2 10 Thực hành : Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh     2 Nhạc 5 HH: Vui bước trên đường xa.     3 MT 5 VT: Cách vẽ tranh đề tài     4 Tin1 9 Luyện tập chuột     5 Tin2 10 Luyện tập chuột             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 11 CCSH     2 NV1 21 Thạch Sanh; Chữa lỗi dùng từ; Trả bài TLV số 1     3 Toán1 16 Luyện tập     4 Sử1 6 Văn hoá cổ đại     5 TD1 11 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn tập 9 động tác. Chạy địa hình tự nhiên, Một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy   Ba 1 Lý1 6 Luực. Hai lực cân bằng     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 6 Kí hiệu bải đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.     4 TA1 16 At home     5 Sinh1 11 Các loại rễ, các miền của rễ; Cấu tạo miền hút của rễ. Sự hút nước và muối khoáng của rễ   Tư 1 NV2 22 Thạch Sanh; Chữa lỗi dùng từ; Trả bài TLV số 1     2 Toán2 16 Luyện tập     3 SH 12 CTLGKT     4 GDNGLL 6 CTLGKT     5 TA2 17 Grammar practice   Năm 1 NV3 23 Thạch Sanh; Chữa lỗi dùng từ; Trả bài TLV số 1     2 NV4 24 Thạch Sanh; Chữa lỗi dùng từ; Trả bài TLV số 1     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 12 Thực hành – Quan sát biến dạng của rễ     5 TD2 12 ĐH ĐN. Bài TD: Ôn tập 9 động tác.   Sáu 1 Toán3 18 Kiểm tra 45′     2 Toán4 6 Luyện tập     3 TA3 18 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra     4 CN1 11 Thực hành – Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh     5 GDCD 6 Tôn trọng kỉ luật   Bẩy 1 CN2 12 Thực hành – Cắt khâu bao tay trẻ sơ sinh     2 Nhạc 6 Ô tập BH: Vui bước trên đường xa. NL: Nhịp và phác – nhịp 2/4. TĐN2     3 MT 6 VTT: Cách sắp xếp (bố cục) trong trang trí     4 Tin1 11 Học gõ 10 ngón     5 Tin2 12 Học gõ 10 ngón             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 13 CCSH     2 NV1 25 Em bé thông minh; Chhuwx lỗi dùng từ (tiếp); Kiểm tra Văn     3 Toán1 19 Tính chất chia hết của một tổng     4 Sử1 7 Ôn tập     5 TD1 13 Bài TD: Kiểm tra   Ba 1 Lý1 7 Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 7 Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vexsow đồ lớp học     4 TA1 19 Kiểm tra và chữa bài kiểm tra     5 Sinh1 13 Cấu tạo ngoài thân.   Tư 1 NV2 26 Em bé thông minh; Chhuwx lỗi dùng từ (tiếp); Kiểm tra Văn     2 Toán2 20 Dấu hiệu chia hết cho 2 và cho 5     3 SH 14 CTLGKT     4 GDNGLL 7 CTLGKT     5 TA2 20 Big or Small   Năm 1 NV3 27 Em bé thông minh; Chhuwx lỗi dùng từ (tiếp); Kiểm tra Văn     2 NV4 28 Em bé thông minh; Chhuwx lỗi dùng từ (tiếp); Kiểm tra Văn     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 14 Cấu tạo ngoài thân.     5 TD2 14 ĐH ĐN. Chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.   Sáu 1 Toán3 21 Luyện tập     2 Toán4 7 Đoạn thảng     3 TA3 21 Big or Small     4 CN1 13 Thực hành – Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật     5 GDCD 7 Biết ơn   Bẩy 1 CN2 14 Thực hành – Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật     2 Nhạc 7 TDDN3. Cách đánh nhịp 2/4. ANTT: Nhạc sĩ Văn Cao và bài hát Làng tôi     3 MT 7 VTM: Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu     4 Tin1 13 Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím     5 Tin2 14 Sử dụng phần mềm Mario để luyện gõ phím             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 15 CCSH     2 NV1 29 Luyện nói kể chuyện; Cây bút thần; Danh từ     3 Toán1 22 Dấu hiệu chia hết cho 3 và cho 9     4 Sử1 8 Thời nguyên thuỷ trên đất nước ta     5 TD1 15 ĐH ĐN. Chạy trên địa hình tự nhiên, thực hiện một số động tác hồi tĩnh sau khi chạy.   Ba 1 Lý1 8 Trọng lực. Đơn vị     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 8 Kiểm tra viết     4 TA1 22 Big or Small     5 Sinh1 15 Cấu tạo ngoài thân.   Tư 1 NV2 30 Luyện nói kể chuyện; Cây bút thần; Danh từ     2 Toán2 23 Luyện tập     3 SH 16 CTLGKT     4 GDNGLL 8 CTLGKT     5 TA2 23 Big or Small   Năm 1 NV3 31 Luyện nói kể chuyện; Cây bút thần; Danh từ     2 NV4 32 Luyện nói kể chuyện; Cây bút thần; Danh từ     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 16 Cấu tạo ngoài thân.     5 TD2 16 Lợi ích tác dụng của TDTT (mục 2)   Sáu 1 Toán3 24 Ước và bội     2 Toán4 8 Độ dài đoạn thẳng     3 TA3 24 Big or Small     4 CN1 15 Thực hành – Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhật     5 GDCD 8 Yêu thiên nhhieen, sống hoà hợp với thiên nhiên   Bẩy 1 CN2 16 Ôn tập chương I     2 Nhạc 8 Kiemr tra 1 tiết.     3 MT 8 TTMT: Sơ lược về MT thời Lý (1010-1225)     4 Tin1 15 Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ Mặt Trời     5 Tin2 16 Quan sát Trái Đất và các vì sao trong hệ Mặt Trời             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 09 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 17 CCSH     2 NV1 33 Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự; HD ĐT: Ông lão đánh cá và con cá vàng; Thứ tự kể trong văn tự sự     3 Toán1 25 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố     4 Sử1 9 Đời sống của người nguyên thuỷ trên đất nước ta     5 TD1 17 ĐH ĐN. Chạy trên địa hình tự nhiên.   Ba 1 Lý1 9 Kiểm tra     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 9 Sự tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả     4 TA1 25 Things I do     5 Sinh1 17 Cấu tạo ngoài thân   Tư 1 NV2 34 Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự; HD ĐT: Ông lão đánh cá và con cá vàng; Thứ tự kể trong văn tự sự     2 Toán2 26 Luyện tập     3 SH 18 CTLGKT     4 GDNGLL 9 CTLGKT     5 TA2 26 Things I do   Năm 1 NV3 35 Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự; HD ĐT: Ông lão đánh cá và con cá vàng; Thứ tự kể trong văn tự sự     2 NV4 36 Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự; HD ĐT: Ông lão đánh cá và con cá vàng; Thứ tự kể trong văn tự sự     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 18 Thực hành – Quan sát biến dạng của thân     5 TD2 18 ĐH ĐN. Chạy trên địa hình tự nhiên.   Sáu 1 Toán3 27 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố     2 Toán4 9 Khi nào thì AM + MB = AB     3 TA3 27 Things I do     4 CN1 17 Ôn tập chương I     5 GDCD 9 Kiểm tra viết   Bẩy 1 CN2 18 Kiểm tra thực hành     2 Nhạc 9 HH: Hành khúc tới trường     3 MT 9 VT: Đề tài học tập     4 Tin1 17 Bài tập     5 Tin2 18 KT 1 tiết             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 19 CCSH     2 NV1 37 Viết bài TLV số 2; Éch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi     3 Toán1 28 Luyện tập     4 Sử1 10 Những chuyển biến trong đời sống kinh tế     5 TD1 19 ĐH ĐN. Chạy trên địa hình tự nhiên.   Ba 1 Lý1 10 Lực đàn hồi     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 10 Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời     4 TA1 28 Things I do     5 Sinh1 19 Ôn tập   Tư 1 NV2 38 Viết bài TLV số 2; Éch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi     2 Toán2 29 Ước chung và bội chung     3 SH 20 CTLGKT     4 GDNGLL 10 CTLGKT     5 TA2 29 Things I do   Năm 1 NV3 39 Viết bài TLV số 2; Éch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi     2 NV4 40 Viết bài TLV số 2; Éch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 20 Kiểm tra     5 TD2 20 ĐH ĐN. Kiểm tra   Sáu 1 Toán3 30 Luyện tập     2 Toán4 10 Luyện tập     3 TA3 30 Things I do     4 CN1 19 Sắp xếp hợp lí đồ đạc trong gia đình     5 GDCD 10 Sống chan hoà với mọi người   Bẩy 1 CN2 20 Sắp xếp hợp lí đồ đạc trong gia đình     2 Nhạc 10 TĐN$. ANTT: Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước và bài hát Lên đàng     3 MT 10 VTT: Màu sắc     4 Tin1 19 Vì sao cần có hệ điều hành     5 Tin2 20 Vì sao cần có hệ điều hành             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 21 CCSH     2 NV1 41 Danh từ (tiếp); Trả bài KT Văn; Luyện nói kể chuyện; Cụm danh từ     3 Toán1 31 Ước chung lớn nhất     4 Sử1 11 Kiểm tra viết     5 TD1 21 TTTC: Thực hiện theo kees hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên   Ba 1 Lý1 11 Luực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 11 Hiện tượng ngày , đêm dài ngắn theo mùa     4 TA1 31 Grammar practice     5 Sinh1 21 Đặc điểm bên ngoài của lá   Tư 1 NV2 42 Danh từ (tiếp); Trả bài KT Văn; Luyện nói kể chuyện; Cụm danh từ     2 Toán2 32 Luyện tập     3 SH 22 CTLGKT     4 GDNGLL 11 CTLGKT     5 TA2 32 Places   Năm 1 NV3 43 Danh từ (tiếp); Trả bài KT Văn; Luyện nói kể chuyện; Cụm danh từ     2 NV4 44 Danh từ (tiếp); Trả bài KT Văn; Luyện nói kể chuyện; Cụm danh từ     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 22 Cấu tạo trong của phiến lá     5 TD2 22 TTTC: Thực hiện theo kees hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên   Sáu 1 Toán3 33 Luyện tập     2 Toán4 11 Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài     3 TA3 33 Places     4 CN1 21 Thực hành – Sắp xếp hợp lí dồ đạc trong gia đình     5 GDCD 11 Liichj sự, tế nhị   Bẩy 1 CN2 22 Thực hành – Sắp xếp hợp lí dồ đạc trong gia đình     2 Nhạc 11 Ôn tập BH: Hàh khúc tới trường. Ôn tập TDDN4. ANTT: Sơ lược về dân ca VN     3 MT 11 VTT: Màu sắc trong trang trí     4 Tin1 21 Hệ điều hành làm những việc gì     5 Tin2 22 Hệ điều hành làm những việc gì             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 23 CCSH     2 NV1 45 HD ĐT: Chân,Tay,Tai,Mắt,Miệng; KT TV; Trả bài TLV2; Luyện tập XD bài tự sự – Kể chuyện đời thường     3 Toán1 34 Bội chung nhỏ nhất     4 Sử1 12 Những chuyển biến về xã hội     5 TD1 23 TTTC: Thực hiện theo kế hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên   Ba 1 Lý1 12 Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 12 Cấu tạo bên trong của Trái Đất     4 TA1 34 Places     5 Sinh1 23 Quang hợp   Tư 1 NV2 46 HD ĐT: Chân,Tay,Tai,Mắt,Miệng; KT TV; Trả bài TLV2; Luyện tập XD bài tự sự – Kể chuyện đời thường     2 Toán2 35 Luyện tập     3 SH 24 CTLGKT     4 GDNGLL 12 CTLGKT     5 TA2 35 Places   Năm 1 NV3 47 HD ĐT: Chân,Tay,Tai,Mắt,Miệng; KT TV; Trả bài TLV2; Luyện tập XD bài tự sự – Kể chuyện đời thường     2 NV4 48 HD ĐT: Chân,Tay,Tai,Mắt,Miệng; KT TV; Trả bài TLV2; Luyện tập XD bài tự sự – Kể chuyện đời thường     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 24 Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngaoif đến quang hợp.     5 TD2 24 TTTC: Thực hiện theo kees hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên   Sáu 1 Toán3 36 Luyện tập     2 Toán4 12 Trung điểm của đoạn thẳng     3 TA3 36 Places     4 CN1 23 Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp     5 GDCD 12 Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội   Bẩy 1 CN2 24 Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật     2 Nhạc 12 HH: Đi cấy     3 MT 12 TTMT: Một số công trình tiêu biểu MT thời Lý     4 Tin1 23 Tổ chức thông tin trong máy tính     5 Tin2 24 Tổ chức thông tin trong máy tính             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 25 CCSH     2 NV1 49 Viết bài TLV 3; Treo biển; HD ĐT: Lợn cưới, áo mới; Số từ và lượng từ     3 Toán1 37 Ôn tập chương I     4 Sử1 13 Nước Văn Lang     5 TD1 25 TTTC: Thực hiện theo kees hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên   Ba 1 Lý1 13 Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 13 Thực hành: Sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất     4 TA1 37 KT và chữa bài KT     5 Sinh1 25 Ý nghĩa của quang hợp   Tư 1 NV2 50 Viết bài TLV 3; Treo biển; HD ĐT: Lợn cưới, áo mới; Số từ và lượng từ     2 Toán2 38 Ôn tập chương I     3 SH 26 CTLGKT     4 GDNGLL 13 CTLGKT     5 TA2 38 KT và chữa bài KT   Năm 1 NV3 51 Viết bài TLV 3; Treo biển; HD ĐT: Lợn cưới, áo mới; Số từ và lượng từ     2 NV4 52 Viết bài TLV 3; Treo biển; HD ĐT: Lợn cưới, áo mới; Số từ và lượng từ     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 26 Sựu hô hấp của cây     5 TD2 26 TTTC: Thực hiện theo kees hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên   Sáu 1 Toán3 39 Kiểm tra 45′ chương I     2 Toán4 13 Ôn tập chương I     3 TA3 39 Your house     4 CN1 25 Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật     5 GDCD 13 Tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội   Bẩy 1 CN2 26 Trang trí nhà ở bằng cây cảnh và hoa     2 Nhạc 13 Ôn tập BH: Đi cấy. TĐN5     3 MT 13 VT: Đề tài bộ đội     4 Tin1 25 Hệ điều hành trong Windows     5 Tin2 26 Bài TH 2: Làm quen với Windows             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 27 CCSH     2 NV1 53 Kể chuyện tưởng tượng; Ôn tập truyện dân gian; trả bài KT TV     3 Toán1 40 Làm quen với số nguyên âm     4 Sử1 14 Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang     5 TD1 27 TTTC: Thực hiện theo kees hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên   Ba 1 Lý1 14 Máy cơ đơn giản     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 14 Tác động nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất     4 TA1 40 Your house     5 Sinh1 27 Nước và cây (Nước và cây đã đi đâu)   Tư 1 NV2 54 Kể chuyện tưởng tượng; Ôn tập truyện dân gian; trả bài KT TV     2 Toán2 41 Tập hợp Z các số nguyên     3 SH 28 CTLGKT     4 GDNGLL 14 CTLGKT     5 TA2 41 Your house   Năm 1 NV3 55 Kể chuyện tưởng tượng; Ôn tập truyện dân gian; trả bài KT TV     2 NV4 56 Kể chuyện tưởng tượng; Ôn tập truyện dân gian; trả bài KT TV     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 28 Thực hành- Quan sát biến dạng của cây     5 TD2 28 TTTC: Thực hiện theo kees hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên   Sáu 1 Toán3 42 Thứ tự trong Z     2 Toán4 14 Kiểm tra 45′ (Chương 1)     3 TA3 42 Your house     4 CN1 27 Tràng tria nhà ở bằng cây cảnh và hoa     5 GDCD 14 Mục đích học tập của học sinh   Bẩy 1 CN2 28 Cắm hoa trang trí     2 Nhạc 14 Ôn tập BH: Đi cấy. Ôn tập TĐN5     3 MT 14 VTT: Trang trí đường diềm     4 Tin1 27 BTH 2: Làm quen với Windows     5 Tin2 28 Bài tập             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 29 CCSH     2 NV1 57 Chỉ từ; LT kể chuyện tưởng tượng; HD