Phân phối chương trình Môn Công nghệ - THPT

 

 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN CÔNG NGHỆ
  1. Thực hiện kế hoạch giáo dục
   1. Những vấn đề chung
    Từ năm học 2008-2009, Bộ GDĐT ban hành Khung phân phối chương trình (KPPCT), trong đó quy định thời lư­ợng theo các phần, chương, các tiết thực hành, ôn tập và kiểm tra. Giáo viên không đư­ợc tự thay đổi thời lượng dành cho các bài trong các chương, phần hoặc cụm bài đã được quy định tại KPPCT của Bộ GDĐT, PPCT của Sở GDĐT. Đối với các bài dạy 2 tiết hoặc những tiết dạy 2 bài giao cho giáo viên chủ động lựa chọn nội dung và phân chia thời lượng phù hợp.
    Trong mỗi năm học, Cấp THPT có 37 tuần thực học. Môn Công nghệ với nội dung kiến thức và tổng số tiết như­ năm tr­ước nhưng đ­ược dạy trong 37 tuần, đồng thời giảm bớt một số bài hoặc nội dung của một số bài
   2. Thực hiện tích hợp nội dung các môn học

    Từ năm học 2008-2009, Bộ GDĐT chỉ đạo thực hiện dạy tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường và Hoạt động Giáo dục hướng nghiệp vào môn Công nghệ, cụ thể:

    • Đối với tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường: Căn cứ vào văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT và tài liệu “Giáo dục bảo vệ môi trường trong môn Công nghệ trung học phổ thông” do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành được cấp phát để tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào các nội dung cụ thể của bài học.
    • Đối với tích hợp Hoạt động giáo dục hướng nghiệp với môn Công nghệ do giáo viên Công nghệ giảng dạy. Khi thực hiện giáo viên chủ động nghiên cứu sách giáo viên Hoạt động giáo dục hướng nghiệp lớp 10, 11 và 12, lựa chọn chủ đề phù hợp để tích hợp vào nội dung các bài của môn Công nghệ.
   3. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương
    Năm học này Bộ GDĐT có văn bản số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008 hướng dẫn thực hiện các nội dung giáo dục địa phương đối với một số môn học, trong đó có môn Công nghệ.
    Đối với lớp 10:
    Phần 1: Nông, Lâm, Ngư nghiệp.

     

    Tùy theo điều kiện thực tế của từng địa phương để chọn dạy 1 trong 2 chương: chương 1 hoặc chương 2. Bài kiểm tra học kì I được thực hiện sau khi học xong bài 14: Thực hành: Trồng cây trong dung dịch (đối với những nơi chọn dạy chương I) hoặc bài 35: Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi (đối với những nơi chọn dạy chương 2). ở chương 3, bài 40 dạy bắt buộc, còn các bài từ 41 đến 48 có thể chọn lĩnh vực phù hợp với chương 1 hoặc chương 2 đã chọn trước đó, hoặc thay thế bằng tài liệu tự biên soạn phù hợp với điều kiện giống cây trồng, vật nuôi của địa phương (theo chỉ đạo của Sở GDĐT).
    Phần 2: Tạo lập doanh nghiệp.

    Đối với lớp 11

    Ngoài việc liên hệ nội dung bài học với thực tế, các nội dung bài học cần thực hiện như sau:

    1. Phần Vẽ kỹ thuật : Dạy theo phân phối chương trình.
    2. Phần Cơ khí: Dạy theo phân phối chương trình.
    3. Phần Động cơ đốt trong: Chọn dạy một số bài phù hợp với đặc điểm địa phương, cụ thể:
     • Trong chương VII. ứng dụng động cơ đốt, trong đó có 6 bài lý thuyết và 01 bài thực hành:
      • Bài 32. Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong
      • Bài 33. Động cơ đốt trong dùng cho ôtô
      • Bài 34. Động cơ đốt trong dùng cho xe máy
      • Bài 35. Động cơ đốt trong dùng cho tàu thuỷ
      • Bài 36. Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp
      • Bài 37. Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện
      • Bài 38. Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong.
      • Bài 32 và bài 38 dạy bắt buộc, các bài còn lại có thể lựa chọn 3 trong 5 bài để giảng dạy, không nhất thiết phải dạy đủ cả 7 bài.
      • Đối với vùng đô thị, có thể chọn các bài 33, 34, 37;
      • Đối với vùng nông thôn, có thể chọn các bài 34, 36, 37;
      • Đối với vùng ven sông, ven biển có thể chọn bài 33, 35, 37.

c) Đối với lớp 12: Dạy theo phân phối chương trình.

