Lịch báo giảng lớp 11

 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 1
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 1 Vào phủ chúa Trịnh (Lê Hữu Trác) 
2 2 Vào phủ chúa Trịnh (Lê Hữu Trác) 
3 3 Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
4 4 Bài viết số 1
SỬ1 1 . Nhật Bản (1 tiết)
2 2  
ĐỊA1 1 Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách 
2   mạng khoa học và công nghệ hiện đại.
GDCD1 1 Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế
2    
TOÁN1 1 §1 Hàm số lượng giác.
2 2 §1 Hàm số lượng giác.
3 3 §1 Hàm số lượng giác.
4 1 §1 Phép biến hình.
    §2 Phép tịnh tiến.
LÝ1 1 Điện tích. Định luật Coulomb
2 2 Thuyết electron. Định luật bào toàn điện tích
HOÁ1 1 Ôn tập đầu năm
2 2 Ôn tập đầu năm
SINH1 1 Sự hấp thụ nước và muối khoáng
2    
CN1 1 Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
2 1 Bài 1. Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
TIN1 2 Bài 2. Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
2    
TA1 1 UNIT 1 FRIENDSHIP
2 2 UNIT 1 FRIENDSHIP
3 3 UNIT 1 FRIENDSHIP
TD1 1 Bài TDNĐ( nữ ) .Bài TDPTC (nam)
2 2 Chạy tiếp sức . Bài TD
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 2
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 5 Tự tình II (Hồ Xuân Hư­ơng) 
2 6 Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) 
3 7 Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
4 8 Thao tác lập luận phân tích
SỬ1 2 Ấn Độ (1 tiết)
2    
ĐỊA1 2 Bài 2: Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế
2    
GDCD1 2 Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế (tiếp)
2    
TOÁN1 4 §1 Hàm số lượng giác.
2 5      Bài tập §1.
3 6  §2 Phương trình lượng giác cơ bản
4 2 §3 Phép đối xứng trục.
LÝ1 3 Bài tập
2 4 Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
HOÁ1 3 Sự điện li
2 4 Axit – Bazơ – Muối
SINH1 2 Vận chuyển các chất trong cây.
2    
CN1 2 Hình chiếu vuông góc
2    
TIN1 3 Bài tập
2 4 Bài 3. Cấu trúc chương trình
TA1 4 UNIT 1 FRIENDSHIP
2 5 UNIT 1 FRIENDSHIP
3 6 UNIT  2 PERSONAL EXPERIENCES
TD1 3 Chạy tiếp sức .Bài TD
2 4 Chạy tiếp sức .Bài TD
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 3
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 9 Th­ương vợ (Trần Tế Xư­ơng)
2 10 Đọc thêm: Khóc Dư­ơng Khuê (Nguyễn Khuyến) 
         Vịnh khoa thi h­ương (Trần Tế Xương) 
3 11 Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp)
4 12 Bài ca ngất ngư­ởng (Nguyễn Công Trứ) 
SỬ1 3 Trung Quốc (1 tiết)
2    
ĐỊA1 3 Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu
2    
GDCD1 3 Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ – thị trường
2    
TOÁN1 7 §2 Phương trình lượng giác cơ bản
2 8 §2 Phương trình lượng giác cơ bản
3 9 §2 Phương trình lượng giác cơ bản
4 3 §4 Phép đối xứng tâm.
LÝ1 5 Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện (tt)
2 6 Bài tập
HOÁ1 5 Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ thị axit – bazơ
2 6 Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li
SINH1 3 Thoát hơi nước
2    
CN1 3 Thực hành: Vẽ các hình chiếu của vật thể đơn giản
2    
TIN1 5 Bài 4. Một số dữ liệu chuẩn. Bài 5. Khai báo biến
2 6 Bài 6. Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán
TA1 7 UNIT  2 PERSONAL EXPERIENCES
2 8 UNIT  2 PERSONAL EXPERIENCES
3 9 UNIT  2 PERSONAL EXPERIENCES
TD1 5 Chạy tiếp sức .Bài TD
2 6 Chạy tiếp sức .Bài TD
     
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 4
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 13 Bài ca ngất ngư­ởng (Nguyễn Công Trứ) 
2 14 Bài ca ngắn đi trên bãi cát (Cao Bá Quát) 
3 15 Luyện tập thao tác lập luận phân tích
4 16 Lẽ ghét th­ương (trích Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu) 
    Đọc thêm: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu) 
          Bài ca phong cảnh H­ương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
SỬ1 4 . Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đến đầu
    thế kỉ XX) (2 tiết)
2    
ĐỊA1 4 Bài 4: Thực hành:Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển
2    
GDCD1 4 Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ – thị trường (tiếp)
2    
TOÁN1 10 §2 Phương trình lượng giác cơ bản
2 11 §3 Một số phương trình lượng giác thường gặp.