ĐT: Con hổ có nghĩa; Động từ     3 Toán1 43 Luyện tập     4 Sử1 15 Nước Âu lạc     5 TD1 29 TTTC: Thực hiện theo kees hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên   Ba 1 Lý1 15 Mặt phẳng nghiêng     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 15 Địa hình bề mặt Trái Đất     4 TA1 43 Your house     5 Sinh1 29 Bài tập (Chữa một số bài tập trong Vở bài tập sinh học ^ – NXB GD 2006)   Tư 1 NV2 58 Chỉ từ; LT kể chuyện tưởng tượng; HD ĐT: Con hổ có nghĩa; Động từ     2 Toán2 44 Cộng hai số nguyên cùng dấu     3 SH 30 CTLGKT     4 GDNGLL 15 CTLGKT     5 TA2 44 Out and about   Năm 1 NV3 59 Chỉ từ; LT kể chuyện tưởng tượng; HD ĐT: Con hổ có nghĩa; Động từ     2 NV4 60 Chỉ từ; LT kể chuyện tưởng tượng; HD ĐT: Con hổ có nghĩa; Động từ     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 30 Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên     5 TD2 30 TTTC: Thực hiện theo kees hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên   Sáu 1 Toán3 45 Cộng hai số nguyên khác dấu     2 Toán4 46 Luyện tập     3 TA3 45 Out and about     4 CN1 29 Cắm hoa trang trí     5 GDCD 15 Mục đích học tập của học sinh   Bẩy 1 CN2 30 Thực hành cắm hoa     2 Nhạc 15 ôn tập     3 MT 15 VTM: Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (T.1 vẽ hình)     4 Tin1 29 BTH 3: Thao tác với thư mục     5 Tin2 30 BTH 3: Thao tác với thư mục             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 16 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 31 CCSH     2 NV1 61 Cụm động từ; Mẹ hiền dạy con; Tính từ và cụm tính từ; Trả bài TLV3     3 Toán1 47 Tính chất phép cộng các số nguyên     4 Sử1 16 Nước Âu Lạc (tt)     5 TD1 31 TTTC: Thực hiện theo kees hoạch dạy của GV. Chạy trên địa hình tự nhiên   Ba 1 Lý1 16 Đòn bảy     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 16 Địa hình bề mặt Trái Đất (tt)     4 TA1 46 Out and about     5 Sinh1 31 Sinh sản sinh dưỡng do người   Tư 1 NV2 62 Cụm động từ; Mẹ hiền dạy con; Tính từ và cụm tính từ; Trả bài TLV3     2 Toán2 48 Luyện tập     3 SH 32 CTLGKT     4 GDNGLL 16 CTLGKT     5 TA2 47 Out and about   Năm 1 NV3 63 Cụm động từ; Mẹ hiền dạy con; Tính từ và cụm tính từ; Trả bài TLV3     2 NV4 64 Cụm động từ; Mẹ hiền dạy con; Tính từ và cụm tính từ; Trả bài TLV3     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 32 Cấu tạo và chức năng của hoa     5 TD2 32 Kiểm tra   Sáu 1 Toán3 49 Phép trừ hai số nguyên     2 Toán4 50 Luyện tập     3 TA3 48 Out and about     4 CN1 31 Thực hành cắm hoa     5 GDCD 16 T.h: ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học   Bẩy 1 CN2 32 Thực hành cắm hoa     2 Nhạc 16 Ôn tập và KT HKI     3 MT 16 VTM: Mẫu dạng hình trụ và hình cầu (t2 vẽ đậm nhạt)     4 Tin1 31 BTH 4: Các thao tác với tệp tin     5 Tin2 32 BTH 4: Các thao tác với tệp tin             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 17 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 33 CCSH     2 NV1 65 Thày thuốc giỏi cốt ở tấm lòng; Ôn tập TV; KT tổng hợp cuối HKI     3 Toán1 51 Quy tắc “dấu ngoặc”     4 Sử1 17 Ôn tập chương I và chương II     5 TD1 33 Ôn tâập, KT HKI, KT tiêu chuẩn RLTT   Ba 1 Lý1 17 Ôn tập     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 17 Ôn tâp học kì I     4 TA1 49 Grammar practice     5 Sinh1 33 Các loại hoa   Tư 1 NV2 66 Thày thuốc giỏi cốt ở tấm lòng; Ôn tập TV; KT tổng hợp cuối HKI     2 Toán2 51 Luyện tập     3 SH 34 CTLGKT     4 GDNGLL 17 CTLGKT     5 TA2 50 Ôn tập và KT HKI   Năm 1 NV3 67 Thày thuốc giỏi cốt ở tấm lòng; Ôn tập TV; KT tổng hợp cuối HKI     2 NV4 68 Thày thuốc giỏi cốt ở tấm lòng; Ôn tập TV; KT tổng hợp cuối HKI     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 34 Ôn tập học kì I     5 TD2 34 Ôn tâập, KT HKI, KT tiêu chuẩn RLTT   Sáu 1 Toán3 53 Ôn tập HKI     2 Toán4 54 Ôn tập HKI     3 TA3 51 Ôn tập và KT HKI     4 CN1 33 Thực hành cắm hoa     5 GDCD 17 Ôn tâập HKI   Bẩy 1 CN2 34 Ôn tập chương II     2 Nhạc 17 Ôn tập và KT HKI     3 MT 17 KT HK I     4 Tin1 33 KT thực hành  (1 tiết)     5 Tin2 34 Ôn tập             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 18 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC 35 CCSH     2 NV1 69 Chương trình Ngữ văn địa phương; Hoạt động Ngữ văn; Thi kể chhuyeenj; trả bài KT HKI     3 Toán1 55 Kiểm tra HKI 90′ (Số học và hình học)     4 Sử1 18 KT HK I     5 TD1 35 Ôn tâập, KT HKI, KT tiêu chuẩn RLTT   Ba 1 Lý1 18 Kiểm tra HKI     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 18 Kiểm tra HKI     4 TA1 52 Ôn tập và KT HKI     5 Sinh1 35 Kiểm tra học kì I   Tư 1 NV2 70 Chương trình Ngữ văn địa phương; Hoạt động Ngữ văn; Thi kể chhuyeenj; trả bài KT HKI     2 Toán2 56 Kiểm tra HKI 90′ (Số học và hình học)     3 SH 36 CTLGKT     4 GDNGLL 18 CTLGKT     5 TA2 53 Ôn tập và KT HKI   Năm 1 NV3 71 Chương trình Ngữ văn địa phương; Hoạt động Ngữ văn; Thi kể chhuyeenj; trả bài KT HKI     2 NV4 72 Chương trình Ngữ văn địa phương; Hoạt động Ngữ văn; Thi kể chhuyeenj; trả bài KT HKI     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 36 Thụ phấn     5 TD2 36 Ôn tâập, KT HKI, KT tiêu chuẩn RLTT   Sáu 1 Toán3 57 Trả bài kiểm tra HKI     2 Toán4 58 Trả bài kiểm tra HKI     3 TA3 54 Ôn tập và KT HKI     4 CN1 35 Ôn tập chương II     5 GDCD 18 Kiemr tra HKI   Bẩy 1 CN2 36 Kiểm tra học kì I     2 Nhạc 18 Ôn tập và KT HKI     3 MT 18 VTT: Trang trí hình vuông     4 Tin1 35 KT HKI     5 Tin2 36 KT HKI             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC   CCSH     2 NV1 73 Bài học đường đời đầu tiên; ìm hiểu chung về văn miêu tả     3 Toán1 59 Quy tắc chuyển vế. Luyện tập     4 Sử1 19 Làm bài tập Lịch sử     5 TD1 37 Bật nhảy.  TC: “Nhảy ô tiếp sức”.Chạy nhanh, TC “Chạy tiếp sức”   Ba 1 Lý1 19 Ròng rọc     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 19 Các mỏ khoáng sản     4 TA1 55 The body     5 Sinh1 37 Thụ phấn   Tư 1 NV2 74 Bài học đường đời đầu tiên; ìm hiểu chung về văn miêu tả     2 Toán2 60 Nhân hai số nguyên khác dấu     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 56 The body   Năm 1 NV3 75 Bài học đường đời đầu tiên; ìm hiểu chung về văn miêu tả     2 NV4 76 Bài học đường đời đầu tiên; ìm hiểu chung về văn miêu tả     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 38 Thụ tinh, kết hạt và tạo quả     5 TD2 38 Bật nhảy.  TC: “Nhảy ô tiếp sức”.Chạy nhanh, TC “Chạy tiếp sức”. Chạy trên địa hình tự nhiên   Sáu 1 Toán3 61 Nhân hai số nguyên cùng dấu     2 Toán4 15 Trả bài kiểm tra HKI (Phần Hình học)     3 TA3 58 The body     4 CN1 37 Cơ sở của ăn uống hợp lí     5 GDCD 19 Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em   Bẩy 1 CN2 38 Cơ sở của ăn uống hợp lí     2 Nhạc 19 HH: Niềm vui của em     3 MT 19 TTMT: Tranh dân giam     4 Tin1 37 Làm quen với soạn thảo văn bản     5 Tin2 38 Làm quen với soạn thảo văn bản             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 20 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 77 Sông nước Cà Mau; So sánh; Quan sát, tưởng tượng, so sánh trong văn miêu tả     3 Toán1 62 Luyện tập     4 Sử1 20 Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40)     5 TD1 39 Bật nhảy. Chạy nhanh, TC: “Chạy tiếp sức chuyển vật”   Ba 1 Lý1 20 Ôn tập tổng kết I: Cơ học.     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 20 Thực hành: Đọc bản đồ (lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn     4 TA1 59 The body     5 Sinh1 39 Các loại quả   Tư 1 NV2 78 Sông nước Cà Mau; So sánh; Quan sát, tưởng tượng, so sánh trong văn miêu tả     2 Toán2 63 Tính chất của phép nhân     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 60 Staying healtthy   Năm 1 NV3 79 Sông nước Cà Mau; So sánh; Quan sát, tưởng tượng, so sánh trong văn miêu tả     2 NV4 80 Sông nước Cà Mau; So sánh; Quan sát, tưởng tượng, so sánh trong văn miêu tả     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 40 Hạt và các bộ phận của hạt     5 TD2 40 Bật nhảy. Chạy nhanh, TC: “Chạy tiếp sức chuyển vật”. Chạy trên địa hình tự nhiên   Sáu 1 Toán3 64 Luyện tập     2 Toán4 16 Nửa mặt phẳng     3 TA3 61 Staying healtthy     4 CN1 39 Cơ sở của ăn uống hợp lí     5 GDCD 20 Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em   Bẩy 1 CN2 40 Vệ sinh an toàn thự phẩm     2 Nhạc 20 Ôn tập: Niềm vui của em. TĐN6     3 MT 20 VTM: Mẫu có 2 đồ vật (t1 vẽ hinhf)     4 Tin1 39 Soạn thảo văn bản đơn giản     5 Tin2 40 BTH 5: Văn bản đầu tiên của em             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 21 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 81 Bức tranh của em gái tôi; Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và trong miêu tả     3 Toán1 65 Bội và ước của số nguyên     4 Sử1 21 Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán     5 TD1 41 Bật nhảy. Chạy nhanh: Chạy nâng cao đùi   Ba 1 Lý1 21 Sự nở vì nhiệt của chất rắn.     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 21 Lớp vỏ khí     4 TA1 62 Staying healtthy     5 Sinh1 41 Phát tán của quả và hạt   Tư 1 NV2 82 Bức tranh của em gái tôi; Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và trong miêu tả     2 Toán2 66 Ôn tập chương II     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 63 Staying healtthy   Năm 1 NV3 83 Bức tranh của em gái tôi; Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và trong miêu tả     2 NV4 84 Bức tranh của em gái tôi; Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và trong miêu tả     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 42 Những điều kiện cần cho hạt nẩy mầm     5 TD2 42 Bật nhảy. Chạy nhanh: Chạy nâng cao đùi. Chạy bền: chạy trên địa bàn tự nhiên.   Sáu 1 Toán3 67 Ôn tập chương II     2 Toán4 17 Góc     3 TA3 64 Staying healtthy     4 CN1 41 Vệ sinh an toàn thực phẩm     5 GDCD 21 Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN   Bẩy 1 CN2 42 Bảo vệ chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn     2 Nhạc 21 NL: Nhịp 3/4. Cách đánh nhịp 3/4. ANTT: Nhạc sĩ Phong Nhã và bài hát Ai yêu bác HCM hơn t.n n.đ     3 MT 21 Những điều kiện cần cho hạt nẩy mầm     4 Tin1 41 BTH 5: Văn bản đầu tiên của em     5 Tin2 42 Chỉnh sửa văn bản             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 22 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 85 Vượt thác; So sánh (tt); C. tr địa phương TV; PP tả cảnh; Viết bài TLV tả cảnh (làm ở nhà)     3 Toán1 69 Mở rộng khái niệm về phân số     4 Sử1 22 Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI)     5 TD1 43 Bật nhảy; Chạy nhanh: 20-30 m   Ba 1 Lý1 22 Sự nở vì nhiệt của chất lỏng     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 22 Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí     4 TA1 65 What do eat     5 Sinh1 43 Tổng kết về cây có hoa   Tư 1 NV2 86 Vượt thác; So sánh (tt); C. tr địa phương TV; PP tả cảnh; Viết bài TLV tả cảnh (làm ở nhà)     2 Toán2 70 Phân số bằng nhau     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 66 What do eat   Năm 1 NV3 87 Vượt thác; So sánh (tt); C. tr địa phương TV; PP tả cảnh; Viết bài TLV tả cảnh (làm ở nhà)     2 NV4 88 Vượt thác; So sánh (tt); C. tr địa phương TV; PP tả cảnh; Viết bài TLV tả cảnh (làm ở nhà)     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 44 Tổng kết về cây có hoa     5 TD2 44 Bật nhảy; Chạy nhanh: 20-30 m. Chạy tên địa hình tự nhiên   Sáu 1 Toán3 71 Tính chất cơ bản của phân số     2 Toán4 18 Số đo góc     3 TA3 67 What do eat     4 CN1 43 Bản quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn     5 GDCD 22 Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa VN   Bẩy 1 CN2 44 Các phương pháp chế biến thực phẩm     2 Nhạc 22 HHB: Ngày đầu tiên đi học     3 MT 22 VT: Đề tài Ngày tết và mùa xuân     4 Tin1 43 Chỉnh sửa văn bản     5 Tin2 44 BTH 6: Em tập chỉnh sửa văn bản             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 23 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 89 Buổi học cuối cùng; Nhân hoá; Phương pháp tả người     3 Toán1 72 Rút gọn phân số     4 Sử1 23 Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (giữa thế kỉ I đến giữa thế kỉ VI) (tt)     5 TD1 45 Bật nhảy. Chạy nhanh 20-40 m. TC do GV chọn   Ba 1 Lý1 22 Sự nở vì nhiệt của chất khí     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 23 Khí áp và gió trên Trái Đất     4 TA1 68 What do eat     5 Sinh1 45 Tảo   Tư 1 NV2 90 Buổi học cuối cùng; Nhân hoá; Phương pháp tả người     2 Toán2 73 Luyện tập     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 69 What do eat   Năm 1 NV3 91 Buổi học cuối cùng; Nhân hoá; Phương pháp tả người     2 NV4 92 Buổi học cuối cùng; Nhân hoá; Phương pháp tả người     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 46 Rêu – Cây rêu     5 TD2 46 Bật nhảy. Chạy nhanh 20-40 m. TC do GV chọn   Sáu 1 Toán3 74 Luyện tập     2 Toán4 19 Cộng số đo hai góc     3 TA3 70 Grammar practicw     4 CN1 45 Các phương pháp chế biến thực phẩm     5 GDCD 23 Thực hành trật tự an toàn giao thông   Bẩy 1 CN2 46 Các phương pháp chế biến thực phẩm     2 Nhạc 23 Ôn tập BH Ngày đầu tiên đi học. TĐN7     3 MT 23 VTT: kẻ chữ in hoa nét đậm     4 Tin1 45 BTH6: Em tập chỉnh sửa văn bản     5 Tin2 46 Định dạng văn bản             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 24 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 93 Đêm nay Bác không ngủ; Ẩn dụ; Luyện nói về văn miêu tả     3 Toán1 75 Quy đồng mẫu số nhhieeuf phân số     4 Sử1 24 Làm bài tập Lịch sử     5 TD1 47 Bật nhảy: chạy tiếp sức. Chạy nhay 20-40 m. TC do GV chọn   Ba 1 Lý1 24 Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 24 Hơi nước trong không khí. Mưa     4 TA1 71 KT và chữa bài KT     5 Sinh1 47 Quyết – Cây dương xỉ   Tư 1 NV2 94 Đêm nay Bác không ngủ; Ẩn dụ; Luyện nói về văn miêu tả     2 Toán2 76 Luyện tập     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 72 KT và chữa bài KT   Năm 1 NV3 95 Đêm nay Bác không ngủ; Ẩn dụ; Luyện