Chương trình CBSE-I (CBSE Quốc tế)

Chương trình Tiểu học CBSE-I (CBSE Quốc tế) là chương trình dành cho học sinh lứa tuổi cấp 1, từ 6 đến 8 tuổi. Chương trình sử dụng bài giảng số sinh động, thu hút cho 3 môn: tiếng Anh, Toán, Khoa Học. Sau đó, khi lên lớp 4, các em sẽ học chương trình Tiểu học Quốc tế Edexcel.

 

Giáo dục là một công cụ có sức mạnh thay đổi và là chìa khóa để chuẩn bị cho học viên đối mặt với những thử thách mang tính toàn cầu. Những công dân toàn cầu về cơ bản phải có ý thức học tập suốt đời thể hiện ởthái độ luôn sẵn sàng học hỏi và hợp tác làm việc nhóm tích cực.

Chương trình CBSE Quốc tế (CBSE-i) nhằm:

 • Xây dựng cho học viên thái độ tích cực
 • Đặt nền tảng học tập lâu dài, khiến học viên thích thú với việc học
 • Tạo nên những cá nhân tự tin sống khỏe mạnh và thiết thực
 • Trang bị cho từng cá nhân những giá trị sống tốt đẹp
 • Trui rèn cho học sinh qua việc giáo dục kỹ năng sống
 • Luyện tập cho học sinh đối mặt với những thử thách của cuộc sống hiện tại
 • Chuẩn bị cho từng cá nhân sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần

Sứ mệnh và tầm nhìn

 

CBSE-I đã xây dựng một chương trình giảng dạy hàng đầu thế giới.Chương trình lấy nền tảng dựa trên kỹ năng và các yêu cầu cụ thể, đáp ứng nhiều phương pháp học tập và đánh giá của từng cá nhân.Chương trình đề cập đến những nhu cầu mang tính toàn cầu cũng như sự liên hệ giữa các vấn đề tại từng quốc gia và nền văn hóa của quốc gia đó. CBSE-i mang đến sức mạnh nền tảng cho nền giáo dục, nhằm đẩy mạnh kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo, kỹ năng giao tiếp hiệu quả, kỹ năng cá nhân và hợp tác cũng như những kỹ năng về thông tin và truyền thông. Chương trình này sẵn có sự linh hoạt khi cung cấp một nền tảng và một chương trình mở rộng trong nhiều môn học tùy theotốc độ tiếp thu của học viên. Thông qua CBSE-i, Hội đồng Giáo dục Ấn Độ hy vọng mang đến những giá trị thực tế và khả thi.

Sự hình thành CBSE-i

Hội đồng giáo dục trung học quốc gia Ấn Độ (CBSE) bao gồm hơn 12500 trường học liên kết trong phạm vi quốc gia và quốc tế. CBSE đã vươn tầm trên khắp thế giới, phục vụ cho nhu cầu học tập của học sinh ở nhiều quốc gia.Đối tượng học sinh này cần một chương trình học theo kịp xu hướng toàn cầu và những mô hình sư phạm hiện hành.

CBSE với kinh nghiệm dồi dào trong việc cung ứng nhu cầu giáo dục cho hàng triệu học sinh trong vài thập niên vừa qua phải đối mặt với những thách thức này.CBSE cần cung cấp một chương trình học linh hoạt toàn cầu để hỗ trợ học sinh theo đuổi những cấp học cao hơn ở nước ngoài hoặc có khả năng hợp tác hiệu quả trong môi trường quốc tế để đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của thế giới.

Trong bối cảnh đó, CBSE tạo ra chương trình giảng dạy quốc tế của mình, hay còn gọi là CBSE-i.

Thiết kế chương trình CBSE-i:

Năm lĩnh vực giáo dục như 5 cánh hoatiếp xúc với những khía cạnh khác nhau của cốt lõi giáo dục.

 •  Lĩnh vực đầu tiên là ngôn ngữ: Chương trình giáo dục ngôn ngữ nhằm phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết trong nhiều ngữ cảnh và rèn luyện học sinh khả năng thích nghi bằng ngôn ngữ để phù hợp với những nhiệm vụ, đối tượng người nghe và những mục đích khác nhau. Qua đó, học sinh trở nên tự tin hơn và có thể sử dụng những kỹ năng và khả năng của mình một cách hiệu quả. Điều này giúp học sinh phát triển những khả năng quyết định - phân tích và đánh giá những văn bản đa dạng và có được nền tảng ngôn ngữ để bày tỏ những thắc mắc và trình bày quan điểm của mình.

 

 • Lĩnh vực giáo dục thứ 2 là Khoa học Xã hội, còn gọi là Giáo dục Môi trường cho học sinh lớp 1 và 2 khi nội dung chương trình kết hợp của 4 khía cạnh môi trường: vật lý, địa lý, văn hóa và xã hội. Trong chương trình lớp 3 và 5, học sinh được học Khoa học Xã hội theo các chủ đề về lịch sử, địa lý, cấu trúc chính trị và xã hội.Chương trình giảng dạy Khoa học Xã hội nhằm hướng học sinh đến việc thấu hiểu và đánh giá về xã hội, chính trị, kinh tế và những khía cạnh môi trường trên thế giới, qua đó hỗ trợ học sinh tự xây dựng cho mình những lập luận phản hồi lại những vấn đề ở nhiều lĩnh vực.