3 12 §3 Một số phương trình lượng giác thường gặp.
4 4      Bài tập (§1 đến §4).
LÝ1 7 Công của lực điện
2 8 Điện thế. Hiệu điện thế
HOÁ1 7 Luyện tập: Axit – Bazơ – Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li
2 8 Luyện tập: Axit – Bazơ – Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li
SINH1 4 Vai trò nguyên tố khoáng;
2    
CN1 4 Mặt cắt và hình cắt
2    
TIN1 7 Bài 7. Các thủ tục vào/ra đơn giản
2 8 Bài 8. Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình. Bài tập.
TA1 10 UNIT  2 PERSONAL EXPERIENCES
2 11 UNIT 3 A PARTY
3 12 UNIT 3 A PARTY
TD1 7 Chạy tiếp sức .Bài TD
2 8 Chạy tiếp sức .Bài TD
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 5
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 17 Lẽ ghét th­ương (trích Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu) 
    Đọc thêm: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu) 
          Bài ca phong cảnh H­ương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
2 18 Lẽ ghét th­ương (trích Truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu) 
    Đọc thêm: Chạy giặc (Nguyễn Đình Chiểu) 
          Bài ca phong cảnh H­ương Sơn (Chu Mạnh Trinh)
3 19 Trả bài viết số 1
    Bài viết số 2: Nghị luận văn học (học sinh làm ở nhà)
4 20 Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) 
SỬ1 5 . Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX đến đầu
    thế kỉ XX) (2 tiết)
2    
ĐỊA1 5 Tiết 1 – Một số vấn đề của châu Phi
2    
GDCD1 5 Bài 2: Hàng hóa – tiền tệ – thị trường (tiếp)
2    
TOÁN1 13 §3 Một số phương trình lượng giác thường gặp.
2 14      Bài tập §3 (kết hợp hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay).
3 15 §3 Một số phương trình lượng giác thường gặp (tiếp).
4 5 §5 Phép quay.
LÝ1 9 Tụ điện
2 10 Bài tập
HOÁ1 9 Bài thực hành số 1: Axit – Bazơ – Phản ứng trao đổi trong dung dịch chất điện li
2 10 Kiểm tra: 1 tiết
SINH1 5 Dinh dưỡng nitơ ở thực vật;
2    
CN1 5 Hình chiếu trục đo
2    
TIN1 9 Bài thực hành 1
2 10 Bài thực hành 1
TA1 13 UNIT 3 A PARTY
2 14 UNIT 3 A PARTY
3 15 UNIT 3 A PARTY
TD1 9 Chạy tiếp sức .Bài TD
2 10 Chạy tiếp sức .Bài TD
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 6
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 21 Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) 
2 22 Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu) 
3 23 Thực hành về thành ngữ, điển cố
4 24 Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm) 
    Đọc thêm: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều của Nguyễn Trư­ờng Tộ) 
SỬ1 6 Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (thế kỉ XIX – đầu thế
    kỉ XX) (1 tiết)
2    
ĐỊA1 6 Tiết 2- Một số vấn đề của Mĩ La Tinh
2    
GDCD1 6 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
2    
TOÁN1 16 §3 Một số phương trình lượng giác thường gặp (tiếp).
2 17 §3 Một số phương trình lượng giác thường gặp (tiếp).
3 18      Bài tập §3.