nói về văn miêu tả     2 NV4 96 Đêm nay Bác không ngủ; Ẩn dụ; Luyện nói về văn miêu tả     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 48 Ôn tập     5 TD2 48 Bật nhảy: chạy tiếp sức. Chạy nhay 20-40 m. TC do GV chọn   Sáu 1 Toán3 77 So sánh phân số     2 Toán4 20 Vẽ góc cho biết số đo     3 TA3 73 Sports and pastimes     4 CN1 47 Thực hành -  Chế biến món ăn – Trộn dầu giấm rau xanh xà lách     5 GDCD 24 Thực hành trật tự an toàn giao thông   Bẩy 1 CN2 48 Thực hành -  Chế biến món ăn – Trộn dầu giấm rau xanh xà lách     2 Nhạc 24 Ôn tập BH: Ngày đầu tiên đi học. TDDN7. ANTT: Giới thiệu nhac sĩ Mô- da     3 MT 24 TTMT: Giới thiệu một số tranh dân gian VN     4 Tin1 47 Định dạng văn bản     5 Tin2 48 Định dạng văn bản             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 25 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 97 Kiểm tra Văn; Trả bài TLV tả cảnh viết ở nhà; Lượm; HD ĐT: Mưa     3 Toán1 78 Phép cộng phân số     4 Sử1 25 Kiểm tra viết     5 TD1 49 Bật nhảy. Chạy nhanh, chạy bền, TC do GV chọn   Ba 1 Lý1 25 Nhiệt kế. Nhiệt giai     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 25 Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa     4 TA1 74 Sports and pastimes     5 Sinh1 49 Kiểm tra   Tư 1 NV2 98 Kiểm tra Văn; Trả bài TLV tả cảnh viết ở nhà; Lượm; HD ĐT: Mưa     2 Toán2 79 Luyện tập     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 75 Sports and pastimes   Năm 1 NV3 99 Kiểm tra Văn; Trả bài TLV tả cảnh viết ở nhà; Lượm; HD ĐT: Mưa     2 NV4 100 Kiểm tra Văn; Trả bài TLV tả cảnh viết ở nhà; Lượm; HD ĐT: Mưa     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 50 Hạt trần – Cây thông     5 TD2 50 Bật nhảy. Chạy nhanh, chạy bền, TC do GV chọn   Sáu 1 Toán3 80 Tính chất cơ bản của phép cộng phân số     2 Toán4 21 Tia phân giác của một góc     3 TA3 76 Sports and pastimes     4 CN1 49 Thực hành – Chế biến món ăn – Trộn hỗn hợp nộm rau muống     5 GDCD 25 Quyền và nghĩa vụ học tập   Bẩy 1 CN2 50 Thực hành – Chế biến món ăn – Trộn hỗn hợp nộm rau muống     2 Nhạc 25 KT1 tiết     3 MT 25 VT: Đề tài Mẹ của em (KT tiết 1)     4 Tin1 49 BTH 7: Em tập trình bày văn bản     5 Tin2 50 BTH 7: Em tập trình bày văn bản             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 26 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 101 Hoán dụ; tập làm thơ bốn chữ; Cô Tô     3 Toán1 81 Luyện tập     4 Sử1 26 Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602)     5 TD1 51 Bật nhảy; Chạy nhanh, TC rèn luyện phản ứng nhanh do GV tự chọn   Ba 1 Lý1 26 Thực hành đo độ nhiệt     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 26 Các đới khí hậu trên Trái Đất     4 TA1 77 Sports and pastimes     5 Sinh1 51 Hạt kín – Đặc điểm của thực vật Hạt kín   Tư 1 NV2 102 Hoán dụ; tập làm thơ bốn chữ; Cô Tô     2 Toán2 82 Phép trừ phân số     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 78 Activities and seasons   Năm 1 NV3 103 Hoán dụ; tập làm thơ bốn chữ; Cô Tô     2 NV4 104 Hoán dụ; tập làm thơ bốn chữ; Cô Tô     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 52 Lớp hai lá mầm và lớp Một lá mầm     5 TD2 52 Bật nhảy; Chạy nhanh, TC rèn luyện phản ứng nhanh do GV tự chọn   Sáu 1 Toán3 83 Luyện tập     2 Toán4 22 Luyện tập     3 TA3 79 Activities and seasons     4 CN1 51 Kiểm tra thực hành. Thực hành tự chọn     5 GDCD 26 Quyền và nghĩa vụ học tập   Bẩy 1 CN2 52 Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình     2 Nhạc 26 HHB: Tia nắng, hạt mưa. ANTT: Sơ lược về nhạc hát, nhạc đàn     3 MT 26 VTT: Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm     4 Tin1 51 Bài tập     5 Tin2 52 KT 1 tiết             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 27 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 105 Viết bài TLV tả người; Các thành phần chính của câu; Thi làm thơ 5 chữ     3 Toán1 84 Phép nhân phân số     4 Sử1 27 Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân (542-602) (tt)     5 TD1 53 Bật nhảy, chạy nhạn, TC rèn luyện phản ứng nhanh do GV chọn.   Ba 1 Lý1 27 Kiểm tra     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 27 Ôn tập     4 TA1 80 Activities and seasons     5 Sinh1 53 Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật   Tư 1 NV2 106 Viết bài TLV tả người; Các thành phần chính của câu; Thi làm thơ 5 chữ     2 Toán2 85 Tính chất cơ bản của phép nhân phân số     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 81 Activities and seasons   Năm 1 NV3 107 Viết bài TLV tả người; Các thành phần chính của câu; Thi làm thơ 5 chữ     2 NV4 108 Viết bài TLV tả người; Các thành phần chính của câu; Thi làm thơ 5 chữ     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 54 Sự phát triển của giới thực vật     5 TD2 54 Bật nhảy, chạy nhạn, TC rèn luyện phản ứng nhanh do GV chọn.   Sáu 1 Toán3 86 Luyện tập     2 Toán4 23 Thực hành: Đo góc trên mặt đất     3 TA3 82 Activities and seasons     4 CN1 53 Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình     5 GDCD 27 Kiểm tra viết   Bẩy 1 CN2 54 Qui trình tổ chức bữa ăn     2 Nhạc 27 Ôn tập BH: Tia nắng , hạt mưa. TDDN8. NL: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khéo.     3 MT 27 VTM: Mẫu có 2 đồ vật (T1 vẽ hình)     4 Tin1 53 Trình bày trang văn bản và in     5 Tin2 54 Trình bày trang văn bản và in             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 28 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 109 Cây tre Việt Nam; Câu trần thuật đơn; HD ĐT: Lòng yêu nước; Câu trần thuật đơn có từ là     3 Toán1 87 Phép chia phân số     4 Sử1 28 Những cuộc khởi nghĩa lớ trong các thế kỉ VII – IX     5 TD1 55 Bật nhảy; chạy nhanh 20-50 m, TC rèn luyện phản ứng nhanh hoặc kiểm tra thử do GV chọn.   Ba 1 Lý1 28 Sự nóng chảy và đông đặc     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 28 Kiểm tra viết     4 TA1 83 Making plans     5 Sinh1 55 Nguồn gốc cây trồng   Tư 1 NV2 110 Cây tre Việt Nam; Câu trần thuật đơn; HD ĐT: Lòng yêu nước; Câu trần thuật đơn có từ là     2 Toán2 88 Luyện tập     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 84 Making plans   Năm 1 NV3 111 Cây tre Việt Nam; Câu trần thuật đơn; HD ĐT: Lòng yêu nước; Câu trần thuật đơn có từ là     2 NV4 112 Cây tre Việt Nam; Câu trần thuật đơn; HD ĐT: Lòng yêu nước; Câu trần thuật đơn có từ là     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 56 Thực vật góp phần điều hoà khí hậu     5 TD2 56 Bật nhảy; chạy nhanh 20-50 m, TC rèn luyện phản ứng nhanh hoặc kiểm tra thử do GV chọn.   Sáu 1 Toán3 89 Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm     2 Toán4 24 Thực hành: Đo góc trên mặt đất     3 TA3 85 Making plans     4 CN1 55 Quy trình tổ chức bữa ăn     5 GDCD 28 Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm   Bẩy 1 CN2 56 Quy trình tổ chức bữa ăn     2 Nhạc 28 TDDN9. ANTT: Nhạc sĩ Văn Chung và bài hát Lượn tròn, lượn khoé     3 MT 28 VTM: Mẫu có 2 đồ vật (T2 vẽ đậm nét)     4 Tin1 55 Tìm kiếm và thay thế     5 Tin2 56 Tìm kiếm và thay thế             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 29 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 113 Lao xao; KT TV; Trả bài KT Văn bài TLV tả người     3 Toán1 90 Luyện tập     4 Sử1 29 Nước Champs từ thế kỉ II đến thế kỉ X     5 TD1 57 Bật nhảy, đá cầu, chạy bền   Ba 1 Lý1 29 Sự nóng chảy và đông đặc     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 29 Sông và hồ     4 TA1 86 Making plans     5 Sinh1 57 Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước   Tư 1 NV2 114 Lao xao; KT TV; Trả bài KT Văn bài TLV tả người     2 Toán2 91 Luyện các phép tính về phân số và thập phân     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 87 Making plans   Năm 1 NV3 115 Lao xao; KT TV; Trả bài KT Văn bài TLV tả người     2 NV4 116 Lao xao; KT TV; Trả bài KT Văn bài TLV tả người     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 58 Vai trò cảu thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người     5 TD2 58 Bật nhảy, đá cầu, chạy bền   Sáu 1 Toán3 92 Luyện các phép tính về phân số và thập phân     2 Toán4 25 Đường tròn     3 TA3 88 Grammar practice     4 CN1 57 Thực hành -  Xây dựng thực đơn     5 GDCD 29 Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm   Bẩy 1 CN2 58 Thực hành -  Xây dựng thực đơn     2 Nhạc 29 HHB: Hô-la-hê, Hô-la-hê. BĐT: Trống đồng thời đại Hung Vương     3 MT 29 TTMT: Sơ lược về MT thế giới cổ đại     4 Tin1 57 Tìm kiếm và thay thế     5 Tin2 58 BTH 8: Em “viết” báo tường             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 30 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 117 Ôn tập truyện và kí;Câu trần thuật đơn khoog có từ là; ôn tập văn m tả; Chữ lỗi về chủ ngữ, vị ngữ     3 Toán1 93 Kiểm tra 45′     4 Sử1 30 Ôn tập chương III     5 TD1 59 Bật nhảy, Đá cầu, chạy bền   Ba 1 Lý1 30 Sự bay hơi và ngưng tụ     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 30 Biển và đại dương     4 TA1 89 KT và chữa bài KT     5 Sinh1 59 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật   Tư 1 NV2 118 Ôn tập truyện và kí;Câu trần thuật đơn khoog có từ là; ôn tập văn m tả; Chữ lỗi về chủ ngữ, vị ngữ     2 Toán2 94 Tìm giá trị phân số của một số cho trước     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 90 KT và chữa bài KT   Năm 1 NV3 119 Ôn tập truyện và kí;Câu trần thuật đơn khoog có từ là; ôn tập văn m tả; Chữ lỗi về chủ ngữ, vị ngữ     2 NV4 120 Ôn tập truyện và kí;Câu trần thuật đơn khoog có từ là; ôn tập văn m tả; Chữ lỗi về chủ ngữ, vị ngữ     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 60 Bảo vệ sự đa dạng của thực vật     5 TD2 60 Bật nhảy, Đá cầu, chạy bền   Sáu 1 Toán3 95 Luyện tập     2 Toán4 26 Tam giác     3 TA3 91 Countries     4 CN1 59 Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả     5 GDCD 30 Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở   Bẩy 1 CN2 60 Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả     2 Nhạc 30 Ôn tập BH: Hô-la-hê, Hô-La-hê. TĐN10     3 MT 30 VT: Đề tài thể thao, văn nghệ     4 Tin1 59 BTH8: Em “viết” báo tường     5 Tin2 60 Trình bày cô đọng bằng bảng             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 31 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 121 Viết bài TLV miêu tả sáng tạo; Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử; Viết đơn     3 Toán1 96 Luyện tập     4 Sử1 31 Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương     5 TD1 61 Bật nhảy, Đá càu, chạy bền   Ba 1 Lý1 31 Sự bay hơi và ngưng tụ     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 31 Thuực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương     4 TA1 91 Countries     5 Sinh1 61 Vi khuẩn   Tư 1 NV2 122 Viết bài TLV miêu tả sáng tạo; Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử; Viết đơn     2 Toán2 97 Tìm một số biết giá trị một phân số của nó     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 92 Countries   Năm 1 NV3 123 Viết bài TLV miêu tả sáng tạo; Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử; Viết đơn     2 NV4 123 Viết bài TLV miêu tả sáng tạo; Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử; Viết đơn     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 62 Mốc trắng và Nấm rơm     5 TD2 62 Bật nhảy, Đá càu, chạy bền   Sáu 1 Toán3 98 Luyện tập     2 Toán4 27 Ôn tập chương II ( Với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     3 TA3 93 Countries     4 CN1 61 Ôn tập chương III     5 GDCD 31 Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín   Bẩy 1 CN2 62 Thu nhập gia đình     2 Nhạc 31 Ôn tập BH: hô-la-hê, hô -la hê. TDDN10.ANTT: Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Khoát và BH Lúa thu     3 MT 31 VTT: Trang trí chiếc khăn để đặt lọ hoa.     4 Tin1 61 Trình bày cô động bằng bảng     5 Tin2 62 Bài tập             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 32 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 125 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ; Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (tt); L.t cách viết đơn và sửa lỗi     3 Toán1 99 Luyện tập     4 Sử1 32 Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938     5 TD1 63 Đá cầu, Chạy bền   Ba 1 Lý1 32 Sự sôi     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 32 Đất. Các nhân tố hình thành đất     4 TA1 94 Countries     5 Sinh1 63 Đặc điểm sinh học và tầm quan trọng của nấm   Tư 1 NV2 126 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ; Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (tt); L.t cách viết đơn và sửa lỗi     2 Toán2 100 Tìm tỉ số của hai số     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 95 Countries   Năm 1 NV3 127 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ; Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (tt); L.t cách viết đơn và sửa lỗi     2 NV4 128 Bức thư của thủ lĩnh da đỏ; Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ (tt); L.t cách viết đơn và sửa lỗi     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 64 Địa y     5 TD2 64 Đá cầu, Chạy bền   Sáu 1 Toán3 101 Luyện tập     2 Toán4 28 Kiểm tra 45′ (Chương II)     3 TA3 96 Man and environment     4 CN1 63 Thu nhập gia đình     5 GDCD 32 Thực hành, ngoại khoá về các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học   Bẩy 1 CN2 64 Chi tiêu trong gia đình     2 Nhạc 32 Ôn tập     3 MT 32 TTMT: Một số công trình tiêu biểu của MT Ai cập, Hi Lạp, La Mã thời kì cổ đại     4 Tin1 63 BTH9: Danh bạ riêng của em     5 Tin2 64 BTH9: Danh bạ riêng của em             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 33 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 129 Động Phong Nhà; Ôn tập về dấu câu(dấu: chấm, chấm hỏi, chấm than, phẩy). Trả BTLV mts.tạo & KT tv     3 Toán1 102 Biểu đồ phần trăm     4 Sử1 33 Ôn tập     5 TD1 65 Đá cầu; Chạy bền   Ba 1 Lý1 33 Sự sôi     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 33 Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.     