Lịch báo giảng lớp 2

TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 01 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 1 Chào cờ  
  2 Toán 1 Tiết học dầu  
  3 1 Có công mài sắt, có ngày nên kim.  
  4 KC 2 Có công mài sắt, có ngày nên kim.  
  5 Đạo đức   Học tập, sinh hoạt đúng giờ  
Ba 1 Toán 2 Nhiều hơn, ít hơn.  
  2 CT 3 Tập chép: Có công mài sắt, có ngày nên kim.  
  3 4 Tự thuật  
  4 TNXH 1 Cơ quan vận động  
  5 TD   1. Giới thiệu CT: Trò chơi “Diệt các con vật có hại”.  
1 Toán 3 Hình vuông, hình tròn.  
  2 LT&C 5 Câu và từ  
  3 TV 6 Chữ hoa: A  
  4 Âm nhạc 1 Ôn tập các bài hát lớp 1  
  5        
Năm 1 Toán 4 Hình tam giác  
  2 CT 7 Nghe-viết: Ngày hôm qua đâu rồi?  
  3 TLV 8 Tự giời thiệu. Câu và bài  
  4 MT 1 Vẽ trang trí: Vẽ đậm vẽ nhạt  
  5 TD   2. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số  
Sáu 1 Toán 5 Luyện tập  
  2 TV 9 Luyện tập  
  3 TV/T 1 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 1 Gấp hình  
  5 GDTT 1 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 2 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 2 Chào cờ  
  2 Toán 6 Ôn tập: các số đến 100  
  3 10 Phần thưởng  
  4 KC 11 Phần thưởng  
  5 Đạo đức 2 Học tập, sinh hoạt đúng giờ  
Ba 1 Toán 7 Ôn tập: các số đến 100 (tt)  
  2 CT 12 Tập chép: Phần thưởng  
  3 13 Làm việc thật là vui  
  4 TNXH 2 Bộ xương  
  5 TD 3 1. Dàn hàng ngang, dồn hàng-Trò chơi:”Qua đường lội”.  
1 Toán 8 Số hạng-tổng  
  2 LT&C 14 Mở rộng vốn từ: từ ngưc về học tập. Dấu chấm hỏi.  
  3 TV 15 Chữ hoa:Ă, Â  
  4 Âm nhạc 2 Học hát:”Bài Thật là hay”  
  5        
Năm 1 Toán 9 Luyện tập  
  2 CT 16 Nghe-viết: Làm việc thật là vui.  
  3 TLV 17 Chào hỏi. Tự giới .  
  4 MT 2 Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh thiếu nhi  
  5 TD 4 2. Dàn hàng ngang, dồn hàng-TC”Nhanh lên bạn ơi”  
Sáu 1 Toán 10 Đề-xi-mét  
  2 TV 18 Luyện tập  
  3 TV/T 2 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 2 Ghép hình  
  5 GDTT 2 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 3 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 3  Chào cờ  
  2 Toán 11 Kiểm tra  
  3 19 Bạn của Nai nhỏ.  
  4 KC 20 Bạn của Nai nhỏ.  
  5 Đạo đức 3 Biết nhận lỗi và sửa chữa  
Ba 1 Toán 12 Phép + có tổng = 10  
  2 CT 21 Tập chép: Bạn của Nai nhỏ.  
  3 22 Gọi bạn.  
  4 TNXH 3 Hệ cơ  
  5 TD 5 1. Quay phải. Quay trái. TC:”Nhanh lên bạn ơi”  
1 Toán 13 26+4; 36+24  
  2 LT&C 23 Từ chỉ sự vật. Câu kiểu ai là gì?  
  3 TV 24 Chữ hoa: B  
  4 Âm nhạc 3 Ôn: “Bài Thật là hay”  
  5        
Năm 1 Toán 14 Luyện tập  
  2 CT 25 Nghe-viết: Gọi bạn  
  3 TLV 26 Sắp xếp câu trong bài. Lập danh sách học sinh.  
  4 MT 3 Vẽ theo mẫu: Vẽ lá cây  
  5 TD 6 2. Quý phải, quay trái. Động tác vươn thở và tay  
Sáu 1 Toán 15 9 cộng với 1 số: 9+5  
  2 TV 27 Luyện tập  
  3 TV/T 3 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 3 Ghép hình  
  5 GDTT 3 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 4 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 4 Chào cờ  
  2 Toán 16 20+5  
  3 28 Bím tóc đuôi sam.  
