Phân phối chương trình Môn Thủ công - Tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH THỦ CÔNG, KĨ THUẬT TIỂU HỌC (Lớp 1, 2, 3: Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH  ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lớp 4 & 5: Theo công văn số 8323/BGD&ĐT-GDTH  ngày 08 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phân phối chương trình Môn Tiếng Việt - Tiểu học

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011-2012 - CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG VIỆT

Phân phối chương trình Môn Thể dục - Tiểu học

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011-2012 - CHƯƠNG TRÌNH MÔN THỂ DỤC

Phân phối chương trình Môn Tập viết Tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH TẬP VIẾT (Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH  ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Phân phối chương trình Môn Tập làm văn - Tiểu học

  CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN (Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH  ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  

Phân phối chương trình Môn Âm nhạc - Tiểu học

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH KHỐI TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011-2012 - CHƯƠNG TRÌNH MÔN ÂM NHẠC

Phân phối chương trình Môn Mỹ thuật - Tiểu học

Phân phối chương trình tiểu học năm học 2011-2012 - Chương trình môn Mỹ thuật.

Phân phối chương trình Môn Lịch sử (lớp 4,5) - Tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH LỊCH SỬ (Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH  ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) LỚP 4 Tuần LỚP 5 Môn Lịch sử và Địa lí 1 “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định   2 Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước Nước Văn Lang 3 Cuộc phản công ở kinh thành Huế Nước Âu Lạc 4 Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc 5 Phan Bội Châu và phong trào Đông du Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40) 6 Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước Chiến thắng Bạch đằng do Ngô Quyền lãnh đạo   (Năm 938) 7 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời Ôn tập 8 Xô viết Nghệ – Tĩnh Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân 9 Cách mạng mùa thu Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981) 10 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập Nhà Lý dời đô ra Thăng Long 11 Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945) Chùa thời Lý 12 Vượt qua tình thế hiểm nghèo Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077) 13 “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước” Nhà Trần thành lập 14 Thu – đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp” Nhà Trần và việc đắp đê 15 Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950 Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông -Nguyên 16 Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới Ôn tập học kì I 17 Ôn tập học kì I Kiểm tra định kì (CKI) 18 Kiểm tra định kì (CKI) Nước ta cuối thời Trần 19 Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ Chiến thắng Chi Lăng 20 Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945-1954) Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước 21 Nước nhà bị chia cắt Trường học thời Hậu Lê 22 Bến Tre đồng khởi Văn học và khoa học thời Hậu Lê 23 Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta Ôn tập 24 Đường Trường Sơn Trịnh – Nguyễn phân tranh 25 Sấm sét đêm giao thừa Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong 26 Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” Thành thị thế kỉ XVI – XVII 27 Lễ kí Hiệp định Pa-ri Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786) 28 Tiến vào Dinh Độc lập Quang Trung đại phá quân Thanh (Năm 1789) 29 Hoàn thành thống nhất đất nước Những chính sách về kinh tế và văn hoá của vua Quang Trung 30 Xây dựng Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình Nhà Nguyễn thành lập 31 Lịch sử địa phương Kinh thành Huế 32 Lịch sử địa phương Tổng kết 33 Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay Ôn tập học kì II 34 Ôn tập học kì II Kiểm tra định kì (cuối kì II) 35 Kiểm tra định kì (cuối kì II)

Phân phối chương trình Môn Luyện từ và Câu - Tiểu học

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN TỪ VÀ CÂU (Theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH  ngày 01 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