Lịch báo giảng lớp 5

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 1 Chào cờ  
  2 Toán 1 Khái niệm về phân số  
  3 1 Thư gửi các học sinh  
  4 CT 2 Nghe-viết: Việt Nam thân yêu  
  5 Đạo đức 1 Em là học sinh lớp 5  
Ba 1 Toán 2 Ôn tập: Tính chất cơ bản về phân số  
  2 LT&C 3 Từ đồng nghĩa  
  3 KC 4 Lý Tử Trọng  
  4 LS&ĐL 1 “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định  
  5 TD 1 Tổ chức lớp-Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Kết bạn”  
1 Toán 3 Ôn tập: So sánh hai phân số  
  2 5 Quang cảnh làng mạc ngày mùa  
  3 TLV 6 Cấu tạo của bài văn tả cảnh  
  4 Âm nhạc 1 Ôn tập một số bài hát đã học  
  5 Khoa học 1 Sự sinh sản  
Năm 1 Toán 4 Phân số thập phân  
  2 LT&C 7 Luyện tập về từ đồng nghĩa  
  3 TLV 8 Luyện tập tả cảnh  
  4 MT 1 Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh Thiếu nữ bên hoa huệ  
  5 TD 2 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sứ”  
Sáu 1 Toán 5 Phân số thập phân  
  2 Khoa học 2 Nam hay nữ  
  3 LS&ĐL 2 Việt Nam – đất nước chúng ta  
  4 KT 1 Đính khuy hai lỗ  
  5 GDTT 1 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 2 Chào cờ  
  2 Toán 6 Luyện tập  
  3 9 Nghìn năm văn hiến  
  4 CT 10 Nghe-viết: Lương Ngọc Quyến  
  5 Đạo đức 2 Em là học sinh lớp 5  
Ba 1 Toán 7 Luyện tập  
  2 LT&C 11 MRVT: Tổ Quốc  
  3 KC 12 Kể chuyện đã nghe, đã đọc  
  4 LS&ĐL 3 Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước  
  5 TD 3 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Chạy tiếp sức”  
1 Toán 8 Ôn tập: Phép cộng, trừ, nhân, chia hai phân số  
  2 13 Sắc mầu em yêu  
  3 TLV 14 Luyện tập tả cảnh  
  4 Âm nhạc 2 Học hát: bài Reo vang bình minh  
  5 Khoa học 3 Nam hay nữ  
Năm 1 Toán 9 Ôn tập: Phép cộng, trừ, nhân, chia hai phân số  
  2 LT&C 15 Luyện tập về từ đồng nghĩa  
  3 TLV 16 Luyện tập làm báo cáo thống kê  
  4 MT 2 Vẽ trang trí:Màu sắc trong trang trí  
  5 TD 4 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Kết bạn”  
Sáu 1 Toán 10 Hỗn số  
  2 Khoa học 4 Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào  
  3 LS&ĐL 4 Địa hình và khoáng sản  
  4 KT 2 Đính khuy hai lỗ  
  5 GDTT 2 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 3 Chào cờ  
  2 Toán 11 Luyện tập  
  3 17 Lòng dân  
  4 CT 18 N-V: Thư gửi các học sinh  
  5 Đạo đức 3 Có trách nhiệm về việc làm của mình  
Ba 1 Toán 12 Luyện tập  
  2 LT&C 19 MRVT: Nhân dân  
  3 KC 20 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  
  4 LS&ĐL 5 Cuộc phản công ở kinh thành Huế  
  5 TD 5 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Bỏ khăn”  
1 Toán 13 Luyện tập chung  
  2 21 Lòng dân (tiếp theo)  
  3 TLV 22 Luyện tập tả cảnh  
  4 Âm nhạc 3 Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh. TĐN 1  
  5 Khoa học 5 Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ  
Năm 1 Toán 14 Luyện tập chung  
  2 LT&C 23 Luyện tập về từ đồng nghĩa  
  3 TLV 24 Luyện tập tả cảnh  
  4 MT 3 Vẽ tranh: Đề tài trường em  
  5 TD 6 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Đua ngựa”  
Sáu 1 Toán 15 Ôn tập về giải toán  
  2 Khoa học 6 Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì  
  3 LS&ĐL 6 Khí hậu  
  4 KT 3 Đính khuy bốn lỗ  
  5 GDTT 3 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 4 Chào cờ  
  2 Toán 16 Ôn tập và bổ sung về giải toán  
  3 25 Những con sếu bằng giấy  
  4 CT 26 N-V: Anh bọ đội Cụ Hồ gốc Bỉ  
  5 Đạo đức 4 Có trách nhiệm về việc làm của mình  
Ba 1 Toán 17 Ôn tập và bổ sung về giải toán  
  2 LT&C 27 Từ trái nghĩa  
  3 KC 28 Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai  
  4 LS&ĐL 7 Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX  
  5 TD 7 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Hoàng Anh, Hoàng Yến”  
1 Toán 18 Ôn tập và bổ sung về giải toán  
  2 29 Bài ca về trái đất  
  3 TLV 30 Luyện tập tả cảnh  
  4 Âm nhạc 4 Học hát: Bài Hãy giữ cho em bầu trời xanh  
  5 Khoa học 7 Từ vị tuổi thành niên đênns tuổi già  
Năm 1 Toán 19 Luyện tập  
  2 LT&C 31 Luyện tập về từ trái nghĩa  
  3 TLV 32 Tả cảnh (Kiểm tra viết)  
  4 MT 4 Vẽ theo mẫu: Vẽ khối hộp và khối cầu  
  5 TD 8 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Mèo đuổi chuột”  
Sáu 1 Toán 20 Luyện tập chung  
  2 Khoa học 8 Vệ sinh ở tuổi dậy thì  
  3 LS&ĐL 8 Sông ngòi  
  4 KT 4 Dính khuy bốn lỗ  
  5 GDTT 4 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 5 Chào cờ  
  2 Toán 21 Ôn tập: Bảng đo độ dài, khối lượng  
  3 33 Một chuyên gia máy xúc  
  4 CT 34 N-V: Một chuyên gia máy xúc  
  5 Đạo đức 5 Có chí thì nên  
Ba 1 Toán 22 Luyện tập làm báo cáo thống kê  
  2 LT&C 35 MRVT: Hoà bình  
  3 KC 36 Kể chuyện đã nghe, đã đọc  
  4 LS&ĐL 9 Phan Bội Châu và phong trào Đông du  
  5 TD 9 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”  
1 Toán 23 Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông  
  2 37 E-mi-li, con  
  3 TLV 38 Luyện tập làm báo cáo thống kê  
  4 Âm nhạc 5 Ôn tập bài hát : Hãy giữ cho em bầu trời xanh. TĐN2  
  5 Khoa học 9 Thực hành: Nói “Không!” đối với các chất gây nghiện  
Năm 1 Toán 24 Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích  
  2 LT&C 39 Từ đồng âm  
  3 TLV 40 Trả bài văn tả cảnh  
  4 MT 5 Tập nặn tạo dáng: Nặn con vật quen thuộc  
  5 TD 10 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”  
Sáu 1 Toán 25 Luyện tập  
  2 Khoa học 10 Thực hành: Nói “Không!” đối với các chất gây nghiện  
  3 LS&ĐL 10 Vùng biển nước ta  
  4 KT 5 Đính khuy bấm  
  5 GDTT 5 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 6 Chào cờ  
  2 Toán 26 Luyện tập  
  3 41 Sự sụp đổ của chế độ a-pac-thai  
  4 CT 42 N-V: E-mi-li, con  
  5 Đạo đức 6 Có chí thì nên  
Ba 1 Toán 27 Héc-ta  
  2 LT&C 43 MRVT: Hữu nghị -  Hợp tác  
  3 KC 44 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  
  4 LS&ĐL 11 Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước  
  5 TD 11 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Chuyển đồ vật”  
1 Toán 28 Luyện tập  
  2 45 Tác phẩm của Si-le và tên phát xít  
  3 TLV 46 Luyện tập làm đơn  
  4 Âm nhạc 6 Học hát: Bài con chim hay hót.  
  5 Khoa học 11 Dùng thuốc an toàn  
Năm 1 Toán 29 Luyện tập  
  2 LT&C 47 Dùng từ đồng âm để chơi chữ  
  3 TLV 48 Luyện tập tả cảnh  
  4 MT 6 Vẽ trang trí: Vẽ hoạ tiết đối xứng qua trục  
  5 TD 12 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Lăn bóng bằng tay”  
Sáu 1 Toán 30 Luyện tập chung  
  2 Khoa học 12 Phòng bệnh sốt rét  
  3 LS&ĐL 12 Đất và rừng  
  4 KT 6 Đính khuy bấm  
  5 GDTT 6 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 7 Chào cờ  
  2 Toán 31 Luyện tập  
  3 49 Những người bạn tốt  
  4 CT 50 N-V: Dòng kinh quê hương  
  5 Đạo đức 7 Nhớ ơn tổ tiên  
Ba 1 Toán 32 Khái niệm số thập phân. Đọc và viết số thập phân  
  2 LT&C 51 Từ nhiều nghĩa  
  3 KC 52 Cây cỏ nước Nam  
  4 LS&ĐL 13 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời  
  5 TD 13 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Trao tín gậy”  
1 Toán 33 Hàng của số thập phân  
  2 53 Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà  
  3 TLV 54 Luyện tập tả cảnh  
  4 Âm nhạc 7 Ôn tập bài hát: Con chim hay hót. Ôn TDDN1 và 2  
  5 Khoa học 13 Phòng bệnh sốt xuất huyết  
Năm 1 Toán 34 Luyện tập  
  2 LT&C 55 Luyện tập về từ nhiều nghĩa  
  3 TLV 56 Luyện tập tả cảnh  
  4 MT 7 Vẽ tranh: Đề tài An toàn giao thông  
  5 TD 14 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Trao tín gậy”  
Sáu 1 Toán 35 Luyện tập  
  2 Khoa học 14 Phòng bệnhviên não  
  3 LS&ĐL 14 Ôn tập  
  4 KT 7 Đính khuy bấm  
  5 GDTT 7 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 8 Chào cờ  
  2 Toán 36 Số thập phân bằng nhau  
  3 57 Kì diệu rừng xanh  
  4 CT 58 N-V: Kì diệu rừng xanh  
  5 Đạo đức 8 Nhớ ơn tổ tiên  
Ba 1 Toán 37 So sánh số thập phân  
  2 LT&C 58 MRVT: Thiên nhiên  
  3 KC 60 Kể chuyện đã nghe, đã đọc  
  4 LS&ĐL 15 Xô Viết Nghệ – Tĩnh  
  5 TD 15 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Trao tín gậy”  
1 Toán 38 Luyện tập  
  2 61 Trước cổng trời  
  3 TLV 62 Luyện tập tả cảnh  
  4 Âm nhạc 8 Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh, Hãy giữ cho em bầy trời xanh  
  5 Khoa học 15 Phòng bệnh viên gan A  
Năm 1 Toán 39 Luyện tập chung  
  2 LT&C 63 Luyện tập về từ nhiều nghĩa  
  3 TLV 64 Luyện tập tả cảnh (Dựng đoạn mở bài, kết bài)  
  4 MT 8 Vẽ theo mẫu: Vẽ có dạng hình trụ và hình cầu  
  5 TD 16 Đội hinh đội ngũ – Trò chơi “Dẫn bóng”  
Sáu 1 Toán 40 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân  
  2 Khoa học 16 Phòng tránh HIV/AIDS  
  3 LS&ĐL 16 Dân số nước ta  
  4 KT 8 Thêu chữ V  
  5 GDTT 8 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 09 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 9 Chào cờ  
  2 Toán 41 Luyện tập  
  3 65 Cái gì quý nhất?  
  4 CT 66 N-V: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà  
  5 Đạo đức 9 Tình bạn  
Ba 1 Toán 42 Viết các số đo khối lượng, diện tích dưới dạng số thập phân  
  2 LT&C 67 MRVT: Thiên nhiên  
  3 KC 68 Kể chuyện được chứng kiến học tham gia  
  4 LS&ĐL 17 Cách mạng mùa thu  
  5 TD 17 Động tác chân – Trò chơi “Dẫn bóng”  
1 Toán 43 Luyện tập chung  
  2 69 Đất Cà Mau  
  3 TLV 70 Luyện tập thuyết trình, tranh luận  
  4 Âm nhạc 9 Học hát: Bài Những bông hoa những bài ca  
  5 Khoa học 17 Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS  
Năm 1 Toán 44 Luyện tập chung  
  2 LT&C 71 Đại từ  
  3 TLV 72 Luyện tập thuyết trình, tranh luận  
  4 MT 9 TTMT: Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam  
  5 TD 28 Ôn ba động tác vươn, thở, tay, chân – Trò chơi: “Ai nhanh và khéo hơn”  
Sáu 1 Toán 45 Luyện tập chung  
  2 Khoa học 18 Phòng tránh bệnh xâm hại  
  3 LS&ĐL 18 Các dân tộc, sự phân bố dân cư  
  4 KT 9 Thêu chữ V  
  5 GDTT 9 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 10 Chào cờ  
  2 Toán 46 Luyện tập chung  
  3 73 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết  
  4 CT 74 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết  
  5 Đạo đức 10 Tình bạn  
Ba 1 Toán 47 Kiểm tra định kỳ (GHKI)  
  2 LT&C 75 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết  
  3 KC 76 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết  
  4 LS&ĐL 19 Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập  
  5 TD 19 Động tác vặn mình – Trò chơi “Ai nhanh và khéo hơn”  
1 Toán 48 Cộng hai số thập phân  
  2 77 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết  
  3 TLV 78 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết  
  4 Âm nhạc 10 Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca  
  5 Khoa học 19 Phòng tránh tại nạn giao thông đường bộ  
Năm 1 Toán 49 Luyện tập  
  2 LT&C 89 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết  
  3 TLV 80 Ôn tập và kiểm tra GHKI: TĐ,HTL,CT,LT&C,TLV,KT Đọc-Viết  
  4 MT 10 Vẽ trang trí: Trang trí đối xứng qua trục  
  5 TD 20 Trò chơi: “Chạy nhay theo số”  
Sáu 1 Toán 50 Tổng nhiều số thập phân  
  2 Khoa học 20 Ôn tập: Con người và sức khoẻ  
  3 LS&ĐL 20 Nông nghiệp  
  4 KT 10 Thêu chữ V  
  5 GDTT 10 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 11Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 11 Chào cờ  
  2 Toán 51 Luyện tập  
  3 81 Chuyện một khu vườn nhỏ  
  4 CT 82 N-V: Luật bảo vệ môi trường  
  5 Đạo đức 11 Thực hành giữa học kì I  
Ba 1 Toán 52 Trừ hai số thập phân  
  2 LT&C 83 Đại từ xưng hô  
  3 KC 84 Người đi săn và con nai  
  4 LS&ĐL 21 Ôn tập: Hơn 80  năm chống thực dân Pháp xâm lược & đô hộ(1858-1945)  
  5 TD 21 Động tác toàn thân – Trò chơi”Chạy nhanh theo số”  
1 Toán 53 Luyện tập  
  2 85 Tiếng vọng  
  3 TLV 86 Trả bài văn tả cảnh  
  4 Âm nhạc 11 TĐN 3. Nghe nhạc  
  5 Khoa học 21 Ôn tập: Con người và sức khoẻ  
Năm 1 Toán 54 Luyện tập chung  
  2 LT&C 87 Quan hệ từ  
  3 TLV 88 Luyện tập làm đơn  
  4 MT 11 Vẽ tranh: Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11)  
  5 TD 22 Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân- TC”Chạy nhanh theo số”  
Sáu 1 Toán 55 Nhân một số thập phân với một số tự nhiên  
  2 Khoa học 22 Tre, mây, song  
  3 LS&ĐL 22 Lân nghiệp và thuỷ sản  
  4 KT 11 Thêu dấu nhận  
  5 GDTT 11 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 12 Chào cờ  
  2 Toán 56 Nhân một số thập phạn với 10, 100, 1000 …  
  3 89 Mùa thảo quả  
  4 CT 90 N-V: Mùa thảo quả  
  5 Đạo đức 12 Kính già, yêu trẻ  
Ba 1 Toán 57 Luyện tập  
  2 LT&C 91 MTVT: Bảo vệ môi trường  
  3 KC 92 Kể chuyện đã nghe, đã đọc  
  4 LS&ĐL 23 Vượt qua tình thế hiểm nghèo  
  5 TD 23 Ôn 5 động tác của bài thể dục – TC”Ai nhanh, ai khéo hơn”  
1 Toán 58 Nhân một số thập phân với một số thập phân  
  2 93 Hành trình của bầy ong  
  3 TLV 94 Cấu tạo của bài văn tả người  
  4 Âm nhạc 12 Học hát: bài Ước mơ. TĐN 4  
  5 Khoa học 23 Sắt, gang, thép  
Năm 1 Toán 59 Luyện tập  
  2 LT&C 95 Luyện tập về quan hệ từ  
  3 TLV 96 Luyện tập tả người (Quan sát và lựa chọn chi tiết)  
  4 MT 12 Vẽ theo mẫu: Mẫu vẽ có 2 vật mẫu  
  5 TD 24 Ôn 5 động tác của bài thể dục – TC”Kết bạn”  
Sáu 1 Toán 60 Luyện tập  
  2 Khoa học 24 Đồng và hợp kim của đồng  
  3 LS&ĐL 24 Công nghiệp  
  4 KT 12 Thêu dấu nhận  
  5 GDTT 12 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 13 Chào cờ  
  2 Toán 61 Luyện tập chhung  
  3 97 Người gác rừng tí hon  
  4 CT 98 N-V: Hành trình của bầy ong  
  5 Đạo đức 13 Kính già, yêu trẻ  
Ba 1 Toán 62 Chí một số thập phân cho một số tự nhiên  
  2 LT&C 99 MRVT: Bảo vệ môi trường  
  3 KC 100 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  
  4 LS&ĐL 25 “Thà hi sinh tát cả, chứ nhất định không chịu mất nước”  
  5 TD 25 Động tác thăng bằng – TC “Ai nhanh và ai khoé hơn”  
1 Toán 63 Luyện tập  
  2 101 Trồng rừng ngập mặn  
  3 TLV 102 Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)  
  4 Âm nhạc 13 Ôn tập bài hát: Ước mơ. TĐN 4  
  5 Khoa học 25 Nhôm  
Năm 1 Toán 64 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 …  
  2 LT&C 103 Luyện tập về quan hệ từ  
  3 TLV 104 Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)  
  4 MT 13 Tập nặn tạo dáng: Nặn dáng người  
  5 TD 26 Động tác nảy – TC”Chạy nhanh theo số”  
Sáu 1 Toán 65 Luyện tập  
  2 Khoa học 26 Đá vôi  
  3 LS&ĐL 26 Công nghiệp (Tiếp theo)  
  4 KT 13 Thêu dấu nhận  
  5 GDTT 13 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 14 Chào cờ  
  2 Toán 66 Chia một số tự nhiên cho một số t. nhiên mà thương tìm được là một số t.ph  
  3 105 Chuỗi ngọc lam  
  4 CT 106 N-V: Chuỗi ngọc lam  
  5 Đạo đức 14 Tôn trọng phụ nữ  
Ba 1 Toán 67 Luyện tập  
  2 LT&C 107 Ôn tập về từ loại  
  3 KC 108 Pa-xtơ và em bé  
  4 LS&ĐL 27 Thu đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”  
  5 TD 27 Động tác điều hoà – TC”Thăng bằng”  
1 Toán 68 Chia một số tự nhiên cho một số thập phân  
  2 109 Hạt gạo làng ta  
  3 TLV 110 Làm biên bản cuộc họp  
  4 Âm nhạc 14 Ôn tập 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca, Ước mơ  
  5 Khoa học 27 Gốm xây dựng: gạch, ngói  
Năm 1 Toán 69 Luyện tập  
  2 LT&C 111 Ôn tập về từ loại  
  3 TLV 112 Luyện tập về làm biên bản cuộc họp  
  4 MT 14 Vẽ trang trí: Trang trí đường diềm ở đồ vật  
  5 TD 28 Bài thể dục phát triển chung – TC”Thăng bằng”  
Sáu 1 Toán 70 Chia một số thập phân cho một số thập phân  
  2 Khoa học 28 Xi măng  
  3 LS&ĐL 28 Giao thông vận tải  
  4 KT 14 Cắt, khâu, thêu túi xách tay đơn giản  
  5 GDTT 14 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 15 Chào cờ  
  2 Toán 71 Luyện tập  
  3 113 Buôn Chư Lênh đón cô giáo  
  4 CT 114 N-V: Buôn Chư Lênh đón cô giáo  
  5 Đạo đức 15 Tôn trong phụ nữ  
Ba 1 Toán 72 Luyện tập chung  
  2 LT&C 115 MRVT: Hạnh phúc  
  3 KC 116 Kể chuyện đã nghe, đã đọc  
  4 LS&ĐL 29 Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950  
  5 TD 29 Bài thể dục phát triển chung – TC”Thỏ nhảy”  
1 Toán 73 Tỉ số phần trăm