Phân phối chương trình Môn Thể dục - THPT

 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ CỦA MÔN THỂ DỤC

1. Không được cắt bỏ nội dung nào của chương trình, song giáo viên có thể xây dựng kế hoạch dạy học khác hoặc lồng ghép các nội dung một cách hợp lý, khoa học phù hợp với khí hậu, thời tiết của địa phương và điều kiện sân bãi, dụng cụ của nhà trường. Việc xây dựng kế hoạch dạy học khác với phân phối chương trình phải có sự đồng ý của Tổ (nhóm) và được sự cho phép của Hiệu trưởng bằng văn bản, đồng thời báo cáo với Phòng Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo.

             2. Phần tự chọn là nội dung bắt buộc phải dạy cho học sinh, nhà trường  căn cứ vào số tiết quy định, điều kiện sân bãi, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên để tổ chức giảng dạy cho thích hợp và thực hiện trong suốt cả cấp học. Kế hoạch giảng dạy môn thể thao tự chọn phải báo cáo về Sở GD-ĐT và được phê duyệt trước khi thực hiện.

3.Môn chạy bền dạy trong hai học kỳ hoặc học kỳ II. 1Những tiết có nội dung chạy bền, GV cần phải tính toán kỹ lượng vận động của các nội dung trong cùng tiết dạy để đưa ra lượng vận động hợp lý cho HS theo nhóm sức khỏe và giới tính sao cho vừa sức HS, tránh hiện tượng quá tải.Trong một tiết dạy, nội dung chạy bền đựơc sắp xếp một các hợp lý vào cuối phần cơ bản, như vậy thời gian chạy bên khoảng 3 – 8 phút, hầu như tuần nào cũng có luyện tập chạy bền. Khi HS đã học đủ thời lượng và luyện tập thường xuyên thì GV kiểm tra lấy điểm chạy bền vào học kỳ II, kết quả đó cũng thuộc tiêu chuẩn RLTT .

4. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo quy chế hiện hành. Chọn 1 nội dung thực hành trong học kỳ để kiểm  tra lấy điểm học kỳ ( ĐKTHK ), nên sắp xếp nội dung này ở cuối học kỳ để HS  đựơc ôn luyện thường xuyên .GV cần thông báo trước về nội dung , yêu cầu kiểm tra  học kỳ để HS ôn luyện. Kiểm tra thường xuyên bao gồm : Kiểm tra kiến thức, kiểm tra một số động tác  lẻ do GV qui định .Phải thực hiện  đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn  của bộ GD&ĐT, khi ra để kiểm tra phải bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình về điều kiện về sức khỏe, thể lực HS, trang thiết bị phục vụ cho kiểm tra, xây dựng đáp án

5. Trong giảng dạy, giáo viên cần nắm chắc yêu cầu, trọng tâm của từng chương ở mỗi lớp để xác định mục đích, yêu cầu cụ thể từng bài, phương pháp giảng dạy, lượng vận động thích hợp cho từng đối tượng (khỏe, trung bình, yếu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN THỂ DỤC LỚP 10 BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Cả năm : 37 tuần (70 tiết)

Học kỳ I : 19 tuần ( 36 tiết)

Học kỳ II : 18 tuần (34 tiết)

 

HỌC KỲ I

 

Tiết 1

Thể dục. Nhịp điệu

(TDNĐ )

 

Học

Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình lớp 10

 

Động tác 1-3 ( bài TDNĐ nam ,nữ riêng )

Tiết 2

TDNĐ. Chạy ngắn

Ôn

Học

Động tác 1-3

 

+ Chạy bước nhỏ , chạy nâng cao đùi chạy đạp sau

+ Chạy tăng tốc độ 30-60m

Tiết 3

TDNĐ. Chạy ngắn

 

Ôn

Học

Ôn

Động tác 1–3

 

Động tác 4-5

+ Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi ,chạy đạp sau

+ Chạy tăng tốc độ 30 – 60m

Tiết 4

TDNĐ. Chạy ngắn

Ôn

Ôn

Động tác 1-5

 

+ Chạy bước nhỏ , chạy nâng cao đùi , chạy đạp sau.

+ Bài tập 6,7 ( trang 57 , SGV TD 10 )

Tiết 5

TDNĐ. Chạy ngắn

Ôn

Học

Ôn

Động tác 1-5

 

Động tác 6-7

Như tiết 4

Tiết 6

TDNĐ. Chạy ngắn

Ôn

Học

Động tác 1-7

Bài tập 2,4 ( trang 61 , SGV TD 10 ) hoặc do GV chọn .

Tiết 7

TDNĐ. Chạy ngắn

Ôn

Học

Ôn

Động tác 1-7

 

Động tác 8-9

Như tiết 4 và bài tập 8 ( trang 57 , SGV TD 10 ) hoặc do GV chọn

Tiết 8

TDNĐ. Chạy ngắn

Ôn

Ôn

Động tác 1-9

 

+ Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi , chạy đạp sau

+ Bài tập 5 ( trang 61, SGV TD 10 ) hoặc do GV chọn.

