Phân phối chương trình Môn Tiếng Anh - THPT

Phân phối chương trình Môn Tiếng Anh - THPT (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)

Phân phối chương trình Môn Tin học - THPT

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS TIN HỌC (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)

Phân phối chương trình Môn Toán - THPT

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN TOÁN (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)

Phân phối chương trình Môn Vật lý - THPT

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN VẬT LÝ (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)

Phân phối chương trình Môn Địa lý - THPT

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN ĐỊA LÝ (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2009-2010)

Lịch báo giảng lớp 12

Lịch báo giảng chi tiết lớp 12

Lịch báo giảng lớp 9

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 1 Phong cách Hồ Chí Minh;     3 Toán1 1 Căn bậc hai     4 Sử1 1 Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX     5 TD1 1 Một số phương pháp tập luyện phát triển sức bền (mục 1)   Ba 1 Lý1 1 Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn     2 Hoá1 1 Ôn tập đầu năm     3 Địa1 1 Cộng đồng các dân tộc VN     4 TA1 1 Ôn tập, kiểm tra     5 Sinh1 1 Menđen và Di truyền học   Tư 1 NV2 2 Các phương châm hội thoại     2 Toán2 2 Căn thức bậc hia và hằng thức   (căn) A² = |A|     3 Địa2 2 Dân số và sự gia tăng dân số     4 Lý2 2 Điện trở của dây dẫn – ĐỊnh luật Ôm     5 TA2 2 A visit from a pental   Năm 1 NV3 3 Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh     2 NV4 4 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh     3 Hoá2 2 Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit     4 Sinh2 2 Menđen và Di truyền học     5 TD2 2 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 3 Luyện tập     2 Toán4 1 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông     3 GDNGLL         4 CN1 1 Giới thiệu nghề điện dân dụng     5 GDCD 1 Chí công vô tư   Bẩy 1 NV5 5 Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh     2 Nhạc 1 HHB: Bóng dáng một ngôi trường     3 MT 1 TTMT: Sơ lược về MT VN thời Nguyễn (1802 – 1945)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 6 Đấu tranh cho một thế giới hoà bình     3 Toán1 4 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương     4 Sử1 2 Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX     5 TD1 3 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 3 Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế     2 Hoá1 3 Một số oxit quan trọng     3 Địa1 3 Phân bố dân cư và các loại hình quần cư     4 TA1 3 A visit from a pental     5 Sinh1 3 Lai một cặp tính trạng   Tư 1 NV2 7 Các phương châm hội thoại (tt)     2 Toán2 5 Luyện tập     3 Địa2 4 Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống     4 Lý2 4 Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế     5 TA2 4 A visit from a pental   Năm 1 NV3 8 Sử dụng yếu tố miêu tả trang văn bản thuyết minh     2 NV4 9 L. tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh     3 Hoá2 4 Một số oxit quan trọng     4 Sinh2 4 Lai một cặp tính trạng     5 TD2 4 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 6 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương     2 Toán4 2 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông     3 TA3         4 CN1 2 Vật liệu dùng trog lắp đặt mạng điện trong nhà     5 GDCD 2 Tự chủ   Bẩy 1 NV5 10 L. tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh     2 Nhạc 2 NL: Giới thiệu về quãng. TĐN1     3 MT 2 VTM: Tingx vật lọ, hoa và quả (Vẽ hình)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 11 Tuyên bố thế giới về  … trẻ em     3 Toán1 7 Luyện tập     4 Sử1 3 LX và các nước Đông Âu từ giữ những năm 70 đến đầu nh.năm 90 của thế kỉ XX     5 TD1 5 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 5 Đoạn mạch song song     2 Hoá1 5 Tính chất hoá học của axit     3 Địa1 5 Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1986 và năm 1999     4 TA1 5 A visit from a pental     5 Sinh1 5 Lai hai cặp tính trạng   Tư 1 NV2 12 Các phương châm hội thoại (tt)     2 Toán2 3 Luyện tập     3 Địa2 6 Sự phát triển nền kinh tế VN     4 Lý2 6 Bài tập vận dụng định luật Ôm     5 TA2 6 A visit from a pental   Năm 1 NV3 13 Viết bài TLV số 1     2 NV4 14 Viết bài TLV số 1     3 Hoá2 6 Một số axit quan trọng     4 Sinh2 6 Thực hành – Tính xác suất xuất hhieenj các mặt của đồng kim loại     5 TD2 6 ĐH ĐN; chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 4 Luyện tập     2 Toán4 5 Tỉ số lượng giác của góc nhọn     3 TA3         4 CN1 3 Vật liệu dùng trog lắp đặt mạng điện trong nhà     5 GDCD 3 Dân chủ và kỉ luật   Bẩy 1 NV5 15 Viết bài TLV số 1     2 Nhạc 3 OTBH: Bóng dáng một ngôi trường. TDDN1. ANTT: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ     3 MT 3 VTM: Tĩnh vật lọ, hoa, quả (Vẽ màu)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 16 Chuyện người con gái Nam Xương     3 Toán1 8 Bảng căn bậc hai     4 Sử1 4 Q.trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa     5 TD1 7 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 7 Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn     2 Hoá1 7 Một số axit quan trọng     3 Địa1 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp     4 TA1 7 Clothing     5 Sinh1 7 Bài tập   Tư 1 NV2 17 Xưng hô trong hồi thoại     2 Toán2 6 Tỉ số lượng giác của góc nhọn     3 Địa2 8 Sự phát triển và phân bố nông nghiệp     4 Lý2 8 Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn     5 TA2 8 Clothing   Năm 1 NV3 18 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp     2 NV4 19 Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp     3 Hoá2 8 Luyện tập: Tính chất hoá học của oxit và axit     4 Sinh2 8 Nhiễm sắc thể     5 TD2 8 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 7 Luyện tập     2 Toán4 8 Bảng lượng giác     3 TA3         4 CN1 4 Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện     5 GDCD 4 Bảo vệ hoà bình   Bẩy 1 NV5 20 Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự     2 Nhạc 4 HHB: Nụ cười     3 MT 4 VTT: Tạo dáng và trang trí túi xách     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 21 Sự phát triển của từ vựng     3 Toán1 9 Biến đổi đơn giản biieeur thức chứa căn thức bậc hai     4 Sử1 5 Các nước châu Á     5 TD1 9 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 9 Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn     2 Hoá1 9 Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit     3 Địa1 9 Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp và thuỷ sản     4 TA1 9 Clothing     5 Sinh1 9 Nguyên phân   Tư 1 NV2 22 Chuyễn cũ trong phủ chúa Trịnh     2 Toán2 10 Luyện tập     3 Địa2 10 T.h: Vẽ và ph.tích biểu đồ về sự th. đổi cơ cấu d. tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự t. trưởng đàn g.súc, g.cầm     4 Lý2 10 Biến trở – Điện trở dùng trong kĩ thuật     5 TA2 10 Clothing   Năm 1 NV3 23 Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)     2 NV4 24 Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)     3 Hoá2 10 Kiểm tra viết     4 Sinh2 10 Giảm phân     5 TD2 10 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 9 Bảng lượng giác     2 Toán4 10 Luyện tập     3 TA3         4 CN1 5 Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện     5 GDCD 5 Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới   Bẩy 1 NV5 25 Sự phát triển của từ vựng (t)     2 Nhạc 5 OTBH: Nụ cười. TĐN2     3 MT 5 VT: ĐT Phong cảnh quê hương     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 26 Truyện Kiều của Nguyễn Du     3 Toán1 11 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp)     4 Sử1 6 Các nước Đông Nam Á     5 TD1 11 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 11 Bài tập vạn dụng định luật Ôm và công thhuwcs tính điện trở của dây dẫn     2 Hoá1 11 Tính chất hoá học của bazơ     3 Địa1 11 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp     4 TA1 11 Clothing     5 Sinh1 11 Phát sinh giao tử và thụ tinh   Tư 1 NV2 27 Chị em Thuý Kiều     2 Toán2 12 Luyện tập     3 Địa2 12 Sự phát triển và phân bố ngành công nghiệp     4 Lý2 12 Công suất điện     5 TA2 12 KT & chữa bài KT   Năm 1 NV3 28 Cảnh ngày xuân     2 NV4 29 Thuật ngữ     3 Hoá2 12 Một số bazơ quan trọng     4 Sinh2 12 Cơ chế xác định giới tính     5 TD2 12 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 11 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông     2 Toán4 12 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông     3 TA3         4 CN1 6 Thực hành: Sử dụng đồng hồ điện     5 GDCD 6 Hợp tác cùng phát triển   Bẩy 1 NV5 30 Trả bài TLV1     2 Nhạc 6 OT: TDDN2. NL: Sơ lược về hợp âm. ANTT: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki     3 MT 6 TTMT: Chạm khắc gỗ đình làng VN     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 31 Kiều ở lầu Ngưng Bích     3 Toán1 13 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai     4 Sử1 7 Các nước châu Phi     5 TD1 13 bài Td; chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 13 Điện nnawng – Công của dòng điện     2 Hoá1 13 Một số bazơ quan trọng     3 Địa1 13 KT & chữa bài KT     4 TA1 13 KT & chữa bài KT     5 Sinh1 13 Di truyền liên kết   Tư 1 NV2 32 Miêu tả trong văn bản tự sự     2 Toán2 14 Luyện tập     3 Địa2 14 Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông     4 Lý2 14 Bài về công suất và điện năng sử dụng     5 TA2 14 The countryside   Năm 1 NV3 33 Viết bài TLV 2     2 NV4 34 Viết bài TLV 2     3 Hoá2 14 Tính chất hoác học của muối     4 Sinh2 14 Thhuwcj hành – Quan sát hình thái nhiễm sắc thể     5 TD2 14 Bài TD; chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 13 Luyện tập     2 Toán4 14 Luyện tập     3 TA3         4 CN1 7 Thực hành: Sử dụng đồng hồ điện     5 GDCD 7 Kế thừa và phát hhuy truyền thống tốt đẹp của dân tộc   Bẩy 1 NV5 35 Trao dồi vốn từ     2 Nhạc 7 KT 1 tiết     3 MT 7 VTM: Vẽ tượng chân dung (tượng thạch cao – vẽ hình)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 36 Mã Giám sinh mua Kiều     3 Toán1 15 Căn bậc ba     4 Sử1 8 Các nước châu Mĩ La tinh     5 TD1 15 Bài TD;Chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 15 Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện     2 Hoá1 15 Một số muối quan trọng     3 Địa1 15 Thương mại và dịch vụ du lịch     4 TA1 15 The countryside     5 Sinh1 15 AND   Tư 1 NV2 37 Mãi Giám sinh mua Kiều     2 Toán2 16 Ôn tập chương I     3 Địa2 16 Thực hành: Vẽ biểu đồ về thay đổi cơ cấu kinh tế     4 Lý2 16 Định luật Jun – Len – xơ     5 TA2 16 The countryside   Năm 1 NV3 38 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga     2 NV4 39 Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga     3 Hoá2 16 Phân bón hoá học     4 Sinh2 16 AND và bản chất của gen     5 TD2 16 Bài TD;Chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 15 Ứng dụng thực thế các tỉ số lượng giác. Thực hành ngoài trời     2 Toán4 16 Ứng dụng thực thế các tỉ số lượng giác. Thực hành ngoài trời     3 TA3         4 CN1 8 Thực hành: Sử dụng đồng hồ điện     5 GDCD 8 Kế thừa và phát hhuy truyền thống tốt đẹp của dân tộc   Bẩy 1 NV5 40 Miêu tả nọi tâm trong văn bản tự sự     2 Nhạc 8 HBH: Nối vòng tay lớn     3 MT 8 VTM: Vẽ tượng chân dung (tượng thạch cao – vẽ đậm nhạt)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 09 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 