GV cần chủ động xem xét điều kiện cơ sở vật chất (phòng thực hành, xưởng trường, giáo viên) để lập kế hoạch dạy học phù hợp với thực tế của nhà trường.

2. Sử dụng thiết bị giáo dục, dạy thực hành

Do đặc thù của môn Công nghệ, có nhiều bài thực hành, giáo viên cần triệt để sử dụng các thiết bị được Sở GDĐT cung cấp chủ động khai thác các thiết bị đã có của trư­ờng, tự sưu tầm, làm thêm các thiết bị dạy học khác để giảng dạy. Trư­ớc khi giảng dạy cần chuẩn bị chu đáo, làm thử nhiều lần để nắm chắc các thao tác kỹ thuật, chủ động h­ướng dẫn học sinh thực hiện.

Trong quá trình sử dụng trang thiết bị dạy học nói chung và thiết bị của phần điện tử  và điện kỹ thuật lớp 12 nói riêng cần chú ý đến những điều kiện đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Phải thực hiện nghiêm những quy định trong nội quy thực hành.

Chư­ơng trình Công nghệ lớp 10 có 14/56 bài, lớp 11 có 6/39 và lớp 12 có 11/30 bài thực hành, theo danh mục thiết bị tối thiểu của Bộ GDĐT đã ban hành, căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của trư­ờng giáo viên cần khai thác triệt để các thiết bị đã có để dạy đủ các bài thực hành. Khuyến khích giáo viên sử dụng các trang thiết bị như­ máy tính, máy chiếu, các phần mềm để giảng dạy.

Trong quá trình giảng dạy phải đảm bảo hình thành cho học sinh những kỹ năng cần thiết: hiểu, biết đư­ợc quy trình công nghệ để vận dụng vào thực tế sản xuất và đời sống. Tuỳ theo nội dung cụ thể từng bài với điều kiện trang thiết bị dạy học của trường, vật liệu thực hành có ở địa ph­ương để vận dụng cho phù hợp. Các bài thực hành cần xây dựng kế hoạch từ đầu năm học để chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ và nguyên vật liệu khi thực hành.

Ở những tr­ường không đủ điều kiện để tổ chức học thực hành, giáo viên cần chủ động tổ chức cho học sinh tham quan theo yêu cầu của chư­ơng trình. Nếu không có đủ điều kiện dạy thực hành, tổ chức tham quan các trường cần lập phương án thay thế. Để dạy thực hành hiệu quả, giáo viên cần báo cáo với hiệu tr­ưởng nhất thiết phải bố trí, sắp xếp tiết thực hành cho hợp lý, tuỳ theo thời lượng bài thực hành bố trí dạy cách tuần với thời lượng từ 2 đến 3 tiết liền.

3. Kiểm tra đánh giá

Việc kiểm tra, đánh giá đối với học sinh thực hiện theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Các bài kiểm tra định kì thực hiện theo quy định trong PPCT, cần kết hợp kiểm tra cả lý thuyết và thực hành. Nội dung đề bài kiểm tra cần kết hợp kiểm tra trắc nghiệm khách quan với tự luận để học sinh làm quen với hình thức này.

Giáo viên phải căn cứ vào chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ của Ch­ương trình giáo dục phổ thông; căn cứ vào thực tế trình độ học sinh của trường và h­ướng dẫn của Bộ GDĐT về đổi mới kiểm tra đánh giá để ra đề nhằm đánh giá đúng thực chất trình độ của học sinh, đảm bảo tính khách quan, công bằng. Tuỳ theo yêu cầu mức độ cần đạt của mục tiêu trong mỗi ch­ương, bài khi giáo viên ra đề cần đảm bảo tính vừa sức nh­ưng phải phân loại được học sinh.

4. Đổi mới phương pháp dạy học

Để đảm bảo chất lượng giảng dạy, dạy phù hợp với cách biên soạn SGK mới, GV cần chủ động, tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.

Trong quá trình vận dụng các hình thức dạy học cần phải thông qua việc tổ chức các hoạt động học tập của HS, để HS tham gia vào quá trình hoạt động nhận thức, tìm tòi, phát hiện những tri thức mới một cách tự giác, tự lực dưới sự hướng dẫn của GV.

GV cần chú trọng đến việc rèn luyện phương pháp tự học đối với HS, giảm bớt cách truyền thụ tri thức theo phương pháp thuyết trình; phải coi việc tiếp cận tri thức là điều kiện, phương tiện cho việc rèn luyện phương pháp tự học.

