Lịch báo giảng lớp 8

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 1 Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản  
  3 Toán1 1 Nhân đơn thức với đa thức  
  4 Sử1 1 Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên  
  5 TD1 1 Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 1)  
Ba 1 Lý1 1 Chuyển động cơ học  
  2 Hoá1 1 Mở đầu môn Hoá học  
  3 Địa1 1 Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản  
  4 TA1 1 Ôn tập, kiểm tra  
  5 Sinh1 1 Bài mở đầu  
1 NV2 2 Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản  
  2 Toán2 2 Nhân đa thức với đa thức  
  3 Sử2 2 Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên  
  4 GDNGLL   CTLGKT  
  5 TA2 2 My Friends  
Năm 1 NV3 3 Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản  
  2 NV4 4 Tôi đi học; Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ; Tính thống nhất về chủ đề của văn bản  
  3 Hoá2 2 Chất  
  4 Sinh2 2 Cấu tạo cơ thể người  
  5 TD2 2 Bài TD; Chạy ngắn  
Sáu 1 Toán3 1 Tứ giác  
  2 Toán4 2 Hình thang  
  3 TA3 3 My Friends  
  4 CN1 1 Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống  
  5 GDCD 1 Tôn trọng lẽ phải  
Bẩy 1 CN2 2 Hình chiếu  
  2 Nhạc 1 HHB: Mùa thu ngày khai trường  
  3 MT 1 VTT: Trang trí quạt giấy  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 5 Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản  
  3 Toán1 3 Luyện tập  
  4 Sử1 3 Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)  
  5 TD1 3 Bài TD; Chạy ngắn  
Ba 1 Lý1 2 Vận tốc  
  2 Hoá1 3 Chất  
  3 Địa1 2 Khí hậu chau Á  
  4 TA1 4 My Friends  
  5 Sinh1 3 Tế bào  
1 NV2 6 Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản  
  2 Toán2 4 Những hằng đẳng thức đáng nhớ  
  3 Sử2 4 Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794)  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 5 My Friends  
Năm 1 NV3 7 Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản  
  2 NV4 8 Trong lòng mẹ; Trường từ vựng; Bố cục của văn bản  
  3 Hoá2 4 Bài thực hành 1  
  4 Sinh2 4  
  5 TD2 4 Bài TD; Chạy ngắn  
Sáu 1 Toán3 3 Hình thang cân  
  2 Toán4 4 Luyện tập  
  3 TA3 6 My Friends  
  4 CN1 3 Bản vẽ các khối đa diện  
  5 GDCD 2 Liêm khiết  
Bẩy 1 CN2 4 T.h: Hình chiếu của vật thể. Đọc bản vẽ các khối đa diện  
  2 Nhạc 2 OTBH: Mùa thu ngày khai trường  
  3 MT 2 TTMT: Sơ lược về MT thời Lê (từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVIII  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 9 Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài TLV1  
  3 Toán1 5 Luyện tập  
  4 Sử1 5 Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giời  
  5 TD1 5 Bài TD; Chạy ngắn  
Ba 1 Lý1 3 Chuyển động đều -  Chuyển động không đều  
  2 Hoá1 5 Nguyên tử  
  3 Địa1 3 Sông ngòi và cảnh quan châu Á  
  4 TA1 7 Making Arrangements  
  5 Sinh1 5 Phản xạ  
1 NV2 10 Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài TLV1  
  2 Toán2 6 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)  
  3 Sử2 6 Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giời  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 8 Making Arrangements  
Năm 1 NV3 11 Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài TLV1  
  2 NV4 12 Tức nước vỡ bờ; Xây dựng đoạn văn trong văn bản; Viết bài TLV1  
  3 Hoá2 6 Nguyên tố hoá học  
  4 Sinh2 6 Thực hành – Quan sát tế bào và mô  
  5 TD2 6 Bài TD; Chạy ngắn  
Sáu 1 Toán3 5 Đường trung bình của tam giác  
  2 Toán4 6 Đường trung bình của hình thang  
  3 TA3 9 Making Arrangements  
  4 CN1 5 Bản vẽ các khối tròn  
  5 GDCD 3 Tôn trọng người khác  
Bẩy 1 CN2 6 T.hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay  
  2 Nhạc 3 OTBH: Mùa thu ngày khai trường. TDDN1. ANTT: Nhạc sĩ Trần Hoàn và bài hát Một mùa xuân nho nhỏ.  
  3 MT 3 VT: ĐT Phong cảnh mùa hè  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 13 Lão Hạc; Từ tuwongj hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản  
  3 Toán1 7 Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp theo)  
  4 Sử1 7 Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác  
  5 TD1 7 Bài TD; Chạy ngắn  
Ba 1 Lý1 4 Biểu diễn lực  
  2 Hoá1 7 Nguyên tố hoá học  
  3 Địa1 4 Thực hành: Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á  
  4 TA1 10 Making Arrangements  
  5 Sinh1 7 Bộ xương  
1 NV2 14 Lão Hạc; Từ tuwongj hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản  
  2 Toán2 8 Luyện tập  
  3 Sử2 8 Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 11 Making Arrangements  
Năm 1 NV3 15 Lão Hạc; Từ tuwongj hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản  
  2 NV4 16 Lão Hạc; Từ tuwongj hình, từ tượng thanh; Liên kết các đoạn văn trong văn bản  
  3 Hoá2 8 Đơn chất và hợp chất – Phân tử  
  4 Sinh2 8 Cấu tạo và tính chất của xương  
  5 TD2 8 Bài TD; Chạy ngắn  
Sáu 1 Toán3 7 Luyện tập  
  2 Toán4 8 Dựng hình bằng thước và com pa- Dựng hình thang  
  3 TA3 12 At home  
  4 CN1 7 Khái niệm về bản vẽ kĩ thuật – Hình cắt  
  5 GDCD 4 Giữ chữ tín  
Bẩy 1 CN2 8 Bản vẽ chi tiết  
  2 Nhạc 4 HHB: Lí đĩa bánh bò  
  3 MT 4 VTT: Tạo dáng và trang trí chậu cảnh  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 17 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; L.tập tóm tắtV ăn bản tựu sự; Trả BTLV 1  
  3 Toán1 9 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung  
  4 Sử1 9 Công xã Pari 1871  
  5 TD1 9 Bài TD; Chạy ngắn  
Ba 1 Lý1 5 Sự cân bằng – Quán tính  
  2 Hoá1 9 Đơn chất và hợp chất – Phân tử  
  3 Địa1 5 Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á  
  4 TA1 13 At home  
  5 Sinh1 9 Cấu tạo và tính chất của cơ  
1 NV2 18 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; L.tập tóm tắtV ăn bản tựu sự; Trả BTLV 1  
  2 Toán2 10 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức  
  3 Sử2 10 Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 14 At home  
Năm 1 NV3 19 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; L.tập tóm tắtV ăn bản tựu sự; Trả BTLV 1  
  2 NV4 20 Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội; Tóm tắt văn bản tự sự; L.tập tóm tắtV ăn bản tựu sự; Trả BTLV 1  
  3 Hoá2 10 Bài thực hành 2  
  4 Sinh2 10 Hoạt động của cơ  
  5 TD2 10 Bài TD; Chạy ngắn  
Sáu 1 Toán3 9 Luyện tập  
  2 Toán4 10 Đối xứng trục  
  3 TA3 15 At home  
  4 CN1 9 Biểu diễn ren  
  5 GDCD 5 Pháp luật và kỉ luật  
Bẩy 1 CN2 10 T.h: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt. Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren  
  2 Nhạc 5 OTBH: Lí đĩa bánh bò. NL”Gam thứ, giọng thứ. TĐN2  
  3 MT 5 TTMT: Một số công trình tiêu biểu của MT thời Lê  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 21 Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tat và biểu cảm trong văn bản tự sự  
  3 Toán1 11 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng nhóm các hạng tử  
  4 Sử1 11 Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX  
  5 TD1 11 Bài TD; Chạy ngắn  
Ba 1 Lý1 6 Luực ma sát  
  2 Hoá1 11 Bài luyện tập 1  
  3 Địa1 6 Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á  
  4 TA1 16 At home  
  5 Sinh1 11 Tiến hoá của hệ vận động. Vệ sinh hệ vận động  
1 NV2 22 Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tat và biểu cảm trong văn bản tự sự  
  2 Toán2 12 Luyện tập  
  3 Sử2 12 Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 17 At home  
Năm 1 NV3 23 Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tat và biểu cảm trong văn bản tự sự  
  2 NV4 24 Cô bé bán diêm; Trợ từ, thán từ; Miêu tat và biểu cảm trong văn bản tự sự  
  3 Hoá2 12 Công thức hoá học  
  4 Sinh2 12 Thực hành – Tập sơ cứu và băng bó cho người gãy xương  
  5 TD2 12 Bài TD; Chạy ngắn  
Sáu 1 Toán3 11 Luyện tập  
  2 Toán4 12 Hình bình hành  
  3 TA3 18 Ôn tập, củng cố  
  4 CN1 11 Bản vẽ lắp  
  5 GDCD 6 Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh  
Bẩy 1 CN2 12 T.hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản  
  2 Nhạc 6 OTBH: :í đĩa bánh bò. TDDN2.ANTT: Nhạc sĩ Hoàng Vân và bài hát Hò kéo pháo.  
  3 MT 6 VTT: Trình bày khẩu hiệu  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 25 Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm  
  3 Toán1 13 Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp  
  4 Sử1 13 Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX  
  5 TD1 13 Bài TD; Chạy ngắn  
Ba 1 Lý1 7 Áp suất  
  2 Hoá1 13 Hoá trị  
  3 Địa1 7 Ôn tập  
  4 TA1 19 KT và chữa bài KT  
  5 Sinh1 13 Máu và môi trường trong cơ thể  
1 NV2 26 Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm  
  2 Toán2 14 Luyện tập  
  3 Sử2 14 Sự phát triển của kĩ thhuaatj, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 20 KT và chữa bài KT  
Năm 1 NV3 27 Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm  
  2 NV4 28 Đánh nhau với cối xay gió; Tình thái từ; Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm  
  3 Hoá2 14 Hoá trị  
  4 Sinh2 14 Bạch cầu -  Miễn dịch  
  5 TD2 14 Bài TD: Kiểm tra  
Sáu 1 Toán3 13 Luyện tập  
  2 Toán4 14 Đối xứng tâm  
  3 TA3 21 Our past  
  4 CN1 13 Bản vẽ nhà  
  5 GDCD 7 Tích cực tham gia các hoạt động chính trị – xã hội  
Bẩy 1 CN2 14 T.h: Đọc bản vẽ nhà đơn giản  
  2 Nhạc 7 KT 1 tiết  
  3 MT 7 VTM: Vẽ tĩn vật lo hoa và quả (Vẽ hình)  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 29 Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần TV); Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả&biểu cảm  
  3 Toán1 15 Chia đơn thức cho đơn thức  
  4 Sử1 15 Ấn Độ thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XX  
  5 TD1 15 Một số phương pháp tập luyện phát triển sức nhanh (mục 2)  
Ba 1 Lý1 8 Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau  
  2 Hoá1 15 Bài luyện tập 2  
  3 Địa1 8 Kiểm tra viết  
  4 TA1 22 Our past  
  5 Sinh1 15 Đông máu và nguyên tắc truyền máu  
1 NV2 30 Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần TV); Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả&biểu cảm  
  2 Toán2 16 Chia đa thức cho đơn thức  
  3 Sử2 16 Kiểm tra viết  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 23 Our past  
Năm 1 NV3 31 Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần TV); Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả&biểu cảm  
  2 NV4 32 Chiếc lá cuối cùng; Chương trình địa phương (phần TV); Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả&biểu cảm  
  3 Hoá2 16 Kiểm tra viết  
  4 Sinh2 16 Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết  
  5 TD2 16 Chạy ngắn; ĐH ĐN; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 15 Luyện tập  
  2 Toán4 16 Hình chữ nhật  
  3 TA3 24 Our past  
  4 CN1 15 Ôn tập  
  5 GDCD 8 Tôn trong và học hỏi các dân tộc khác  
Bẩy 1 CN2 16 Kiểm tra  
  2 Nhạc 8 HHB: Tuổi hồng.  
  3 MT 8 VTM: Vẽ tĩnh vật lọ và quả (Vẽ màu)  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 09 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 33 Hai cây phong; Việt bài TLV 2  
  3 Toán1 17 Chia đa thức một biến đã sắp xếp  
  4 Sử1 17 Trung Quốc cuối thế kỉ XIX -  đầu thế kỉ XX  
  5 TD1 17 Chạy ngắn; ĐH ĐN; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 9 Áp suất khí quyển  
  2 Hoá1 17 Sự biến đổi chát  
  3 Địa1 9 Đặc điểm phát triển kinh tế – xã hội các nước châu Á  
  4 TA1 25 Our past  
  5 Sinh1 17 Tim và mạch máu  
1 NV2 34 Hai cây phong; Việt bài TLV 2  
  2 Toán2 18 Luyện tập  
  3 Sử2 18 Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX 0 đầu thế kỉ XX  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 26 Study habits  
Năm 1 NV3 35 Hai cây phong; Việt bài TLV 2  
  2 NV4 36 Hai cây phong; Việt bài TLV 2  
  3 Hoá2 18 Phản ứng hoá học  
  4 Sinh2 18 Vận chuyển máu qua hệ mạch – Vệ sinh hệ tuần hoàn  
  5 TD2 18 Chạy ngắn; ĐH ĐN; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 17 Luyện tập  
  2 Toán4 18 Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước  
  3 TA3 27 Study habits  
  4 CN1 17 Vật liệu cơ khí  
  5 GDCD 9 Lkiểm tra viết  
Bẩy 1 CN2 18 Thực hành: Vật liệu cơ khhis  
  2 Nhạc 9 OTBH: Tuổi hồng. NL: Giọng song song, giọng la thứ hoà thanh. TĐN3  
  3 MT 9 VT: ĐT Ngày Nhà giáo VN (KT 1 tiết)  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 37 Nói quá; Ôn tập truyện kí Việt Nam; Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Nói giảm, nói tránh  
  3 Toán1 19 Ôn chương I  
  4 Sử1 19 Nhật bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX  
  5 TD1 19 Chạy ngắn; ĐH ĐN; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 10 Ôn tập  
  2 Hoá1 19 Phản ứng hoá học  
  3 Địa1 10 Tình hình phát triển kinh tế – xã hội ở các nước châu Á  
  4 TA1 28 Study habits  
  5 Sinh1 19 Kiểm tra  
1 NV2 38 Nói quá; Ôn tập truyện kí Việt Nam; Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Nói giảm, nói tránh  
  2 Toán2 20 Ôn chương I  
  3 Sử2 20 Chiến tranh thế giưới lần thứ nhất (1914-1918)  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 29 Study habits  
Năm 1 NV3 39 Nói quá; Ôn tập truyện kí Việt Nam; Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Nói giảm, nói tránh  
  2 NV4 40 Nói quá; Ôn tập truyện kí Việt Nam; Thông tin về ngày trái đất năm 2000; Nói giảm, nói tránh  
  3 Hoá2 20 Bài thực hành 3  
  4 Sinh2 20 Thực hành : Sơ cứu cầm máu  
  5 TD2 20 Chạy ngắn; ĐH ĐN; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 19 Luyện tập  
  2 Toán4 29 Hình thoi  
  3 TA3 30 Study habits  
  4 CN1 19 Dụng cụ cơ khí  
  5 GDCD 10 Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư  
Bẩy 1 CN2 20 Cưa và đục kim loại  
  2 Nhạc 10 OTBH: Tuổi hồng. TDDN3.ANTT: Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bài hát Bóng cây cơ-nia  
  3 MT 10 TTMT: Sơ lược về MT VN giai đoạn từ 1954 -1975  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 41 KT Văn; L.nói: Kể chuyện theo ngôi kể hợp với miểu tả và biểu cảm; Câu ghép; Tìm hiểu chung về v. bản thuyết minh  
  3 Toán1 21 Kiểm tra 45′ (chương I)  
  4 Sử1 21 Ôn tập kịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)  
  5 TD1 21 Chạy ngắn; ĐH ĐN; Chạy bền  
Ba 1 Lý1 11 Kiểm tra  
  2 Hoá1 21 Định luật bảo toàn khối lượng  
  3 Địa1 11 Khu vực Tây Nam Á  
  4 TA1 31 The Young Pioneers Club  
  5 Sinh1 21 Hô hấp và các co quan hô hấp  
1 NV2 42 KT Văn; L.nói: Kể chuyện theo ngôi kể hợp với miểu tả và biểu cảm; Câu ghép; Tìm hiểu chung về v. bản thuyết minh  
  2 Toán2 22 Phân thức đại số  
  3 Sử2 22 Cách mạng  tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 32 The Young Pioneers Club  
Năm 1 NV3 43 KT Văn; L.nói: Kể chuyện theo ngôi kể hợp với miểu tả và biểu cảm; Câu ghép; Tìm hiểu chung về v. bản thuyết minh  
  2 NV4 44 KT Văn; L.nói: Kể chuyện theo ngôi kể hợp với miểu tả và biểu cảm; Câu ghép; Tìm hiểu chung về v. bản thuyết minh  
  3 Hoá2 22 Phương trình hoá học  
  4 Sinh2 22 Hoạt động hô hấp  
  5 TD2 22 Chạy ngắn; ĐH ĐN; Chạy bền  
Sáu 1 Toán3 21 Luyện tập  
  2 Toán4 22 Hình vuông  
  3 TA3 33    
  4 CN1 21 Thực hành: Đo và vạch dấu  
  5 GDCD 11 Tự lập  
Bẩy 1 CN2 22 Khai niệm về chi tiết máy và lắp ghép  
  2 Nhạc 11 HHB: Hò ba lí  
  3 MT 11 VTT: Trình bày bìa sách  
  4 Tin1      
  5 Tin2      
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
           
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 CC      
  2 NV1 45 Ôn dịch thuốc lá; Câu ghép (tt);Phương pháp thuyết minh; trả bài KT Văn,  bài TLV 2  
  3 Toán1 23 Tính chất cơ bản của phân thức  
  4 Sử1 23 Cách mạng tháng Mười Nga nnawm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)  
  5 TD1 23 ĐH ĐN: KT  
Ba 1 Lý1 12 Lực đẩy Ac-si-mét  
  2 Hoá1 23 Phương trình hoá học  
  3 Địa1 12 Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á  
  4 TA1 34 The Young Pioneers Club  
  5 Sinh1 23 Vệ sinh hô hấp  
1 NV2 46 Ôn dịch thuốc lá; Câu ghép (tt);Phương pháp thuyết minh; trả bài KT Văn,  bài TLV 2  
  2 Toán2 24 Rút gọn phân thức  
  3 Sử2 24 Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921-1941)  
  4 Lý2   CTLGKT  
  5 TA2 35 The Young Pioneers Club  
Năm 1 NV3 47 Ôn dịch thuốc lá; Câu ghép (tt);Phương pháp thuyết minh; trả bài KT Văn,  bài TLV 2  
  2 NV4 48 Ôn dịch thuốc lá; Câu ghép (tt);Phương pháp thuyết minh; trả bài KT Văn,  bài TLV 2  
  3 Hoá2 24 Bài luyện tập 3  
  4 Sinh2 24 Thực hành hô hấp nhân tạo  
  5 TD2 24 Chạy ngắn  
Sáu 1 Toán3 23 Luyện tập  
  2 Toán4 24 Ôn tập chương I  
  3 TA3 36 Ôn tập, củng cố  
  4 CN1 23 Mối ghép cố định-ghép không tháo được  
  5 GDCD 12 Lao động tự giác và sáng tạo  
Bẩy 1 CN2 24 Mối ghép tháo được  
  2 Nhạc 12 OTBH: hò ba lí.NL: Thư tự các dấu thăng, giáng ở hoá biểu – Giọng cùng tên. TĐN 4