4 TA1 97 Man and environment     5 Sinh1 65 Bài tập (Chữa một số bài tập trong Vơ sinh hhocj ^ Nhà XBGD 2006)   Tư 1 NV2 130 Động Phong Nhà; Ôn tập về dấu câu(dấu: chấm, chấm hỏi, chấm than, phẩy). Trả BTLV mts.tạo & KT tv     2 Toán2 103 Luyện tập     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 98 Man and environment   Năm 1 NV3 131 Động Phong Nhà; Ôn tập về dấu câu(dấu: chấm, chấm hỏi, chấm than, phẩy). Trả BTLV mts.tạo & KT tv     2 NV4 132 Động Phong Nhà; Ôn tập về dấu câu(dấu: chấm, chấm hỏi, chấm than, phẩy). Trả BTLV mts.tạo & KT tv     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 66 Ôn tập     5 TD2 66 Đá cầu; KT   Sáu 1 Toán3 104 Ôn tập chương III (Với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     2 Toán4 29 Bài kiểm tra cuối năm (Phàn Hình học)     3 TA3 99 Man and environment     4 CN1 65 Chi tiêu trong gia đình     5 GDCD 33 Thực hành, ngoại khoá về các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học   Bẩy 1 CN2 66 Thực hành: Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình     2 Nhạc 33 Ôn tập và KT cuối năm     3 MT 33 KTHKII Đề tài Quê hương em     4 Tin1 65 BTH tổng hợp: Du lịch ba miền     5 Tin2 66 BTH tổng hợp: Du lịch ba miền             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 34 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 133 Tổng kết phần học Văn và TLV; Tổng kết phần TV; Ôn tập tổng hợp     3 Toán1 106 Ôn tập cuối năm     4 Sử1 34 KT HK II     5 TD1 67 Ôn tạp KT HKII, KTT RLTT. KT chạy bền   Ba 1 Lý1 34 Ôn tập tổng kết chuwong II: Nhiệt học     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 34 Ôn tập HKII     4 TA1 100 Man and environment     5 Sinh1 67 Kiểm tra học kì II   Tư 1 NV2 134 Tổng kết phần học Văn và TLV; Tổng kết phần TV; Ôn tập tổng hợp     2 Toán2 107 Ôn tập cuối năm     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 101 Grammar practicw   Năm 1 NV3 135 Tổng kết phần học Văn và TLV; Tổng kết phần TV; Ôn tập tổng hợp     2 NV4 136 Tổng kết phần học Văn và TLV; Tổng kết phần TV; Ôn tập tổng hợp     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 68 Thực hành – Tham quan thiên nhiên     5 TD2 68 Ôn tạp KT HKII, KTT RLTT. KT chạy bền   Sáu 1 Toán3 108 Ôn tập cuối năm     2 Toán4   CTLGKT     3 TA3 102 Ôn tập & KT HKII     4 CN1 67 Thực hành – Bài tập tình huống về thu chi trong gia đình     5 GDCD 34 Ôn tập HKII   Bẩy 1 CN2 68 Ôn tập chương IV     2 Nhạc 34 Ôn tập và KT cuối năm     3 MT 34 KTHKII Đề tài Quê hương em     4 Tin1 67 KT Thực hành ( 1 tiết)     5 Tin2 68 Ôn tập             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 35 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 137 Kiểm tra tổng hợp cuối năm; Chương trình ngữ văn địa phương     3 Toán1 109 Kiểm tra cuối năm 90′(Số học và Hình học)     4 Sử1 35 Lịch sử địa phương     5 TD1 69 Ôn tạp KT HKII, KTT RLTT. KT chạy bền   Ba 1 Lý1 35 Kiểm tra học kì II     2 Hoá1   CTLGKT     3 Địa1 35 Kiểm tra HKII     4 TA1 102 Ôn tập & KT HKII     5 Sinh1 69 Thực hành  – Tham quan thiên nhiên   Tư 1 NV2 138 Kiểm tra tổng hợp cuối năm; Chương trình ngữ văn địa phương     2 Toán2 110 Kiểm tra cuối năm 90′(Số học và Hình học)     3 SH   CTLGKT     4 GDNGLL   CTLGKT     5 TA2 103 Ôn tập & KT HKII   Năm 1 NV3 139 Kiểm tra tổng hợp cuối năm; Chương trình ngữ văn địa phương     2 NV4 140 Kiểm tra tổng hợp cuối năm; Chương trình ngữ văn địa phương     3 Hoá2   CTLGKT     4 Sinh2 70 Thực hành  – Tham quan thiên nhiên     5 TD2 70 Ôn tạp KT HKII, KTT RLTT. KT chạy bền   Sáu 1 Toán3 111 Trả bài kiểm tra cuối năm     2 Toán4   CTLGKT     3 TA3 104 Ôn tập & KT HKII     4 CN1 69 Kiểm tra cuối năm     5 GDCD 35 Kiểm tra HKII   Bẩy 1 CN2 70 Kiểm tra cuối năm     2 Nhạc 35 Ôn tập và KT cuối năm     3 MT 35 Trưng bày kết quả học tập trong năm     4 Tin1 69 KT HKII     5 Tin2 70 KT HKII             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)

Lịch báo giảng lớp 5

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 1 Chào cờ     2 Toán 1 Khái niệm về phân số     3 TĐ 1 Thư gửi các học sinh     4 CT 2 Nghe-viết: Việt Nam thân yêu     5 Đạo đức 1 Em là học sinh lớp 5   Ba 1 Toán 2 Ôn tập: Tính chất cơ bản về phân số     2 LT&C 3 Từ đồng nghĩa     3 KC 4 Lý Tử Trọng     4 LS&ĐL 1 “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định     5 TD 1 Tổ chức lớp-Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Kết bạn”   Tư 1 Toán 3 Ôn tập: So sánh hai phân số     2 TĐ 5 Quang cảnh làng mạc ngày mùa     3 TLV 6 Cấu tạo của bài văn tả cảnh     4 Âm nhạc 1 Ôn tập một số bài hát đã học     5 Khoa học 1 Sự sinh sản   Năm 1 Toán 4 Phân số thập phân     2 LT&C 7 Luyện tập về từ đồng nghĩa     3 TLV 8 Luyện tập tả cảnh     4 MT 1 Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ     5 TD 2 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sứ”   Sáu 1 Toán 5 Phân số thập phân     2 Khoa học 2 Nam hay nữ     3 LS&ĐL 2 Việt Nam – đất nước chúng ta     4 KT 1 Đính khuy hai lỗ     5 GDTT 1 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 2 Chào cờ     2 Toán 6 Luyện tập     3 TĐ 9 Nghìn năm văn hiến     4 CT 10 Nghe-viết: Lương Ngọc Quyến     5 Đạo đức 2 Em là học sinh lớp 5   Ba 1 Toán 7 Luyện tập     2 LT&C 11 MRVT: Tổ Quốc     3 KC 12 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 3 Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước     5 TD 3 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Chạy tiếp sức”   Tư 1 Toán 8 Ôn tập: Phép cộng, trừ, nhân, chia hai phân số     2 TĐ 13 Sắc mầu em yêu     3 TLV 14 Luyện tập tả cảnh     4 Âm nhạc 2 Học hát: bài Reo vang bình minh     5 Khoa học 3 Nam hay nữ   Năm 1 Toán 9 Ôn tập: Phép cộng, trừ, nhân, chia hai phân số     2 LT&C 15 Luyện tập về từ đồng nghĩa     3 TLV 16 Luyện tập làm báo cáo thống kê     4 MT 2 Vẽ trang trí:Màu sắc trong trang trí     5 TD 4 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Kết bạn”   Sáu 1 Toán 10 Hỗn số     2 Khoa học 4 Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào     3 LS&ĐL 4 Địa hình và khoáng sản     4 KT 2 Đính khuy hai lỗ     5 GDTT 2 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 3 Chào cờ     2 Toán 11 Luyện tập     3 TĐ 17 Lòng dân     4 CT 18 N-V: Thư gửi các học sinh     5 Đạo đức 3 Có trách nhiệm về việc làm của mình   Ba 1 Toán 12 Luyện tập     2 LT&C 19 MRVT: Nhân dân     3 KC 20 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia     4 LS&ĐL 5 Cuộc phản công ở kinh thành Huế     5 TD 5 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Bỏ khăn”   Tư 1 Toán 13 Luyện tập chung     2 TĐ 21 Lòng dân (tiếp theo)     3 TLV 22 Luyện tập tả cảnh     4 Âm nhạc 3 Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh. TĐN 1     5 Khoa học 5 Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ   Năm 1 Toán 14 Luyện tập chung     2 LT&C 23 Luyện tập về từ đồng nghĩa     3 TLV 24 Luyện tập tả cảnh     4 MT 3 Vẽ tranh: Đề tài trường em     5 TD 6 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Đua ngựa”   Sáu 1 Toán 15 Ôn tập về giải toán     2 Khoa học 6 Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì     3 LS&ĐL 6 Khí hậu     4 KT 3 Đính khuy bốn lỗ     5 GDTT 3 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 4 Chào cờ     2 Toán 16 Ôn tập và bổ sung về giải toán     3 TĐ 25 Những con sếu bằng giấy     4 CT 26 N-V: Anh bọ đội Cụ Hồ gốc Bỉ     5 Đạo đức 4 Có trách nhiệm về việc làm của mình   Ba 1 Toán 17 Ôn tập và bổ sung về giải toán     2 LT&C 27 Từ trái nghĩa     3 KC 28 Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai     4 LS&ĐL 7 Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX     5 TD 7 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”   Tư 1 Toán 18 Ôn tập và bổ sung về giải toán     2 TĐ 29 Bài ca về trái đất     3 TLV 30 Luyện tập tả cảnh     4 Âm nhạc 4 Học hát: Bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh     5 Khoa học 7 Từ vị tuổi thành niên đênns tuổi già   Năm 1 Toán 19 Luyện tập     2 LT&C 31 Luyện tập về từ trái nghĩa     3 TLV 32 Tả cảnh (Kiểm tra viết)     4 MT 4 Vẽ theo mẫu: Vẽ khối hộp và khối cầu     5 TD 8 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Mèo đuổi chuột”   Sáu 1 Toán 20 Luyện tập chung     2 Khoa học 8 Vệ sinh ở tuổi dậy thì     3 LS&ĐL 8 Sông ngòi     4 KT 4 Dính khuy bốn lỗ     5 GDTT 4 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 5 Chào cờ     2 Toán 21 Ôn tập: Bảng đo độ dài, khối lượng     3 TĐ 33 Một chuyên gia máy xúc     4 CT 34 N-V: Một chuyên gia máy xúc     5 Đạo đức 5 Có chí thì nên   Ba 1 Toán 22 Luyện tập làm báo cáo thống kê     2 LT&C 35 MRVT: Hoà bình     3 KC 36 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 9 Phan Bội Châu và phong trào Đông du     5 TD 9 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”   Tư 1 Toán 23 Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông     2 TĐ 37 E-mi-li, con     3 TLV 38 Luyện tập làm báo cáo thống kê     4 Âm nhạc 5 Ôn tập bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. TĐN2     5 Khoa học 9 Thực hành: Nói “Không!” đối với các chất gây nghiện   Năm 1 Toán 24 Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích     2 LT&C 39 Từ đồng âm     3 TLV 40 Trả bài văn tả cảnh     4 MT 5 Tập nặn tạo dáng: Nặn con vật quen thuộc     5 TD 10 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”   Sáu 1 Toán 25 Luyện tập     2 Khoa học 10 Thực hành: Nói “Không!” đối với các chất gây nghiện     3 LS&ĐL 10 Vùng biển nước ta     4 KT 5 Đính khuy bấm     5 GDTT 5 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 6 Chào cờ     2 Toán 26 Luyện tập     3 TĐ 41 Sự sụp đổ của chế độ a-pac-thai     4 CT 42 N-V: E-mi-li, con     5 Đạo đức 6 Có chí thì nên   Ba 1 Toán 27 Héc-ta     2 LT&C 43 MRVT: Hữu nghị -  Hợp tác     3 KC 44 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia     4 LS&ĐL 11 Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước     5 TD 11 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Chuyển đồ vật”   Tư 1 Toán 28 Luyện tập     2 TĐ 45 Tác phẩm của Si-le và tên phát xít     3 TLV 46 Luyện tập làm đơn     4 Âm nhạc 6 Học hát: Bài con chim hay hót.     5 Khoa học 11 Dùng thuốc an toàn   Năm 1 Toán 29 Luyện tập     2 LT&C 47 Dùng từ đồng âm để chơi chữ     3 TLV 48 Luyện tập tả cảnh     4 MT 6 Vẽ trang trí: Vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục     5 TD 12 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”   Sáu 1 Toán 30 Luyện tập chung     2 Khoa học 12 Phòng bệnh sốt rét     3 LS&ĐL 12 Đất và rừng     4 KT 6 Đính khuy bấm     5 GDTT 6 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 7 Chào cờ     2 Toán 31 Luyện tập     3 TĐ 49 Những người bạn tốt     4 CT 50 N-V: Dòng kinh quê hương     5 Đạo đức 7 Nhớ ơn tổ tiên   Ba 1 Toán 32 Khái niệm số thập phân. Đọc và viết số thập phân     2 LT&C 51 Từ nhiều nghĩa     3 KC 52 Cây cỏ nước Nam     4 LS&ĐL 13 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời     5 TD 13 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Trao tín gậy”   Tư 1 Toán 33 Hàng của số thập phân     2 TĐ 53 Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà     3 TLV 54 Luyện tập tả cảnh     4 Âm nhạc 7 Ôn tập bài hát: Con chim hay hót. Ôn TDDN1 và 2     5 Khoa học 13 Phòng bệnh sốt xuất huyết   Năm 1 Toán 34 Luyện tập     2 LT&C 55 Luyện tập về từ nhiều nghĩa     3 TLV 56 Luyện tập tả cảnh     4 MT 7 Vẽ tranh: Đề tài An toàn giao thông     5 TD 14 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Trao tín gậy”   Sáu 1 Toán 35 Luyện tập     2 Khoa học 14 Phòng bệnhviên não     3 LS&ĐL 14 Ôn tập     4 KT 7 Đính khuy bấm     5 GDTT 7 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 8 Chào cờ     2 Toán 36 Số thập phân bằng nhau     3 TĐ 57 Kì diệu rừng xanh     4 CT 58 N-V: Kì diệu rừng xanh     5 Đạo đức 8 Nhớ ơn tổ tiên   Ba 1 Toán 37 So sánh số thập phân     2 LT&C 58 MRVT: Thiên nhiên     3 KC 60 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 15 Xô Viết Nghệ – Tĩnh     5 TD 15 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Trao tín gậy”   Tư 1 Toán 38 Luyện tập     2 TĐ 61 Trước cổng trời     3 TLV 62 Luyện tập tả cảnh     4 Âm nhạc 8 Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầy trời xanh     5 Khoa học 15 Phòng bệnh viên gan A   Năm 1 Toán 39 Luyện tập chung     2 LT&C 63 Luyện tập về từ nhiều nghĩa     3 TLV 64 Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)     4 MT 8 Vẽ theo mẫu: Vẽ có dạng hình trụ và hình cầu     5 TD 16 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Dẫn bóng”   Sáu 1 Toán 40 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân     2 Khoa học 16 Phòng tránh HIV/AIDS     3 LS&ĐL 16 Dân số nước ta     4 KT 8 Thêu chữ V     5 GDTT 8 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 09 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 9 Chào cờ     2 Toán 41 Luyện tập     3 TĐ 65 Cái gì quý nhất?     4 CT 66 N-V: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà     5 Đạo đức 9 Tình bạn   Ba 1 Toán 42 Viết các số đo khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân     2 LT&C 67 MRVT: Thiên nhiên     3 KC 68 Kể chuyện được chứng kiến học tham gia     4 LS&ĐL 17 Cách mạng mùa thu     5 TD 17 Động tác chân – Trò chơi “Dẫn bóng”   Tư 1 Toán 43 Luyện tập chung     2 TĐ 69 Đất Cà Mau     3 TLV 70 Luyện tập thuyết trình, tranh luận     4 Âm nhạc 9 Học hát: Bài Những bông hoa những bài ca     5 Khoa học 17 Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS   Năm 1 Toán 44 Luyện tập chung     2 LT&C 71 Đại từ     3 TLV 72 Luyện tập thuyết trình, tranh luận     4 MT 9 TTMT: Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam     5 TD 28 Ôn ba động tác vươn, thở, tay, chân – Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”   Sáu 1 Toán 45 Luyện tập chung     2 Khoa học 18 Phòng tránh bệnh xâm