Tiết 9

TDNĐ. Chạy ngắn

Ôn

Học

Ôn

Động tác 1-9

 

Động tác 10-11

Như tiết 8

Tiết 10

TDNĐ. Chạy ngắn

Ôn

Học

Động tác 1-11

 

Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần chạy ngắn ) ; kiểm tra thử 80 m

Tiết 11

TDNĐ. Chạy ngắn

Ôn

Học

Ôn

Động tác 1-11

 

Động tác 12-13

Bài tập 9 ( trang 57 , SGV TD 10 ) hoặc do GV chọn

Tiết 12

TDNĐ. Chạy ngắn

Ôn

Học

Ôn

Động tác 1-13

 

Động tác 14-16

Nội dung đã học ( do GV chọn )

Tiết 13

Lý thuyết

Học

Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe( nội dung 1 và 2 )

Tiết 14

Chạy ngắn

  Kiểm tra

Tiết 15

TDNĐ

Ôn

Động tác 1-16 và chuẩn bị kiểm tra

Tiết 16

TDNĐ

  Kiểm tra

Tiết 17

Cầu lông. TTTC

Học

+ Các tư thế chuẩn bị cơ bản , cách cầm vợt , cầm cầu

 

+ Một số trò chơi xây dựng cảm giác với cầu  do GV chọn.

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 18

Cầu lông. TTTC

Ôn

Học

- Các tư thế chuẩn bị cơ bản , cách cầm vợt , cầm cầu

 

Kỹ thuật di chuyển đơn bước; Kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 19

Cầu lông. TTTC

Ôn

Kỹ thuật di chuyển đơn bước ( tiến , lùi phải ) kết hợp đánh cầu thấp thuận tay .

 

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 20

Cầu lông. TTTC

Ôn

Học

Như tiết 19

 

Kỹ thuật di chuyển đơn bước  kết hợp đánh cầu thấp  trái tay.

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 21

Cầu lông. TTTC

Ôn

 

Học

Kỹ thuật di chuyển đơn bước ( tiến , lùi trái ) kết hợp đánh cầu thấp trái tay .

 

Giới thiệu luật đánh cầu

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 22

Cầu lông. TTTC

Ôn

 

Học

Kỹ thuật di chuyển đơn bước kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay .

 

Di chuyển ngang bước đệm, bước chéo

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 23

Cầu lông. TTTC

Ôn

 

Học

 

Di chuyển  ngang bước đệm , bước chéo kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay .

 

Kỹ thuật di chuyển lên hai góc gần lưới

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 24

Cầu lông. TTTC

Ôn

 

 

 

Học

+ Di chuyển ngang bước đệm, bước chéo kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay.

 

Kỹ thuật di chuyển lên hai góc gần lưới kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay .

Kỹ thuật di chuyển lùi về hai góc cuối sân .

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 25

Cầu lông. TTTC

Học

 

 Ôn

Kỹ thuật phát cầu cao xa

 

Luật phát cầu

Nội dung do GV chọn

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 26

Cầu lông. TTTC

Ôn

 

Học

Kỹ thuật phát cầu cao xa

 

Nội dung do GV chọn

Kỹ thuật phát cầu thấp gần

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 27

Cầu lông

  Kiểm tra

Tiết

28-31

TTTC

  Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 32

TTTC

  Kiểm tra

Tiết

33-36

    Ôn tập , kiểm tra học kỳ I , kiểm tra tiêu chuẩn RLTT

HỌC KỲ II

 

Tiết 37

Lý thuyết Học Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe (nội dung 3 )

Tiết 38

Nhảy cao.   Đá Cầu Học

 

Ôn

 

Học

Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng

 

Một số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực do GV chọn

Di chuyển, tâng “ búng” cầu

Tiết 39

Nhảy cao. Đá cầu Ôn

 

 

Ôn

Học

Một số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực do GV chọn .

 

Di chuyển , tâng “ búng” cầu

Chuyền cầu bằng mu bàn chân

Tiết 40

Đá cầu .Chạy bền Ôn

 

 

Học

Di chuyển tâng “ búng” cầu; Chuyền cầu bằng mu bàn chân .

 

Giới thiệu  kích thước  sân và lưới .

+ Chạy bước nhỏ , chạy nâng cao đùi

+ Bài tập 2 ( trang 71, SGV TD 10 )

Tiết 41

Nhảy cao .Đá cầu Ôn

 

Học

Ôn

Như tiết 39

 

Bài tập 1,2 ( trang 84 , SGV TD 10 )

Di chuyển , tâng “ búng” cầu ; Chuyền cầu bằng mu bàn chân

 

Tiết 42

Đá cầu. Nhảy cao Ôn

 

 

Học

Ôn

Học

Di chuyển tâng “ búng” cầu; Chuyền cầu bằng mu bàn chân , đá tấn công bằng mu bàn chân

 

Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân

Một số động tác bổ trợ do GV chọn

Bài tập 3,4 ( trang 84, SGV TD 10 )

Tiết 43

Nhảy cao. Chạy bền Ôn

 

Học

Bài tập 2,4 ( trang 84, SGV TD 10 )

 

Giai đoạn trên không nhảy cao kiểu “ nằm nghiêng”

Bài tập 5 ( trang 85 SGV TD 10 )

Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn .

 

Tiễt 44

Đá cầu. Nhảy cao Ôn

 

 

 

Ôn

 

Học

Di chuyển tâng “ búng” cầu : Chuyền cầu bằng mu bàn chân , đá tấn công bằng mu bàn chân ;Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân , đấu tập

 

Phối hợp kỹ thuật 3 giai đoạn chạy đà .

Giậm nhảy –trên không .

Một số điểm trong Luật Điền kinh ( phần nhảy cao )

 

Tiết 45

Nhảy cao. Chạy bền Ôn

 

 

Học

Phối hợp kỹ thuật 3 giai đoạn chạy đà – giậm nhảy – trên không

 

Một số điểm trong Luật Điền kinh ( phần nhảy cao )

Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn .

Tiết 46

Nhảy cao. Đá cầu Ôn

 

 

Học

Ôn

Một số bài tập bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh chân do GV chọn .

 

Kỹ thuật giai đoạn tiếp đất.

+ Chuyền cầu bằng mu bàn chân , đá tấn công bằng mu bàn chân; Phát cầu thấp chân nghiêng mình bằng mu bàn chân hoặc do GV chọn .

+ Đấu tập.

Tiết 47

Nhảy cao. Đá cầu Ôn

 

 

Ôn

Học

Kỹ thuật 4 giai đoạn nhảy cao kiểu “ nằm nghiêng “ và một số động tác bổ trợ kỹ thuật do GV chọn .

 

Một số kỹ thuật và đấu tập do GV chọn.

Một số chiến thuật do GV chọn

Tiết 48

Đá cầu. Chạy bền Ôn Củng cố kỹ thuật đá tấn công bằng mu bàn chân và nội dung ôn do GV chọn .

 

Đấu tập .

Bài tập 2 (  trang 71 , SGV TD 10 ) hoặc do GV chọn

Tiết 49

Đá cầu   Kiểm tra

Tiết 50

Nhảycao .Chạy bền Ôn Phối hợp kỹ thuật 4 giai đoạn nhảy cao kiểu” nằm nghiêng” và một số động tác bổ trợ kỹ thuật phát triển  sức mạnh chân do GV chọn

 

Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn

 

Tiết 51

Nhảy cao. Chạy bền Ôn Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”

 

Một số động tác  bài tập  phát triển  sức mạnh chân do GV chọn .

Chạy trên địa hình tự nhiên  hoặc do GV chọn

Tiết 52

Nhảy cao. Chạy bền Ôn Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”

 

Một số động tác  bài tập  phát triển  sức mạnh chân do GV chọn .

Chạy trên địa hình tự nhiên  hoặc do GV chọn

Tiết 53

Nhảy cao. Chạy bền Ôn Hòan thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “ nằm nghiêng”

 

Một số động tác bài tập phát triển sức mạnh chân do GV chọn

Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn .

Tiết 54

Nhảy cao   Kiểm tra

Tiết

55-66

TTTC

 

Chạy bền

  Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

 

Thực hiện vào cuối phần cơ bản theo kế hoạch của GV.

Tiết

67-70

    Ôn tập , kiểm tra học kỳ II, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT ( chạy bền và những nội dung chưa kiểm tra )

 

 

 

   

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN THỂ DỤC LỚP 11 BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

Cả năm : 37 tuần  (70 tiết )

Học kỳ I : 19 tuần ( 36 tiết)

Học kỳ II : 18 tuần ( 34 tiết)

 

HỌC KÌ I

 

Tiết 1

 

 

 

Bài TDNĐ( nữ ) .Bài TDPTC (nam)

 

 

 

Học

Giới thiệu mục tiêu , nội dung chương trình thể dục lớp 11

 

+ Động tác 1-2 ( nữ )

 

+ Động tác 1-6 ( nam )

Tiết 2

Chạy tiếp sức . Bài TD Học

 

Ôn

Học

 

Cách trao – nhận tin gậy

 

Động tác 1-2 ( nữ ) Động tác 1-6 ( nam)

Động tác 3 ( nữ ) Động tác 7-15( nam)

 

Tiết 3

Chạy tiếp sức .Bài TD Học

 

 

Ôn

 

Bài tập 1 và 2 một số động tác bỗ trợ ( do GV chọn )

 

Động tác 1-3 ( Nữ ) ; Động tác 1-15 ( nam )

Tiết 4

Chạy tiếp sức . Bài TD Ôn

 

 

Ôn

Học

Bài tập 1 và 2 , một số động tác bỗ trợ ( do GV chọn )

 

Động tác 1-3 ( nữ ) Động tác 1-15 ( nam )

Động tác 4 ( nữ ) Động tác 16-20 ( nam )

Tiết 5

Chạy tiếp sức .Bài TD Học

 

 

Ôn

Xuất phát của người số 1 ( bài tập 3 và 4 ) . Xuất phát của người nhận tín gậy số 2,3,4

 

Động tác 1-4 ( nữ ) Động tác 1-20 ( nam )

Tiết 6

Chạy tiếp sức . Bài TD Ôn

 

 

 

Ôn

Học

Xuất phát của người số 1 ( bài tập 3 và 4 ) . Xuất phát của người nhận tín gậy số 2,3,4

 

Phối hợp của người trao – nhận tín gậy

Động tác 1-4 ( nữ ) Động tác 1-20 ( nam )

Động tác 5-6 ( nữ ) Động tác 21-30 ( nam )

Tiết 7

Chạy tiếp sức .Bài TD Ôn

 

 

Ôn

Học

Phối hợp của người  trao – nhận tín gậy hoặc nội dung do GV chọn

 

Động tác 1-6 ( nữ ) Động tác 1-30 ( nam )

Động tác 7 ( nữ )

Tiết 8

Chạy tiếp sức .Bài TD Ôn

 

 

Ôn

Học

Phối hợp của người trao nhận tín gậy hoặc nội dung do GV chọn .