4 6 §6 Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
LÝ1 11 Dòng điện không đổi. Nguồn điện
2 12 Dòng điện không đổi. Nguồn điện
HOÁ1 11 Nitơ
2 12 Amoniac và muối amoni
SINH1 6 TH: TN thoát hơi nước, vai trò phân bón
2    
CN1 6 Thực hành: Biểu diễn vật thể
2    
TIN1 11 Bài 9. Cấu trúc rẽ nhánh
2 12 Bài tập và thực hành cấu trúc rẽ nhánh
TA1 16 Test Yourself A
2 17 Kiểm tra và chữa bài KT
3 18 Kiểm tra và chữa bài KT
TD1 11 Kiểm tra
2 12 Nguyên tắc vừa sức
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 7
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 25 Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm) 
    Đọc thêm: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều của Nguyễn Trư­ờng Tộ) 
2 26 Chiếu cầu hiền (Ngô Thì Nhậm) 
    Đọc thêm: Xin lập khoa luật (Trích Tế cấp bát điều của Nguyễn Trư­ờng Tộ) 
3 27 Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng
    ễn tập văn học trung đại Việt Nam
4 28 Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng
    ễn tập văn học trung đại Việt Nam
SỬ1 7 Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (2 tiết)
2    
ĐỊA1 7 Tiết 3 – Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
2    
GDCD1 7 Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa (tiếp)
2    
TOÁN1 19      Ôn tập chương I.
2 20      Ôn tập chương I.
3 21      Kiểm tra 45 phút chương I.
4 7 §7 Phép vị tự.
LÝ1 13 Bài tập
2 14 Điện năng. Công suất điện
HOÁ1 13 Amoniac và muối amoni
2 14 Axit nitric – muối nitrat
SINH1 7 Quang hợp ở thực vật
2    
CN1 7 Hình chiếu phối cảnh
2    
TIN1 13 Bài 10. Cấu trúc lặp
2 14 Bài 10. Cấu trúc lặp
TA1 19 UNIT 4. VOLUNTEER WORK
2 20 UNIT 4. VOLUNTEER WORK
3 21 UNIT 4. VOLUNTEER WORK
TD1 13 Kiểm tra
2 14 Nhảy cao . TTTC
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 8
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 29 Thực hành nghĩa của từ trong sử dụng
    ễn tập văn học trung đại Việt Nam
2 30 Trả bài viết số 2
3 31 Thao tác lập luận so sánh
4 32 Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945
SỬ1 8 Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) (2 tiết)
2    
ĐỊA1 8 Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kì 
2   Tiết 1 -  Tự nhiên và dân cư
GDCD1 8 Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá
2    
TOÁN1 22 §1 Quy tắc đếm.
2 23 §1 Quy tắc đếm.
3 24 §2 Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp.
         Trả và rút kinh nghiệm bài kiểm tra chương I.
4 8 §8 Phép đồng dạng.
LÝ1 15 Điện năng. Công suất điện (tt)
2 16 Bài tập
HOÁ1 15 Axit nitric – muối nitrat
2 16 Photpho
SINH1 8 Quang hợp ở thực vật C3; C4; CAM
2    
CN1 8 Kiến tập chương 1
2    
TIN1 15 Bài thực hành 2
2 16 Bài thực hành 2
TA1 22 UNIT 4. VOLUNTEER WORK
2 23 UNIT 4. VOLUNTEER WORK
3 24 UNIT 5. ILLITERACY
TD1 15 Nhảy cao . TTTC
2 16 Nhảy cao . TTTC
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10. TUẦN 9
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 33 Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945
2 34 Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945
3 35 Bài viết số 3 (Nghị luận văn học)
4 36 Bài viết số 3 (Nghị luận văn học)
SỬ1 9 Những thành tựu văn hoá thời cận đại (1 tiết)
2    
ĐỊA1 9 Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kì 
2    Tiết 2 – Kinh tế
GDCD1 9 Bài 5: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa
2    
TOÁN1 25 §2 Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp.
         Trả và rút kinh nghiệm bài kiểm tra chương I.
2 26 §2 Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp.
         Trả và rút kinh nghiệm bài kiểm tra chương I.
3 27      Bài tập §1 và §2.
4 9      Bài tập (§5 đến §8).
LÝ1 17 Định luật Ohm đối với toàn mạch
2 18 Bài tập
HOÁ1 17 Axit photphoric và muối photphat
2 18 Phân bón hóa học
SINH1 9 Kiểm tra một tiết
2    
CN1 9 Kiểm tra
2    
TIN1 17 Bài tập
2 18 Kiểm tra 1 tiết
TA1 25 UNIT 5. ILLITERACY
2 26 UNIT 5. ILLITERACY
3 27 UNIT 5. ILLITERACY
TD1 17 Nhảy cao . TTTC
2 18 Nhảy cao . TTTC
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 10
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 37 Hai đứa trẻ (Thạch Lam) 
2 38 Hai đứa trẻ (Thạch Lam) 
3 39 Hai đứa trẻ (Thạch Lam) 
4 40 Ngữ cảnh
SỬ1 10 Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (1 tiết)
2    
ĐỊA1 10 Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kì 
2   Tiết 3 – Thực hành:Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì
GDCD1 10 Kiểm tra viết 1 tiết.
