Lịch báo giảng lớp 4

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 1 Chào cờ  
  2 Toán 1 Ôn tạp các số đến 100 000  
  3 1 Dế mèn bênh vực kẻ yếu  
  4 CT 2 Nghe – viết: Dế mèn bênh vực kẻ yếu  
  5 Đạo đức 1 Trung thực trong học tập  
Ba 1 Toán 2 Biểu thức có chứa một chữ  
  2 LT&C 3 Cấu tạo của tiếng  
  3 KC 4 Sự tích Hồ Ba Bể  
  4 LS&ĐL 1 Môn Lịch sử và Địa lí.  
  5 TD 1 Giới thiệu chương trình-Trò chơi:Chuyền bóng tiếp xúc”.  
1 Toán 3 Luyện tập  
  2 5 Mẹ ốm  
  3 TLV 6 Thế nào là kể chuyện  
  4 Âm nhạc 1 Ôn tập 3 bài hát và kí hiệu ghi nhạc đã học ở lớp 3  
  5 Khoa học 1 Con người cần gì để sống? Trao đổi chất ở người  
Năm 1 Toán 4 Luyện tập  
  2 LT&C 7 Luyện tập về cấu tạo của tiếng.  
  3 TLV 8 Nhân vật trong truyện  
  4 MT 1 Vẽ trang trí: Màu sắc và cách pha màu  
  5 TD 2 Tập ợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ-Trò chơi”Chạy tiếp sức”  
Sáu 1 Toán 5 Luyện tập  
  2 Khoa học 2 Con người cần gì để sống? Trao đổi chất ở người  
  3 LS&ĐL 2 Làm quen với bản đồ  
  4 KT 1 Vật liệu, dụng cụ cắt khâu  
  5 GDTT 1 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 02 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 2 Chào cờ  
  2 Toán 6 Các số có sáu chữ số  
  3 9 Dế mèn bênh vực kẻ yếu  
  4 CT 10 Nghe – viết: Mười năm cõng bạn đi học  
  5 Đạo đức 2 Trung thực trong học tập  
Ba 1 Toán 7 Luyện tập  
  2 LT&C 11 Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết  
  3 KC 12 Kể chuyện đã nghe, đã đọc  
  4 LS&ĐL 3 Làm quen với bản đồ (tiếp theo)  
  5 TD 3 Quay phải, quay trái, dàn hàng, dồn hàng – Trò chơi”Thi xếp hàng nhanh”  
1 Toán 8 Hàng và lớp  
  2 13 Truyện cổ tích nước mình  
  3 TLV 14 Kể lại hành động của nhân vật.  
  4 Âm nhạc 2 Học hát: Bài Em yêu hoà bình  
  5 Khoa học 3 Trao đổi chất ở người (tiếp theo)  
Năm 1 Toán 9 So sánh các số có nhiều chữ số  
  2 LT&C 15 Dấu hai chấm  
  3 TLV 16 Tả ngoại hình của nhân vật trong bài văn kể chuyện  
  4 MT 2 Vẽ theo mẫu: Vẽ hoa, lá  
  5 TD 4 Động tác quay sau – Trò chơi”Nhảy đúng, nhảy nhanh”  
Sáu 1 Toán 10 Triệu và lớp triệu  
  2 Khoa học 4 Các chất dih dưỡng có trong thức ăn  
  3 LS&ĐL 4 Dãy Hoàng Liên Sơn  
  4 KT 2 Cắt vải theo đường vạch dấu  
  5 GDTT 2 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 03 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 3 Chào cờ  
  2 Toán 11 Triệu và lớp triệu (tiếp theo)  
  3 17 Thư thăm bạn  
  4 CT 18 Nghe – viết: Cháu nghe câu chuyện của bà  
  5 Đạo đức 3 Vượt khó trong học tập  
Ba 1 Toán 12 Luyện tập  
  2 LT&C 19 Từ đơn và từ phức  
  3 KC 20 Kể chuyện đã nghe, đã đọc  
  4 LS&ĐL 5 Nước Văn Lang  
  5 TD 5 Đi đều, đứng lại, quay sau – Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”  
1 Toán 13 Dãy số tự nhiên  