  4 KC 29 Bím tóc đuôi sam.  
  5 Đạo đức 4 Biết nhận lỗi và sửa chữa  
Ba 1 Toán 17 49+25  
  2 CT 30 Tập chép: Bím tóc đuôi sam.  
  3 31 Trên chiếc bè  
  4 TNXH 4 Làm gì để xương và cơ phát triển tốt?  
  5 TD 7 1. Động tác chân-TC”Kéo cưa lừa xẻ”  
1 Toán 18 Luyện tập  
  2 LT&C 32 Từ xhir sự vật. Mở rộng vốn từ: ngày, tháng, năm  
  3 TV 33 Chữ hoa: C  
  4 Âm nhạc 4 Học hát:”xoà hoa”  
  5        
Năm 1 Toán 19 8 cộng với 1 số: 8+5  
  2 CT 34 Nghe-viết: Trên chiếc bè  
  3 TLV 35 Cảm ơn, xin lỗi.  
  4 MT 4 Vẽ tranh: Đề tài vườn cây đơn giản  
  5 TD 8 2. Động tác lườn. TC:”Kéo cưa lừa xẻ”  
Sáu 1 Toán 20 28+5  
  2 TV 36 Luyện tập  
  3 TV/T 4 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 4 Ghép hình  
  5 GDTT 4 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 5 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 5 Chào cờ  
  2 Toán 21 38 + 25  
  3 37 Chiếc bút mực.  
  4 KC 38 Chiếc bút mực.  
  5 Đạo đức 5 Gọn gàng, ngăn nắp  
Ba 1 Toán 22 Luyện tập  
  2 CT 39 Tập chép: Chiếc bút mực.  
  3 40 Mục lục sách  
  4 TNXH 5 Cơ quan tiêu hoá  
  5 TD 9 1. Chuyển đội hình hàng dọc thành đội hình vòng tròn và nl. 5ĐT TD  
1 Toán 23 Hình CN, H, tứ giác.  
  2 LT&C 41 Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?  
  3 TV 42 Chữ hoa:D  
  4 Âm nhạc 5 Ôn bài hát: Xoè hoa  
  5        
Năm 1 Toán 24 Bài toán về nhiều hơn  
  2 CT 43 Nghe-viết: cái trống trường em.  
  3 TLV 44 Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. LT về ML sách.  
  4 MT 5 Tập nặn tạo dáng  
  5 TD 10 2. Động tác bụng-chuyển đội hình hàng ngang thành vt & nl  
Sáu 1 Toán 25 Luyện tập  
  2 TV 45 Luyện tập  
  3 TV/T 5 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 5 Ghép hình  
  5 GDTT 5 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 6 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 6 Chào cờ  
  2 Toán 26 7 + với 1 số; 7 + 5  
  3 46 Mẩu giấy vụn.  
  4 KC 47 Mẩu giấy vụn.  
  5 Đạo đức 6 Gọn gàng, ngăn nắp  
Ba 1 Toán 27 47 + 5  
  2 CT 48 Tập chép: Mẩu giấy vụn.  
  3 49 Ngôi trường mới  
  4 TNXH 6 Tiêu hoá thức ăn  
  5 TD 11 1. Ôn 5 động tác của bài thể dục phát triển chung  
1 Toán 28 47 + 25  
  2 LT&C 50 Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định. Phủ định. MRTV: Đ D HT. MPTV: Trường hoc. Dấu phẩy  
  3 TV 51 Chữ hoa: Đ  
  4 Âm nhạc 6 Học hát: Bài Múa vui  
  5        
Năm 1 Toán 29 Luyện tập  
  2 CT 52 Nghe-viết: Ngôi trường mới.  
  3 TLV 53 Khẳng định, phủ định. Luyện câu về mục lục sách  
  4 MT 6 Vẽ trang trí: Màu sắc, vẽ màu vào hình có sẵn  
  5 TD 12 2. Ôn 5 động tác của bài TD phát triển chung (bài 11)  
Sáu 1 Toán 30 Bài toán về ít  hơn  
  2 TV 54 Luyện tập  
  3 TV/T 6 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 6 Ghép hình  
  5 GDTT 6 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 7 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 7 Chào cờ  
  2 Toán 31 Luyện tập  
  3 55 Người thầy cũ.  