hại     3 LS&ĐL 18 Các dân tộc, sự phân bố dân cư     4 KT 9 Thêu chữ V     5 GDTT 9 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 10 Chào cờ     2 Toán 46 Luyện tập chung     3 TĐ 73 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết     4 CT 74 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết     5 Đạo đức 10 Tình bạn   Ba 1 Toán 47 Kiểm tra định kỳ (GHKI)     2 LT&C 75 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết     3 KC 76 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết     4 LS&ĐL 19 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập     5 TD 19 Động tác vặn mình – Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”   Tư 1 Toán 48 Cộng hai số thập phân     2 TĐ 77 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết     3 TLV 78 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết     4 Âm nhạc 10 Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca     5 Khoa học 19 Phòng tránh tại nạn giao thông đường bộ   Năm 1 Toán 49 Luyện tập     2 LT&C 89 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết     3 TLV 80 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết     4 MT 10 Vẽ trang trí: Trang trí đối xứng qua trục     5 TD 20 Trò chơi: “Chạy nhay theo số”   Sáu 1 Toán 50 Tổng nhiều số thập phân     2 Khoa học 20 Ôn tập: Con người và sức khoẻ     3 LS&ĐL 20 Nông nghiệp     4 KT 10 Thêu chữ V     5 GDTT 10 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 11Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 11 Chào cờ     2 Toán 51 Luyện tập     3 TĐ 81 Chuyện một khu vườn nhỏ     4 CT 82 N-V: Luật bảo vệ môi trường     5 Đạo đức 11 Thực hành giữa học kì I   Ba 1 Toán 52 Trừ hai số thập phân     2 LT&C 83 Đại từ xưng hô     3 KC 84 Người đi săn và con nai     4 LS&ĐL 21 Ôn tập: Hơn 80  năm chống thực dân Pháp xâm lược & đô hộ(1858-1945)     5 TD 21 Động tác toàn thân – Trò chơi”Chạy nhanh theo số”   Tư 1 Toán 53 Luyện tập     2 TĐ 85 Tiếng vọng     3 TLV 86 Trả bài văn tả cảnh     4 Âm nhạc 11 TĐN 3. Nghe nhạc     5 Khoa học 21 Ôn tập: Con người và sức khoẻ   Năm 1 Toán 54 Luyện tập chung     2 LT&C 87 Quan hệ từ     3 TLV 88 Luyện tập làm đơn     4 MT 11 Vẽ tranh: Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)     5 TD 22 Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân- TC”Chạy nhanh theo số”   Sáu 1 Toán 55 Nhân một số thập phân với một số tự nhiên     2 Khoa học 22 Tre, mây, song     3 LS&ĐL 22 Lân nghiệp và thuỷ sản     4 KT 11 Thêu dấu nhận     5 GDTT 11 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 12 Chào cờ     2 Toán 56 Nhân một số thập phạn với 10, 100, 1000 …     3 TĐ 89 Mùa thảo quả     4 CT 90 N-V: Mùa thảo quả     5 Đạo đức 12 Kính già, yêu trẻ   Ba 1 Toán 57 Luyện tập     2 LT&C 91 MTVT: Bảo vệ môi trường     3 KC 92 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 23 Vượt qua tình thế hiểm nghèo     5 TD 23 Ôn 5 động tác của bài thể dục – TC”Ai nhanh, ai khéo hơn”   Tư 1 Toán 58 Nhân một số thập phân với một số thập phân     2 TĐ 93 Hành trình của bầy ong     3 TLV 94 Cấu tạo của bài văn tả người     4 Âm nhạc 12 Học hát: bài Ước mơ. TĐN 4     5 Khoa học 23 Sắt, gang, thép   Năm 1 Toán 59 Luyện tập     2 LT&C 95 Luyện tập về quan hệ từ     3 TLV 96 Luyện tập tả người (Quan sát và lựa chọn chi tiết)     4 MT 12 Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có 2 vật mẫu     5 TD 24 Ôn 5 động tác của bài thể dục – TC”Kết bạn”   Sáu 1 Toán 60 Luyện tập     2 Khoa học 24 Đồng và hợp kim của đồng     3 LS&ĐL 24 Công nghiệp     4 KT 12 Thêu dấu nhận     5 GDTT 12 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 13 Chào cờ     2 Toán 61 Luyện tập chhung     3 TĐ 97 Người gác rừng tí hon     4 CT 98 N-V: Hành trình của bầy ong     5 Đạo đức 13 Kính già, yêu trẻ   Ba 1 Toán 62 Chí một số thập phân cho một số tự nhiên     2 LT&C 99 MRVT: Bảo vệ môi trường     3 KC 100 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia     4 LS&ĐL 25 “Thà hi sinh tát cả, chứ nhất định không chịu mất nước”     5 TD 25 Động tác thăng bằng – TC “Ai nhanh và ai khoé hơn”   Tư 1 Toán 63 Luyện tập     2 TĐ 101 Trồng rừng ngập mặn     3 TLV 102 Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)     4 Âm nhạc 13 Ôn tập bài hát: Ước mơ. TĐN 4     5 Khoa học 25 Nhôm   Năm 1 Toán 64 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 …     2 LT&C 103 Luyện tập về quan hệ từ     3 TLV 104 Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)     4 MT 13 Tập nặn tạo dáng: Nặn dáng người     5 TD 26 Động tác nảy – TC”Chạy nhanh theo số”   Sáu 1 Toán 65 Luyện tập     2 Khoa học 26 Đá vôi     3 LS&ĐL 26 Công nghiệp (Tiếp theo)     4 KT 13 Thêu dấu nhận     5 GDTT 13 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 14 Chào cờ     2 Toán 66 Chia một số tự nhiên cho một số t. nhiên mà thương tìm được là một số t.ph     3 TĐ 105 Chuỗi ngọc lam     4 CT 106 N-V: Chuỗi ngọc lam     5 Đạo đức 14 Tôn trọng phụ nữ   Ba 1 Toán 67 Luyện tập     2 LT&C 107 Ôn tập về từ loại     3 KC 108 Pa-xtơ và em bé     4 LS&ĐL 27 Thu đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”     5 TD 27 Động tác điều hoà – TC”Thăng bằng”   Tư 1 Toán 68 Chia một số tự nhiên cho một số thập phân     2 TĐ 109 Hạt gạo làng ta     3 TLV 110 Làm biên bản cuộc họp     4 Âm nhạc 14 Ôn tập 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ     5 Khoa học 27 Gốm xây dựng: gạch, ngói   Năm 1 Toán 69 Luyện tập     2 LT&C 111 Ôn tập về từ loại     3 TLV 112 Luyện tập về làm biên bản cuộc họp     4 MT 14 Vẽ trang trí: Trang trí đường diềm ở đồ vật     5 TD 28 Bài thể dục phát triển chung – TC”Thăng bằng”   Sáu 1 Toán 70 Chia một số thập phân cho một số thập phân     2 Khoa học 28 Xi măng     3 LS&ĐL 28 Giao thông vận tải     4 KT 14 Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản     5 GDTT 14 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 15 Chào cờ     2 Toán 71 Luyện tập     3 TĐ 113 Buôn Chư Lênh đón cô giáo     4 CT 114 N-V: Buôn Chư Lênh đón cô giáo     5 Đạo đức 15 Tôn trong phụ nữ   Ba 1 Toán 72 Luyện tập chung     2 LT&C 115 MRVT: Hạnh phúc     3 KC 116 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 29 Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950     5 TD 29 Bài thể dục phát triển chung – TC”Thỏ nhảy”   Tư 1 Toán 73 Tỉ số phần trăm     2 TĐ 117 Về ngôi nhà đang xây     3 TLV 118 Luyện tập tả người (tả hoạt động)     4 Âm nhạc 15 Ôn tập TĐN 3 &4     5 Khoa học 29 Thuỷ tinh   Năm 1 Toán 74 Giải toán về tỉ số phần trăm     2 LT&C 119 Tổng kết vốn từ     3 TLV 120 Luyện tập tả người (tả hoạt động)     4 MT 15 Vẽ tranh: Đề tài Quân đội     5 TD 30 Bài thể dục phát triển chung – TC”Thỏ nhảy”   Sáu 1 Toán 75 Luyện tập     2 Khoa học 30 Cao su     3 LS&ĐL 30 Thuương mại và dịch vụ     4 KT 15 Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản     5 GDTT 15 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 16 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 16 Chào cờ     2 Toán 76 Luyện tập     3 TĐ 121 Thầy thuốc như mẹ hiền     4 CT 122 N-V: Về ngôi nhà đang xây     5 Đạo đức 16 Hợp tác với những người xung quanh   Ba 1 Toán 77 Giải toán về tỉ số phần trăm (Tiếp theo)     2 LT&C 123 Tổng kết vốn từ     3 KC 124 Kể chuyện đã được chứng kiến hoặc tham gia     4 LS&ĐL 31 Hậu phương sau những năm sau chiến dịch Biên giới     5 TD 31 Bài thể dục phát triển chung – TC”Lò cò tiếp sức”   Tư 1 Toán 78 Luyện tập     2 TĐ 125 Thầy cúng đi bệnh viện     3 TLV 126 Tả người (Kiểm tra viết)     4 Âm nhạc 16 Bài hát do địa phương tự chọn     5 Khoa học 31 Chất dẻo   Năm 1 Toán 79 Luyện tập     2 LT&C 127 Tổng kết vốn từ     3 TLV 128 Làm biên bản một vụ việc     4 MT 16 Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai vật mẫu     5 TD 32 Bài thể dục phát triển chung – TC”Nhảy lướt sóng”   Sáu 1 Toán 80 Luyện tập     2 Khoa học 32 Tơ sợi     3 LS&ĐL 32 Ôn tập     4 KT 16 Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản     5 GDTT 16 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 17 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 17 Chào cờ     2 Toán 81 Luyện tập chung     3 TĐ 129 Ngu Công xã Trịnh Tường     4 CT 130 N-V: Nnguwowif mẹ của 51 đứa con     5 Đạo đức 17 Hợp tác với những người xung quanh   Ba 1 Toán 82 Giới thiệu máy tính bỏ túi     2 LT&C 131 Ôn tập về từ và cấu tạo từ     3 KC 132 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 33 Ôn tập HKI     5 TD 33 Trò chơi”Chạy tiếp sức theo vòng tròn”   Tư 1 Toán 83 Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm     2 TĐ 133 Ca dao về lao động sản xuất     3 TLV 134 Ôn tập về viết đơn     4 Âm nhạc 17 Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh, hãy giữ cho em bầu trời xanh. TĐN2     5 Khoa học 33 Ôn tập HKI   Năm 1 Toán 84 Hình tam giác     2 LT&C 135 Ôn tập về câu     3 TLV 136 Trả bài văn tả người     4 MT 17 TTMT: Xem tranh du kích tập bắn     5 TD 34 Đi đều vòng phải vòng trái – TC”Chạy tiếp sức theo vòng tròn”   Sáu 1 Toán 85 Luyện tập chung     2 Khoa học 34 Kiểm tra HKI     3 LS&ĐL 34 Ôn tập HKI     4 KT 17 Lợi ích của việc nuôi gà     5 GDTT 17 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 18 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 18 Chào cờ     2 Toán 86 Diện tích hình tam giác     3 TĐ 137 Ôn tập và KT HKI: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc viết     4 CT 138 Ôn tập và KT HKI: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc viết     5 Đạo đức 18 Thực hành cuối học kì I   Ba 1 Toán 87 Luyện tập     2 LT&C 139 Ôn tập và KT HKI: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc viết     3 KC 140 Ôn tập và KT HKI: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc viết     4 LS&ĐL 35 Kiểm tra định kì (Cuối HKI)     5 TD 35 Đi đều vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp – TC”Chạy TSVT”   Tư 1 Toán 88 Luyện tập chung     2 TĐ 141 Ôn tập và KT HKI: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc viết     3 TLV 142 Ôn tập và KT HKI: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc viết     4 Âm nhạc 18 Tập biểu diễn 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ     5 Khoa học 35 Sự chuyển thể của chất   Năm 1 Toán 89 Kiểm tra định kì (Cuối HKI)     2 LT&C 143 Ôn tập và KT HKI: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc viết     3 TLV 144 Ôn tập và KT HKI: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc viết     4 MT 18 Vẽ trang trí: Trang trí hình chữ nhật     5 TD 36 Sơ kết học kì I   Sáu 1 Toán 90 Hình thang     2 Khoa học 36 Hỗn hợp     3 LS&ĐL 36 Kiểm tra định kì (Cuối HKI)     4 KT 18 Chuongf nuôi và dụng cụ nuôi gà     5 GDTT 18 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT   Chào cờ     2 Toán         3 TĐ         4 CT         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 LT&C         3 KC         4 LS&ĐL         5 TD       Tư 1 Toán         2 TĐ         3 TLV         4 Âm nhạc         5 Khoa học       Năm 1 Toán         2 LT&C         3 TLV         4 MT         5 TD       Sáu 1 Toán         2 Khoa học         3 LS&ĐL         4 KT         5 GDTT   SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 19 Chào cờ     2 Toán 91 Diện tích hình thang     3 TĐ 145 Người công dân số Một     4 CT 146 N-V” Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực     5 Đạo đức 19 Em yêu quê hương   Ba 1 Toán 92 Luyện tập     2 LT&C 147 Câu ghép     3 KC 148 Chiếc đồng hồ     4 LS&ĐL 37 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ     5 TD 37 Trò chơi “Lò cò tiếp sức” vf “Đua ngựa”   Tư 1 Toán 93 Luyện tập chung     2 TĐ 149 Người công dân số Một (Tiếp theo)     3 TLV 150 Luyện tập tả người (Dựng đoạn mở bài)     4 Âm nhạc 19 Học hát:Bài Hát mừng     5 Khoa học 37 Dung dịch   Năm 1 Toán 94 Hình tròn. Đường tròn     2 LT&C 151 Cách nối các vế câu ghép     3 TLV 152 Luyện tập tả người (Dựng đoạn kết bài)     4 MT 19 Vẽ tranh: Đề tài Ngày Tết, Lễ hội và mùa xuân     5 TD 38 Tung và bắt bóng -TC”Bóng chuyền sáu”   Sáu 1 Toán 95 Chu vi hình tròn     2 Khoa học 38 Sự biến dổi hoá học     3 LS&ĐL 38 Châu Á     4 KT 19 Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta     5 GDTT 19 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 20 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 20 Chào cờ     2 Toán 96 Luyện tập     3 TĐ 153 Thái sư Trần Thủ Độ     4 CT 154 N-V: Cánh cam lạc mẹ     5 Đạo đức 20 Em yêu quê hương   Ba 1 Toán 97 Diện tích hình tròn     2 LT&C 155 MRVT: Công dân     3 KC 156 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 39 Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945-1954)     5 TD 39 Tung và bắt bóng -TC”Bóng chuyền sáu”   Tư 1 Toán 98 Luyện tập     2 TĐ 157 Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng     3 TLV 158 Tả người (Kiểm tra viết)     4 Âm nhạc 20 Ôn tập bài hát: Hát mừng     5 Khoa học 39 Sự biến đổi hoá học   Năm 1 Toán 99 Luyện tập chung     2 LT&C 159 Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ     3 TLV 160 Lập chương trình hoạt động     4 MT 20 Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai hoặc ba vật mẫu     5 TD 40 Tung và bắt bóng – Nhảy dây   Sáu 1 Toán 100 Giới thhieeuj biểu đồ hình quạt     2 Khoa học 40 Năng lượng     3 LS&ĐL 40 Châu Á (Tiếp theo)     4 KT 20 Chọn gà để nuôi     5 GDTT 20 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 21 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 21 Chào cờ     2 Toán 101 Luyện tập về tính diện tích     3 TĐ 161 Trí dũng song toàn     4 CT 162 N-V: Trí dũng song toàn     5 Đạo đức 21 Uỷ ban nhân dân xã, phường em   Ba 1 Toán 102 Luyện tập chung     2 LT&C 163 MRVT: Công dân     3 KC 164 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia     4 LS&ĐL 41 Nước nhà bị chia cắt     5 TD 41 Tung và bắt bóng – Nhảy dây – Bật cao   Tư 1 Toán 103 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương     2 TĐ 165 Tiếng rao đêm     3 TLV 