  2 21 Người ăn xin  
  3 TLV 22 Kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật  
  4 Âm nhạc 3 Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình  
  5 Khoa học 5 Vai trò của chất đạm và chất béo  
Năm 1 Toán 14 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân  
  2 LT&C 23 Mở rộng vốn từ: Nhân hậu – Đoàn kết  
  3 TLV 24 Viết thư  
  4 MT 3 Vẽ tranh: Đề tài các con vật quen thuộc  
  5 TD 6 Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại – Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”  
Sáu 1 Toán 15 Viết số tự nhiên trong hệ thập phân  
  2 Khoa học 6 Vai trò của vitamin, chất khoáng và chất xơ  
  3 LS&ĐL 6 Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn  
  4 KT 3 Khâu thường  
  5 GDTT 3 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 04 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 4 Chào cờ  
  2 Toán 16 So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên  
  3 25 Một người chính trực  
  4 CT 26 Nhớ – viết: Truyện cổ nước mình  
  5 Đạo đức 4 Vượt khó trong học tập  
Ba 1 Toán 17 Luyện tập  
  2 LT&C 27 Từ ghép và từ láy  
  3 KC 28 Một nhà thơ chân chính  
  4 LS&ĐL 7 Nước Âu Lạc  
  5 TD 7 Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại – Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”  
1 Toán 18 Yến, tạ, tấn  
  2 29 Tre Việt Nam  
  3 TLV 30 Cốt truyện  
  4 Âm nhạc 4 Học hát: Bài Bạn ơi lắng nghe . Kể chuyện âm nhạc: Tiếng hát Đào Thị Huệ  
  5 Khoa học 7 Tại sao càn ăn phối hợp nhiều loại thức ăn  
Năm 1 Toán 19 Bảng đơn vị đo khối lượng  
  2 LT&C 31 Luyện tập về từ ghép và từ láy  
  3 TLV 32 Luyện tập xậy dựng cốt truyện  
  4 MT 4 Vẽ traoạt tiết trang trí dân tộc  
  5 TD 8 Đội hình đội ngũ – Trò chơi “Bỏ khăn”  
Sáu 1 Toán 20 Giây, thế kỉ  
  2 Khoa học 8 Tại sao càn ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?  
  3 LS&ĐL 8 Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn  
  4 KT 4 Khâu thường  
  5 GDTT 4 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 05 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 5 Chào cờ  
  2 Toán 21 Luyện tập  
  3 33 Những hạt thóc giống  
  4 CT 34 Nhớ – viết: Những hạt thóc giống  
  5 Đạo đức 5 Biết bày tỏ ý kiến  
Ba 1 Toán 22 Tìm số trung bình cộng  
  2 LT&C 35 Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng  
  3 KC 36 Kể chuyện đã nghe, đã đọc  
  4 LS&ĐL 9 Nước ta dưới ách đo hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc  
  5 TD 9 Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”  
1 Toán 23 Luyện tập  
  2 37 Gà Trống và Cáo  
  3 TLV 38 Viết thư (Kiểm tra viết)  
  4 Âm nhạc 5 Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe. Giới thieuj hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu.  