  4 KC 56 Người thầy cũ.  
  5 Đạo đức 7 Chăm làm việc nhà  
Ba 1 Toán 32 Ki-lô-gam  
  2 CT 57 Tập chép: Người thầy cũ.  
  3 58 Thời khoá biểu  
  4 TNXH 7 Ăn, uống đầy đủ  
  5 TD 13 1. Ôn Đi chuyển hướng phải, trái.  
1 Toán 33 Luyện tập  
  2 LT&C 59 MRVT: từ ngữ về các môn học. Từ chỉ hoạt động.  
  3 TV 60 Chữ hoa: E, Ê  
  4 Âm nhạc 7 Ôn tập bài hát: Múa vui  
  5        
Năm 1 Toán 34 6 cộng với 1 số: 6+ 5  
  2 CT 61 Nghe viết: Cô giáo lớp em.  
  3 TLV 62 Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khoá biểu  
  4 MT 7 Vẽ tranh: Đề tài em đi học  
  5 TD 14 2. Trò chơi:”Đứng ngồi theo lệnh”.  
Sáu 1 Toán 35 26 + 5  
  2 TV 63 Luyện tập  
  3 TV/T 7 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 7 Ghép hình  
  5 GDTT 7 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 8 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 8 Chào cờ  
  2 Toán 36 36 + 15  
  3 64 Người mẹ hiền  
  4 KC 65 Người mẹ hiền  
  5 Đạo đức 8 Chăm làm việc nhà  
Ba 1 Toán 37 Luyện tập  
  2 CT 66 Tập chép: Người mẹ hiền  
  3 67 Bàn tay dịu dàng  
  4 TNXH 8 Ăn, uống sạch sẽ  
  5 TD 15 1. Động tác điều hoà. TC:”Bịt mắt bắt dê”  
1 Toán 38 Bảng cộng  
  2 LT&C 68 Từ chỉ hoạt động, trạng thái. Dấu phẩy  
  3 TV 69 Chữ hoa: G  
  4 Âm nhạc 8 Ôn tập 3 bài hát: Thật là hay, Xoè hoa, Múa vui. Phân biệt âm thanh thấp – cao, dài – ngắn.  
  5        
Năm 1 Toán 39 Luyện tập  
  2 CT 70 Nghe-viết: Bàn tay dịu dàng  
  3 TLV 71 Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi.  
  4 MT 8 Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh Tiếng đàn bàu  
  5 TD 16 2. Ôn bài thể dục phát triển chung  
Sáu 1 Toán 40 Phép cộng có tổng bằng 100  
  2 TV 72 Luyện tập  
  3 TV/T 8 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 8 Ghép hình  
  5 GDTT 8 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 9 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 8 Chào cờ  
  2 Toán 41 Lít  
  3 73 Ôn tập và KT GHKI: Đọc thêm các bài TĐ trong SGK:  
  4 KC 74 Ngày hôm qua đâu rồi?(T1), Mít làm thơ(T2,T4)  
  5 Đạo đức 9 Chăm chỉ học tập  
Ba 1 Toán 42 Luyện tập  
  2 CT 75 Danh sách học sinh tổ 1 lớp 2A (T3), Cái trống trường em (T5).  
  3 76 Mua kính(T6), Cô giáo lớp em(T7), Đôi giày(T8)  
  4 TNXH 9 Đề phòng bệnh giun  
  5 TD 17 1. Ôn bài TD PT chung-điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình hàng dọc.  
1 Toán 43 Luyện tập chung  
  2 LT&C 77 KT đọc thành tiếng; Ôn tập về kể chuyện, Chính tả, LT &Câu.  
  3 TV 78 TLV (các tiết – Đến 7).  
  4 Âm nhạc 9 Học hát: Bài Chúc mừng sinh nhật  
  5        
Năm 1 Toán 44 KTĐK (giữa kì 1)  
  2 CT 79 KT Đọc (đọc hiểu, Luyện từ & Câu).  
  3 TLV 80 KT Viết (Chính tả, TLV)  
  4 MT 9 Vẽ theo mãu: Vẽ cái mũ(cái nón)  
  5 TD 18 2.Ôn bài TD PT chung-điểm số 1-2; 1-2 theo đh hàng ngang.  
Sáu 1 Toán 45 Tìm SH trong 1 tổng  
  2 TV 81 KT GHKI.  
  3 TV/T 9 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 9 Ghép hình  
  5 GDTT 9 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 10 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 10 Chào cờ  
  2 Toán 46 Luyện tập  
  3 82 Sáng kiến của bé Hà.  