2    
TOÁN1 28 §3 Nhị thức Niu-Tơn.
2 29 §4 Phép thử và biến cố.
3 30 §4 Phép thử và biến cố.
4 10      Ôn tập chương I.
LÝ1 19 Ghép các nguồn thành bộ
2 20 Phương pháp giải một số bài toán về mạch điện
HOÁ1 19 Luyện tập: Tính chất của Nitơ – Phopho và hợp chất của chúng
2 20 Luyện tập: Tính chất của Nitơ – Phopho và hợp chất của chúng
SINH1 10 Ảnh hưởng của ngoại cảnh tới quang hợp;
2    
CN1 10 Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật
2    
TIN1 19 Bài 11. Kiểu mảng và biến có chỉ số
2 20 Bài 11. Kiểu mảng và biến có chỉ số
TA1 28 UNIT 5. ILLITERACY
2 29 UNIT 6. COMPETITIONS
3 30 UNIT 6. COMPETITIONS
TD1 19 Nhảy cao . TTTC
2 20 Nhảy cao . TTTC
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 11
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 41 Chữ ng­ười tử tù (Nguyễn Tuân) 
2 42 Chữ ng­ười tử tù (Nguyễn Tuân) 
3 43 Luyện tập thao tác lập luận so sánh
4 44 Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
SỬ1 11 Kiểm tra viết (1 tiết)
2    
ĐỊA1 11 Tiết 1: EU – Liên minh khu vực lớn trên Thế Giới
2    
GDCD1 11 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
2    
TOÁN1 31      Bài tập §3 và §4.
2 32 §5 Xác suất của biến cố.
3 33 §5 Xác suất của biến cố.
4 11      Kiểm tra 45 phút chương I.
LÝ1 21 Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá
2 22 Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá
HOÁ1 21 Bài thực hành số 2: Lấy điểm thực hành (1 tiết)
2 22 Kiểm tra viết (1 tiết)
SINH1 11 Quang hợp và năng suất cây trồng
2    
CN1 11 Bản vẽ cơ khí
2    
TIN1 21 Bài 11. Kiểu mảng và biến có chỉ số
2 22 Bài 11. Kiểu mảng và biến có chỉ số
TA1 31 UNIT 6. COMPETITIONS
2 32 UNIT 6. COMPETITIONS
3 33 UNIT 6. COMPETITIONS
TD1 21 Nguyên tắc hệ thống …
2 22  Nhảy cao . TTTC
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 12
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 45 Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng) 
2 46 Hạnh phúc của một tang gia (Trích Số đỏ của Vũ Trọng Phụng) 
3 47 Phong cách ngôn ngữ báo chí
4 48 Trả bài viết số 3
SỬ1 12 Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc
    đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 – 1921) (1 tiết)
2    
ĐỊA1 12 Tiết 1: EU – Liên minh khu vực lớn trên Thế Giới
2    
GDCD1 12 Bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (tiếp)
2    
TOÁN1 34      Bài tập §5 (kết hợp hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính cầm tay).
2 35      Ôn tập chương II.
3 12 §1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
         Trả và rút kinh nghiệm bài kiểm tra chương I.
4 13 §1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
         Trả và rút kinh nghiệm bài kiểm tra chương I.
LÝ1 23 Bài tập
2 24 Kiểm tra
HOÁ1 23 Cacbon
2 24 Hợp chất của cacbon
SINH1 12 Hô hấp ở thực vật
2    
CN1 12 Thực hành: Lập bản vẽ thiết kế của sản phẩm cơ khí đơn giản
2    
TIN1 23 Bài thực hành 3
2 24 Bài thực hành 3
TA1 34 Test Yourself B
2 35 Kiểm tra và chữa bài KT
3 36 Kiểm tra và chữa bài KT
TD1 23 Nhảy cao . TTTC
2 24 Nhảy cao . TTTC
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 13
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 49 Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
2 50 Chí Phèo (Nam Cao) 
3 51 Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp)
4 52 Chí Phèo (tiếp)
SỬ1 13 Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội ( 1921-1941)
2    
ĐỊA1 13 Tiết 2: EU – Hợp tác, liên kết để cùng phát triển
2    
GDCD1 13 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần & tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước
2    
TOÁN1 36      Kiểm tra 45 phút chương II.
