Lịch báo giảng lớp 3

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 1 Chào cờ  
  2 Toán 1 Đọc, viết, so sánh, các số có 3 chữ số  
  3 1 Cậu bé thông minh.  
  4 KC 2 Cậu bé thông minh.  
  5 Đạo đức 1 Kính yêu Bác Hồ  
Ba 1 Toán 2 Cộng, trừ các số có ba chữ số(không nhớ)  
  2 CT 3 Tập chép: Cậu bé thông minh.  
  3 4 Hai bàn tay em.  
  4 TNXH 1 Hoạt động thở và cơ quan hô hấp. Nên thở thế nào?  
  5 TD 1 1. Giới thiệu CT: Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.  
1 Toán 3 Luyện tập  
  2 LT&C 5 Ôn từ chỉ sự vật. So sánh.  
  3 TV 6 Ôn chữ hoa: A  
  4 Âm nhạc 1 Học hát bài Quốc ca Việt nam (lời I)  
  5 TNXH 2 Hoạt động thở và cơ quan hô hấp. Nên thở thế nào?  
Năm 1 Toán 4 Cộng các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần)  
  2 CT 7 Nghe-viết: Chơi chuyền.  
  3 TLV 8 Nói về đội TNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn.  
  4 MT 1 Thường thức Mĩ thuật  
  5 TD 2 2. Ôn kĩ năng”Đội hình đội ngũ. Trò chơi”Nhóm ba, nhóm bảy”.  
Sáu 1 Toán 5 Luyện tập  
  2 Toán 1 Kiểm tra tuần  
  3 TV/T 1 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 1 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 1 Sinh hoạt tập thể  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 2 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 2 Chào cờ  
  2 Toán 6 Trừ các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần)  
  3 9 Ai có lỗi?  
  4 KC 10 Ai có lỗi?  
  5 Đạo đức 2 Kính yêu Bác Hồ  
Ba 1 Toán 7 Luyện tập  
  2 CT 11 Nghe – viết: Ai có lỗi?  
  3 12 Cô giáo tí hon.  
  4 TNXH 3 Vệ sinh hô hấp. Phòng bệnh đường hô hấp  
  5 TD 3 1. Ôn đi đều – Trò chơi “Kết bạn”.  
1 Toán 8 Ôn tập: các bảng nhân  
  2 LT&C 13 Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi. Ôn tập Ai là gì?  
  3 TV 14 Ôn chữ hoa: Â,Ă.  
  4 Âm nhạc 2 Học hát bài Quốc ca Việt nam (lời II)  
  5 TNXH 4 Vệ sinh hô hấp. Phòng bệnh đường hô hấp  
Năm 1 Toán 9 Ôn tập các bảng chia  
  2 CT 15 Nghe-viết: Cô giáo tí hon.  
  3 TLV 16 Viết đơn.  
  4 MT 2 Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào đường diềm  
  5 TD 4 2. Ôn Bài tập RL tư thế và KN vận động cơ bản. TC”Tìm người chỉ huy”  
Sáu 1 Toán 10 Luyện tập  
  2 Toán 2 Kiểm tra tuần  
  3 TV 2 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 2 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 1 Sinh hoạt tập thể  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 3 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 3 Chào cờ  
  2 Toán 11 Ôn tập về hình học  
  3 17 Chiếc áo len.  
  4 KC 18 Chiếc áo len.  
  5 Đạo đức 3 Giữ lời hứa  
Ba 1 Toán 12 Ôn tập giải toán  
  2 CT 19 Nghe-viết: Chiếc áo len.  
  3 20 Quạt cho bà ngủ.  
  4 TNXH 5 Bệnh lao phổi. Máu và cơ quan tuần hoàn  
  5 TD 5 1. Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số  
1 Toán 13 Xem đồng hồ  
  2 LT&C 21 So sánh. Dấu chấm.  
  3 TV 22 Ôn chữ hoa: B  
  4 Âm nhạc 3 Học hát: Bài ca đi học (lời I)  
  5 TNXH 6 Bệnh lao phổi. Máu và cơ quan tuần hoàn  
Năm 1 Toán 14 Xem đồng hồ (tt)  
  2 CT 23 Tập chép: Chị em.  
  3 TLV 24 Kể về gia đình. Điền vào giấy tờ in sẵn.  
  4 MT 3 Vẽ theo mãu: Vẽ quả  
  5 TD 6 2. Ôn đội hình đội ngũ. TC:”Tìm người chỉ huy”  
Sáu 1 Toán 15 Luyện tập  
  2 Toán 3 Kiểm tra tuần  
  3 TV 3 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 3 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 3 Sinh hoạt tập thể  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 4 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 4 Chào cờ  
  2 Toán 16 Luyện tập chung  
  3 25 Người mẹ.  