41 Lục Vân Tiên gặp nạn     3 Toán1 17 Ôn tập chương I     4 Sử1 9 Kiểm tra viết     5 TD1 17 Bài TD;Chạy ngắn; Chạy bền   Ba 1 Lý1 17 Bài tập vận dụng định luật Jun – Len  xơ     2 Hoá1 17 Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ     3 Địa1 17 Ôn tập     4 TA1 17 The countryside     5 Sinh1 17 Mối quan hệ giữa gen và ẢN   Tư 1 NV2 42 Chương trình địa phương phần Văn     2 Toán2 18 Kiểm tra chương I     3 Địa2 18 Kiểm tra viết     4 Lý2 18 Ôn tập     5 TA2 18 The countryside   Năm 1 NV3 43 Tổng kết về từ vựng(Từ đơn, từ phức … từ nhiều nghĩa)     2 NV4 44 Tổng kết về từ vựng(Từ đồng âm… trường từ vựng)     3 Hoá2 18 Luyện tập chương 1     4 Sinh2 18 Protein     5 TD2 18 Bài TD;Chạy ngắn; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 17 Ôn tập chương I (Với sự trợ giúp của máy tinh cầm tay Casio, Viancal …)     2 Toán4 18 Ôn tập chương I (với sự trợ giúp máy tinh cầm tay Casio, Vinacal …)     3 TA3         4 CN1 9 Thực hành: Nối dây dẫn điện     5 GDCD 9 Kiểm tra viết   Bẩy 1 NV5 45 Trả bài TLV2     2 Nhạc 9 NL: Giới thiệu về dịch giọng. TĐN 3. Giọng pha trưởng.     3 MT 9 VTT: Tập phóng tranh , ảnh     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 46 Đồng chí     3 Toán1 19 Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số     4 Sử1 10 Nước Mĩ     5 TD1 19 Bài TD: KT   Ba 1 Lý1 19 Kiểm tra     2 Hoá1 19 Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối     3 Địa1 19 Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ     4 TA1 19 Learning a foreign language     5 Sinh1 19 Mối quan hệ giữa gen và tính trạng   Tư 1 NV2 47 Bài thơ về tiểu đội xe không kính     2 Toán2 20 Luyện tập     3 Địa2 20 Vùng Trung du và miền núi Bắc bộ (tt)     4 Lý2 20 Thực hành: Kiểm nghiệm mối qua hệ Q-I² trong định luật Jun – Len – xơ     5 TA2 20 Learning a foreign language   Năm 1 NV3 48 Kiểm tra truyện trung đại     2 NV4 49 Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng … Trao dồi vốn từ)     3 Hoá2 20 Kiểm tra viết     4 Sinh2 20 Thực hành – Quan sát và lắp mô hình AND     5 TD2 20 Chạy ngắn; Chạy xa; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 19 Kiểm tra chương I     2 Toán4 20 Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn     3 TA3         4 CN1 10 Thực hành: Nối dây dẫn điện     5 GDCD 10 Năng động, sáng tạo   Bẩy 1 NV5 50 Nghị luận trong văn bản tự sự     2 Nhạc 10 OTBH: Nối vòng tay lớn. TDDN3. ANTT: Ns Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con     3 MT 10 VT: ĐT Lễ hội (KT 1 tiết)     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 51 Đoàn thuyền đánh cá     3 Toán1 21 Hàm số bậc nhất     4 Sử1 11 Nhật Bản     5 TD1 21 Chạy ngắn; Chạy xa; Chạy bền   Ba 1 Lý1 21 Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện     2 Hoá1 21 Tính chất vật lí chúng của kim loại     3 Địa1 21 T.h: Đọc b. đồ, ph.tích và đ.giá ả. hưởng của tài ng. kh. sản đối với sự ph. triển c.nghiệp ở Trung Du & m.núi Bắc Bộ     4 TA1 21 Learning a foreign language     5 Sinh1 21 Kiểm tra   Tư 1 NV2 52 Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, mọt số phép tu từ từ vựng)     2 Toán2 22 Luyện tập     3 Địa2 22 Vùng Đồng bằng sông Hồng     4 Lý2 22 Ôn tập tổng kết chương I: Điện học     5 TA2 22 Learning a foreign language   Năm 1 NV3 53 Tập làm thơ tám chữ     2 NV4 54 Tập làm thơ tám chữ     3 Hoá2 22 Tính chất hoá học của kim loại     4 Sinh2 22 Đột biến gen     5 TD2 22 Chạy ngắn; Chạy xa; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 21 Luyện tập     2 Toán4 22 Đường kính và dây của đường tròn     3 TA3         4 CN1 11 Thực hành: Nối dây dẫn điện     5 GDCD 11 Năng động, sáng tạo   Bẩy 1 NV5 55 Trả bài KT Văn     2 Nhạc 11 HHB: Lí kéo chài     3 MT 11 VTT: Trang trí hội trường     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 56 Bếp lửa     3 Toán1 23 Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)     4 Sử1 12 Các nước Tây Âu     5 TD1 23 Chạy ngắn; Chạy xa; Chạy bền   Ba 1 Lý1 23 Nam châm vĩnh cửu     2 Hoá1 23 Dãy hoạt động hoá học của kim loại     3 Địa1 23 Vùng Đồng bằng sông Hồng (tt)     4 TA1 23 Learning a foreign language     5 Sinh1 23 Đột biến cấu trúc nhiễm sác thể   Tư 1 NV2 57 HD ĐT: Khúc hát ru những em bé lớn lên trên lưng mẹ     2 Toán2 24 Luyện tập     3 Địa2 24 T.h: Vẽ và ph.tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người.     4 Lý2 24 Tác dụng từ của dòng điện – Từ trường     5 TA2 24 Learning a foreign language   Năm 1 NV3 58 Ánh trăng     2 NV4 59 Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)     3 Hoá2 24 Nhôm     4 Sinh2 24 Đột biến cấu trúc nhiễm sác thể     5 TD2 24 Chạy ngắn: Kiểm tra   Sáu 1 Toán3 23 Luyện tập     2 Toán4 24 Liên hệ giữa dậy và khoảng cách từ tâm đến dây     3 TA3         4 CN1 12 Kiểm tra     5 GDCD 12 Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả   Bẩy 1 NV5 60 Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận     2 Nhạc 12 OT: Lí kéo chài. TDDN4. Gióng Re thứ     3 MT 12 TTMT: Sơ lược về MT các dân tộc ít người ở VN     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 61 Làng     3 Toán1 25 Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau     4 Sử1 13 Trật tự thế giới mới sau chiến tranh     5 TD1 25 Nhảy xa; Chạy bền   Ba 1 Lý1 25 Từ phổ – Đường sức từ     2 Hoá1 25 Sắt     3 Địa1 25 Vùng Bắc Trung Bộ     4 TA1 25 KT & chữa bài KT     5 Sinh1 25 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể   Tư 1 NV2 62 Chương trình địa phương phần Tiếng Việt     2 Toán2 26 Luyện tập     3 Địa1 26 Vùng Bắc Trung Bộ (tt)     4 Lý2 26 Từ trường của ông dây có dòng điện chạy qua     5 TA2 26 KT & chữa bài KT   Năm 1 NV3 63 Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự     2 NV4 64 Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự     3 Hoá2 26 Hợp kim sắt: Gang, thép     4 Sinh2 26 Thường biến     5 TD2 26 Nhảy xa; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 25 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường trò     2 Toán4 26 Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn     3 TA3         4 CN1 13 Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện (1-LT, 2-TH)     5 GDCD 13 Lí tưởng sống của thanh niên   Bẩy 1 NV5 65 Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm     2 Nhạc 13 OT TĐN 4. ANTT: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca     3 MT 13 VTM: Tập vẽ dáng người     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 66 Lặng lẽ Sa Pa     3 Toán1 27 Hệ sơ góc của đường thẳng y = ax + b     4 Sử1 14 Những thành tựu chủ yếu và ý ng.l.sử của c.mạng khoa học -k.t sau ch.tranh thế giới thứ hai     5 TD1 27 Nhảy xa; Chạy bền   Ba 1 Lý1 27 Sự nhiễm từ của sắt     2 Hoá1 27 Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn     3 Địa1 27 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ     4 TA1 27 The media     5 Sinh1 27 Thực hành – Nhận biết một vài dạng đột biến   Tư 1 NV2 67 Viết bài TLV 3     2 Toán2 28 Luyện tập     3 Địa2 28 Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tt)     4 Lý2 28 Ứng dụng của nam châm     5 TA2 28 The media   Năm 1 NV3 68 Viết bài TLV 3     2 NV4 69 Viết bài TLV 3     3 Hoá2 28 Luyện tập chương 2     4 Sinh2 28 Thực hành – Quan sát thường biến     5 TD2 28 Nhảy xa; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 27 Luyện tập     2 Toán4 28 Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau     3 TA3         4 CN1 14 Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện (1-LT, 2-TH)     5 GDCD 14 Lí tưởng sống của thanh niên   Bẩy 1 NV5 70 Người kể chuyện trong văn bản tự sự     2 Nhạc 14 Ôn tập     3 MT 14 VT: ĐT Lực lượng vũ trang     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 71 Chiếc lược ngà     3 Toán1 29 Ôn tập chương II     4 Sử1 15 Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay     5 TD1 29 Nhảy xa; Chạy bền   Ba 1 Lý1 29 Luực điện từ     2 Hoá1 29 Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt     3 Địa1 29 T.h: Kinh tế bienr Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ     4 TA1 29 The media     5 Sinh1 29 Phuương pháp nghiên cứu di truyền người   Tư 1 NV2 72 Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại … Cách dẫn gián tiếp)     2 Toán2 30 Phuơng trình bậc nhất hai ẩn     3 Địa2 30 Vùng Tây Nguyên     4 Lý2 30 Động cơ điện một chiều     5 TA2 30 The media   Năm 1 NV3 73 Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại … Cách dẫn gián tiếp)     2 NV4 74 Kiểm tra TV     3 Hoá2 30 Tính chất cung của phi kim     4 Sinh2 30 Bệnh và tật di truyền ở người     5 TD2 30 Nhảy xa; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 29 Luyện tập     2 Toán4 30 Vị trí tương đối của hai đường tròn     3 TA3         4 CN1 15 Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện (1-LT, 2-TH)     5 GDCD 15 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học   Bẩy 1 NV5 75 Kiển tra thơ và truyện hiện đại     2 Nhạc 15 Ôn tập và KT cuối học kì.     3 MT 15 VTT: Tạo dáng và trang trí thừi trang     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 16 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 76 Cố hương     3 Toán1 31 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Luyện tập     4 Sử1 16 Việt nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất     5 TD1 31 Nhảy xa; Chạy bền   Ba 1 Lý1 31 T. hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện     2 Hoá1 31 Clo     3 Địa1 31 Vùng Tây Nguyễn (tt)     4 TA1 31 The media     5 Sinh1 31 Di truyền học với con người   Tư 1 NV2 77 Ôn tập Tập làm văn     2 Toán2 32 iair hệ phương trình bằng phương pháp thế     3 Địa2 32 T.h: So sánh t.hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên     4 Lý2 32 Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái     5 TA2 32 Ôn tập và KT HKI   Năm 1 NV3 78 Ôn tập Tập làm văn     2 NV4 79 Ôn tập Tập làm văn     3 Hoá2 32 Clo     4 Sinh2 32 Công nghệ tế bào     5 TD2 32 Nhảy xa: KT   Sáu 1 Toán3 31 Vị trí tương đối của hai đường tròn     2 Toán4 32 Luyện tập     3 TA3         4 CN1 16 Thực hành: lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang     5 GDCD 16 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học   Bẩy 1 NV5 80 Ôn tập Tập làm văn     2 Nhạc 16 Ôn tập và KT cuối học kì.     3 MT 16 TTMT: Sơ lược về một số nền MT châu Á     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 17 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 81 Ôn tập TLV     3 Toán1 33 Ôn tập học kì I     4 Sử1 17 Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1819-1926)     5 TD1 33 Ôn tập; KT HKI; KT TC RLTT   Ba 1 Lý1 33 Hiện tượng cảm ứng điện từ     2 Hoá1 33 Ôn tập HKI     3 Địa1 33       4 TA1 33 Ôn tập và KT HKI     5 Sinh1 33 Công nghệ gen   Tư 1 NV2 82 Kiểm tra tổng kết HKI     2 Toán2 34 Kiểm tra học kì I (90′ gồm Đại sổ và Hình học)     3 Địa2 34 Kiểm tra HKI     4 Lý2 34 Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng     5 TA2 34 Ôn tập và KT HKI   Năm 1 NV3 83 Kiểm tra tổng kết HKI     2 NV4 84 Kiểm tra tổng kết HKI     3 Hoá2 34 Các oxit của cacbon     4 Sinh2 34 Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống     5 TD2 34 Ôn tập; KT HKI; KT TC RLTT   Sáu 1 Toán3 33 Ôn tập chương II     2 Toán4 34 Ôn tập chương II     3 TA3         4 CN1 17 Thực hành: lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang     5 GDCD 17 Ôn tập HKI   Bẩy 1 NV5 85 HD ĐT: Những đứa trẻ     2 Nhạc 17 Ôn tập và KT cuối học kì.     3 MT 