2 37 §1 Phương pháp quy nạp Toán học.
3 14 §1 Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng.
         Trả và rút kinh nghiệm bài kiểm tra chương I.
4 15      Bài tập §1.
LÝ1 25 Dòng điện trong kim loại
2 26 Dòng điện trong chất điện phân
HOÁ1 25 Silic và hợp chất của silic
2 26 Công nghiệp silicat
SINH1 13 TH: Phát hiện diệp lục; carôtennôit
2    
CN1 13 Thực hành tiếp theo
2    
TIN1 25 Bài thực hành 4
2 26 Bài 12. Kiểu dữ liệu xâu
TA1 37 UNIT 7. WORLD POPULATION
2 38 UNIT 7. WORLD POPULATION
3 39 UNIT 7. WORLD POPULATION
TD1 25 Nhảy cao . TTTC
2 26 Kiểm tra
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 14
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 53 Chí Phèo (tiếp)
2 54 Chí Phèo (tiếp)
3 55 Thực hành lựa chọn các bộ phận trong câu
4 56 Bản tin
SỬ1 14 Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến
    tranh thế giới (1918 – 1939) (1 tiết)
2    
ĐỊA1 14 Tiết 3: Thực hành:Tìm hiểu về Liên minh châu Âu
2    
GDCD1 14 Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần & tăng cường vai trò quản lý kinh tế của nhà nước (tiếp)
2   (tiếp)
TOÁN1 38 §2 Dãy số.
2 39      Bài tập §1 và §2.
         Trả và rút kinh nghiệm bài kiểm tra chương II.
3 16 §2 Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song.
4 17 §2 Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song.
LÝ1 27 Dòng điện trong chất điện phân (tt)
2 28 Bài tập
HOÁ1 27 Luyện tập: Tính chất của cacbon-silic và hợp chất của chúng
2 28 Mở đầu về hóa học hữu cơ
SINH1 14 TH: Phát hiện hô hấp ở thực vật.
2    
CN1 14 Bản vẽ xây dựng
2    
TIN1 27 Bài 12. Kiểu dữ liệu xâu
2 28 Bài thực hành 5
TA1 40 UNIT 7. WORLD POPULATION
2 41 UNIT 7. WORLD POPULATION
3 42 UNIT 8. CELEBRATIONS
TD1 27 Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
2 28 Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 15
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 57 Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích – Hồ Biểu Chánh)
2 58 Vi hành (Nguyễn Ái Quốc); Tinh thần thể dục (Nguyễn Công Hoan) 
3 59 Luyện tập viết bản tin
4 60 Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
SỬ1 15 Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới
    (1918 – 1939) (1 tiết)
2    
ĐỊA1 15 Tiết 4: Cộng hòa Liên bang Đức
2    
GDCD1 15 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội
2    
TOÁN1 40 §3 Cấp số cộng.
2 41 §3 Cấp số cộng.
3 18      Bài tập §2.
4 19 §3 Đường thẳng và mặt phẳng song song.
LÝ1 29 Dòng điện trong chất khí
2 30 Dòng điện trong chất khí
HOÁ1 29 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
2 30 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Phản ứng hữu cơ
SINH1 15 Tiêu hóa ở động vật
2    
CN1 15 Thực hành: Đọc bản vẽ xây dựng
2    
TIN1 29 Bài thực hành 5
2 30 Kiểm tra 1 tiết
TA1 43 UNIT 8. CELEBRATIONS
2 44 UNIT 8. CELEBRATIONS
3 45 UNIT 8. CELEBRATIONS
TD1 29 Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
2 30 Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 16
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 61 Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Trích Vũ Như­ Tô của Nguyễn Huy T­ưởng) 
2 62 Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Trích Vũ Như­ Tô của Nguyễn Huy T­ưởng) 
3 63 Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia)
4 64 Tình yêu và thù hận (Trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia)
SỬ1 16 Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939) (1 tiết)
2    
ĐỊA1 16 Bài 8: Liên Bang Nga
2   Tiết 1: Tự nhiên và xã hội  
GDCD1 16 Bài 8: Chủ nghĩa xã hội (tiếp)
2    
TOÁN1 42  §4 Cấp số nhân.