Trong quá trình dạy học cần tăng cường tính tự lực của cá nhân HS đồng thời chú trọng sự hợp tác, tương tác giữa các cá nhân trong nhóm, lớp nhằm đạt đựơc mục tiêu của bài học. Một định hướng quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học là vừa phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh vừa tăng cường sự tương tác giữa các yếu tố của hệ thống dạy – học (thày, trò, nội dung học tập).

Cần kết hợp linh hoạt giữa đánh giá của GV với tự đánh giá của HS, làm cho HS luôn tự ý thức được, khẳng định được kết quả, mục tiêu học tập của mình.

Hiện nay, để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, GV nên chuyển việc thiết kế bài dạy theo nội dung sang thiết kế bài dạy theo hoạt động của GV và HS.

 

 

 

 

II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LỚP 10

Cả năm:   37 tuần (52 tiết)

Học kì I:  19 tuần  (19 tiết)

Học kì II: 18 tuần  (34 tiết)

Tiết

Nội dung

TS

 

HỌC KỲ I

 

Tiết 1 Bài mở đầu

1

  Ch­ương I. Trồng trọt, lâm nghiệp đại cư­ơng ( Chỉ sử dụng cho năm học 08 – 09)

18

Tiết 2 Khảo nghiệm giống cây trồng  
Tiết 3 Sản xuất giống cây trồng  
Tiết 4 Thực hành: Xác định sức sống của hạt  
Tiết 5 Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp. Một số tính chất của đất trồng.  
Tiết 6 Thực hành: Xác định độ chua của đất.  
Tiết 7 Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất  xói mòn mạnh trơ sỏi đá, đất mặn, đất phèn  
Tiết 8 Thực hành: Quan sát phẫu diện đất.  
Tiết 9 Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông th­ờng  
Tiết 10 ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón  
Tiết 11 Kiểm tra  
Tiết 12 Thực hành: Trồng cây trong dung dịch  
Tiết 13 Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng  
Tiết 14 Thực hành: Nhận biết một số loại sâu, bệnh hại lúa  
Tiết 15 Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng  
Tiết 16 Thực hành: Pha chế dung dịch Boóc đô phòng trừ nấm hại  
Tiết 17 Ảnh Hưởng thuốc hoá học bảo vệ thực vật đến quần thể SV và môi trư­ờng  
Tiết 18 Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật  
Tiết 19 Kiểm tra học kỳ  
  Ch­ương II. Chăn nuôi, thuỷ sản đại c­ương (dùng các năm sau)

18

Tiết 1 Bài mở đầu  
Tiết 2 Quy luật sinh tr­ởng, phát dục của vật nuôi  
Tiết 3 Chọn lọc giống vật nuôi  
Tiết 4 Thực hành : Quan sát, nhận dạng ngoại hình giống vật nuôi  
Tiết 5 Các phư­ơng pháp nhân giống vật nuôi và thuỷ sản  
Tiết 6 Sản xuất giống trong chăn nuôi và thuỷ sản  
Tiết 7 Ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống  
Tiết 8 Nhu cầu dinh dư­ỡng của vật nuôi  
Tiết 9 Sản xuất thức ăn cho vật nuôi  
Tiết 10 Thực hành: Phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi  
Tiết 11 Kiểm tra  
Tiết 12  Sản xuất thức ăn nuôi thuỷ sản  
Tiết 13 Thực hành: Sản xuất thức ăn hỗn hợp nuôi  cá  
Tiết 14 ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi  
Tiết 15 Tạo môi tr­ường sống cho vật nuôi và thuỷ sản  
Tiết 16 Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh ở vật nuôi  
Tiết 17 Thực hành: Quan sát triệu chứng, bệnh tích của gà bị mắc bệnh Niu cát xơn và cá Trắm cỏ bị bệnh xuất huyết do vi rút  
Tiết 18 Một số loại vắc xin và thuốc thường dùng để phòng và chữa bệnh cho vật nuôi. ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất vắc xin và thuốc kháng sinh  
Tiết 19 Kiểm tra học kỳ  
 

HỌC KỲ II

 

  Ch­ương III. Bảo quản và chế biến nông, lâm, thuỷ sản

8

Tiết 1 Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, thuỷ sản  
Tiết 2 Bảo quản hạt, củ làm giống  
Tiết  3 Bảo quản và chế biến lư­ơng thực, thực phẩm  
Tiết 4 Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi, thuỷ sản  
Tiết 5 Chế biến thịt trứng ,sữa và cỏ  
Tiết 6 Thực hành: làm sữa chua hoặc sữa đậu nành bằng phương pháp đơn giản  
Tiết 7 Kiến tập  
Tiết 8 KIỂM TRA  
  HƯỚNG NGHIỆP: GV sử dụng sách “Hoạt động giáo dục hướng nghiệp” lớp 10.