  4 KC 83 Sáng kiến của bé Hà.  
  5 Đạo đức 10 Chăm chỉ học tập  
Ba 1 Toán 47 Số trò chục trừ đi một số  
  2 CT 84 Tập chép: Ngày lễ  
  3 85 Bưu thiếp  
  4 TNXH 10 Ôn tập: Con người và sức khoẻ  
  5 TD 19 1. Bài TD PT chung (bài 18)  
1 Toán 48 11 trừ đi một số: 11-5  
  2 LT&C 86 MRVT: từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm. Dấu chấm hỏi  
  3 TV 87 Chữ hoa: H  
  4 Âm nhạc 10 Ôn tập bài hát: Chúc mừng sinh nhật  
  5        
Năm 1 Toán 49 31-5; 51-15  
  2 CT 88 Nghe-viết: Ông và cháu.  
  3 TLV 89 Kể về người thân  
  4 MT 10 Vẽ tranh: Đề tài tranh chân dung  
  5 TD 20 2. Điểm số 1-2; 1-2 theo đội hình vòng trong. TC”Bỏ khăn”  
Sáu 1 Toán 50 Luyện tập  
  2 TV 90 Luyện tập  
  3 TV/T 10 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 10 Ghép hình  
  5 GDTT 10 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 11 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 11 Chào cờ  
  2 Toán 51 Luyện tập  
  3 91 Bà cháu.  
  4 KC 92 Bà cháu.  
  5 Đạo đức 11 Thực hành kĩ năng giữa kì I  
Ba 1 Toán 52 12 trừ đi một số: 12-8  
  2 CT 93 Tập chép: Bà cháu.  
  3 94 Cây xoài của ông em  
  4 TNXH 11 Gia đình  
  5 TD 21 1. TC:”Bỏ khăn – ôn bài thể dục”  
1 Toán 53 32-8  
  2 LT&C 95 MRTV: từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà  
  3 TV 96 Chữ hoa: J  
  4 Âm nhạc 11 Học hát: Bài cộc cách, tùng cheng  
  5        
Năm 1 Toán 54 52-28  
  2 CT 97 Nghe-viết: Cây xoài của ông em.  
  3 TLV 98 Chia buồn an ủi.  
  4 MT 11 Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết vào đường diềm và vẽ màu  
  5 TD 22 2. TC:”Bỏ khăn – ôn bài thể dục”  
Sáu 1 Toán 55 Luyện tập  
  2 TV 99 Kluyện tập  
  3 TV/T 11 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 11 Ghép hình  
  5 GDTT 11 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 12 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 12 Cào cờ  
  2 Toán 56 Tìm số bị trừ  
  3 100 Sự tích cây vú sữa.  
  4 KC 101 Sự tích cây vú sữa.  
  5 Đạo đức 12 Quan tâm, giúp đỡ bạn  
Ba 1 Toán 67 13 trừ đi một số: 13-5  
  2 CT 102 Nghe-viết: Sự tích cây vú sữa.  
  3 103 Mẹ.  
  4 TNXH 12 Đồ dùng trong gia đình  
  5 TD 23 1. TC:” Nhóm 3, nhóm 7″-ôn bài thể dục  
1 Toán 58 33-5  
  2 LT&C 104 MRTV: từ ngữ về tình cảm. Dấu phẩy  
  3 TV 105 Chữ hoa : K  
  4 Âm nhạc 12 Ôn tập bài hát: Cộc cách tùng cheng. Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc.  