2 45      Ôn tập chương III.
3 20      Bài tập §3.
4 21      Ôn tập chương II (§1, §2 và §3).
LÝ1 31 Dòng điện trong chân không
2 32 Dòng điện trong bán dẫn
HOÁ1 31 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ. Phản ứng hữu cơ
2 32 Luyện tập: Hợp chất hữu cơ – Công thức phân tử và công thức cấu tạo
SINH1 16  Hô hấp ở động vật
2    
CN1 16 Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính điện tử
2    
TIN1 31 Bài 13. Kiểu bản ghi
2 32 Bài tập
TA1 46 UNIT 8. CELEBRATIONS
2 47 Ôn tập HKI
3 48 Ôn tập HKI
TD1 31 Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
2 32 Kiểm tra
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 17
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 65 Thực hành một số kiểu câu trong văn bản
2 66 Ôn tập Văn học
3 67 Bài viết số 4
4 68 Bài viết số 4
SỬ1 17 Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thê giới (1918-1938) ( 1 tiết)
2    
ĐỊA1 17 Bài 8: Liên Bang Nga
2   Tiết 2: Kinh tế
GDCD1 17 Ôn tập học kỳ I
2    
TOÁN1 46      Ôn tập học kỳ I.
2 22      Ôn tập học kỳ I.
3 47,23      Kiểm tra học kỳ I(kết hợp tiết 23 của Hình học thành kiểm 
    tra học kỳ I môn Toán với thời gian 90 phút).
4 47,23      Kiểm tra học kỳ I(kết hợp tiết 47 của Đại số và Giải tích 
    thành kiểm tra học kỳ I môn Toán với thời gian 90 phút).
LÝ1 33 Dòng điện trong bán dẫn (tt)
2 34 Bài tập ôn
HOÁ1 33 Luyện tập: Hợp chất hữu cơ – Công thức phân tử và công thức cấu tạo
2 34 Ôn tập học kì I
SINH1 17      Ôn tập học kỳ I.
2    
CN1 17 Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật
2    
TIN1 33 Ôn tập
2 34 Ôn tập
TA1 49 Ôn tập HKI
2 50 Ôn tập HKI
3 51 Thi HKI và sửa bài
TD1 33 Ôn tập kiểm tra học kỳ I, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
2 34 Ôn tập kiểm tra học kỳ I, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 18
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 69 Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
2 70 Trả bài viết số 4
3 71 Lư­u biệt khi xuất dư­ơng (Phan Bội Châu)
4 72 Nghĩa của câu 
SỬ1 18 Kiểm tra học kì I (1 tiết)
2    
ĐỊA1 18 Ôn tập
2    
GDCD1 18 Kiểm tra học kỳ I
2    
TOÁN1 43 §4 Cấp số nhân.
2 44      Bài tập §3 và §4.
3 48 Thực hành trả và sửa bài kiểm tra học kỳ I (Đại số và Giải tích).
4 24      Thực hành trả và sửa bài kiểm tra học kỳ I (Hình học).
LÝ1 35 Kiểm tra học kỳ 1
2 36 Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và
    đặc tính khuếch đại của tranzito
HOÁ1 35 Ôn tập học kì I
2 36 Kiểm tra học kì I
SINH1 18 Kiểm tra học kỳ I
2    
CN1 18 Kiểm tra học kỳ I
2    
TIN1 35 Ôn tập
2 36 Thi học kỳ I
TA1 52 Thi HKI và sửa bài
2 53 Thi HKI và sửa bài
3 54 Thi HKI và sửa bài
TD1 35 Ôn tập kiểm tra học kỳ I, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
2 36 Ôn tập kiểm tra học kỳ I, kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 19
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 73 Bài viết số 5: Nghị luận xã hội
2 74 Hầu trời (Tản Đà) 
3 75 Hầu trời (Tản Đà) 
4    
SỬ1 19 Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1938) (1 tiết)
2    
ĐỊA1 19 Kiểm tra học kì  I  
2    
GDCD1 19 Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa
2    
TOÁN1 49 §1 Giới hạn của dãy số.
2 50 §1 Giới hạn của dãy số.