 

Động tác 1-7 ( nữ ) Động tác  1-30 ( nam )

Động tác 8 ( nữ ) Động tác 31-40 ( nam )

Tiết 9

Chạy tiếp sức Bài TD Học

 

 

Ôn

Ôn

Học

Một số điểm cơ bản trong Luật điền kinh

 

( phần chạy tiếp sức 4 x 100m )

Nội dung do GV chọn

Động tác  1-8 ( nữ ) Động tác 1-40 ( nam )

Động tác 9 ( nữ ) Động tác 41-50 ( nam )

Tiết 10

Chạy tiếp sức . Bài TD Ôn

 

Ôn

Nội dung do GV chọn .

 

Động tác 1-9 ( nữ ) Động tác 1-50 ( nam )

Tiết 11

Chạy tiếp sức   Kiểm tra

Tiết 12

Lý thuyết   Nguyên tắc vừa sức

Tiết 13

Bài TD   Kiểm tra

Tiết 14

Nhảy cao . TTTC

 

 

Ôn Chạy đà – giậm nhảy

 

Một số động tác bỗ trợ ( do GV chọn )

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 15

Nhảy cao .TTTC Ôn Chạy đà – giậm nhảy – trên không hoặc một số động tác bổ trợ kỹ thuật ( do GV chọn )

 

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 16

Nhảy cao. TTTC Ôn Hòan chỉnh bốn giai đọan kỹ thuật .

 

Một  số động tác bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực ( do GV chọn )

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 17

Nhảy cao TTTC Ôn Hoàn chỉnh bốn giai đọan kỹ thuật .

 

Một số động tác bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực ( do GV chọn )

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 18

Nhảy cao TTTC Ôn Hoàn chỉnh bốn giai đọan kỹ thuật .

 

Một số động tác bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực ( do GV chọn )

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 19

Nhảy cao TTTC Ôn Hoàn chỉnh bốn giai đọan kỹ thuật .

 

Một số động tác bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực ( do GV chọn )

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 20

Nhảy cao

 

 

 

TTTC

Ôn Hoàn chỉnh bốn giai đọan kỹ thuật .

 

Một số động tác bổ trợ kỹ thuật và bài tập phát triển thể lực ( do GV chọn )

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 21

Lý thuyết   Nguyên tắc hệ thống …

Tiết 22

Nhảy cao . TTTC Ôn Hoàn chỉnh kỹ thuật một số bài tập nâng cao thành tích ( do GV chọn ) .

 

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 23

Nhảy cao TTTC Ôn

 

 

Học

Hoàn chỉnh kỹ thuật, một số bài tập nâng cao thành tích ( do GV chọn )

 

Một số điểm trong luật Điền kinh ( phần nhảy cao)

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 24

Nhảy cao TTTC Ôn Hoàn chỉnh kỹ thuật, một số bài tập nâng cao thành tích ( do GV chọn )

 

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 25

Nhảy cao TTTC Ôn Hoàn chỉnh kỹ thuật, một số bài tập nâng cao thành tích  hoặc kiểm tra thử ( do GV chọn )

 

Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 26

Nhảy cao   Kiểm tra

Tiết

27-31

TTTC   Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV

Tiết 32

TTTC   Kiểm tra

Tiết

33-36

    Ôn tập kiểm tra học kỳ I, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT

 

 

HỌC KỲ II

 

Tiết 37

Đá cầu . Nhảy xa Ôn

 

Học

Học

Một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 10

 

- Kỹ thuật di chuyển bước lướt ; Tâng “giật” cầu

Tập mô phỏng động tác chân lăng , động tác chân giậm và một số bài tập phát triển thể lực ( do GV chọn )

Tiết 38

Đá cầu .Nhảy xa Chạy bền Ôn

 

Ôn

 

Học

Kỹ thuật di chuyển bước lướt ;Tâng “giật” cầu

 

Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm .

Phối hợp chạy đà – giậm nhảy trên không

Chạy trên địa bàn hình thực nhiên

Tiết 39

Đá cầu . Nhảy xa Ôn

 

Học

 

Ôn

Tâng “giật” cầu

 

Kỹ thuật tâng cầu ( nhịp 1 ) – đá tấn công bằng mu chân bàn chân

Phối hợp chạy đà – giậm nhảy trên không –tiếp đất , một số bài tập bổ trợ ( do GV chọn )

Tiết 40

Đá cầu . Nhảy xa. Chạy bền Ôn

 

Học

Ôn

Một số kỹ thuật đã học ( do GV chọn )

 

Kỹ thuật đánh đầu tấn công

Tập phối hợp chạy đà – giậm nhảy –trên không – tiếp đất  một số bài tập bổ trợ ( do GV chọn )

Chạy trên địa hình tự nhiên , cách đo mạch

Tiếy 41

Đá cầu

 

Nhảy xa

Ôn

 

Ôn

Một số kỹ thuật đã học ( do GV chọn )

 

Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật , một số bài tập bổ trợ ( do GV chọn )

Tiết 42

Đá cầu

 

 

 

Nhảy xa

 

 

Chạy bền

Ôn

 

 

 

Ôn

 

Học

Kỹ thuật đánh đầu tấn công

 

Kỹ thuật tâng cầu ( nhịp 1 ) – đá tấn công bằng mu bàn chân

Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật,một số bài tập bổ trợ ( do GV chọn )

Một số điểm trong luật  Điền kinh (  nhảy xa )

Chạy trên địa hình tự nhiên, cách  theo dõi sức khỏe

 

Tiết 43

Đá cầu

 

 

Nhảy xa

Ôn

 

Học

Ôn

 

Học

Như nội dung tiết 42 hoặc do GV chọn

 

Một số điểm trong luật đá cầu

Tập hòan chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật , một số bài tập bổ trợ ( do GV chọn )

Một số điểm trong luật điền kinh ( nhảy xa )

Tiết 44

Đá cầu

 

 

Nhảy xa

 

Chạy bền

Ôn

 

Học

Ôn

Các kỹ thuật đã học, đấu tập hoặc do GV chọn

 

Một số điểm  trong luật đá cầu .

Tập hòan chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật , một số bài tập bổ trợ và phát triển thể lực ( do GV chọn ) .

Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 45

Đá cầu

 

Nhảy xa

Ôn

 

Ôn

Các kỹ thuật đã học , đấu tập hoặc do GV chọn .

 

Tập hòan chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật , một số bài tập bổ trợ và phát triển thể lực ( do GV chọn )

Tiết 46

Đá cầu

 

 

Nhảy xa

 

Chạy bền

Ôn

 

 

Ôn

Các kỹ thuật đã học , đấu tập kiểm tra thử hoặc do GV chọn

 

Tập hòan chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật , một số bài tập bổ trợ và phát triển thể lực ( do GV chọn )

Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 47

Đá cầu   Kiểm tra

Tiết 48

Nhảy xa . Chạy bền Ôn Tập hòan chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật , một số bài tập bổ trợ và phát triển thể lực ( do GV chọn )

 

Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 49

Nhảy xa   Kiểm tra

Tiết 50

Cầu lông .TTTC. Chạy bền Ôn

 

 

Học

Di chuyển đơn bước , đa bước

 

Đánh cầu thấp thuận tay , trái tay

Đánh cầu cao thuận tay .

Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Chạy trên địa hình tự nhiên

 

Tiết 51

Cầu lông . TTTC

 

 

Ôn Di chuyển đơn bước,đa bước;

 

Đánh cầu cao thuận tay; Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay

Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Tiết 52

Cầu lông . TTTC. Chạy bền Ôn Như nội dung tiết 51

 

Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Chạy trên địa hình tự nhiên

 

Tiết 53

Cầu lông . TTTC

 

 

Ôn

 

Học

Nội dung như tiết 51 hoặc do GV chọn

 

Kỹ thuật đập cầu chính diện

Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Tiết 54

Cầu lông . TTTC. Chạy bền Ôn

 

 

Học

Kỹ thuật đập cầu chính diện, phát cầu ( do GV chọn )

 

Một số điểm trong luật cầu lông

Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Chạy trên địa hình tự nhiên

 

Tiết 55

Cầu lông . TTTC

 

 

Ôn

 

 

Học

Kỹ thuật đập cầu chính diện , phát cầu ;Đấu tập .

 

 

Một số điểm trong luật cầu lông

Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Tiết 56

Cầu lông . TTTC. Chạy bền Ôn

 

Học

Kỹ thuật đập cầu chính diện ;Đấu tập

 

Một số chiến thuật ( do GV chọn )

Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 57

Cầu lông

 

 

 

TTTC

 

Ôn Kỹ thuật đập cầu chính diện

 

Một số chiến thuật

Đấu tập .

Thực hiện kế hoạch dạy học của GV.

Tiết 58

Cầu lông

 

 

 

TTTC

Chạy bền

Ôn

 

 

Học

Đánh cầu cao thuận tay, đập cầu chính diện

 

Đấu tập.

Một số chiến thuật ( do GV chọn ).

Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 59

Cầu lông

 

 

 

TTTC

Ôn Đánh cầu cao thuận tay , đập cầu chính diện

 

hoặc do GV chọn .

Đấu tập.

Thực hiện kế hoạch dạy học của GV.

 

Tiết 60

Cầu lông

 

 

 

TTTC

Chạy bền

Ôn

 

 

 

Đánh cầu cao thuận tay , đập cầu chính diện

 

hoặc do GV chọn .

Đấu tập.