17 VTT: Vẽ biểu trưng     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN     Tuần học thứ 18 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 86 Trả bài TLV 3     3 Toán1 35 Kiểm tra học kì I (90′ gồm Đại sổ và Hình học)     4 Sử1 18 KT HKI     5 TD1   Ôn tập; KT HKI; KT TC RLTT   Ba 1 Lý1 35 Ôn tập học kì I     2 Hoá1 35 Ôn tập học kì I (bài 24)     3 Địa1 35 Vùng Đông Nam Bộ     4 TA1 35 Ôn tập và KT HKI     5 Sinh1 35 Ôn tập học kì I (Theo nội dung bài 40 SGK)   Tư 1 NV2 87 Trả bài KT TV, KT Văn     2 Toán2 36 Trả bài kiểm tra học kì I (Phần Đại số)     3 Địa2 36       4 Lý2 36 Kiểm tra học kì I     5 TA2 36 The environment   Năm 1 NV3 88 Tập làm thơ tám chữ (tiếp tiết 54)     2 NV4 89 Tập làm thơ tám chữ (tiếp tiết 54)     3 Hoá2 36 Kiểm tra học kì I     4 Sinh2 36 Kiểm tra học kì I     5 TD2   Ôn tập; KT HKI; KT TC RLTT   Sáu 1 Toán3 35 Ôn tập học kì I     2 Toán4 36 Trả bài kiểm tra học kì I (Phần Hình học)     3 TA3         4 CN1 18 Kiểm tra học kì I     5 GDCD 18 Kiểm tra HKI   Bẩy 1 CN2 90 Trả bài KT tổng hợp cuối học kì I     2 Nhạc 18 Ôn tập và KT cuối học kì.     3 MT 18 KT HKI: Vẽ tranh: ĐT tự chọn     4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu) TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 19 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 91 Bàn về đọc sách     3 Toán1 37 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số     4 Sử1 19 Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925     5 TD1 37 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 37 Dòng điện xoay chiều     2 Hoá1 37 Axits cácbonic và muối cacbonat.     3 Địa1 36 Vùng Đông Nam Bộ (tt)     4 TA1 37 The environment     5 Sinh1 37 Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần   Tư 1 NV2 92 Khởi ngữ     2 Toán2 38 Luyện tập     3 Sử2 20 Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời     4 Lý2 38 Máy phát điện xoay chiều     5 TA2 38 The environment   Năm 1 NV3 93 Phép phân tích và tổng hợp     2 NV4 94 Luyện tập phép phân tích và tổng hợp     3 Hoá2 38 Silic. Công nghiệp silicat     4 Sinh2 38 Ư thế lai     5 TD2 38 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 37 Góc ở tâm. Số đo cung     2 Toán4 38 Luyện tập     3 GDNGLL         4 CN1 19 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn     5 GDCD 19 Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước   Bẩy 1 NV5 95 Luyện tập phép phân tích và tổng hợp     2 GDHN         3 SH         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 20 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 96 Tiếng nói của văn nghệ     3 Toán1 39 Luyện tập     4 Sử1 21 Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời     5 TD1 39 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 39 Các tác dụng của dòng điện xoay chiều     2 Hoá1 39 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học     3 Địa1 37 Vùng Đông Nam Bộ (tt)     4 TA1 39 The environment     5 Sinh1 39 Các phương pháp chọn lọc   Tư 1 NV2 97 Các thành phần biệt lập     2 Toán2 40 Giair bài toán bằng cách lập hệ phương trình     3 Sử2 22 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời     4 Lý2 40 Truyền tải điện đi xa     5 TA2 40 The environment   Năm 1 NV3 98 Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống     2 NV4 99 Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống     3 Hoá2 40 Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học     4 Sinh2 40 Thành tựu chọn giống ở Việt Nam     5 TD2 40 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 39 Liện hệ giữa cung và dây     2 Toán4 40 Góc nối tiếp     3 TA3         4 CN1 20 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn     5 GDCD 20 Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước   Bẩy 1 NV5 100 Cách làm vài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 21 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 101 Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình ddianj phương pàn TLV(sẽ làm ở nhà)     3 Toán1 41 Giair bài toán bằng cách lập hệ phương trình (tiếp)     4 Sử1 23 Phong trào cách mạng trong những năm 1930-1935     5 TD1 41 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 41 Máy biến thế     2 Hoá1 41 Luyện tập chương 3     3 Địa1 38 T.hành: Phân tích một số ngàh công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ trên cơ sở bảng số liệu     4 TA1 41 Saving energy     5 Sinh1 41 Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn   Tư 1 NV2 102 Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới     2 Toán2 42 Luyện tập     3 Sử2 24 Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936-1939     4 Lý2 42 Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế     5 TA2 42 Saving energy   Năm 1 NV3 103 Các thành phần biệt lập     2 NV4 104 Việt bài TLV 5     3 Hoá2 42 Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng     4 Sinh2 42 Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng     5 TD2 42 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 41 Luyện tập     2 Toán4 42 Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung     3 TA3         4 CN1 21 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn     5 GDCD 21 Quyền và nghiã vụ của công dân trong hôn nhân   Bẩy 1 NV5 105 Việt bài TLV 5     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 22 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 106 Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten     3 Toán1 43 Luyện tập     4 Sử1 25 Việt Nam trong những năm 1939-45     5 TD1 43 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 43 Ôn tập tổng kết chương II: Điện tử học     2 Hoá1 43 Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ     3 Địa1 39 