3 25 §4 Hai mặt phẳng song song.
4 26 §5 Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
LÝ1 37 Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và
    đặc tính khuếch đại của tranzito
2 38 Từ trường
HOÁ1 37 Ankan
2 38 Ankan
SINH1 19 Tuần hoàn máu
2 20 Tuần hoàn máu
CN1 19 Vật liệu cơ khí
2 20 Công nghệ chế tạo phôi
TIN1 37 Bài 14. Kiểu dữ liệu tệp
2   Bài 15. Thao tác với tệp
TA1 55 UNIT 9. THE POST OFFICE
2 56 UNIT 9. THE POST OFFICE
3 57 UNIT 9. THE POST OFFICE
TD1 37 Đá cầu . Nhảy xa
2 38 Đá cầu .Nhảy xa Chạy bền
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 20
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 76 Vội vàng (Xuân Diệu)
2 77 Vội vàng (Xuân Diệu)
3 78 Nghĩa của câu (tiếp)
4    
SỬ1 20 Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh
    thế giới (1918 – 1939) (1 tiết)
2    
ĐỊA1 20 Tiết 3: Thực hành:Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga
2    
GDCD1 20 Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa (tiếp)
2    
TOÁN1 51 §1 Giới hạn của dãy số.
2 52      Bài tập §1.
3 27      Bài tập §4 và §5, bổ sung để hoàn thành Ôn tập chương II.
4 28 §1 Vectơ trong không gian.
LÝ1 39 Lực từ. Cảm ứng từ
2 40 Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn có hình dạng đặc biệt
HOÁ1 39 Xicloankan
2 40 Luyện tập: Ankan và xicloankan
SINH1 21 Cân bằng nội môi
2 22 TH: Đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người.
CN1 21 Công nghệ chế tạo phôi (tiếp theo)
2 22 Công nghệ cắt gọt kim loại
TIN1 38 Bài 16. Ví dụ làm việc với tệp
2    
TA1 58 UNIT 9. THE POST OFFICE
2 59 UNIT 9. THE POST OFFICE
3 60 UNIT 10. NATURE IN DANGER
TD1 39 Đá cầu . Nhảy xa
2 40 Đá cầu . Nhảy xa. Chạy bền
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 21
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 79 Tràng giang (Huy Cận) 
2 80 Thao tác lập luận bác bỏ
3 81 Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
4    
SỬ1 21 Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)  (2 tiết
2    
ĐỊA1 21 Bài 9: Nhật Bản
2   Tiết 1: Tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển kinh tế
GDCD1 21 Bài 9: Nhà nước xã hội chủ nghĩa (tiếp)
2    
TOÁN1 53 §2 Giới hạn của hàm số.
2 54 §2 Giới hạn của hàm số.
3 29 §1 Vectơ trong không gian.
4 30 §2 Hai đường thẳng vuông góc.
LÝ1 41 Bài tập
2 42 Lực Lorenxơ
HOÁ1 41 Bài thực hành số 3:
2 42 Anken
SINH1 23 TH: Đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người.
2 24 Bài tập chương I (tham khảo Sách bài tập Sinh 11)
CN1 23 Thực hành: Lập quy trình công nghệ chế tạo một chi tiết cơ khí đơn giản trên máy tiện
2 24 Tự động hoá trong chế tạo cơ khí
TIN1 39 Bài tập
2    
TA1 61 UNIT 10. NATURE IN DANGER
2 62 UNIT 10. NATURE IN DANGER
3 63 UNIT 10. NATURE IN DANGER
TD1 41 Đá cầu . Nhảy xa
2 42 Đá cầu . Nhảy xa. Chạy bền
     
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 22
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 82 Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) 
2 83 Trả bài số 5
    Bài viết số 6 ở nhà: Nghị luận văn học, học sinh làm ở nhà
3 84 Chiều tối (Hồ Chí Minh)
4    
SỬ1 22 Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917
    đến năm 1945) (1tiết)
2    
ĐỊA1 22 Bài 9: Nhật Bản
2   Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế
GDCD1 22 Bài 10: Nền dân chủ XHCN
2    
TOÁN1 55 §2 Giới hạn của hàm số.
2 56 §2 Giới hạn của hàm số.
3 31 §2 Hai đường thẳng vuông góc.
4 32      Bài tập §1 và §2.
