Phân phối chương trình Môn Mỹ thuật - Tiểu học

TÊN BÀI
TUẦN LỚP MỘT (Mỗi tuần 1 tiết) LỚP HAI ( Mỗi tuần 1 tiết) LỚP BA (Mỗi tuần 1 tiết)
1 Xem tranh thiếu nhi vui chơi Vẽ trang trí: Vẽ đậm vẽ nhạt Thường thức Mĩ thuật
       
2 Vẽ nét thẳng Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh thiếu nhi Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm
       
3 Màu và vẽ màu vào hình đơn giản Vẽ theo mẫu: Vẽ lá cây Vẽ theo mãu: Vẽ quả
       
4 Vẽ hình tam giác Vẽ tranh: Đề tài vườn cây đơn giản Vẽ tranh: Đề tài Trường của em
       
5 Vẽ nét cong Tập nặn tạo dáng  Tập nặn tạo dáng: Nặn quả
       
6 Vẽ hoặc nặn quả dạng tròn Vẽ trang trí: Màu sắc, vẽ màu vào hình có sẵn Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông
       
7 Vẽ màu và hình quả (trái) cây Vẽ tranh: Đề tài em đi học Vẽ theo mẫu: Vẽ cái chai
       
8 Vẽ hình vuông và hình chữ nhật Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh Tiếng đàn bàu Vẽ tranh: Vẽ chân dung
       
9 Xem tranh phong cảnh Vẽ theo mãu: Vẽ cái mũ(cái nón) Vẽ trang trí: Vẽ màu vào hình có sẵn
       
10 Vẽ quả( quả dạng tròn) Vẽ tranh: Đề tài tranh chân dung Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh tĩnh vật
       
11 Vẽ màu vào hình vẽ ở đường diềm Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết vào đường diềm và vẽ màu Vẽ theo mãu: Vẽ cành lá
       
12 Vẽ tự do Vẽ theo mãu: Vẽ lá cờ (cờ Tổ quốc hoặc cờ lễ hội) Vẽ tranh: Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam.
       
13 Vẽ cá Vẽ tranh: Đề tài Vườn hoa hoặc công viên Vẽ trang trí: Trang trí cái bát
       
14 Vẽ màu vào các hoạ tiết ở hình vuông Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết vào hình vuông và vẽ màu Vẽ theo mẫu:Vẽ con vật nuôi quen thuộc
       
15 Vẽ cây, vẽ nhà Vẽ theo mẫu: Vẽ cái cốc (cái li) Tập nặn tạo dáng: nặn con vật
       
16 Vẽ hoặ xé dán lọ hoa Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật Vẽ màu vào hình có sẵn
       
17 Vẽ tranh ngôi nhà của em Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh dân gian Việt Nam: Vẽ tranh: Đề tài chú bộ đội
    Phú quý, Gà mái  
18 Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông Vẽ trang trí: Vẽ màu vào hình có sẵn tranh Gà mái. Vẽ theo mãu: Lọ hoa
       
19 Vẽ gà Vẽ tranh: Đề tài Sân trường trong giờ ra chơi Vẽ trang trí: Trang trí hình vuông
       
20 Vẽ hoặc nặn quả chuối Vẽ theo mãu: Vẽ túi xchs (giỏ xách) Vẽ tranh: Đề tài ngày Tết hoặc Lễ hội
       
21 Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ dáng người đơn giản Thường thức Mĩ thuật: Tìm hiểu về tượng
       
22 Vẽ vật nuôi trong nhà Vẽ trang trí: Trang trí đường diềm Vẽ trang trí> Vẽ màu và dòng chữ nét đều
       
23 Xem tranh các con vật Vẽ tranh: đề tài mẹ hoặc cô giáo Vẽ theo mẫu: Vẽ cái bình đựng nước.
       
24 Vẽ cây đơn giản Vẽ theo mẫu: Vẽ con vật. Vẽ tranh: Đề tài tự do.
       
25 Vẽ màu vào hình của Tranh dân gian Vẽ trang trí: Tập vẽ hoạ tiết dạng hình vuông, hình tròn Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật
       
26 Vẽ chim và hoa Vẽ tranh: Đề tài con vật (vật nuôi) Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ, xé dán hình con vật
       
27 Vẽ hoặc năn cái ô tô Vẽ theo mãu: Vẽ cặp sách học sinh Vẽ theo mãu: Vẽ lọ hoa và quả
       
28 Vẽ tiếp hình và màu vào hình vuông, đường diềm Vẽ trang trí: Vẽ thêm vào hình có sẵn (vẽ gà) và vẽ màu. Vẽ trang trí: Vẽ màu vào hình có sẵn
       
29 Vẽ tranh: Đàn gà nhà em (ở TP, TX có thể đổi đề tài: Tập nặn tạo dáng: Nặn hoặc vẽ, xé dán con vật Vẽ tranh: Tĩnh vật (lọ hoa và quả)
  Vẽ con vật em yêu thích.    
30 Xem tranh thiếu nhi về các đề tài sinh hoạt. Vẽ tranh: Đề tài vệ sinh môi trường. Vẽ theo mẫu: Cái ấm pha trà.
       
31 Vẽ cảnh thiên nhiên đơn giản Vẽ trang trí: Trang trí hình vuông. Vẽ tranh: Đề tài các con vật
       
32 Vẽ đường diềm trên áo, váy Thường thức Mỹ thuật: Tìm hiểu về tượng (tượng tròn) ập nặn tạo dáng: Nặn hoặc xé dán hình người đơn giản.
       
33 Vẽ tranh: Bé và hoa Vẽ theo mãu: Vẽ cái bình đựng nước. Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh Thiếu nhi thế giới.
       
34 Vẽ tự do Vẽ tranh: Đề tài phong cảnh đơn giản Vẽ tranh: Đề tài mùa hè
       
35 Trưng bày kết quả học tập Trưng bày kết quả học tập Trưng bày kết quả học tập.
     
Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