  4 KC 26 Người mẹ.  
  5 Đạo đức 4 Giữ lời hứa  
Ba 1 Toán 17 Kiểm tra  
  2 CT 26 Nghe-viết: Người mẹ.  
  3 28 Ông ngoại.  
  4 TNXH 7 Hoạt động tuần hoàn.Vệ sinh cơ quan tuần hoàn  
  5 TD 7 1. Ôn đội hình đội ngũ. TC:”Thi xếp hàng”  
1 Toán 18 Bảng nhân 6  
  2 LT&C 29 MRVT: Gia đình. Ôn tập câu: Ai là gì?  
  3 TV 30 Ôn chữ hhoa: C  
  4 Âm nhạc 4 Học hát:”Bài ca đi học” (lời II)  
  5 TNXH 8 Hoạt động tuần hoàn.Vệ sinh cơ quan tuần hoàn  
Năm 1 Toán 19 Luyện tập  
  2 CT 31 Nghe – viết: Ông ngoại.  
  3 TLV 32 Nghe kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn  
  4 MT 4 Vẽ tranh: Đề tài Trường của em  
  5 TD 8 2. Đi vượt chướng ngại vật thấp. TC:”Thi xếp hàng”.  
Sáu 1 Toán 20 Nhân số có 2 cs với số có 1 cs(không nhớ)  
  2 Toán 4 Kiểm tra tuần  
  3 TV 4 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 4 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 4 Sinh hoạt tập thể  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 5 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 5 Chào cờ  
  2 Toán 21 Nhân số có 2 chữ số với số có cs(có nhớ)  
  3 33 Người lính dũng cảm.  
  4 KC 34 Người lính dũng cảm.  
  5 Đạo đức 5 Tự làm lấy việc của mình  
Ba 1 Toán 22 Nhân số có 2 chữ số với số có cs(có nhớ)  
  2 CT 35 Nghe-viết: Người lính dũng cảm.  
  3 36 Cuộc họp của chữ viết.  
  4 TNXH 9 Phòng bệnh tim mạch. Hoạt động bài tiết nước tiểu  
  5 TD 9 1. Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp.  
1 Toán 23 Bảng chia 6  
  2 LT&C 37 So sánh.  
  3 TV 38 Ôn chữ hoa: D  
  4 Âm nhạc 5 Học hát bài Đếm sao  
  5 TNXH 10 Phòng bệnh tim mạch. Hoạt động bài tiết nước tiểu  
Năm 1 Toán 24 Luyện tập  
  2 CT 39 Tập chép: Mùa thu của em.  
  3 TLV 40 Tập tổ chức cuộc họp.  
  4 MT    Tập nặn tạo dáng: Nặn quả  
  5 TD 10 2. Trò chơi:”Méo đuổi chuột”.  
Sáu 1 Toán 25 Tìm 1trong các phần bằng nhau của một số  
  2 Toán 5 Kiểm tra tuần  
  3 TV 5 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 5 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 5 Sinh hoạt tập thể  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 6 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 6 Chào cờ  
  2 Toán 26 Luyện tập  
  3 41 Bài tập làm văn.  
  4 KC 42 Bài tập làm văn.  
  5 Đạo đức 6 Tự làm lấy việc của mình  
Ba 1 Toán 27 Chia số có hai chữ số cho số có 1 chữ số  
  2 CT 43 Nghe-viết: Bài Tập làm văn  
  3 44 Nhớ lại buổi đầu đi học  
  4 TNXH 11 Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu. Cơ quan thần kinh  
  5 TD 11 1. Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp.  
1 Toán 28 Luyện tập  
  2 LT&C 45 MRVT: Trường học. Dấu phảy  
  3 TV 46 Ôn chữ hoa D, Đ  
  4 Âm nhạc 6 Ôn tập bài hát: Đếm sao  
  5 TNXH 12 Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu. Cơ quan thần kinh  
Năm 1 Toán 29 Phép: hết. Phép: có dư.  