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long     4 TA1 43 Saving energy     5 Sinh1 43 Môi trường và các nhân tố sinh thái   Tư 1 NV2 107 Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí     2 Toán2 44 Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     3 Sử2 26 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945     4 Lý2 44 Hiện tượng khúc xạ ánh sáng     5 TA2 44 Saving energy   Năm 1 NV3 108 Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí     2 NV4 109 Liên kết câu và liên kết đoạn văn     3 Hoá2 44 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ     4 Sinh2 44 Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật     5 TD2 44 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 43 Luyện tập     2 Toán4 44 Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn     3 TA3         4 CN1 22 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn     5 GDCD 22 Quyền và nghiã vụ của công dân trong hôn nhân   Bẩy 1 NV5 110 Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 23 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 111 HD ĐT: Con cò     3 Toán1 45 Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     4 Sử1 27 Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945     5 TD1 45 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 45 Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ     2 Hoá1 45 Metan     3 Địa1 40 Vùng Đồng bằng sông Cửu long (tt)     4 TA1 45 Saving energy     5 Sinh1 45 Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật   Tư 1 NV2 112 Cách làm bài văn nghị luận về một vấn dề tư tưởng, đạo lí     2 Toán2 46 Kiểm tra chương III     3 Sử2 28 Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà     4 Lý2 46 Thấu kính hội tụ     5 TA2 46 KT & chữa bài KT   Năm 1 NV3 113 Cách làm bài văn nghị luận về một vấn dề tư tưởng, đạo lí     2 NV4 114 Cách làm bài văn nghị luận về một vấn dề tư tưởng, đạo lí     3 Hoá2 46 Etilen     4 Sinh2 46 Ảnh hưởng lẫn nhau giữ các sinh vật     5 TD2 46 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 45 Luyện tập     2 Toán4 46 Cung chứa góc     3 TA3         4 CN1 23 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn     5 GDCD 23 Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế   Bẩy 1 NV5 115 Trả bài TLV 5     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 24 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 116 Mùa xuân nho nhoe     3 Toán1 47 Hàm số y = ax² (a ≠ 0)     4 Sử1 29 Cuộc đấu tranh bảo vệ  và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)     5 TD1 47 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 47 Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ     2 Hoá1 47 Axetilen     3 Địa1 41 T.h: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình p. triển của ngành thuỷ, hải sản ở Đồng bằng sông Cửu Long     4 TA1 47 KT & chữa bài KT     5 Sinh1 47 T.hành – Tìm hiểu m. trường và ảnh hưởng của m.số nhân tố sinh thái lên đ.sống sv   Tư 1 NV2 117 Viếng lăng Bác     2 Toán2 48 Luyện tập     3 Sử2 30 Cuộc đấu tranh bảo vệ  và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946)     4 Lý2 48 Thấu kính phân kì     5 TA2 48 Celebrations   Năm 1 NV3 118 Nghị luận về tác phẩm truyện(hoặc đoạn trích)     2 NV4 119  Cách làm nghị luận về tác phẩm truyện(hoặc đoạn trích)     3 Hoá2 48 Kiểm tra viết     4 Sinh2 48 T.hành – Tìm hiểu m. trường và ảnh hưởng của m.số nhân tố sinh thái lên đ.sống sv     5 TD2 48 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 47 Luyện tập     2 Toán4 48 Tứ giác nội tiếp     3 TA3         4 CN1 24 Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn     5 GDCD 24 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân   Bẩy 1 CN2 120 Viết bài TLV 6 ở nhà     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 25 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 121 Sang thu     3 Toán1 49 Đồ thị của hàm số y = ax²= (a ≠0)     4 Sử1 31 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)     5 TD1 49 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 49 Ảnh của một vật tạo bởi tấu kính phân kì     2 Hoá1 49 Benzen     3 Địa1 42 Ôn tập     4 TA1 49 Celebrations     5 Sinh1 49 Quần thể sinh vật   Tư 1 NV2 122 Nói với con     2 Toán2 50 Luyện tập     3 Sử2 32 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)     4 Lý2 50 Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ     5 TA2 50 Celebrations   Năm 1 NV3 123 Nghĩa tường minh và hàm ý     2 NV4 124 Nghị luạn một đoạn thơ, bài thơ     3 Hoá2 50 Dầu mỏ và khí thiên nhiên     4 Sinh2 50 Quần thể người     5 TD2 50 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 49 Luyện tập     2 Toán4 50 Đường tròn nngoaij tiếp – đường tròn nội tiếp     3 TA3         4 CN1 25 Thực hành: lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn     5 GDCD 25 Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân   Bẩy 1 NV4 125 Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 26 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 126 Mây và sóng     3 Toán1 51 Phương trình bậc hai một ẩn số     4 Sử1 33 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)     5 TD1 51 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 51 Sự tạo ảnh trên phim trên máy ảnh     2 Hoá1 51 Nhiên liệu     3 Địa1 43 Kiểm tra viết     4 TA1 51 Celebrations     5 Sinh1 51 Quần thể sinh vật   Tư 1 NV2 127 Ôn tập về thơ     2 Toán2 52 Luyện tập     3 Sử2 34 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)     4 Lý2 52 Ôn tập     5 TA2 52 Celebrations   Năm 1 NV3 128 Nghĩa tường minh và hàm ý (t)     2 NV4 129 Kiểm tra Văn(phần thơ)     3 Hoá2 52 Luyện tập: chương 4     4 Sinh2 52 Hệ sinh thái     5 TD2 52 