Lễ kết nạp đoàn viên kết hợp tham quan ngoại khoá tại Bản lác - mai châu

 


 

Tin khác đã đưa