8

Tiết 9 chủ đề 1 “ Em thích nghề gỉ?”  
Tiết 10 chủ đề 1 “ Em thích nghề gỉ?”  
Tiết 11 Chủ đề 2 : Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp trong gia đình  
Tiết 12 Chủ đề 2 : Năng lực nghề nghiệp và truyền thống nghề nghiệp trong gia đình  
Tiết 13 Chủ đề 5 : tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông , lâm, ngư nghiệp  
Tiết 14 Chủ đề 5 : tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực nông , lâm, ngư nghiệp  
Tiết 15 Ôn tập  
Tiết 16 Kiểm tra một tiết phần hướng nghiệp  
  Chương trình: Doanh nghiệp và lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

8

Tiết 17 Bài mở đầu  
Tiết 18 Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  
Tiết 19 Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ( tiếp theo)  
Tiết 20,21 Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh  
Tiết 22,23 Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh  
Tiết 24 Kiến tập  
  Ch­ương V. Tổ chức và quản lí doanh nghiệp

9

Tiết 25 Xác định kế hoạch kinh doanh  
Tiết 26 Xác định kế hoạch kinh doanh  (tiếp theo)  
Tiết 27 Thành lập doanh nghiệp  
Tiết 28,29 Quản lí doanh nghiệp  
Tiết 30,31 Thực  hành  xây  dựng kế hoạch kinh doanh  
Tiết 32,33 Ôn tập  học kỳ  
Tiết 34 Kiểm tra học kỳ 2  

 

Tổng cộng:

52

 

LỚP 11

Cả năm:   37 tuần (52 tiết)

Học kì I:  19 tuần  (18 tiết)

Học kì II: 18 tuần  (34 tiết)

HỌC KÌ I

Tiết

Nội dung

TS

  Ch­ương I. Vẽ kĩ thuật cơ sở

9

Tiết 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật  
Tiết 2 Hình chiếu vuông góc  
Tiết 3 Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản  
Tiết 4 Mặt cắt và hình cắt  
Tiết 5 Hình chiếu trục đo  
Tiết 6 Thực hành: Biểu diễn vật thể  
Tiết 7 Hình chiếu phối cảnh  
Tiết 8 Kiến tập chương 1  
Tiết 9 Kiểm tra  
  Ch­ương II.  Vẽ kĩ thuật ứng dụng

9

Tiết 10 Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật  
Tiết 11 Bản vẽ cơ khí  
Tiết 12 Thực hành: Lập bản vẽ thiết kế của sản phẩm cơ khí đơn giản  
Tiết 13 Thực hành tiếp theo  
Tiết 14 Bản vẽ xây dựng  
Tiết 15 Thực hành: Đọc bản vẽ xây dựng  
Tiết 16 Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính điện tử  
Tiết 17 Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật  
Tiết 18 Kiểm tra học kì I  
 

Cộng học kì I

18

  Ch­ương III. Vật liệu cơ khí và công nghệ chế tạo phôi

3

Tiết 19 Vật liệu cơ khí  
Tiết 20 Công nghệ chế tạo phôi  
Tiết 21 Công nghệ chế tạo phôi (tiếp theo)  
  Ch­ương IV. Công nghệ cắt gọt kim loại và tự động hoá Trong chế tạo cơ khí

4

Tiết 22 Công nghệ cắt gọt kim loại  
Tiết 23 Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết cơ khí đơn giản trên máy tiện  
Tiết 24 Tự động hoá trong chế tạo cơ khí  
Tiết 25 Kiểm tra  
  Ch­ương V. Đại c­ơng về động cơ đốt trong

3

Tiết 26 Khái quát về động cơ đốt trong  
Tiết 27 Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong  
Tiết 28 Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong ( tiếp theo)  
  Ch­ương VI. Cấu tạo của động cơ đốt trong

12

Tiết 29 Thân máy và nắp máy  
Tiết 30 Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền  
Tiết 31 Cơ cấu phối khí  
Tiết 32 Hệ thống bôi trơn  
Tiết 33 Hệ thống làm mát  
Tiết 34 Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng  
Tiết 35 Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen  
Tiết 36 Hệ thống đánh lửa  
Tiết 37 Hệ thống khởi động  
Tiết 38 Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong  
Tiết 39 Thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong ( tiếp theo)  
Tiết 40 Kiểm tra  