 

 • Lĩnh vực giáo dục thứ 3 là Toán học và Kỹ thuật. Tất cả học sinh được học toán đến lớp 10. Từ lớp 1 đến lớp 8, trọng tâm chương trình là giảng dạy những kỹ năng tính toán cốt lõi. Học sinh có thể lựa chọn chương trình toán cơ bản hoặc chương trình toán mở rộng. Chương trình giảng dạy Toán học nhằm phát triển tư duy chiến lược, thuần lý và khả năng phân tích. Qua đó, học sinh được phát triển khả năng ước lượng, sử dụng những ví dụ và cải tiến, tìm kiếm những mô hình và đặt ra giả thuyết. Chương trình toán học còn giúp phát triển kỹ năng tính toán và trí tuệ cho học sinh. Các hoạt động ở phòng thí nghiệm toán học sẽ trở thành một phần không thể tách rời và bắt buộc của chương trình toán học và sẽ được khảo thí từ lớp 6 đến lớp 10 dưới nhiều hình thức đánh giá.

 

 • Công nghệ thông tin và truyền thông là phần bắt buộc của chương trình học nhằm giúp học sinh tiếp cận những tác động của công nghệ mới đối với xã hội và rèn luyện cho học sinh sử dụng những tiện ích này một cách hiệu quả.Trọng tâm của chương trình nhằm giúp học sinh hiểu được cách sử dụng những phần mềm cơ bản và sử dụng công nghệ làm tăng khả năng tiếp cận, đánh giá và nghiên cứu thông tin.

 

 • Lĩnh vực giáo dục thứ 4 là Khoa học. Trong chương trình học lớp 1 và 2, môn Khoa học sẽ được gọi là Giáo dục Môi trường, kết hợp 4 khía cạnh của môi trường: vật lý, địa lý, văn hóa và xã hội. Từ lớp 3 đến lớp 5 sẽ gọi là Khoa học tổng quát.

Chương trình giảng dạy môn Khoa học mang đến cho học sinh cơ hội để khám phá, tìm hiểu, quan sát, đặt ra giả thuyết và kiểm tra, thiết kế và thực hiện thí nghiệm, đưa ra những nhận xét và ghi nhận kết quả. Cùng với mỗi chương trình khoa học, một chương trình khác mang tên Đột phá sẽ giúp học sinh làm quen với những xu hướng hiện tại của việc tư duy khoa học và những quá trình phát triển. Chương trình này bao gồm những phương pháp phát triển hiện tại như viễn thông, những dự án về bộ gien người, vật liệu mới như nhựa tái chế, v.v…

  Các điểm nổi bật

 •  Mô hình học tập

Khuôn khổ của chương trình giảng dạy tượng trưng bởi 5 thành phần và một cốt lõi học tập cần thiết cho mỗi học sinh từ lớp 1 đến lớp 10.Học sinh cần phải biết, hiểu rõ và nâng cao khả năng thử nghiệm, khám phá và tìm tòi như một phần của lĩnh vực học tập.

 •  Nguyên tắc cơ bản: mỗi học sinh đều có thể học

CBSE-i tin vào tiềm năng mỗi học sinh có thể học và tham gia vào những hoạt động trong lĩnh vực tự chọn. Điều này có thể giúp học sinh có những chuẩn mực dành cho bản thân trong bối cảnh của riêng mình.

 • Chương trình giảng dạy chú trọng vào việc tăng cường cơ hội học tập

Chương trình giảng dạy trong các lĩnh vực khác nhau cũng như trong cốt lõi đều nhằm vào việc xây dựng kiến thức, thái độ, giá trị sống và niềm tin cho học sinh.Điều này giúp góp phần tạo nên một môi trường khiến học sinh có thể ứng dụng tối đa những hiệu quả của việc học.

 • Chương trình giảng dạy đặt học sinh và phương pháp học tập làm trung tâm

Chương trình giảng dạy được thiết kế trên cơ sở giúp học tập hiệu quả trong môi trường lớp học tương tác.Điều này cho thấy đầu vào cũng như phương pháp dạy và học nên tận dụng những cơ hội nhằm nâng cao hiệu quả học tập vì mỗi học sinh đều có những thế mạnh riêng và quá trình học tập là đặc trưng cho mỗi cá nhân.Chương trình giảng dạy nhằm đạt được mục tiêu này và cho phép học sinh nhận biết được về mặt hình ảnh, âm thanh và hoạt động với những yếu tố đầu vào đặc trưng gây ra sự chú ý và lôi kéo sự tò mò của học sinh.Chương trình giảng dạy còn đưa đến những cơ hội học tập thông qua việc trải nghiệm thực tế và nhiều mặt khác.

 •  Chương trình giảng dạy hỗ trợ học tập qua trải nghiệm

Trọng tâm của chương trình giảng dạy là cung cấp những kinh nghiệm mang tính địa phương và khiến cho quá trình tư duy dựa trên các vấn đề và tài liệu được lồng ghép vào nội dung học. Đầu vào học tập ở bậc tiểu học là những kiến thức tổng quát về môi trường, dựa trên những khái niệm từ gần đến xa. Những chương trình khác nhau mang đến nhiều cơ hội khám phá những khái niệm và trải nghiệm trong thực tế cuộc sống, xây dựng cấu trúc học tập thông qua những hoạt động mở rộng như những dự án, phát triển theo chương trình Quan điểm Nghiên cứu.

 

 

 

 

 

 

Tin khác đã đưa

BÍ QUYẾT ĐỂ “ĐĂNG NHẬP” THÀNH CÔNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