Thực hiện kế hoạch dạy học của GV.

Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 61

Cầu lông

 

 

 

TTTC

Ôn Một số kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu

 

( do GV chọn ).

Đấu tập

Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

 

Tiết 62

Cầu lông

 

TTTC

Chay bền

Ôn

 

 

 

Như nội dung tiết 61 , chuẩn bị kiểm tra

 

Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 63

Cầu lông   Kiểm tra

Tiết

64- 65

TTTC. Chạy bền   Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

 

Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 66

TTTC   Kiểm tra

Tiết

67-70

    Ôn tập kiểm tra kỳ II , kiểm tra tiêu chuẩn RLTT ( chạy bền và những nội dung chưa kiểm tra )

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

MÔN THỂ DỤC LỚP 12 BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

Cả năm : 37 tuần ( 70 tiết )

Học kỳ I : 19 tuần (36 tiết )

Học kỳ II : 18 tuần ( 34 tiết)

 

HỌC KÌ I

Tiết

Phân môn

Yêu cầu

Nội dung bài dạy

Tiết 1

 

 

TD LH Nam. TD NĐ nữ . Chạy tiếp sức

- Học

 

 

 

- Ôn

- Giới thiệu CTTD lớp 12 (tóm tắt )

 

- Nam :  ĐT 1 – 4 ;

- Nữ : ĐT 1- 2

- Bài tập bổ trợ chạy ngắn (…) ; Trao – nhận tín gậy tại chỗ, di chuyển chậm theo nhóm 2 người (1-2 ) …

Tiết 2

TD. Chạy tiếp sức - Ôn

 

- Học

 

- Ôn

- Nam :  ĐT 1 – 4  ;  ĐT 1 – 2

 

- Nam :  ĐT 5 – 13 ;

- Nữ :     ĐT 3

- Bài tập tốc độ cao 30m ; Trao – nhận tín gậy tại chỗ, di chuyển chậm theo nhóm 2 người.

Tiết 3

- TD

 

 

 

- Chạy tiếp sức

- Ôn

 

 

- Học

- Ôn

 

- Học

- Nam :  ĐT 1 – 13 ;

 

- Nữ :     ĐT 1 – 3

- Nam :  ĐT 14 – 19 ; Nữ :  ĐT 4

- Bài tập tốc độ cao 30m ; Trao – nhận tín gậy di chuyển chậm theo nhóm 2 người (1-2 )

- Trao – nhận tín gậy di chuyển chậm, chạy nhanh theo nhóm 2 người (1-2 ); Chạy lặp lại 30m tốc độ cao

Tiết 4

- TD

 

 

- Chạy tiếp sức

- Ôn

 

- Học

- Ôn

 

 

- Nam :  ĐT 1 – 19 ; Nữ :  ĐT 1 – 4

 

- Nam :  ĐT 20 – 27 ; Nữ :  ĐT 5

- Trao – nhận tín gậy di chuyển chậm, chạy nhanh theo nhóm 2 người (1-2 ) số 1 xuất phát với tín gậy; Chạy lặp lại 30m tốc độ cao

Tiết 5

- TD

 

 

- Chạy tiếp sức

- Ôn

 

- Học

- Ôn

 

- Nam :  ĐT 1 – 27 ; Nữ :  ĐT 1 – 5

 

- Nam :  ĐT 28 – 35 ; Nữ :  ĐT 6

- Hoàn thiện kĩ thuật Trao – nhận tín gậy 2 người (1-2 ); Chạy lặp lại 30m tốc độ cao

Tiết 6

- TD

 

 

- Chạy tiếp sức

- Ôn

 

- Học

- Ôn

 

- Nam :  ĐT 1 – 35 ; Nữ :  ĐT 1 – 6

 

- Nam :  ĐT 36 – 43 ; Nữ :  ĐT 7

- Hoàn thiện kĩ thuật Trao – nhận tín gậy 2 người (1-2 ); Chạy lặp lại 30m tốc độ cao

Tiết 7

- TD

 

 

- Chạy tiếp sức

- Ôn

 

- Học

- Ôn

 

- Nam :  ĐT 1 – 43 ; Nữ :  ĐT 1 – 7

 

- Nam :  ĐT 43 – 47 ; Nữ :  ĐT 8

- Hoàn thiện kĩ thuật Trao – nhận tín gậy 2 người (1-2 ); Chạy lặp lại 30m tốc độ cao

Tiết 8

- TD

 

 

- Chạy tiếp sức

- Ôn

 

- Học

- Ôn

 

- Nam :  ĐT 1 – 47 ; Nữ :  ĐT 1 – 8

 

- Nam :  ĐT 48 – 50 ; Nữ :  ĐT 9

- Hoàn thiện kĩ thuật Trao – nhận tín gậy 2 người (1-2 ); Chạy lặp lại 30m tốc độ cao

Tiết 9

- TD

 

 

- Chạy tiếp sức

- Ôn

 

- Học

- Ôn

 

- Nam :  ĐT 1 – 50 ; Nữ :  ĐT 1 – 9

 

- Nữ :     ĐT  10

- Hoàn thiện kĩ thuật Trao – nhận tín gậy 2 người (1-2 ); Chạy lặp lại 30m tốc độ cao

Tiết 10

- TD

 

- Chạy tiếp sức

- Ôn

 

- Ôn

 

- Nam :  ĐT 1 – 50 ; Nữ :  ĐT 1 – 10

 

- Hoàn thiện kĩ thuật Trao – nhận tín gậy 2 người (1-2 ); Chạy lặp lại 30m tốc độ cao

Tiết 11

Lí thuyết Học Một số phương pháp tập luyện sức mạnh

Tiết 12

- TD

 

- Chạy tiếp sức

- Ôn

 

- Ôn

- Hoàn thiện kỹthuật bài TD (chuẩn bị KT )

 

- Hoàn thiện kĩ thuật chạy tiếp sức .

Tiết 13

Chạy Kiểm tra - Chạy tiếp sức

Tiết 14

Lí thuyết Học Phương pháp phát triển sức mạnh

Tiết 15

TD Kiểm tra Bài TD nam, nữ riêng

Tiết 16

- Nhảy xa .  TTTC   - Một số trò chơi phát triển thể lực (GV chọn)

 

- Thực hiện theo kế hoạch của GV .

Tiết 17

- Nhảy xa

 

 

- TTTC

Học - Một số bài tập đá lăng, giậm nhảy .

 

- Một số bài tập, trò chơi bổ trợ kỹ thuật.

- Thực hiện theo kế hoạch của GV .

Tiết 18

- Nhảy xa

 

 

- TTTC

Ôn - Như nội dung tiết 17, tập kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không nhảy xa ưỡn thân.

 

- Thực hiện theo kế hoạch của GV .

Tiết 19

- Nhảy xa

 

 

- TTTC

Ôn - Tập kĩ thuật chạy đà, giậm nhảy, trên không nhảy xa ưỡn thân.

 

- Thực hiện theo kế hoạch của GV .

Tiết 20

- Nhảy xa

 

 

- TTTC

Ôn

 

Học

- Hoàn chỉnh  kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân.

 

- Luật thi đấu .

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Tiết 21

- Nhảy xa

 

- TTTC

Ôn - Như nội dung tiết 20, trò chơi (GV chọn )

 

- Thực hiện theo kế hoạch của GV .

Tiết 22

- Nhảy xa

 

- TTTC

Ôn - Hoàn thiện kĩ thuật và nâng cao thành tích .

 

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV .

Tiết 23

- Nhảy xa

 

 

- TTTC

Ôn - Nội dung như tiết 22 .

 

- Luật thi đấu ( phần nhảy xa )

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV .

Tiết 24

- Nhảy xa

 

 

- TTTC

Ôn - Nội dung như tiết 23 và một số bài tập phát triển thể lực.

 

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV .

Tiết 25

- Nhảy xa

 

- TTTC

Ôn - Nội dung như tiết 24

 

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV .

Tiết 26

- Nhảy xa

 

- TTTC

Ôn - Nội dung như tiết 25

 

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV .

Tiết 27

- Nhảy xa

 

- TTTC

Ôn - Nội dung như tiết 26

 

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV .

Tiết 28

- Nhảy xa

 

- TTTC

Ôn - Nội dung như tiết 27

 

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV .

Tiết 29

- Nhảy xa

 

 

Ôn - Nội dung như tiết 22

 

- Chuẩn bị kiểm tra  .

Tiết 30

- Nhảy xa Kiểm tra - Nhảy xa kiểu ưỡn thân

Tiết 31

TTTC   - Ôn luyện, hoàn thiện kĩ thuật môn TTTC (chuẩn bị kiểm tra ).

Tiết 32

TTTC Ôn - Ôn luyện, hoàn thiện kĩ thuật môn TTTC (chuẩn bị kiểm tra ).

Tiết

33-36

TTTC Kiểm tra - kiểm tra Môn TTTC, Học kì và RLTT.

 

HỌC KÌ II

Tiết

Phân môn

Yêu cầu

Nội dung bài dạy

Tiết 37

- Đá Cầu . TTTC - Ôn

 

 

 

 

- Học

- Một số động tác đã học ở lớp 11, trò chơi phát triển thể lực ( GV lựa chọn )

 

- Bài tập các động tác di chuyển đơn bước, đa bước.

- Giới thiệu Môn TTTC ( Mục tiêu, nội dung, phương pháp, kiểm tra đánh giá )

Tiết 38

- Đá Cầu . TTTC. Chạy bền - Học

 

 

 

- Học

- Kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình.

 

- Giới thiệu Luật Đá cầu ( lỗi phát cầu )

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

- Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 39

- Đá Cầu

 

 

- TTTC

- Ôn

 

- Học

 

- Kĩ thuật phát cầu thấp chân nghiêng mình.

 

-  Kĩ thuật phát cầu cao chân nghiêng mình.

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Tiết 40

- Đá Cầu

 

 

- TTTC

- Chạy bền

- Ôn

 

 

 

- Học

- Kĩ thuật phát cầu thấp và cao chân nghiêng mình.

 

-  Đấu tập

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

- Chạy trên địa hình tự nhiên, cách theo dõi mạch .

Tiết 41

- Đá Cầu

 

 

 

- TTTC

- Ôn

 

 

- Học

- Học

- Kĩ thuật phát cầu thấp và cao chân nghiêng mình.

 

-  Đấu tập, tập di chuyển .

- Luật phát cầu lại

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Tiết 42

- Đá Cầu

 

 

- TTTC

- Chạy bền

- Ôn

 

 

- Học

 

- Kĩ thuật phát cầu cao chân nghiêng mình.

 

-  Đấu tập..

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

- Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 43

- Đá Cầu

 

 

- TTTC

- Ôn

 

 

- Học

- Kĩ thuật phát cấu cao, thấp  chân nghiêng mình.

 

-  Bài tập phát triển thể lực (do GV qui định )

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Tiết 44

- Đá Cầu

 

 

 

- TTTC

- Chạy bền

- Ôn

 

 

 

- Học

 

- Kĩ thuật phát cầu cao, thấp  chân nghiêng mình.

 

- Bài tập phát triển thể lực (do GV qui định )

- Đấu tập

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

- Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 45

- Đá Cầu

 

 

 

- TTTC

- Ôn

 

 

 

- Học

- Kĩ thuật phát cầu cao, thấp  chân nghiêng mình.

 

- Bài tập phát triển thể lực (do GV qui định )

- Đấu tập

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Tiết 46

- Đá Cầu

 

- TTTC

- Chạy bền

- Ôn

 

- Học

 

- Ôn luyện và chuẩn bị kiểm tra ( do GVchọn )

 

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

- Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 47

- Đá Cầu

 

 

- Ôn

 

 

- Ôn luyện và chuẩn bị kiểm tra ( do GVchọn )

 

 

Tiết 48

- Đá cầu Kiểm tra Nội dung do GV qui định

Tiết 49

- TTTC . Cầu lông - Học

 

- Ôn

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

 

- Kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay

- Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay

Tiết 50

- Cầu lông . TTTC. Chạy bền - Ôn

 

 

- Học

- Kĩ thuật đánh cầu thấp thuận tay

 

- Kĩ thuật đánh cầu thấp trái tay

- Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

- Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 51

- Cầu lông

 

 

 

- TTTC

- Ôn

 

 

- Học

- Đánh cầu cao trên đầu

 

- Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay

- Luật bốc thăm

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Tiết 52

- Cầu lông

 

 

 

 

- TTTC

- Chạy bền

- Học

 

 

 

- Ôn

- Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay

 

- Luật khiển trách, cảnh cáo, phạt điểm, truất quyền thi đấu.

- Kĩ thuật đánh cầu cao trên đầu ( cao, sâu)

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

- Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 53

- Cầu lông

 

 

 

-  TTTC

- Ôn

 

 

 

- Học

- Kĩ thuật phát  cầu thuận tay

 

- Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay

- Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Tiết 54

- Cầu lông

 

 

 

-  TTTC

- Chạy bền

Ôn

 

 

 

- Học

 

- Kĩ thuật phát  cầu thuận tay

 

- Kĩ thuật đập cầu

- Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

- Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 55

- Cầu lông

 

 

 

-  TTTC

- Ôn

 

 

Đấu tập

- Học

- Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay

 

- Kĩ thuật đập cầu

- Thi đấu đơn.

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV

Tiết 56

- Cầu lông

 

 

 

-  TTTC

 

- Chạy bền

- Học

 

- Ôn

Đấu tập

- Giới thiệu hình thức thi đấu đồng đội

 

- Kĩ thuật đánh cầu trái thuận tay

- Thi đấu đơn.

- Thực hiện kế hoạch dạy học của GV( chuẩn bị kiểm tra )

- Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 57

- Cầu lông

 

 

-  TTTC

Ôn

 

Đấu tập

 

- Kĩ thuật đánh cầu trên đầu ( cao, sâu )

 

- Thi đấu đôi.

- Ôn những nội dung còn yếu ( chuẩn bị kiểm tra )

Tiết 58

- TTTC

 

- Chạy bền

Ôn - Ôn những nội dung còn yếu(chuẩn bị kiểm tra)

 

- Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 59

- TTTC Kiểm tra Nội dung môn thể thao tự chọn ( do GV qui định ).

Tiết 60

- Cầu lông . Chạy bền Ôn

 

 

Đấu tập

 

- Kĩ thuật đánh cầu cao thuận tay

 

- Kĩ thuật đánh cầu cao trái tay

- Thi đấu đôi.

- Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 61

- Cầu lông

 

 

Ôn

 

Đấu tập

- Kĩ thuật đập cầu

 

- Thi đấu đôi.

Tiết 62

- Cầu lông

 

- Chạy bền

Ôn

 

 

- Những nội dung còn yếu và chuẩn bị kiểm tra

 

- Chạy trên địa hình tự nhiên

Tiết 63

- Cầu lông Ôn - Những nội dung còn yếu và chuẩn bị kiểm tra

Tiết 64

- Cầu lông Kiểm tra Nội dung do GV quy định

Tiết

65 -66

  kiểm tra Chạy cự ly trung bình

Tiết

67 – 70

    Ôn tập, kiểm tra học kỳ và KT RLTT
Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