  5 Khoa học 9 Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn  
Năm 1 Toán 24 Biểu đồ  
  2 LT&C 39 Danh từ  
  3 TLV 40 Đoạn văn trong bài văn kể chuyện  
  4 MT 5 Thường thức Mỹ thuật: Xem tranh phong cảnh  
  5 TD 10 Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại- Trò chơi “Bỏ khăn”  
Sáu 1 Toán 25 Luyện tập  
  2 Khoa học 10 Ăn nhiều rau và quả chín  
  3 LS&ĐL 10 Trung du Bắc Bộ  
  4 KT 5 Khâu ghép hai mép vải bằng mũi kim khâu thường  
  5 GDTT 5 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 06 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 6 Chào cờ  
  2 Toán 26 Luyện tập  
  3 41 Nỗi dằn vặt của An-drây-ca  
  4 CT 42 Nghe – viết: Người viết truyện thật thà  
  5 Đạo đức 6 Biết bày tỏ ý kiến  
Ba 1 Toán 27 Luyện tập chung  
  2 LT&C 43 Danh từ chung và danh từ riêng  
  3 KC 44 Kể chuyện đã nghe, đã đọc  
  4 LS&ĐL 11 Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)  
  5 TD 11 Tập hhowpj hàng ngang, dóng hàng, đi đều vòng phải, vòng trái – “Trò chơi “Kết bạn”  
1 Toán 28 Phép cộng  
  2 45 Chị em tôi  
  3 TLV 46 Trả bài văn viết thư  
  4 Âm nhạc 6 Tập đọc nhạc: TĐN số 1. Giới thiệu một vài nhạc cụ dân tộc  
  5 Khoa học 11 Một số cách bảo quản thức ăn  
Năm 1 Toán 29 Phép trừ  
  2 LT&C 47 Mở rộng vốn từ: Trung thực – Tự trọng  
  3 TLV 48 Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện  
  4 MT 6 Vẽ theo mãu: Vẽ quả dạng hình càu  
  5 TD 12 Dđi đều vòng phải vòng trái – Trò chơi “Ném trúng đích”.  
Sáu 1 Toán 30 Luyện tập  
  2 Khoa học 12 Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng  
  3 LS&ĐL 12 Tây Nguyên  
  4 KT 6 Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường  
  5 GDTT 6 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 07 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 7 Chào cờ  
  2 Toán 31 Luyện tập  
  3 49 Trung thu độc lập  
  4 CT 50 Nhớ – viết: Gà Trống và Cáo  
  5 Đạo đức 7 Tiết kiệm tiền của  
Ba 1 Toán 32 Biểu thức có chứa hai chữ  
  2 LT&C 51 Cách viết tên người, tê địa lí Việt Nam  
  3 KC 52 Lời ước dưới trăng  
  4 LS&ĐL 13 Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (năm 938)  
  5 TD 13 Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số -  Trò chơi “Kết bạn”  
1 Toán 33 Tính chất giao hoán của phép cộng  
  2 53 Ở Vương Quốc tương lai  
  3 TLV 54 Luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện  
  4 Âm nhạc 7 Ôn tập 2 bài hát: Em yêu hoà bình và Bạn ơi lắng nghe  
  5 Khoa học 13 Phòng bệnh béo phì  
Năm 1 Toán 34 Biểu thức có chứa ba chữ  
  2 LT&C 55 Cuộc kháng chiến chống quân Tông xâm lược lần thứ II (1075-1077). Người dân ở đ.b.B bộ  
  3 TLV 56 Luyện tập phát triển câu truyện  
  4 MT 7 Vẽ tranh: Đề tài phong cảnh quê hương  
  5 TD 14 Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái  – Trò chơi “Ném trúng đích”  
Sáu 1 Toán 35 Tính chất kết hợp của phép cộng  
  2 Khoa học 14 Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoá  
  3 LS&ĐL 14 Một số dân tộc ở Tây Nguyên  
  4 KT 7 Khâu đột thưa  
  5 GDTT 7 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 08 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 8 Chào cờ  
  2 Toán 36 Luyện tập  
  3 57 Nếu chúng mình có phép lạ  
  4 CT 58 Nghe – viết: Trung thu độc lập  
  5 Đạo đức 8 Tiết kiệm tiền của  
Ba 1 Toán 37 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó  
  2 LT&C 58 Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài  
  3 KC 60 Kể chuyện đã nghe, đã đọc  
  4 LS&ĐL 15 Ôn tập  
  5 TD 15 Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái (Nội dung như  bài 14 SGV)  
1 Toán 38 Luyện tập  
  2 61 Đôi giày bât màu xanh  
  3 TLV 62 Luyện tập phát triển câu chuyện  
  4 Âm nhạc 8 Học hát: tren ngựa ta phi.  