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 51 Độ dài đường tròn     2 Toán4 52 Luyện tập     3 TA3         4 CN1 26 Thực hành: lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn     5 GDCD 26 Kiểm tra viết   Bẩy 1 NV5 130 Trả bài TLV 6 viết ở nhà     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 27 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 131 Tổng kết phần văn bản nhật dụng     3 Toán1 53 Công thức nghiệm của phương trình bậc hai     4 Sử1 35 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)     5 TD1 53 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 53 Kiểm tra     2 Hoá1 53 Thực hành: Tính chất hoá học của Hidrocacbon     3 Địa1 44 Phát triển tổng hợp kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển -đảo     4 TA1 53 Natural disasters     5 Sinh1 53 Kiểm tra   Tư 1 NV2 132 Tổng kết phần văn bản nhật dụng     2 Toán2 54 Luyện tập     3 Sử2 36 Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954)     4 Lý2 54 Mắt     5 TA2 54 Natural disasters   Năm 1 NV3 133 Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)     2 NV4 134 Viết bài TLV 7     3 Hoá2 54       4 Sinh2 54 Thực hành – hệ sinh thái     5 TD2 54 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 53 Diện tích hình tròn     2 Toán4 54 Luyện tập     3 TA3         4 CN1 27 Thực hành: lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn     5 GDCD 27 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân   Bẩy 1 NV5 135 Viết bài TLV 7     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 28 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 136 HD ĐT: Bến quê     3 Toán1 55 Công thức nghiệm thu gọn     4 Sử1 37 Kiểm tra viết     5 TD1 55 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Ba 1 Lý1 55 Mắt cận thị và mắt lão     2 Hoá1 55 Axit axetic – Mối liên hệ giữa etilen, rượu etilics và axits axetic     3 Địa1 45 Phát triển tổng hhowpj kinh tế biển và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển – đảo (tt)     4 TA1 55 Natural disasters     5 Sinh1 55 Thực hành – Hệ sinh thái   Tư 1 NV2 137 Ôn tập Tiếng Việt lớp 9     2 Toán2 56 Luyện tập     3 Sử2 38 Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và ch.quyền S.gòn ở miền Nam(1954-1965)     4 Lý2 56 Kính lúp     5 TA2 56 Natural disasters   Năm 1 NV3 138 Ôn tập Tiếng Việt lớp 9     2 NV4 139 Ôn tập Tiếng Việt lớp 9     3 Hoá2 56 Axit axetic – Mối liên hệ giữa etilen, rượu etilics và axits axetic     4 Sinh2 56 Tác động của con người đối với môi trường     5 TD2 56 Nhảy cao; TTTC; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 55 Ôn tập chương     2 Toán4 56 Ôn tập chương III (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal …)     3 TA3         4 CN1 28 Kiểm tra thực hành     5 GDCD 28 Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân   Bẩy 1 NV5 140 Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 29 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 141 Những ngôi sao xa xôi     3 Toán1 57 Hệ thức Vi-ét và ứng dụng     4 Sử1 39 Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và ch.quyền S.gòn ở miền Nam(1954-1965)     5 TD1 57 Nhảy cao: KT   Ba 1 Lý1 57 Bài tập quang hình học     2 Hoá1 57 Kiểm tra viết     3 Địa1 46 T.h: Vấn đề khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo     4 TA1 57 Natural disasters     5 Sinh1 57 Tác động của con người đối với môi trường   Tư 1 NV2 142 Chương trình địa phương (phần TLV)     2 Toán2 58 Luyện tập     3 Sử2 40 Xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và ch.quyền S.gòn ở miền Nam(1954-1965)     4 Lý2 58 Ánh sáng trắng và ánh sáng màu     5 TA2 58 KT & chữa bài KT   Năm 1 NV3 143 Trả bài TLV 7     2 NV4 144 Biên bản     3 Hoá2 58 Chất béo     4 Sinh2 58 Ô nhiễm môi trường     5 TD2 58 TTTC; Đá cầu;   Sáu 1 Toán3 57 Kiểm tra chương III     2 Toán4 58 Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ     3 TA3         4 CN1 29 lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà     5 GDCD 29 Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân   Bẩy 1 NV5 145 Biên bản     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 30 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 146 Ro-bin-xơn ngoài đảo hoang     3 Toán1 59 Kiểm tra 45′     4 Sử1 41 Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973)     5 TD1 59 TTTC; Đá cầu;   Ba 1 Lý1 59 Sự phân tích ánh sáng trắng     2 Hoá1 59 Luyện tập: Rượu etilic, axit axetic  và chất béo     3 Địa1 47 Địa lí địa phương tỉnh – thành phố     4 TA1 59 KT & chữa bài KT     5 Sinh1 59 Thực hành – Tìm hiểu môi trường địa phương   Tư 1 NV2 147 Tổng kết về ngữ pháp     2 Toán2 60 Phương trình quy về phương trình bậc hai     3 Sử2 42 Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973)     4 Lý2 60 Sự trọn ánh sáng màu     5 TA2 60 Life on other planets   Năm 1 NV3 148 Tổng kết về ngữ pháp     2 NV4 149 Luyện tập viết biên bản     3 Hoá2 60 Thực hành: Tính chất của rượu và axit     4 Sinh2 60 Thực hành – Tìm hiểu môi trường địa phương     5 TD2 60 TTTC; Đá cầu;   Sáu 1 Toán3 59 Luyện tập     2 Toán4 60 Hình nón -  Diện tích xung quanh và thể tích hình nón     3 TA3         4 CN1 30 lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà     5 GDCD 30 Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân   Bẩy 1 NV5 150 Hợp đồng     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 31 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 151 Bố của Xi mông     3 Toán1 61 Luyện tập     4 Sử1 43 Cả nước trực tiếp chống Mĩ cứu nước (1965-1973)     5 TD1 61 TTTC; Đá cầu;   Ba 1 Lý1 61 Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu     2 Hoá1 61 Glucozơ     3 Địa1 48 Địa lí địa phương tỉnh – thành phố (tt)     4 TA1 61 Life on other