166 Lập chương trình hoạt động     4 Âm nhạc 21 Học hát: Bài Tre ngà bên lăng Bác     5 Khoa học 41 Năng lượng mặt trời   Năm 1 Toán 104 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật     2 LT&C 167 Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ     3 TLV 168 Trả bài văn tả người     4 MT 21 Tập nặn tạo dáng: Đề tài tự chọn     5 TD 42 Nhảy dây – Bật cao – TC”Trồng nụ, trồng hoa”   Sáu 1 Toán 105 Luyện tập     2 Khoa học 42 Sử dụng năng lượng chất đốt     3 LS&ĐL 42 Các nước láng giềng của Việt Nam     4 KT 21 Thức ăn nuôi gà     5 GDTT 21 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 22 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 22 Chào cờ     2 Toán 106 Luyện tập     3 TĐ 169 Lập làng giữa biển     4 CT 170 N-V: Hà Nội     5 Đạo đức 22 Uỷ ban nhân dân xã, phường em   Ba 1 Toán 107 Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương     2 LT&C 171 Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ     3 KC 172 Ông Nguyễn Khoa Đăng     4 LS&ĐL 43 Bến Tre đồng khởi     5 TD 43 Nhảy dây – Phối hợp mang vác – TC:”Trồng nụ trồng hoa”   Tư 1 Toán 108 Luyện tập     2 TĐ 173 Cao Bằng     3 TLV 174 Ôn tập văn kể chuyện     4 Âm nhạc 22 Ôn tập bài hát Tre ngà bên Lăng Bác. TĐN 6     5 Khoa học 43 Sử dụng năng lượng chất đốt   Năm 1 Toán 109 Luyện tập chung     2 LT&C 175 Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ     3 TLV 176 Kể chuyện (Kiểm tra viết)     4 MT 22 Vẽ trang trí: Tìm hhieeur về chữ in hoa nét thanh, nét đậm     5 TD 44 Nhảy dây – Di chuyển tung bắt bóng   Sáu 1 Toán 110 Thể tích của một hình     2 Khoa học 44 Sử dụng năng gió và năng lượng nước chảy     3 LS&ĐL 44 Châu Âu     4 KT 22 Thức ăn nuôi gà     5 GDTT 22 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 23 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 23 Chào cờ     2 Toán 111 Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối     3 TĐ 177 Phân xử tài tình     4 CT 178 N-V: Cao Bằng     5 Đạo đức 23 Em yêu Tổ Quốc Việt Nam   Ba 1 Toán 112 Mét khối     2 LT&C 179 MRVT: Trật tự – An ninh     3 KC 180 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 45 Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta     5 TD 45 Nhảy dây – Bật cao – TC”Qua cầu tiếp sức”   Tư 1 Toán 112 Luyện tập     2 TĐ 181 Chú đi tuần     3 TLV 182 Lập chương trình hoạt động     4 Âm nhạc 23 Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng, Tre ngà bên Lăng Bác. Ôn tập TĐN 6     5 Khoa học 45 Sử dụng năng điện   Năm 1 Toán 114 Thẻ tích hình hộp chữ nhật, thể tích hình lập phương     2 LT&C 183 Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ     3 TLV 184 Trả bài văn kể chuyện     4 MT 23 Vẽ tranh: Đề tài tự chọn     5 TD 46 Nhảy dây – TC”Qua cầu tiếp sức”   Sáu 1 Toán 115 Luyện tập     2 Khoa học 46 Lắp mạnh điện đơn giản     3 LS&ĐL 46 Một số nước Châu Âu     4 KT 23 Nuôi dưỡng gà     5 GDTT 23 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 24 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 24 Chào cờ     2 Toán 116 Luyện tập chung     3 TĐ 185 Luật tục xưa của người Ê-đê     4 CT 186 N-V: Núi non hùng vĩ     5 Đạo đức 24 Em yêu Tổ quốc Việt Nam   Ba 1 Toán 117 Giới thiệu hình trụ, hìh cầu     2 LT&C 187 MTVT: Trật tự – An ninh     3 KC 188 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia     4 LS&ĐL 47 Đường Trường Sơn     5 TD 47 Phối hợp chạy và bật nhảy – TC”Qua cầu tiếp sức”   Tư 1 Toán 118 Luyện tập chung     2 TĐ 189 Hộp thư mật     3 TLV 190 Ôn tập về tả đồ vật     4 Âm nhạc 24 Học hát:Bài Màu xanh quê hương     5 Khoa học 47 Lắp mạng điện đơn giản   Năm 1 Toán 119 Luyện tập chung     2 LT&C 191 Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng     3 TLV 192 Ôn tập về tả đồ vật     4 MT 24 Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai hoặc ba mẫu vật     5 TD 48 Phối hợp chạy và bật nhảy – TC”Chuyền nhanh, nhảy nhanh”   Sáu 1 Toán 120 Luyện tập chung     2 Khoa học 48 An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện     3 LS&ĐL 48 Ôn tập     4 KT 24 Chăm sóc gà     5 GDTT 24 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 25 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 25 Chào cờ     2 Toán 121 Kiểm tra định kì (GHKII)     3 TĐ 193 Phong cảnh đền Hùng     4 CT 194 N-V: Ai là thuỷ tổ loài người     5 Đạo đức 25 Thực hành giữa học kì II   Ba 1 Toán 122 Bảng đơn vị đo thời gian     2 LT&C 195 Liên kết các câu trong bài bằng cách lắp từ ngữ     3 KC 196 Vì muôn dân     4 LS&ĐL 49 Sấm sét đêm giao thừa     5 TD 49 Phối hợp chạy và bật nhảy – TC”Chuyền nhanh, nhảy nhanh”   Tư 1 Toán 123 Cộng, trù số đo thời gian     2 TĐ 197 Cửa sông     3 TLV 198 Tả đồ vật (Kiểm tra viết)     4 Âm nhạc 25 Ôn tập bài Màu xanh quê hương. TĐN 7     5 Khoa học 49 Ôn tập: Vật chất và năng lượng   Năm 1 Toán 124 Luyện tập     2 LT&C 199 Liên kết các câu trong bài bằng cách lắp từ ngữ     3 TLV 200 Tập viết đoạn đối thoại     4 MT 25 TTMT: Xem tranh Bác Hồ đi công tác     5 TD 50 Bật cao – TC”Chuyền nhanh, nhảy nhanh”   Sáu 1 Toán 125 Luyện tập     2 Khoa học 50 Ôn tập: Vật chất và năng lượng     3 LS&ĐL 50 Châu Phi     4 KT 25 Lắp xe chở hàng. Giới thhieeuj bộ lắp ghép mô hình điện     5 GDTT 25 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 26 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 26 Chào cờ     2 Toán 126 Nhân, chia số đo thời gian     3 TĐ 201 Nghĩa thầy trò     4 CT 202 N-V: Lịch sử Ngày Quốc tế lao động     5 Đạo đức 26 Em yêu hoà bình   Ba 1 Toán 127 Luyện tập     2 LT&C 203 MRVT: Truyền thống     3 KC 204 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 51 Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”     5 TD 51 Môn thể thao tự chọn – TC”Chuyền và bắt bóng tiếp sức”   Tư 1 Toán 128 Luyện tập chung     2 TĐ 205 Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân     3 TLV 206 Tập viết đoạn đối thoại     4 Âm nhạc 26 Học hát: Bài Em vaanxx nhhows trường xưa     5 Khoa học 51 Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa   Năm 1 Toán 129 Vận tốc     2 LT&C 207 Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu     3 TLV 208 Trả bài văn tả đồ vật     4 MT 26 Vẽ trang trí: Tập kẻ kiểu chữ in hoa nét thanh, nét đậm     5 TD 51 Môn thể thao tự chọn – TC”Chuyền và bắt bóng tiếp sức”   Sáu 1 Toán 130 Luyện tập     2 Khoa học 52 Sự sinh sản của thực vật có hoa     3 LS&ĐL 52 Châu Phi (Tiếp theo)     4 KT 26 Lắp xe chở hàng. Lắp mạch điện đơn giản     5 GDTT 26 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 27 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 27 Chào cờ     2 Toán 231 Luyện tập     3 TĐ 209 Tranh làng Hồ     4 CT 210 N-V: Cửa sông     5 Đạo đức 27 Em yêu hoà bình   Ba 1 Toán 232 Quãng đường     2 LT&C 211 MTVT: Truyền thống     3 KC 212 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia     4 LS&ĐL 53 Lễ kí Hiệp định Pa-ri     5 TD 53 Môn thể thao tự chọn – TC”Chuyền và bắt bóng tiếp sức”   Tư 1 Toán 233 Luyện tập     2 TĐ 213 Đất nước     3 TLV 124 Ôn tập về tả cây cối     4 Âm nhạc 27 Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa. TĐN 8     5 Khoa học 53 Cây con mọc lên từ hạt   Năm 1 Toán 234 Thời gian     2 LT&C 215 Kliên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối     3 TLV 116 Tả cây cối (Kiểm tra viết)     4 MT 27 Vẽ tranh: Đề tài Môi trường     5 TD 54 Môn thể thao tự chọn – TC”Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”   Sáu 1 Toán 235 Luyện tập     2 Khoa học 54 Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ     3 LS&ĐL 54 Châu Mĩ     4 KT 27 Lắp xe chở hàng. Lắp mạch điện đơn giản     5 GDTT 27 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 28 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 28 Chào cờ     2 Toán 136 Luyện tập chung     3 TĐ 217 Ôn tập và KT GHKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, Kiển tra: ĐỌc – Viết     4 CT 218 Ôn tập và KT GHKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, Kiển tra: ĐỌc – Viết     5 Đạo đức 28 Em tìm hiểu về Liên hiệp quốc   Ba 1 Toán 137 Ôn tập về số tự nhiên     2 LT&C 219 Ôn tập và KT GHKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, Kiển tra: ĐỌc – Viết     3 KC 220 Ôn tập và KT GHKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, Kiển tra: ĐỌc – Viết     4 LS&ĐL 55 Tiến vào dinh Độc lập     5 TD 55 Môn thể thao tự chọn – TC”Bỏ khăn”   Tư 1 Toán 138 Ôn tập về phân số     2 TĐ 221 Ôn tập và KT GHKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, Kiển tra: ĐỌc – Viết     3 TLV 222 Ôn tập và KT GHKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, Kiển tra: ĐỌc – Viết     4 Âm nhạc 28 Ôn tập 2 bài hát: Màu xanh quê hương, Em vẫn nhớ trường xưa. Kể chuyện AN     5 Khoa học 55 Sự sinh sản của động vật   Năm 1 Toán 139 Luyện tập chung     2 LT&C 223 Ôn tập và KT GHKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, Kiển tra: ĐỌc – Viết     3 TLV 224 Ôn tập và KT GHKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, Kiển tra: ĐỌc – Viết     4 MT 28 Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có hai hoặ ba vật mẫu (vẽ màu)     5 TD 56 Môn thể thao tự chọn – TC”Hoàng Anh, Hoàng Yến”   Sáu 1 Toán 140 Luyện tập chung     2 Khoa học 56 Sự sinh sản của côn trùng     3 LS&ĐL 56 Châu Mĩ (tiếp theo)     4 KT 28 Lắp xe cần cẩu. An toàn điện     5 GDTT 28 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 29 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 29 Chào cờ     2 Toán 141 Luyện tập về phân số (Tiếp theo)     3 TĐ 225 Một vụ đắm tàu     4 CT 226 N-V: Đất nước     5 Đạo đức 29 Em tìm hiểu về Liên hiệp quốc   Ba 1 Toán 142 Ôn tập về số thập phân     2 LT&C 227 Ôn tập về dấu câu     3 KC 228 Lớp trưởng lớp tôi     4 LS&ĐL 57 Hoàn thành thống nhất đất nước     5 TD 57 Môn thể thao tự chọn – TC”Nhảy đúng, nhảy nhanh”   Tư 1 Toán 143 Ôn tập về dđo độ dài và đo khối lượng     2 TĐ 229 Con gái     3 TLV 230 Tập việt đoạn đối thoại     4 Âm nhạc 29 Ôn tập đọc nhạc 7&8. Nghe nhạc     5 Khoa học 57 Sự sinh sản của ếch   Năm 1 Toán 144 Luyện tập     2 LT&C 231 Ôn tập về dấu câu     3 TLV 232 Trả bài văn tả cây cối     4 MT 29 Tập nặn tạo dáng: Đề tài Ngày hội     5 TD 58 Môn thể thao tự chọn – TC”Nhảy ô tiếp sức”   Sáu 1 Toán 154 Luyện tập     2 Khoa học 58 Sự sinh sản và nuôi con của chim     3 LS&ĐL 58 Châu ĐẠi Dương và Châu Nam Cực     4 KT 29 Lắp xe cần cẩu. Lắp mạch điện nối tiếp     5 GDTT 29 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 30 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 30 Chào cờ     2 Toán 146 Ôn tập về dđo diện tích, tể tích, thời gian     3 TĐ 233 Thuần phục sư tử     4 CT 234 N-V: Cô gái của tương lai     5 Đạo đức 30 Bảo vệ tài nguênyên thiên nhi   Ba 1 Toán 147 Phép cộng     2 LT&C 235 MRVT: Nam và nữ     3 KC 236 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 59 Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình     5 TD 59 Môn thể thao tự chọn – TC”Lò cò tiếp sức”   Tư 1 Toán 148 Luyện tập     2 TĐ 237 Tà áo dài Việt Nam     3 TLV 238 Ôn tập về tả con vật     4 Âm nhạc 30 Học hát: Bài Dàn đồng ca mùa hạ     5 Khoa học 59 Sự sinh sản của thú   Năm 1 Toán 149 Luyện tập     2 LT&C 239 Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)     3 TLV 240 Tả con vật (Kiểm tra viết)     4 MT 30 Vẽ trang trí: Trang trí đầu báo tường     5 TD 60 Môn thể thao tự chọn – TC”Trao tín gậy”   Sáu 1 Toán 150 Luyện tập     2 Khoa học 60 Sự nuôi và dạy con của một số loài thú     3 LS&ĐL 60 Các đại dương trên thế giới     4 KT 30 Lắp máy bay trực thăng. Lắp mạch điện nối tiếp     5 GDTT 30 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 31 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 31 Chào cờ     2 Toán 151 Phép trừ     3 TĐ 241 Công việc đầu tiên     4 CT 242 N-V: Tà áo dài Việt Nam     5 Đạo đức 31 Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên   Ba 1 Toán 152 Luyện tập     2 LT&C 243 MRVT: Nam và nữ     3 KC 244 Kể chhuyeenj được chứng kiến hoặc tham gia     4 LS&ĐL 61 Lịch sử địa phương     5 TD 61 Môn thể thao tự chọn – TC”Nhảy ô tiếp sức”   Tư 1 Toán 153 Phép nhân     2 TĐ 245 Bầm ơi     3 TLV 246 Ôn tập về tả cảnh     4 Âm nhạc 31 Ôn tập bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ     5 Khoa học 61 Ôn tập:Thực vật và động vật   Năm 1 Toán 154 Luyện tập     2 LT&C 247 Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)     3 TLV 248 Ôn tập về tả cảnh     4 MT 31 Vẽ tranh: Đề tài: Ước mơ của em     5 TD 62 Môn thể thao tự chọn – TC”Chuyển đồ vật”   Sáu 1 Toán 155 Phép chia     2 Khoa học 62 Môi trường     3 LS&ĐL 62 Địa lí địa phương     4 KT 31 Lắp máy bay trực thăng. Lắp mạch điện song song     5 GDTT 31 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 32 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 32 Chào cờ     2 Toán 156 Luyện tập     3 TĐ 249 Út Vịnh     4 CT 250 N-V: Bầm ơi     5 Đạo đức 32 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 157 Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian     2 LT&C 251 Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)     3 KC 252 Nhà vô địch     4 LS&ĐL 63 Lịch sử địa phương     5 TD 63 Môn thể thao tự chọn – TC”Lăn bóng bằng tay”   Tư 1 Toán 158 Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình     2 TĐ 253 Những cánh buồm     3 TLV 254 Trả bài văn tả con vật     4 Âm nhạc 32 Bài hát dành cho dịa phương tự chọn     5 Khoa học 63 Tài nguyên thiên nhiên   Năm 1 Toán 159 Luyện tập     2 LT&C 255 Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)     3 TLV 256 Tả cảnh ( Kiểm tra viết)     4 MT 32 Vẽ theo mẫu: Vẽ tĩnh vật (vẽ màu)     5 TD 64 Môn thể thao tự chọn – TC”Dẫn bóng”   Sáu 1 Toán 160 Luyện tập     2 Khoa học 64 Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người     3 LS&ĐL 64 Dđịa lí địa phương     4 KT 32 Lắp máy bay trực thăng. Lắp mạch điện song song     5 GDTT 32 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 33 