  5 Khoa học 15 Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?  
Năm 1 Toán 39 Góc nhọn, góc tù, góc bẹt  
  2 LT&C 63 Dấu ngoặc kép  
  3 TLV 64 Luyện tập phát triển câu chuyện  
  4 MT 8 Tập nặn tạo dáng: Nặn con vật quen thuộc  
  5 TD 16 Động tác vươn thở và tay cua bài thể dục phát triển chung – Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”  
Sáu 1 Toán 40 Hai đường thẳng vuông góc  
  2 Khoa học 16 Ăn uống khi bị bệnh  
  3 LS&ĐL 16 Tây Nguyên  
  4 KT 8 Khâu đột thưa  
  5 GDTT 8 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 09 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 9 Chào cờ  
  2 Toán 41 Hai đường thẳng song song  
  3 65 Thưa chuyện với mẹ  
  4 CT 66 Nghe – viết: Thợ rèn  
  5 Đạo đức 9 Tiết kiệm thời giờ  
Ba 1 Toán 42 Vẽ hai đường thẳng vuông góc  
  2 LT&C 67 Mở rộng vốn từ: ước mơ  
  3 KC 68 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  
  4 LS&ĐL 17 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân  
  5 TD 17 Động tác chân của bài thể dục phát triển chung – Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”  
1 Toán 43 Vẽ hai đường thẳng song song  
  2 69 Điều ước của vua Mi – đát  
  3 TLV 70 Luyện tập phát triển câu chuyện  
  4 Âm nhạc 9 Ôn tập bài hát: Trên ngựa ta phi. Tập đọc nhạc: TĐN số2  
  5 Khoa học 17 Phòng tránh tại nạn đuối nước  
Năm 1 Toán 44 Thực hành vẽ hình chữ nhật  
  2 LT&C 71 Động từ  
  3 TLV 72 Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân  
  4 MT 9  Vẽ trang tri: Vẽ đơn giản hoa lá  
  5 TD 28 Động tác lưng -  bụng của bài TDPT chung- Trò chơi “Con cóc là Cậu Ông Trời”  
Sáu 1 Toán 45 Thực hành vẽ hình vuông  
  2 Khoa học 18 Ôn tập: con người và sức khoẻ  
  3 LS&ĐL 18 Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên  
  4 KT 9 Khâu đột mau  
  5 GDTT 9 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 10 Chào cờ  
  2 Toán 46 Luyện tập  
  3 73 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.  
  4 CT 74 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.  
  5 Đạo đức 10 Tiết kiệm thời giờ  
Ba 1 Toán 47 Luyện tập chung  
  2 LT&C 75 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.  
  3 KC 76 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.  
  4 LS&ĐL 19 Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất (năm 981)  
  5 TD 19 Động tác toàn thân của bài TDPT chung- Trò chơi “Con Cóc là Cậu ông Trời”  
1 Toán 48 Kiểm tra định kì (Giữa học kì 1)  
  2 77 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.  