  2 CT 47 Nghe-viết: Nhớ lại buổi đầu đi học  
  3 TLV 48 Kể lại buổi đầu em đi học  
  4 MT 6 Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình vuông  
  5 TD 12 2. Đi chuyển hướng phsir, trái. TC:”Mèo đuổi chuột”.  
Sáu 1 Toán 30 Luyện tập  
  2 Toán 6 Kiểm tra tuần  
  3 TV 6 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 6 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 6 Sinh hoạt tập thể  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 7 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 7 Chào cờ  
  2 Toán 31 Bảng nhân 7  
  3 49 Nghe kể: Không nỡ nhỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc họp  
  4 KC 50 Trận bóng dưới lòng đường  
  5 Đạo đức 7 Quan tâm, chăm sóc, ông bà, cha mẹ, anh chị em  
Ba 1 Toán 32 Luyện tập  
  2 CT 51 Tập chép:Trận bóng dưới lòng đường  
  3 52 Bận  
  4 TNXH 13 Hoạt động thần kinh. Hoạt động thần kinh (tt)  
  5 TD 13 1. Ôn Đi chuyển hướng phải, trái.  
1 Toán 33 Gấp một số lên nhiều lần  
  2 LT&C 53 Ôn tập về từ sinh hoạt động, trạng thái. So sánh.  
  3 TV 54 Ôn chữ hoa: E, Ê  
  4 Âm nhạc 7 Học hát: Bài Gà gáy.  
  5 TNXH 14 Hoạt động thần kinh. Hoạt động thần kinh (tt)  
Năm 1 Toán 34 Luyện tập  
  2 CT 55 Nghe-viết: Bận  
  3 TLV 56 Nghe kể: Không nỡ nhỡ nhìn. Tập tổ chức cuộc họp  
  4 MT 7 Vẽ theo mẫu: Vẽ cái chai  
  5 TD 14 2. Trò chơi:”Đứng ngồi theo lệnh”.  
Sáu 1 Toán 35 Bảng chia 7  
  2 Toán 7 Kiểm tra tuần  
  3 TV 7 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 7 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 7 Sinh hoạt tập thể  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 8 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 8 Chào cờ  
  2 Toán 36 Luyện tập  
  3 57 Các em nhỏ và cụ già  
  4 KC 58 Các em nhỏ và cụ già  
  5 Đạo đức 8 Quan tâm, chăm sóc, ông bà, cha mẹ, anh chị em  
Ba 1 Toán 37 Giảm đi một số lần  
  2 CT 59 Nghe-viết: Các em nhỏ và cụ già  
  3 60 Tiếng ru.  
  4 TNXH 15 Vệ sinh thần kinh. Vệ sinh thần kinh (tt)  
  5 TD 15 1. Ôn Đi chuyển hướng phải, trái. TC:”Chim về tổ”.  
1 Toán 38 Luyện tập  
  2 LT&C 61 MRVT: Cộng đồng. Ôn tập cau: Ai là gì?  
  3 TV 62 Ôn chữ hoa: G  
  4 Âm nhạc 8 Ôn tập: Bài Gà gáy  
  5 TNXH 16 Vệ sinh thần kinh. Vệ sinh thần kinh (tt)  
Năm 1 Toán 39 Tìm số chia  
  2 CT 63 Nhớ-viết: tiếng ru  
  3 TLV 64 Kẻ về người hàng xóm.  
  4 MT 8 Vẽ tranh: Vẽ chân dung  
  5 TD 16 2. Đi chuyển hướng phsir, trái.  
Sáu 1 Toán 40 Luyện tập  
  2 Toán 8 Kiểm tra tuần  
  3 TV 8 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 8 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 8 Sinh hoạt tập thể  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 9 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 9 Chào cờ  
  2 Toán 36 Góc vuông, góc không vuông  
  3 57 Ôn tập và KT GHKI: Đọc thêm các bài TĐ trong SGK:  
  4 KC 58 Đơn xin vào Đội(T1), Khi mẹ vắng nhà(T2),  
  5 Đạo đức 9 Chia sẻ vui buồn cùng bạn  
Ba 1 Toán 37 Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông + ê ke  
  2 CT 59 Chú sẻ và bông hoa bằng lăng(T3), Mẹ vắng nhà ngày bão(T4),  
  3 60 Mùa thu của em(T5), Ngày Khai trường(T6), Lừa và ngựa (T7),  
  4 TNXH 17 Ôn tập và KT: Con người và sức khoẻ  
  5 TD 17 1. Động tác vươn thở, tay của bài TD PT chung  
1 Toán 38 Đề-ca-mét  
  2 LT&C 61 Những chiếc chuông reo(T8), KT đọc thành tiếng;  
  3 TV 62 Ôn tập về Kể chuyện, Chính tả; LT&C, TLV(các tiết từ 1 đến 6)  
  4 Âm nhạc 9 Ôn tập 3 bài hát: Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy  
  5 TNXH 18 Ôn tập và KT: Con người và sức khoẻ  
Năm 1 Toán 39 Bảng đơn vị đo độ dài  
  2 CT 63  KT Đọc(Đọc hiểu, LT&C.  
  3 TLV 64 KT Viết (Chính tả, TLV).  
  4 MT 9 Vẽ trang trí: Vẽ màu vào hình có sẵn  
  5 TD 18 2. Ôn 2 động tác vươn thở và tay của bài TD PT chung.  
Sáu 1 Toán 40 Luyện tập  
  2 Toán 9 Kiểm tra tuần  
  3 TV 9 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 9 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 9 Sinh hoạt tập thể  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 10 Chào cờ  
  2 Toán 46 Thực hành đo độ dài  
  3 73 Giọng quê hương  
  4 KC 74 Giọng quê hương  
  5 Đạo đức 10 Chia sẻ vui buồn cùng bạn  
Ba 1 Toán 47 Thực hành đo độ dài (tt)  
  2 CT 75 Nghe-viết: Quê hương ruột thịt  
  3 76 Thư gửi bà  
  4 TNXH 19 Các thế hệ trong một gia đinh. Họ nội, họ ngoại  
  5 TD 19 1. Động tác chân, lườn của bài TD PT chung  
1 Toán 48 Luyện tập chung  
  2 LT&C 77 So sánh. Dấu chấm.  
  3 TV 78 Ôn chữ hoa: H  
  4 Âm nhạc 10 Học hát: Lớp chúng ta đoàn kết  
  5 TNXH 20 Các thế hệ trong một gia đinh. Họ nội, họ ngoại  
Năm 1 Toán 49 KTĐK (giữa kì I)  
  2 CT 79 Nghe-viết: Quê hương.  
  3 TLV 80 Tập viết thư và phong bì thư.  
  4 MT 10 Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh tĩnh vật  
  5 TD 20 2. Ôn 4 động tác đã học của bài TD. TC:”Chạy tiếp sức”  
Sáu 1 Toán 50 Bài toán giải bằng hai phép tính  
  2 Toán 10 Kiểm tra tuần  
  3 TV 10 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 10 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 10 Sinh hoạt tập thể  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 11 Chào cờ  
  2 Toán 51 Bài toán giải bằng hai phép tính (tt)  
  3 81 Đất quý, đất yêu.  
  4 KC 82 Đất quý, đất yêu.  
  5 Đạo đức 11 Thực hành kĩ năng giữa kì I  
Ba 1 Toán 52 Luyện tập  
  2 CT 83 Nghe-viết: Tiếng hò trên sông  
  3 84 Vẽ quê hương  
  4 TNXH 21 Thực hành: Phân tích  
  5 TD 21 1. Động tác bụng của bài TD PT chung  
1 Toán 53 Bảng nhân 8  
  2 LT&C 85 MRTV: Quê hương. Ôn tập câu: Ai làm gì?  
  3 TV 86 Ôn chữ hoa: J  
  4 Âm nhạc 11 Ôn tập bài hát: Lớp chúng  ta đoàn kết  
  5 TNXH 22 Thực hành: Phân tích  
Năm 1 Toán 54 Luyện tập  
  2 CT 87 Nhớ-viết: Vẽ quê hương  
  3 TLV 88 Nghe kể: Tôi có đọc đâu! Nói về quê hương.  
  4 MT 11 Vẽ theo mãu: Vẽ cành lá  
  5 TD 22 2. Động tác toàn thân của bài TD PT chung  
Sáu 1 Toán 55 Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số  
  2 Toán 11 Kiểm tra tuần  
  3 TV 11 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 11 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 11 Sinh hoạt tập thể  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 12 Chào cờ  
  2 Toán 56 Luyện tập  
  3 89 Nắng phương Nam.  
  4 KC 90 Nắng phương Nam.  
  5 Đạo đức 12 Tích cực tham gia việc lớp, việc trường  
Ba 1 Toán 57 So sánh số lớn gấp mấy lần số bé  
  2 CT 91 Nghe-viết: Chiều trên sống hương.  
  3 92 Cảnh đẹp non sông.  
  4 TNXH 23 Phòng cháy khi ở nhà. Một số hoạt động ở trường  
  5 TD 23 1. Ôn Động tác các động tác  của bài TD PT chung  
1 Toán 58 Luyện tập  
  2 LT&C 93 Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh.  
  3 TV 94 Ôn chữ ha: K  
  4 Âm nhạc 12 Học hát bài Con chim non  
  5 TNXH 24 Phòng cháy khi ở nhà. Một số hoạt động ở trường  
Năm 1 Toán 59 Bảng chia 8  
  2 CT 95 Nghe-viết: Cảnh đẹp non sông  
  3 TLV 96 Nói viết về cảnh đẹp đất nước.  
  4 MT 12 Vẽ tranh: Đề tài Ngày nhà giáo Việt Nam.  
  5 TD 24 2. Động tác nhảy của bài TD PT chung  
Sáu 1 Toán 60 Luyện tập  
  2 Toán 12 Kiểm tra tuần  
  3 TV 12 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 12 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 12 Sinh hoạt tập thể  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 13 Chào cờ  
  2 Toán 61 So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.  
  3 97 Người con của Tây nguyên.  
  4 KC 98 Người con của Tây nguyên.  
  5 Đạo đức 13 Tích cực tham gia việc lớp, việc trường  
Ba 1 Toán 62 Luyện tập  
  2 CT 99 Nghe-viết: Đêm trăng trên Hồ Tây.  
  3 100 Cửa Tùng  
  4 TNXH 25 Một số hđ ở trường. Không chơi trò chơi nguy hiểm  
  5 TD 25 1. Động tác nhảy của bài TD PT chung  
1 Toán 63 Bảng nhân 9  
  2 LT&C 101 MRTV: Từ địa phương. Dấu hỏi, dấu chấm, than.  
  3 TV 102 Ôn chữ hoa : L  
  4 Âm nhạc 13 Ôn tập bài hát: Con chim non  
  5 TNXH 26 Một số hđ ở trường. Không chơi trò chơi nguy hiểm  
Năm 1 Toán 64 Luyện tập  
  2 CT 103 Nghe – viết: Vằm Cổ Đông  
  3 TLV 104 Viết thư.  
  4 MT 13 Vẽ trang trí: Trang trí cái bát  
  5 TD 26 2. Ôn Bài thể dục phát triển chung  
Sáu 1 Toán 65 Gam  
  2 Toán 13 Kiểm tra tuần  
  3 TV 13 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 13 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 13 Sinh hoạt tập thể  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 14 Chào cờ  
  2 Toán 66 Luyện tập  
  3 105 Người liên lạc nhỏ.  
  4 KC 106 Người liên lạc nhỏ.  
  5 Đạo đức 14 Quan tâm, giúp đỡ hàng láng giềng  
Ba 1 Toán 67 Bảng Chia 9  
  2 CT 107 Nghe – viết: Người liên lạc nhỏ.  
  3 108 Nhớ Việt Bắc.  
  4 TNXH 27 Tỉnh(thành phố) nơi bạn sống.  
  5 TD 27 1. Ôn Bài thể dục phát triển chung  
1 Toán 68 Luyện tập  
  2 LT&C 109 Ôn tập từ chỉ địa điểm. Ôn tập cauAi thế nào?  
  3 TV 110 Ôn chữ hoa M  
  4 Âm nhạc 14 Học hát: Ngày mùa vui (lời 1)  
  5 TNXH 28 Tỉnh(thành phố) nơi bạn sống.  
Năm 1 Toán 69 Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số  
  2 CT 111 Nghe- viết: Nhớ Việt Bắc  
  3 TLV 112 Nghe kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động.  
  4 MT 14 Vẽ theo mẫu:Vẽ con vật nuôi quen thuộc  
  5 TD 28 2. Hoàn thiện Bài thể dục phát triển chung  
Sáu 1 Toán 70 Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số(tt)  
  2 Toán 14 Kiểm tra tuần  
  3 TV 14 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 14 Làm đồ chơi đơn giản bằng giấy (con vật, đồ chơi)  
  5 GDTT 14 Sinh hoạt tập thể  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 15 Chào cờ  
  2 Toán 71 Chia só có 3 chữ số cho số có 1 chữ số  
  3 113 Hũ bạc của người cha.  
  4 KC 114 Hũ bạc của người cha.  
  5 Đạo đức 15 Quan tâm, giúp đỡ hàng láng giềng  
Ba 1 Toán 72 Chia số có 3 chữ số cho số có 2 chữ số (tt)  
  2 CT 115 Nghe-viết: Hũ bạc của người cha.  
  3 116 Nhà rông ở Tây nguyên  
  4 TNXH 29 Các hoạt động thông tin liên lạc. HĐ nông nghiệp  
  5 TD 29 1. Tiếp tục hoàn thiện bài thể dục phát triển chung  
1 Toán 73 Giới thiệu bảng nhân  
  2 LT&C 117 MRTV: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh.  
  3 TV 118 Ôn chữ hoa: N