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 33 Chào cờ     2 Toán 161 Ôn tập vfề tính diện tích, thể tích một số hinh     3 TĐ 257 Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em     4 CT 258 N-V: Trong lời mẹ hát     5 Đạo đức 33 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 162 Luyện tập     2 LT&C 259 MRVT: Trẻ em     3 KC 260 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 65 Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay     5 TD 65 Môn thể thao tự chọn – TC”Dẫn bóng”   Tư 1 Toán 163 Luyện tập chung     2 TĐ 261 Sang năm con lên bảy     3 TLV 262 Ôn tập về tả người     4 Âm nhạc 33 Ôn tập và KT 2 bài hát: tre ngà bên Lăng Bác, Màu xanh quê hương     5 Khoa học 65 Tác động của con người đến môi trường rừng   Năm 1 Toán 164 Một số dạng toán đặc biệt đã học     2 LT&C 263 Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)     3 TLV 264 Tả người (Kiểm tra viết)     4 MT 33 Vẽ trang trí: Trang trí cổng trại hoặc lều trại thiếu nhi     5 TD 66 Môn thể thao tự chọn – TC”Dẫn bóng”   Sáu 1 Toán 165 Luyện tập     2 Khoa học 66 Tác dụng của con người lên môi trường đất     3 LS&ĐL 66 Ôn tập cuối năm     4 KT 33 Lắp ghép mô hình tự chọn. Lắp mạch có thiết bị dùng điện     5 GDTT 33 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 34 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 34 Chào cờ     2 Toán 166 Luyện tập     3 TĐ 265 Lớp học trên đường     4 CT 266 N-V: Sang năm con lên bảy     5 Đạo đức 34 Dành cho địa phương   Ba 1 Toán 167 Ôn tập về biểu đồ     2 LT&C 267 MRVT: Quyền và bổn phận     3 KC 268 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia     4 LS&ĐL 67 Ôn tập học kì II     5 TD 67 Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức” và “Dẫn bóng”   Tư 1 Toán 168 Luyện tập chung     2 TĐ 269 Nếu trái đất thiếu trẻ em     3 TLV 270 Trả bài văn tả cảnh     4 Âm nhạc 34 Ôn tập và KT 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa, Dàn đồng ca mùa hạ.TĐN 6     5 Khoa học 67 Tác động của con người đến môi trường không khí   Năm 1 Toán 169 Luyện tập chung     2 LT&C 271 Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)     3 TLV 272 Trả bài văn tả người     4 MT 34 Vẽ tranh: Đề tài tự chọn     5 TD 68 Trò chơi “Nhảy đúng nhảy nhanh” và “Ai kéo khoẻ”   Sáu 1 Toán 170 Luyện tập chung     2 Khoa học 68 Một số biện pháp bảo vệ môi trường     3 LS&ĐL 68 Ôn tập học kì II     4 KT 34 Lắp ghép mô hình tự chọn. Lắp mạch có thiết bị dùng điện     5 GDTT 34 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 35 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 35 Chào cờ     2 Toán 171 Luyên tập chung     3 TĐ 273 Ôn tập  và KT cuối HKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc-Viết     4 CT 274 Ôn tập  và KT cuối HKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc-Viết     5 Đạo đức   Thực hành cuối HKII và cuối năm   Ba 1 Toán 172 Luyên tập chung     2 LT&C 275 Ôn tập  và KT cuối HKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc-Viết     3 KC 276 Ôn tập  và KT cuối HKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc-Viết     4 LS&ĐL 69 Kiểm tra định kì (Cuối HKII)     5 TD 69 Trò chơi:”Lò cò tiếp sức” và “Lăn bóng bằng tay”   Tư 1 Toán 173 Luyên tập chung     2 TĐ 277 Ôn tập  và KT cuối HKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc-Viết     3 TLV 278 Ôn tập  và KT cuối HKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc-Viết     4 Âm nhạc 35 Tập biieeur diễn các bài hát.     5 Khoa học 69 Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên   Năm 1 Toán 174 Kiểm tra định kì (Cuối HKII)     2 LT&C 279 Ôn tập  và KT cuối HKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc-Viết     3 TLV 280 Ôn tập  và KT cuối HKII: TĐ, HTL, CT, LT&C, TLV, KT: Đọc-Viết     4 MT 35 Tổng kết năm học: Trưng bày các bài vẽ, bài nặn đẹp     5 TD 70 Tổng kết năm học   Sáu 1 Toán 175 Trả bài KT     2 Khoa học 70 Kiểm tra cuối năm.     3 LS&ĐL 70 Kiểm tra định kì (Cuối HKII)     4 KT 35 Lắp ghép mô hình tự chọn. Lắp mạch có thiết bị dùng điện     5 GDTT 35 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 18 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT   Chào cờ     2 Toán         3 TĐ         4 CT         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 LT&C         3 KC         4 LS&ĐL         5 TD       Tư 1 Toán         2 TĐ         3 TLV         4 Âm nhạc         5 Khoa học       Năm 1 Toán         2 LT&C         3 TLV         4 MT         5 TD       Sáu 1 Toán         2 Khoa học         3 LS&ĐL         4 KT         5 GDTT   SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT   Chào cờ     2 Toán         3 TĐ         4 CT         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 LT&C         3 KC         4 LS&ĐL         5 TD       Tư 1 Toán         2 TĐ         3 TLV         4 Âm nhạc         5 Khoa học       Năm 1 Toán         2 LT&C         3 TLV         4 MT         5 TD       Sáu 1 Toán         2 Khoa học         3 LS&ĐL         4 KT         5 GDTT   SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)

Lịch báo giảng lớp 4

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 1 Chào cờ     2 Toán 1 Ôn tạp các số đến 100 000     3 TĐ 1 Dế mèn bênh vực kẻ yếu     4 CT 2 Nghe – viết: Dế mèn bênh vực kẻ yếu     5 Đạo đức 1 Trung thực trong học tập   Ba 1 Toán 2 Biểu thức có chứa một chữ     2 LT&C 3 Cấu tạo của tiếng     3 KC 4 Sự tích Hồ Ba Bể     4 LS&ĐL 1 Môn Lịch sử và Địa lí.     5 TD 1 Giới thiệu chương trình-Trò chơi:Chuyền bóng tiếp xúc”.   Tư 1 Toán 3 Luyện tập     2 TĐ 5 Mẹ ốm     3 TLV 6 Thế nào là kể chuyện     4 Âm nhạc 1 Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3     5 Khoa học 1 Con người cần gì để sống? Trao đổi chất ở người   Năm 1 Toán 4 Luyện tập     2 LT&C 7 Luyện tập về cấu tạo của tiếng.     3 TLV 8 Nhân vật trong truyện     4 MT 1 Vẽ trang trí: Màu sắc và cách pha màu     5 TD 2 Tập ợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ-Trò chơi”Chạy tiếp sức”   Sáu 1 Toán 5 Luyện tập     2 Khoa học 2 Con người cần gì để sống? Trao đổi chất ở người     3 LS&ĐL 2 Làm quen với bản đồ     4 KT 1 Vật liệu, dụng cụ cắt khâu     5 GDTT 1 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 2 Chào cờ     2 Toán 6 Các số có sáu chữ số     3 TĐ 9 Dế mèn bênh vực kẻ yếu     4 CT 10 Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học     5 Đạo đức 2 Trung thực trong học tập   Ba 1 Toán 7 Luyện tập     2 LT&C 11 Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết     3 KC 12 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 3 Làm quen với bản đồ (tiếp theo)     5 TD 3 Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng – Trò chơi”Thi xếp hàng nhanh”   Tư 1 Toán 8 Hàng và lớp     2 TĐ 13 Truyện cổ tích nước mình     3 TLV 14 Kể lại hành động của nhân vật.     4 Âm nhạc 2 Học hát: Bài Em yêu hoà bình     5 Khoa học 3 Trao đổi chất ở người (tiếp theo)   Năm 1 Toán 9 So sánh các số có nhiều chữ số     2 LT&C 15 Dấu hai chấm     3 TLV 16 Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện     4 MT 2 Vẽ theo mẫu: Vẽ hoa, lá     5 TD 4 Động tác quay sau – Trò chơi”Nhảy đúng, nhảy nhanh”   Sáu 1 Toán 10 Triệu và lớp triệu     2 Khoa học 4 Các chất dih dưỡng có trong thức ăn     3 LS&ĐL 4 Dãy Hoàng Liên Sơn     4 KT 2 Cắt vải theo đường vạch dấu     5 GDTT 2 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 3 Chào cờ     2 Toán 11 Triệu và lớp triệu (tiếp theo)     3 TĐ 17 Thư thăm bạn     4 CT 18 Nghe – viết: Cháu nghe câu chuyện của bà     5 Đạo đức 3 Vượt khó trong học tập   Ba 1 Toán 12 Luyện tập     2 LT&C 19 Từ đơn và từ phức     3 KC 20 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 5 Nước Văn Lang     5 TD 5 Đi đều, đứng lại, quay sau – Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”   Tư 1 Toán 13 Dãy số tự nhiên     2 TĐ 21 Người ăn xin     3 TLV 22 Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật     4 Âm nhạc 3 Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình     5 Khoa học 5 Vai trò của chất đạm và chất béo   Năm 1 Toán 14 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân     2 LT&C 23 Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết     3 TLV 24 Viết thư     4 MT 3 Vẽ tranh: Đề tài các con vật quen thuộc     5 TD 6 Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại – Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”   Sáu 1 Toán 15 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân     2 Khoa học 6 Vai trò của vitamin, chất khoáng và chất xơ     3 LS&ĐL 6 Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn     4 KT 3 Khâu thường     5 GDTT 3 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 4 Chào cờ     2 Toán 16 So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên     3 TĐ 25 Một người chính trực     4 CT 26 Nhớ – viết: Truyện cổ nước mình     5 Đạo đức 4 Vượt khó trong học tập   Ba 1 Toán 17 Luyện tập     2 LT&C 27 Từ ghép và từ láy     3 KC 28 Một nhà thơ chân chính     4 LS&ĐL 7 Nước Âu Lạc     5 TD 7 Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại – Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”   Tư 1 Toán 18 Yến, tạ, tấn     2 TĐ 29 Tre Việt Nam     3 TLV 30 Cốt truyện     4 Âm nhạc 4 Học hát: Bài Bạn ơi lắng nghe . Kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ     5 Khoa học 7 Tại sao càn ăn phối hợp nhiều loại thức ăn   Năm 1 Toán 19 Bảng đơn vị đo khối lượng     2 LT&C 31 Luyện tập về từ ghép và từ láy     3 TLV 32 Luyện tập xậy dựng cốt truyện     4 MT 4 Vẽ traoạt tiết trang trí dân tộc     5 TD 8 Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Bỏ khăn”   Sáu 1 Toán 20 Giây, thế kỉ     2 Khoa học 8 Tại sao càn ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?     3 LS&ĐL 8 Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn     4 KT 4 Khâu thường     5 GDTT 4 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 5 Chào cờ     2 Toán 21 Luyện tập     3 TĐ 33 Những hạt thóc giống     4 CT 34 Nhớ – viết: Những hạt thóc giống     5 Đạo đức 5 Biết bày tỏ ý kiến   Ba 1 Toán 22 Tìm số trung bình cộng     2 LT&C 35 Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng     3 KC 36 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 9 Nước ta dưới ách đo hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc     5 TD 9 Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”   Tư 1 Toán 23 Luyện tập     2 TĐ 37 Gà Trống và Cáo     3 TLV 38 Viết thư (Kiểm tra viết)     4 Âm nhạc 5 Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe. Giới thieuj hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu.     5 Khoa học 9 Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn   Năm 1 Toán 24 Biểu đồ     2 LT&C 39 Danh từ     3 TLV 40 Đoạn văn trong bài văn kể chuyện     4 MT 5 Thường thức Mỹ thuật: Xem tranh phong cảnh     5 TD 10 Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại- Trò chơi “Bỏ khăn”   Sáu 1 Toán 25 Luyện tập     2 Khoa học 10 Ăn nhiều rau và quả chín     3 LS&ĐL 10 Trung du Bắc Bộ     4 KT 5 Khâu ghép hai mép vải bằng mũi kim khâu thường     5 GDTT 5 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 6 Chào cờ     2 Toán 26 Luyện tập     3 TĐ 41 Nỗi dằn vặt của An-drây-ca     4 CT 42 Nghe – viết: Người viết truyện thật thà     5 Đạo đức 6 Biết bày tỏ ý kiến   Ba 1 Toán 27 Luyện tập chung     2 LT&C 43 Danh từ chung và danh từ riêng     3 KC 44 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 11 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)     5 TD 11 Tập hhowpj hàng ngang, dóng hàng, đi đều vòng phải, vòng trái – “Trò chơi “Kết bạn”   Tư 1 Toán 28 Phép cộng     2 TĐ 45 Chị em tôi     3 TLV 46 Trả bài văn viết thư     4 Âm nhạc 6 Tập đọc nhạc: TĐN số 1. Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc     5 Khoa học 11 Một số cách bảo quản thức ăn   Năm 1 Toán 29 Phép trừ     2 LT&C 47 Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng     3 TLV 48 Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện     4 MT 6 Vẽ theo mãu: Vẽ quả dạng hình càu     5 TD 12 Dđi đều vòng phải vòng trái – Trò chơi “Ném trúng đích”.   Sáu 1 Toán 30 Luyện tập     2 Khoa học 12 Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng     3 LS&ĐL 12 Tây Nguyên     4 KT 6 Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường     5 GDTT 6 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 7 Chào cờ     2 Toán 31 Luyện tập     3 TĐ 49 Trung thu độc lập     4 CT 50 Nhớ – viết: Gà Trống và Cáo     5 Đạo đức 7 Tiết kiệm tiền của   Ba 1 Toán 32 Biểu thức có chứa hai chữ     2 LT&C 51 Cách viết tên người, tê địa lí Việt Nam     3 KC 52 Lời ước dưới trăng     4 LS&ĐL 13 Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)     5 TD 13 Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số -  Trò chơi “Kết bạn”   Tư 1 Toán 33 Tính chất giao hoán của phép cộng     2 TĐ 53 Ở Vương Quốc tương lai     3 TLV 54 Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện     4 Âm nhạc 7 Ôn tập 2 bài hát: Em yêu hoà bình và Bạn ơi lắng nghe     5 Khoa học 13 Phòng bệnh béo phì   Năm 1 Toán 34 Biểu thức có chứa ba chữ     2 LT&C 55 Cuộc kháng chiến chống quân Tông xâm lược lần thứ II (1075-1077). Người dân ở đ.b.B bộ     3 TLV 56 Luyện tập phát triển câu truyện     4 MT 7 Vẽ tranh: Đề tài phong cảnh quê hương     5 TD 14 Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái  – Trò chơi “Ném trúng đích”   Sáu 1 Toán 35 Tính chất kết hợp của phép cộng     2 Khoa học 14 Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá     3 LS&ĐL 14 Một số dân tộc ở Tây Nguyên     4 KT 7 Khâu đột thưa     5 GDTT 7 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 8 Chào cờ     2 Toán 36 Luyện tập     3 TĐ 57 Nếu chúng mình có phép lạ     4 CT 58 Nghe – viết: Trung thu độc lập     5 Đạo đức 8 Tiết kiệm tiền của   Ba 1 Toán 37 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó     2 LT&C 58 Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài     3 KC 60 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 15 Ôn tập     5 TD 15 Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái (Nội dung như  bài 14 SGV)   Tư 1 Toán 38 Luyện tập     2 TĐ 61 Đôi giày bât màu xanh     3 TLV 62 Luyện tập phát triển câu chuyện     4 Âm nhạc 8 Học hát: tren ngựa ta phi.     5 Khoa học 15 Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?   