 

Ch­ương VII.  ứng dụng động cơ đốt trong

12

Tiết 41 Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong  
Tiết 42 Động cơ đốt trong dùng cho xe máy  
Tiết 43 Động cơ đốt trong dùng cho tàu thuỷ  
Tiết 44 Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện  
Tiết 45 Thực hành: Vận hành và bảo d­ỡng động cơ đốt trong hoặc tham quan  
Tiết 46 Thực hành: Vận hành và bảo d­ỡng động cơ đốt trong hoặc tham quan  
Tiết 47 Thực hành: Vận hành và bảo d­ỡng động cơ đốt trong hoặc tham quan  
Tiết 48 Hướng nghiệp: GV sử dụng tài liệu “hoạt động giáo dục hướng nghiệp” lớp 11Chủ đề 2:Tỡm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ ( chỳ ý tham khảo nghề sửa chữa ụ tụ, xe mỏy)  
Tiết 49 Chủ đề 2:Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ ( chú ý tham khảo nghề sửa chữa dịch vụ xe máy)  
Tiết 50 Chủ đề 6: Nghề nghiệp với nhu cầu của thị trường  
Tiết 51 Ôn tập phần Chế tạo cơ khí và Động cơ đốt trong  
Tiết 52 Kiểm tra học kì II  
 

                                                                          Cộng học kì II

34

 

 

Lớp 12

Cả năm:   37 tuần (35 tiết)

Học kì I:   19 tuần (19 tiết)

Học kì II:  18 tuần (17 tiết)

Tiết

Tên chư­ơng

TS

 

HỌC KỲ I

 

  PHẦN MỘT KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ

 

Tiế1 Mở đầu: Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

1

  Ch­ương 1. Linh kiện điện tử

5

Tiết 2 Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm

 

Tiết 3 Thực hành: Điện trở – Tụ điện – Cuộn cảm

 

Tiết4 Linh kiện bán dẫn IC

 

Tiết 5 Thực hành: Điốt – Tiritxto – Triac

 

Tiết 6 Thực hành: Tranzito

 

  Ch­ương 2. Một số mạch điện tử cơ bản

7

Tiết7 Khái niệm về mạch điện tử – Chỉnh l­u – Nguồn một chiều

 

Tiết8 Mạch khuếch đại – Mạch tạo xung

 

Tiết 9 Kiểm tra

 

Tiết10 Thiết kế mạch điện tử đơn giản

 

Tiết 11 Thực hành: Mạch nguồn điện một chiều

 

Tiết 12 Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lư­u cầu có biến áp nguồn và tụ lọc

 

Tiết 13 Thực hành: Điều chỉnh các thông số của mạch tạo xung

 

  Ch­ương 3. Một số mạch điện tử điều khiển

6

Tiết 14 Khái niệm về mạch điện tử điều khiển

 

Tiết 15 Mạch điều khiển tín hiệu

 

Tiết 16 Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha

 

Tiết17 Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha

 

Tiết 18 Thực hành: Mạch điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều một pha

 

Tiết 19 Kiểm tra học kì I

 

 

Cộng học ki I

19

 

HỌC KỲ II

 

  Chư­ơng 4. Điện tử dân dụng

5

Tiết 1 Khái niệm về hệ thống thông tin viễn thông  
Tiết 2 Máy tăng âm  
Tiết 3 Máy thu thanh  
Tiết 4 Máy thu hình  
Tiết 5 Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần  

 

Phần hai. Kỹ thuật điện

 

  Ch­ương 5. Mạch điện xoay chiều ba pha

5

Tiết 6 Hệ thống điện quốc gia

 

Tiết 7 Mạch điện xoay chiều ba pha

 

Tiết 8 Thực hành: Nối tải ba pha hình sao và hình tam giác

 

Tiết 9 Thực tập chương 4, chương 5

 

Tiết10 Kiểm tra

 

  Ch­ương 6. Máy điện ba pha

4

Tiết 11 Máy điện xoay chiều ba pha – Máy biến áp ba pha  
Tiết 12 Động cơ không đồng bộ ba pha  
Tiết 13 Thực hành: Quan sát và mô tả cấu tạo của động cơ không đồng bộ ba pha  
Tiờt14 Thực hành  tiếp theo  
  Ch­ương 7. Mạng điện sản xuất

4

Tiết 15 Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ  
Tiết 16 Thực hành: Tìm hiểu một mạng điện sản xuất quy mô nhỏ  
Tiết17 Ôn tập  
Tiết 18 Kiểm tra cuối năm học  
 

Cộng học ki II

18

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