  5        
Năm 1 Toán 59 53-15  
  2 CT 106 Tập chép: Mẹ.  
  3 TLV 107 Gọi điện.  
  4 MT 12 Vẽ theo mãu: Vẽ lá cờ (cờ Tổ quốc hoặc cờ lễ hội)  
  5 TD 24 2. Ôn nội dung như bài 20 (SGV)  
Sáu 1 Toán 60 Luyện tập  
  2 TV 108 Luyện tập  
  3 TV/T 12 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 12 Ghép hình  
  5 GDTT 12 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 13 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 13 Chào cờ  
  2 Toán 61 14 trừ đi một số: 14-8  
  3 109 Bông hoa Niềm Vui.  
  4 KC 110 Bông hoa Niềm Vui.  
  5 Đạo đức 13 Quan tâm, giúp đỡ bạn  
Ba 1 Toán 62 34-8  
  2 CT 111 Tập chép: Bông hoa Niềm Vui.  
  3 112 Quà của bố  
  4 TNXH 13 Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở  
  5 TD 25 1. TC:”Bỏ khăn và nhóm ba nhóm bảy”  
1 Toán 63 54-18  
  2 LT&C 113 MRTV: Từ ngữ về công việc gia đình. Kiểu câu: Ai là gì?  
  3 TV 114 Chữ hoa : L  
  4 Âm nhạc 13 Học hát: Bài Chiến sĩ tí hon  
  5        
Năm 1 Toán 64 Luyện tập  
  2 CT 115 Nghe-viết: Quà của bố.  
  3 TLV 116 Kể về gia đình.  
  4 MT 13 Vẽ tranh: Đề tài Vườn hoa hoặc công viên  
  5 TD 26 2. Điểm số 1-2;1-2 theo đội hình vòng tròn-TC Bịt mắt bắt dê  
Sáu 1 Toán 65 15,16,17,18 trừ đi một số  
  2 Toán/TV 13 Kiểm tra tuần  
  3 TV 117 Luyện tập  
  4 Thủ công 13 Ghép hình  
  5 GDTT 13 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 14 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 14 Chào cờ  
  2 Toán 66 55-8; 56-7; 37-8; 68-9  
  3 118 Câu chuyện bó đũa.  
  4 KC 119 Câu chuyện bó đũa.  
  5 Đạo đức 14 Giữ gìn trường lớp sạch đẹp  
Ba 1 Toán 67 65-38;46-17; 57-28; 78-29  
  2 CT 120 Nghe-viết: Câu chuyện bó đũa.  
  3 121 Nhắn tin  
  4 TNXH 14 Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà  
  5 TD 27 1. TC:”Vòng tròn”  
1 Toán 68 Luyện tập  
  2 LT&C 122 MRVT: Từ ngữ về tình cảm gia đình. Câu kiểu Ai làm gì?  
  3 TV 123 Chữ hoa: M  
  4 Âm nhạc 14 Ôn tập bài hát: Chiến sĩ tí hon  
  5        
Năm 1 Toán 69 Bảng trừ  
  2 CT 124 Tập chép: Tiếng võng kêu.  
  3 TLV 125 Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin.  
  4 MT 14 Vẽ trang trí: Vẽ tiếp hoạ tiết vào hình vuông và vẽ màu  
  5 TD 28 1. TC:”Vòng tròn”  
Sáu 1 Toán 70 Luyện tập  
  2 TV 126 Luyện tập  
  3 TV/T 14 Kiểm tra tuần  
  4 Thủ công 14 Ghép hình  
  5 GDTT 14 Sinh hoạt lớp  
          Ngày ….. Tháng .…. Năm …..
          Kiểm tra, nhận xét
          ………………………………..
          ………………………………..
          Hiệu trưởng
          (Ký tên, đóng dấu)
           
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN HUYÊN    
Tuần học thứ 15 Sáng (Từ ngày này ……..đến …….)  
           
Ngày thứ TKB Môn PPCT Tên bài dạy PT D D H
Hai 1 GDTT 15 Chào cờ  
  2 Toán 71 100 trừ đi 1 số  
  3 127 Hai anh em.  
  4 KC 128 Hai anh em.  
  5 Đạo đức 15 Giữ gìn trường lớp sạch đẹp  
Ba 1 Toán 72 Tìm số trừ  
  2 CT 129 Tập chép: Hai anh em.  
  3 130 Bé Hoa  
  4 TNXH 15 Trường học  
  5 TD 29 1. TC:”Vòng tròn”  
1 Toán 73 Đường thẳng  
  2 LT&C 131