  3 TLV 78 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.  
  4 Âm nhạc 10 Học hát: Bài Khăn quàng thắm mãi vai em  
  5 Khoa học 19 Ôn tập: con người và sức khoẻ  
Năm 1 Toán 49 Nhân với số có một chữ số  
  2 LT&C 89 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.  
  3 TLV 80 Ôn tập: Tập đọc, Học thuộc lòng, Chính tả, Luyện từ & câu, Tập làm văn, Kiểm tra: đọc-viết.  
  4 MT 10 Vẽ theo mãu: Vẽ đồ vật có dạng hình trụ  
  5 TD 20 Ôn 5 động tác đã học của bài thể dục – Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”  
Sáu 1 Toán 50 Tính chất giao hoán của phép nhân  
  2 Khoa học 20 Nước có tính chất gì?  
  3 LS&ĐL 20 Thành phố Đà Lạt  
  4 KT 10 Khâu đột mau  
  5 GDTT 10 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 11Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 11 Chào cờ  
  2 Toán 51 Nhân với 10, 100, 1000, … chia cho 10, 100, 1000, …  
  3 81 Ông trạng thả diều  
  4 CT 82 Nhớ – viết: Nếu chúng mình có phép lạ  
  5 Đạo đức 11 Thực hành kĩ năng giữa học kì I  
Ba 1 Toán 52 Tính chất kết hợp của phép nhân  
  2 LT&C 83 Luyện tập về động từ.  
  3 KC 84 Bàn chân kì diệu  
  4 LS&ĐL 21 Nhà Lý rời đo ra Thăng Long  
  5 TD 21 Ôn 5 động tác đã học của bài TDPT chung – Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”  
1 Toán 53 Nhân với số có tận cùng là chữ số 0  
  2 85 Có chí thì nên  
  3 TLV 86 Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân  
  4 Âm nhạc 11 Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em. Tập đọc nhạc:TĐN số 3  
  5 Khoa học 21 Ba thể của loại nước  
Năm 1 Toán 54 Đề – xi – mét vuông  
  2 LT&C 87 Tính từ  
  3 TLV 88 Mở bài trong bài văn kể chuyện  
  4 MT 11 Thương thức mĩ thuật: Xem tranh của hoạ sĩ và thiếu nhi  
  5 TD 22 Ôn 5 động tác đã học của bài TDPT chung – (Nội dung như bài 21 SGV)  
Sáu 1 Toán 55 Mét vuông  
  2 Khoa học 22 Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?  
  3 LS&ĐL 22 Ôn tập  
  4 KT 11 Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột  
  5 GDTT 11 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 12 Chào cờ  
  2 Toán 56 Nhân một số với một tổng  
  3 89 “Vua tàu thuỷ” Bạch Thái Bưởi  
  4 CT 90 Nghe – Viết: Người chiến sĩ giàu nghị lực  
  5 Đạo đức 12 Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ  
Ba 1 Toán 57 Nhân một số với một hiệu  
  2 LT&C 91 Mở rộng vốn từ: Ý chí – nghị lực  
  3 KC 92 Kẻ chuyện đã nghe, đã đọc  
  4 LS&ĐL 23 Chùa thời Lý  
  5 TD 23 Động tác thăng bằng của bào TDPT chung- Trò chơi “Con Cóc là Cậu Ông Trời”  
1 Toán 58 Luyện tập  
  2 93 Vẽ trứng  
  3 TLV 94 Kết bài trong bài văn kể chuyện  
  4 Âm nhạc 12 Học hát bài Cò lả (Dân ca đồng bằng Bắc Bộ)  
  5 Khoa học 23 Sơ đồ tuần hoàn của nước trong tự nhiên  
Năm 1 Toán 59 Nhân một số có hai chữ số  
  2 LT&C 95 Tính từ (tiếp theo)  
  3 TLV 96 Kể chuyện (Kiểm tra viết)  
  4 MT 12 Vẽ tranh: Đề tài sinh hoạt  
  5 TD 24 Động tác nhảy của bào TDPT chung- Trò chơi “Mèo đuổi chuột”  