planets     5 Sinh1 61 Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên   Tư 1 NV2 152 Ôn tập về truyện     2 Toán2 62 Giải bài toán bằng cách lập phương trình     3 Sử2 44 Hoàn thành giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)     4 Lý2 62 Các tác dụng của ánh sáng     5 TA2 62 Life on other planets   Năm 1 NV3 153 Tổng kết về ngữ pháp (t)     2 NV4 154 Tổng kết về ngữ pháp (t)     3 Hoá2 62 Saccarozơ     4 Sinh2 62 Khôi phục môi trường và gìn giữ thhieen nhiên hoang dã     5 TD2 62 TTTC: KT   Sáu 1 Toán3 61 Luyện tập     2 Toán4 62 Hình cầu     3 TA3         4 CN1 31 Kiểm tra mạng điện trong nhà     5 GDCD 31 Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc   Bẩy 1 NV5 155 KT Văn (phần truyện)     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 32 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 156 Con chó Bấc     3 Toán1 63 Luyện tập     4 Sử1 45 Hoàn thành giải phóng niềm Nam, thống nhất đất nước (1973-1975)     5 TD1 63 Đá cầu   Ba 1 Lý1 63 Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD     2 Hoá1 63 Tinh bột và xenlulozơ     3 Địa1 49 Địa lí địa phương tỉnh – thành phố (tt)     4 TA1 63 Life on other planets     5 Sinh1 63 Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái. Luật bảo vệ môi trường   Tư 1 NV2 157 KT TV     2 Toán2 64 Ôn tập chương IV (với sự trợ giúp của máy tính cầm tay Casio, Vinacal…)     3 Sử2 46 Việt Nam nhhuwngx năm đầu sau đại thắng mùa xuân 1975     4 Lý2 64 Ôn tập tổng kết chương III. Quang học     5 TA2 64 Life on other planets   Năm 1 NV3 158 Luyện tập viết hợp đồng     2 NV4 159 Luyện tập viết hợp đồng     3 Hoá2 64 Protein     4 Sinh2 64 Thực hành -  Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường     5 TD2 64 Đá cầu   Sáu 1 Toán3 63 Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu     2 Toán4 64 Luyện tập     3 TA3         4 CN1 32 Ôn tập (Lí thuyết và thực hành)     5 GDCD 32 Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật   Bẩy 1 NV5 160 Tổng kết văn học nước ngoài     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 33 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 161 Bắc Sơn     3 Toán1 65 Ôn tập cuối năm     4 Sử1 47 Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976-1985)     5 TD1 65 Đá cầu; Chạy bền   Ba 1 Lý1 65 Năng lượng và sự chuyển hoá năng lượng     2 Hoá1 65 Polime     3 Địa1 50 Thực hành: địa lí địa phương     4 TA1 65 Ôn tập và KT HKII     5 Sinh1 65 Bài tập   Tư 1 NV2 162 Tổng kết Tập làm văn     2 Toán2 66 Ôn tập cuối năm     3 Sử2 48 Việt Nam trên đường đổi mới đi lên CNXH (từ 1986 đến năm 2000)     4 Lý2 66 Định luật bảo toàn năng lượng     5 TA2 66 Ôn tập và KT HKII   Năm 1 NV3 163 Tổng kết Tập làm văn     2 NV4 164 Tổng kết Tập làm văn     3 Hoá2 66 Polime     4 Sinh2 66 Ôn tập cuối HKI (Theo nội dung bài 63 SGK)     5 TD2 66 Đá cầu; Chạy bền   Sáu 1 Toán3 65 Ôn tập chương IV     2 Toán4 66 Ôn tập chương IV     3 TA3         4 CN1 33 Ôn tập (Lí thuyết và thực hành)     5 GDCD 33 Thực hành, ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học   Bẩy 1 NV5 165 Tôi và chúng ta     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 34 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 166 Tôi và chúng ta (t)     3 Toán1 67 Ôn tập cuối năm     4 Sử1 49 Tổng kết lịch sử Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000     5 TD1 67 KT HKII; KT TC RLTT; KT Chạy bền   Ba 1 Lý1 67 Sẳn xuất điện năng -  Nhiệt điện và thuỷ điện     2 Hoá1 67 Thực hành: Tính chất của gluxit     3 Địa1 51 Ôn tập HKII     4 TA1 67 Ôn tập và KT HKII     5 Sinh1 67 Kiểm tra HKII   Tư 1 NV2 167 Tổng kết Văn học     2 Toán2 68 Kiểm tra cuối năm (90′ gồm Đại số và Hình học)     3 Sử2 50 KT HKII     4 Lý2 68 Điện gió – Điện mặt trời – Điện hạt nhân     5 TA2 68 Ôn tập và KT HKII   Năm 1 NV3 168 Tổng kết Văn học     2 NV4 169 KT tổng hợp cuối năm     3 Hoá2 68 Ôn tập cuối năm     4 Sinh2 68 Tổng kết chương trình toàn cấp     5 TD2 68 KT HKII; KT TC RLTT; KT Chạy bền   Sáu 1 Toán3 67 Ôn tập cuối năm     2 Toán4 68 Ôn tập cuối năm     3 TA3         4 CN1 34 Kiểm tra cuối năm     5 GDCD 34 Ôn tập HKII   Bẩy 1 NV5 170 KT tổng hợp cuối năm     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)                                     TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN       Tuần học thứ 35 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)               Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H Hai 1 CC         2 NV1 171 Thư, điện     3 Toán1 69 Kiểm tra cuối năm (90′ gồm Đại số và Hình học)     4 Sử1 51 Lịch sử địa phương     5 TD1 69 KT HKII; KT TC RLTT; KT Chạy bền   Ba 1 Lý1 69 Ôn tập cuối năm     2 Hoá1 69 Ôn tập cuối năm     3 Địa1 52 Kiểm tra HKII     4 TA1 69 Ôn tập và KT HKII     5 Sinh1 69 Tổng kết chương trình toàn cấp   Tư 1 NV2 172 Trả bài KT Văn, TV, bài KT tổng hợp     2 Toán2 70 Trả bài cuối năm (phần Đại số)     3 Sử2 52 Lịch sử địa phương     4 Lý2 70 Kiển tra học kì II     5 TA2 70 Ôn tập và KT HKII   Năm 1 NV3 173 Trả bài KT Văn, TV, bài KT tổng hợp     2 NV4 174 Trả bài KT Văn, TV, bài KT tổng hợp     3 Hoá2 70 Kiểm tra cuối năm     4 Sinh2 70 Tổng kết chương trình toàn cấp     5 TD2 70 KT HKII; KT TC RLTT; KT Chạy bền   Sáu 1 Toán3 69 Ôn tập cuối năm     2 Toán4 70 Trả bài cuối năm (phần Hình học)     3 TA3         4 CN1 35 Kiểm tra cuối năm     5 GDCD 35 Kiểm tra HKII   Bẩy 1 NV5 175 Trả bài KT Văn, TV, bài KT tổng hợp     2 Nhạc         3 MT         4 Tin1         5 Tin2                 Ngày ….. Tháng .…. Năm …..           Kiểm tra, nhận xét           ………………………………..           ………………………………..           Hiệu trưởng           (Ký tên, đóng dấu)
BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