Năm 1 Toán 39 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt     2 LT&C 63 Dấu ngoặc kép     3 TLV 64 Luyện tập phát triển câu chuyện     4 MT 8 Tập nặn tạo dáng: Nặn con vật quen thuộc     5 TD 16 Động tác vươn thở và tay cua bài thể dục phát triển chung – Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”   Sáu 1 Toán 40 Hai đường thẳng vuông góc     2 Khoa học 16 Ăn uống khi bị bệnh     3 LS&ĐL 16 Tây Nguyên     4 KT 8 Khâu đột thưa     5 GDTT 8 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 09 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 9 Chào cờ     2 Toán 41 Hai đường thẳng song song     3 TĐ 65 Thưa chuyện với mẹ     4 CT 66 Nghe – viết: Thợ rèn     5 Đạo đức 9 Tiết kiệm thời giờ   Ba 1 Toán 42 Vẽ hai đường thẳng vuông góc     2 LT&C 67 Mở rộng vốn từ: ước mơ     3 KC 68 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia     4 LS&ĐL 17 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân     5 TD 17 Động tác chân của bài thể dục phát triển chung – Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”   Tư 1 Toán 43 Vẽ hai đường thẳng song song     2 TĐ 69 Điều ước của vua Mi – đát     3 TLV 70 Luyện tập phát triển câu chuyện     4 Âm nhạc 9 Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi. Tập đọc nhạc: TĐN số2     5 Khoa học 17 Phòng tránh tại nạn đuối nước   Năm 1 Toán 44 Thực hành vẽ hình chữ nhật     2 LT&C 71 Động từ     3 TLV 72 Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân     4 MT 9  Vẽ trang tri: Vẽ đơn giản hoa lá     5 TD 28 Động tác lưng -  bụng của bài TDPT chung- Trò chơi “Con cóc là Cậu Ông Trời”   Sáu 1 Toán 45 Thực hành vẽ hình vuông     2 Khoa học 18 Ôn tập: con người và sức khoẻ     3 LS&ĐL 18 Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên     4 KT 9 Khâu đột mau     5 GDTT 9 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 10 Chào cờ     2 Toán 46 Luyện tập     3 TĐ 73 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.     4 CT 74 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.     5 Đạo đức 10 Tiết kiệm thời giờ   Ba 1 Toán 47 Luyện tập chung     2 LT&C 75 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.     3 KC 76 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.     4 LS&ĐL 19 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)     5 TD 19 Động tác toàn thân của bài TDPT chung- Trò chơi “Con Cóc là Cậu ông Trời”   Tư 1 Toán 48 Kiểm tra định kì (Giữa học kì 1)     2 TĐ 77 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.     3 TLV 78 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.     4 Âm nhạc 10 Học hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em     5 Khoa học 19 Ôn tập: con người và sức khoẻ   Năm 1 Toán 49 Nhân với số có một chữ số     2 LT&C 89 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.     3 TLV 80 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.     4 MT 10 Vẽ theo mãu: Vẽ đồ vật có dạng hình trụ     5 TD 20 Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục – Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”   Sáu 1 Toán 50 Tính chất giao hoán của phép nhân     2 Khoa học 20 Nước có tính chất gì?     3 LS&ĐL 20 Thành phố Đà Lạt     4 KT 10 Khâu đột mau     5 GDTT 10 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 11Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 11 Chào cờ     2 Toán 51 Nhân với 10, 100, 1000, … chia cho 10, 100, 1000, …     3 TĐ 81 Ông trạng thả diều     4 CT 82 Nhớ – viết: Nếu chúng mình có phép lạ     5 Đạo đức 11 Thực hành kĩ năng giữa học kì I   Ba 1 Toán 52 Tính chất kết hợp của phép nhân     2 LT&C 83 Luyện tập về động từ.     3 KC 84 Bàn chân kì diệu     4 LS&ĐL 21 Nhà Lý rời đo ra Thăng Long     5 TD 21 Ôn 5 động tác đã học của bài TDPT chung – Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”   Tư 1 Toán 53 Nhân với số có tận cùng là chữ số 0     2 TĐ 85 Có chí thì nên     3 TLV 86 Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân     4 Âm nhạc 11 Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em. Tập đọc nhạc:TĐN số 3     5 Khoa học 21 Ba thể của loại nước   Năm 1 Toán 54 Đề – xi – mét vuông     2 LT&C 87 Tính từ     3 TLV 88 Mở bài trong bài văn kể chuyện     4 MT 11 Thương thức mĩ thuật: Xem tranh của hoạ sĩ và thiếu nhi     5 TD 22 Ôn 5 động tác đã học của bài TDPT chung – (Nội dung như bài 21 SGV)   Sáu 1 Toán 55 Mét vuông     2 Khoa học 22 Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?     3 LS&ĐL 22 Ôn tập     4 KT 11 Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột     5 GDTT 11 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 12 Chào cờ     2 Toán 56 Nhân một số với một tổng     3 TĐ 89 “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi     4 CT 90 Nghe – Viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực     5 Đạo đức 12 Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ   Ba 1 Toán 57 Nhân một số với một hiệu     2 LT&C 91 Mở rộng vốn từ: Ý chí – nghị lực     3 KC 92 Kẻ chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 23 Chùa thời Lý     5 TD 23 Động tác thăng bằng của bào TDPT chung- Trò chơi “Con Cóc là Cậu Ông Trời”   Tư 1 Toán 58 Luyện tập     2 TĐ 93 Vẽ trứng     3 TLV 94 Kết bài trong bài văn kể chuyện     4 Âm nhạc 12 Học hát bài Cò lả (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ)     5 Khoa học 23 Sơ đồ tuần hoàn của nước trong tự nhiên   Năm 1 Toán 59 Nhân một số có hai chữ số     2 LT&C 95 Tính từ (tiếp theo)     3 TLV 96 Kể chuyện (Kiểm tra viết)     4 MT 12 Vẽ tranh: Đề tài sinh hoạt     5 TD 24 Động tác nhảy của bào TDPT chung- Trò chơi “Mèo đuổi chuột”   Sáu 1 Toán 60 Luyện tập     2 Khoa học 24 Nước cần cho sự sống     3 LS&ĐL 24 Đồng bằng Bắc Bộ     4 KT 12 Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột     5 GDTT 12 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 13 Chào cờ     2 Toán 61 Giowis thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11     3 TĐ 97 Người tìm đường lên các vì sao     4 CT 98 Nghe – viết: Người tìm đường lên các vì sao     5 Đạo đức 13 Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ   Ba 1 Toán 62 Nhân với số có ba chữ số     2 LT&C 99 Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực     3 KC 100 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia     4 LS&ĐL 24 Cuộc kháng chhieens chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077)     5 TD 24 Động tác điiều hoà của bài TDPT chúng – Trò chơi “Chim về tổ”   Tư 1 Toán 63 Luyện tập     2 TĐ 101 Văn hay chữ tốt     3 TLV 102 Trả bài văn kể chuyện     4 Âm nhạc 13 Ôn tập bà hát Cò lả. Tập đọc nhạc: TĐN số 4     5 Khoa học 25 Nước bị ô nhiễm   Năm 1 Toán 64 Luyện tập     2 LT&C 103 Câu hỏi và dấu chấm hỏi     3 TLV 104 Ôn tập văn kể chuyện     4 MT 13 Vẽ trang trí: Vẽ đường diềm     5 TD 26 Ôn bài TDPT chung – Trò chơi” Chim về tổ”   Sáu 1 Toán 65 Luyện tập chung     2 Khoa học 26 Nguyên nhân nước bị ô nhiễm     3 LS&ĐL 26 Nguười dân ở đồng bằng Bắc Bộ     4 KT 13 Lợi ích của việc trồng rau, hoa     5 GDTT 13 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 14 Chào cờ     2 Toán 66 Ch     3 TĐ 105 C một số một tổng chohú đất Nung     4 CT 106 Nghe – viết: chiếc áo búp bê     5 Đạo đức 14 Biết ơn thày cô giáo   Ba 1 Toán 67 Chia cho số có một chữ số     2 LT&C 107 Luyện tập về câu hỏi     3 KC 108 Búp bê của ai?     4 LS&ĐL 27 Nhà Trần thành lập     5 TD 27 Ôn bài TDPT chúng Trò chơi”Đua ngựa”   Tư 1 Toán 68 Luyện tập     2 TĐ 109 Chú đất Nung (tiếp theo)     3 TLV 110 Thế nào là miêu tả     4 Âm nhạc 14 Ôn tập 3 bh: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng đỏ thắm mãi vai em và Cò lả. Nghe nhạc     5 Khoa học 27 Một số cách làm sạch nước   Năm 1 Toán 69 Chia một số cho một tích     2 LT&C 111 Dùng câu hỏi vào mục đích khác     3 TLV 112  Mãu: Mẫu có 2 đồ vật     4 MT 14 Vẽ theo mẫu     5 TD 28 Ôn bài TDPT chúng Trò chơi”Đua ngựa”   Sáu 1 Toán 70 Chia một tích cho một số     2 Khoa học 28 Bảo vệ nguồn nước     3 LS&ĐL 28 Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)     4 KT 14 Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa     5 GDTT 14 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 15 Chào cờ     2 Toán 71 Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0     3 TĐ 113 Cánh diều tuổi thơ     4 CT 114 Nghe – viết: CÁnh diều tuổi thơ     5 Đạo đức 15 Biết ơn thày cô giáo   Ba 1 Toán 72 Luyện tập     2 LT&C 115 Mở rộng vốn từ: Đồ chơi, Trò chơi     3 KC 116 Kể chuyện đã nghe, đã đọc     4 LS&ĐL 29 Nhà Trần và việc đắp đê     5 TD 29 Ôn bài TDPT chúng – Trò chơi “Thỏ nhảy”   Tư 1 Toán 73 Chia cho số có hai chữ số     2 TĐ 117 Tuổi Ngựa     3 TLV 118 Luyện tập miêu tả đồ vật     4 Âm nhạc 15 Học bài hát tự chọn.     5 Khoa học 19 Tiết kiệm nước   Năm 1 Toán 74 Luyện tập     2 LT&C 119 Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi     3 TLV 120 Quan sát đồ vật     4 MT 15 Vẽ tranh: Vẽ chân dung     5 TD 30 Ôn bài TDPT chúng – Trò chơi “Lò cò tiếp sức”   Sáu 1 Toán 75 Luyện tập chung     2 Khoa học 30 Làm thế nào để biết có không khí?     3 LS&ĐL 30 Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)     4 KT 15 Điều kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa     5 GDTT 15 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 16 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 16 Chào cờ     2 Toán 76 Luyện tập     3 TĐ 121 Kéo co     4 CT 122 Nghe – viết: Kéo co     5 Đạo đức 16 Yêu lao động   Ba 1 Toán 77 Thương có chữ số 0     2 LT&C 123 Mở rộng vốn từ: Đồ chơi – Trò chơi     3 KC 124 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia     4 LS&ĐL 31 Cuộc kháng chiến chông quân xâm lược Mông – Nguyên     5 TD 31 Bài rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản -  Trò chơi “Lò cò tiếp sức”   Tư 1 Toán 78 Chia cho số có ba chữ số     2 TĐ 125 Trong quán ăn “Ba con bống”     3 TLV 126 Luyện tập giới thiệu địa phương     4 Âm nhạc 16 Ôn tập 3 bài hát     5 Khoa học 31 Không khí có những tính chất gì?   Năm 1 Toán 79 Luyện tập     2 LT&C 127 Câu kể     3 TLV 128 Luyện tập miêu tả đồ vật     4 MT 16 Tập nặn tạo dáng: Nặn tạo dáng hoặc xé dán con vật hoặc ô tô     5 TD 32 Bài rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản -  Trò chơi “Nhảy lướt sóng”   Sáu 1 Toán 80 Luyện tập     2 Khoa học 32 Không khí gồm những thành phần nào?     3 LS&ĐL 32 Thủ đô Hà Nội     4 KT 16 Thử độ nẩy mầm của hạt giống rau, hoa     5 GDTT 16 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 17 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 17 Chào cờ     2 Toán 81 Luyện tập     3 TĐ 129 Rát nhiều mặt trăng     4 CT 130 Nghe -  viết: Mùa đông trên rẻo cao     5 Đạo đức 17 Yêu lao động   Ba 1 Toán 82 Luyện tập chung     2 LT&C 131 Câu kể Ai làm gì?     3 KC 132 Một phát minh nho nhỏ     4 LS&ĐL 33 Ôn tập Học kì I     5 TD 33 Bài tập rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản -  Trò chơi “Nhảy lướt sóng”   Tư 1 Toán 83 Dấu hiệu chia hết cho 2, dấu hiệu chia hết cho 5     2 TĐ 133 Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)     3 TLV 134 Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật     4 Âm nhạc 17 Ôn tập 2 bài TĐN     5 Khoa học 33 Ôn tập Học kì I   Năm 1 Toán 84 Luyện tập     2 LT&C 135 Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?     3 TLV 136 Luyện tập xây dựng đoạn miêu tả đồ vật     4 MT 17 Vẽ trang trí: Trang trí hình vuông     5 TD 34 Đi nhanh chuyển sang chạy – Trò chơi ” Nhảy lướt sóng”   Sáu 1 Toán 85 Luyện tập     2 Khoa học 34 Kiểm tra Học kì I     3 LS&ĐL 34 Ôn tập Học kì I     4 KT 17 Thử độ nẩy mầm của hạt giống rau, hoa     5 GDTT 17 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 18 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT 18 Chào cờ     2 Toán 86 Dáu hệu chia hết cho 9, dấu hiệu chia hết cho 3     3 TĐ 137 Ôn tập kiểm tra cuối học kì I:     4 CT 138 Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc – viết     5 Đạo đức 18 Thực hành kĩ năng cuối HKI   Ba 1 Toán 87 Luyện tập chung     2 LT&C 139 Ôn tập kiểm tra cuối học kì I:     3 KC 140 Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc – viết     4 LS&ĐL 35 Kiểm tra định kì Lịch sử (cuối học kì I)     5 TD 35 Đi nhanh chuyển sang chạy – Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”   Tư 1 Toán 88 Luyện tập chung     2 TĐ 141 Ôn tập kiểm tra cuối học kì I:     3 TLV 142 Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc – viết     4 Âm nhạc 18 Tập biểu diễn     5 Khoa học 35 Không khí cần chho sự cháy   Năm 1 Toán 89 Luyện tập chung     2 LT&C 143 Ôn tập kiểm tra cuối học kì I:     3 TLV 144 Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc – viết     4 MT 18 Vẽ theo mãu: Tĩnh vật lọ hoa và quả     5 TD 36 Sơ kết học kì I -  Trò chơi “Chạy theo hình tam giác”   Sáu 1 Toán 90 Kiểm tra định kì (cuối học kì I)     2 Khoa học 36 Không khí cần cho sự sống     3 LS&ĐL 36 Kiểm tra định kì Địa lí (cuối học kì I)     4 KT 18 Trồng cây rau, hoa     5 GDTT 18 SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 GDTT   Chào cờ     2 Toán         3 TĐ         4 CT         5 Đạo đức       Ba 1 Toán         2 LT&C         3 KC         4 LS&ĐL         5 TD       Tư 1 Toán         2 TĐ         3 TLV         4 Âm nhạc         5 Khoa học       Năm 1 Toán         2 LT&C         3 TLV         4 MT         5 TD       Sáu 1 Toán         2 Khoa học         3 LS&ĐL         4 KT         5 GDTT   SHTT             Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