Sáu 1 Toán 60 Luyện tập  
  2 Khoa học 24 Nước cần cho sự sống  
  3 LS&ĐL 24 Đồng bằng Bắc Bộ  
  4 KT 12 Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột  
  5 GDTT 12 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 13 Chào cờ  
  2 Toán 61 Giowis thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11  
  3 97 Người tìm đường lên các vì sao  
  4 CT 98 Nghe – viết: Người tìm đường lên các vì sao  
  5 Đạo đức 13 Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ  
Ba 1 Toán 62 Nhân với số có ba chữ số  
  2 LT&C 99 Mở rộng vốn từ: Ý chí – Nghị lực  
  3 KC 100 Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia  
  4 LS&ĐL 24 Cuộc kháng chhieens chống quân Tống xâm lược lần thứ hai (1075-1077)  
  5 TD 24 Động tác điiều hoà của bài TDPT chúng – Trò chơi “Chim về tổ”  
1 Toán 63 Luyện tập  
  2 101 Văn hay chữ tốt  
  3 TLV 102 Trả bài văn kể chuyện  
  4 Âm nhạc 13 Ôn tập bà hát Cò lả. Tập đọc nhạc: TĐN số 4  
  5 Khoa học 25 Nước bị ô nhiễm  
Năm 1 Toán 64 Luyện tập  
  2 LT&C 103 Câu hỏi và dấu chấm hỏi  
  3 TLV 104 Ôn tập văn kể chuyện  
  4 MT 13 Vẽ trang trí: Vẽ đường diềm  
  5 TD 26 Ôn bài TDPT chung – Trò chơi” Chim về tổ”  
Sáu 1 Toán 65 Luyện tập chung  
  2 Khoa học 26 Nguyên nhân nước bị ô nhiễm  
  3 LS&ĐL 26 Nguười dân ở đồng bằng Bắc Bộ  
  4 KT 13 Lợi ích của việc trồng rau, hoa  
  5 GDTT 13 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 14 Chào cờ  
  2 Toán 66 Ch  
  3 105 C một số một tổng chohú đất Nung  
  4 CT 106 Nghe – viết: chiếc áo búp bê  
  5 Đạo đức 14 Biết ơn thày cô giáo  
Ba 1 Toán 67 Chia cho số có một chữ số  
  2 LT&C 107 Luyện tập về câu hỏi  
  3 KC 108 Búp bê của ai?  
  4 LS&ĐL 27 Nhà Trần thành lập  
  5 TD 27 Ôn bài TDPT chúng Trò chơi”Đua ngựa”  
1 Toán 68 Luyện tập  
  2 109 Chú đất Nung (tiếp theo)  
  3 TLV 110 Thế nào là miêu tả  
  4 Âm nhạc 14 Ôn tập 3 bh: Trên ngựa ta phi nhanh, Khăn quàng đỏ thắm mãi vai em và Cò lả. Nghe nhạc  
  5 Khoa học 27 Một số cách làm sạch nước  
Năm 1 Toán 69 Chia một số cho một tích  
  2 LT&C 111 Dùng câu hỏi vào mục đích khác  
  3 TLV 112  Mãu: Mẫu có 2 đồ vật  
  4 MT 14 Vẽ theo mẫu  
  5 TD 28 Ôn bài TDPT chúng Trò chơi”Đua ngựa”  
Sáu 1 Toán 70 Chia một tích cho một số  
  2 Khoa học 28 Bảo vệ nguồn nước  
  3 LS&ĐL 28 Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (tiếp theo)  
  4 KT 14 Vật liệu và dụng cụ trồng rau, hoa  
  5 GDTT 14 SHTT  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN      
Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 15 Chào cờ  
  2 Toán 71 Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0  
  3 113 Cánh diều tuổi thơ  
  4 CT 114 Nghe – viết: CÁnh diều tuổi thơ  
  5 Đạo đức 15 Biết ơn thày cô giáo  
Ba 1 Toán 72 Luyện tập  
  2 LT&C 115 Mở rộng vốn từ: Đồ chơi, Trò chơi  
  3 KC 116 Kể chuyện đã nghe, đã đọc  
  4 LS&ĐL 29 Nhà Trần và việc đắp đê  
  5 TD 29 Ôn bài TDPT chúng – Trò chơi “Thỏ nhảy”