LÝ1 43 Bài tập
2 44 Từ thông. Cảm ứng điện từ
HOÁ1 43 Anken
2 44 Ankađien
SINH1 25 Hướng động
2 26 Ứng động
CN1 25 Kiểm tra
2 26 Khái quát về động cơ đốt trong
TIN1 40 Bài 17. Chương trình con và phân loại
2    
TA1 64 UNIT 10. NATURE IN DANGER
2 65 UNUT 11. SOURCES OF ENERGY
3 66 UNUT 11. SOURCES OF ENERGY
TD1 43 Đá cầu . Nhảy xa
2 44 Đá cầu . Nhảy xa. Chạy bền
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 23
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 85 Từ ấy (Tố Hữu) 
2 86 Đọc thêm: Lai Tân (Hồ Chí Minh), Nhớ đồng (Tố Hữu) 
        Tương tư­ (Nguyễn Bính), Chiều xuân (Anh Thơ) 
3 87 Đọc thêm: Lai Tân (Hồ Chí Minh), Nhớ đồng (Tố Hữu) 
        Tương tư­ (Nguyễn Bính), Chiều xuân (Anh Thơ) 
4    
SỬ1 23 Nhân dân VN kháng chiến chống Pháp xâm lược từ 1858 đến năm 1873 ( 1 tiết)
2    
ĐỊA1 23 Bài 9: Nhật Bản
2   Tiết 3: Thực hành:Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
GDCD1 23 Bài 10: Nền dân chủ XHCN (tiếp)
2    
TOÁN1 57 Bài tập §2.
2 58 §3 Hàm số liên tục.
3 58 §3 Hàm số liên tục.
4 33 §3 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
LÝ1 45 Từ thông. Cảm ứng điện từ (tt)
2 46 Bài tập
HOÁ1 45 Luyện tập: Anken và ankađien
2 46 Ankin – Luyện tập
SINH1 27 TH:  Hướng động
2 28 Cảm ứng ở động vật
CN1 27 Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong
2 28 Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong ( tiếp theo)
TIN1 41 Bài 17. Chương trình con và phân loại
2    
TA1 67 UNUT 11. SOURCES OF ENERGY
2 68 UNUT 11. SOURCES OF ENERGY
3 69 UNUT 11. SOURCES OF ENERGY
TD1 45 Đá cầu . Nhảy xa
2 46 Đá cầu . Nhảy xa. Chạy bền
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 24
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 88 Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
2 89 Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
3 90 Tiểu sử tóm tắt
4    
SỬ1 24 Chiến sự lan rộng ra toàn quốc. Cuộc kháng chiến
    của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà
    Nguyễn đầu hàng (2 tiết)
2    
ĐỊA1 24 Kiểm tra 1 tiết
2    
GDCD1 24 Bài 11: Chính sách dân số và giải quyết việc làm
2    
TOÁN1 59 §3 Hàm số liên tục.
2 60      Bài tập §3.
3 61      Ôn tập chương IV.
4 34 §3 Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
LÝ1 47 Suất điện động cảm ứng
2 48 Tự cảm
HOÁ1 47 Ankin – Luyện tập
2 48 Bài thực hành số 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen
SINH1 29 Cảm ứng ở động vật
2 30 Điện thế nghỉ
CN1 29 Thân máy và nắp máy
2 30 Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
TIN1 42 Bài 18. Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con
2    
TA1 70 Test yourself D
2 71 Kiểm tra và chữa bài KT
3 72 Kiểm tra và chữa bài KT
TD1 47 Kiểm tra
2 48 Nhảy xa . Chạy bền
     
     
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11. TUẦN 25
MÔN DẠY TIẾT NỘI DUNG
NGỮ VĂN1 91 Tôi yêu em (Pu-skin)
    Đọc thêm: Bài thơ số 28 (Ta-go)
2 92 Tôi yêu em (Pu-skin)
    Đọc thêm: Bài thơ số 28 (Ta-go)
3 93 Trả bài viết số 6
4    
SỬ1 25 Chiến sự lan rộng ra toàn quốc. Cuộc kháng chiến
    của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà
    Nguyễn đầu hàng (2 tiết)
2    
ĐỊA1 25 Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
2   Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội
GDCD1 25 Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường
2    
TOÁN1 62      Kiểm tra 45 phút chương IV.
2 63 §1 Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm.